Nový ročník medzinárodnej študentskej súťaže Active House Award

Tohtoročnou témou súťaže je „Rethink Suburbs“

Spoločnosť VELUX SLOVENSKO spol. s r.o. vyhlasuje nový ročník súťaže Active House Award pre študentov vysokých škôl. Medzinárodná súťaž je zameraná na vytvorenie návrhov udržateľných stavieb tak, aby spĺňali aktívne štandardy. Na víťaza čaká okrem uznania aj finančná odmena.
Súťaž Active House Award bude opäť prebiehať na medzinárodnej úrovni. Slovenskí študenti si zmerajú sily so študentmi z Českej republiky, Rakúska a Švajčiarska. V prvom kole súťaže sa v jednotlivých krajinách vyberie desať najlepších projektov. Tie budú v druhom kole čeliť medzinárodnej konkurencii.
Súťaž s témou „Rethink Suburbs“ je zameraná na kreovanie konceptov, ktoré by podporili udržateľný rozvoj obcí v prímestských oblastiach. Návrhy majú zároveň poukázať na iné možnosti využitia už existujúcej sídelnej infraštruktúry ako alternatívy k novým, umelo vytvoreným sídelným celkom. Návrh rekonštrukcie má vychádzať zo štandardu aktívneho domu.
Svoj projekt môžu prihlásiť nielen jednotlivci, ale aj skupiny.
Medzinárodná porota rozdelí medzi postupujúcich a víťazné projekty čiastku 5600 eur.

COMPETITION KICK OFF – bezplatný seminár pre záujemcov
Súťaž začne bezplatným seminárom pre záujemcov COMPETITION KICK OFF, ktorý prebehne dňa 7. marca 2016 vo Veľkej sále zámku Wolkersdorf v Rakúsku. Seminár s celodenným programom zoznámi študentov s podmienkami súťaže. Okrem toho im ponúkne aj prednášky, ktoré sa vzťahujú k téme aktívneho domu a denného svetla.

Študenti, ktorí sa zaregistrujú na www.activehouseaward.velux.com do medzinárodnej súťaže, majú možnosť zúčastniť sa tohto seminára bezplatne. Spoločnosť VELUX tiež zabezpečí bezplatnú dopravu pre súťažiacich z Bratislavy.

Do súťaže sa možno registrovať už dnes, pričom súťažné návrhy treba odovzdať do 30. júna 2016. Viac informácií, vrátane detailných súťažných podmienok nájdete na webových stránkach súťaže.

Tu sa o súťaži dozviete viac:
E-mail: AHAward@velux.com
Oficiálna stránka: www.activehouseaward.velux.com
Facebook: www.facebook.com/ActiveHouseAward/

15. január 2016 – vyhlásenie súťaže
7. marec 2016 – COMPETITION KICK OFF, Wolkersdorf (Rakúsko)
30. jún 2016 – konečný termín pre odovzdanie projektov
Júl 2016 – zasadnutie súťažnej poroty na národnej úrovni
September 2016 – zasadnutie súťažnej poroty na medzinárodnej úrovni
Október 2016 – vyhlásenie víťazov

Velux 2

Medzinárodná odborná porota bude aj tento rok hodnotiť súťažné návrhy, prihlásené do súťaže Active House Award. (fotografia z Active House Award 2013)

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Ing. František Orth
obchodný zástupca
0911 721 233
Mgr. Peter Jurovčák
obchodný zástupca
0903 210 551
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808

Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk