O štátne dotácie na zelenú energiu bude možné znova požiadať

O poukážky k zariadeniam na výrobu elektriny z projektu Zelená domácnostiam budú môcť domácnosti vo všetkých regiónoch Slovenska požiadať v pondelok 21. novembra o 12. hodine. Vo štvrtom kole štátnej podpory z programu Zelená domácnostiam, by malo byť vydaných približne 200 poukážok pre Bratislavský samosprávny kraj a 800 poukážok pre ostatné regióny Slovenska. Agentúra rozdelí 2,5 milióna eur. Z toho budú 2 milióny eur určené pre inštalácie v mimo bratislavských regiónoch a 500-tisíc eur pre bratislavský kraj.

fotovoltaicke-panely2

Po otvorení kola bude možné na stránke www. zelenadomacnostiam.sk vyplniť elektronický formulár žiadosti. Pri vyhodnocovaní žiadostí informačný systém nezohľadňuje iba čas, kedy domácnosť potvrdí záujem o poukážku prostredníctvom odkazu doručeného v emailovej správe, ale aj uplatnenie uprednostňujúcich kritérií. V prípade štvrtého kola, ktoré bude zamerané len na podporu zariadení na výrobu elektriny, je jediným uprednostňujúcim kritériom využitie akumulácie vyrobenej el. energie. Podľa vyplnenia hodnoty kapacity akumulátorov (v elektronickom formulári), informačný systém automaticky zaeviduje, či žiadateľ toto uprednostňujúce kritérium  využije. SIEA predpokladá, že keďže záujem domácností je stále vysoký, môže sa stať, že toto kolo bude podobne rýchle ako predchádzajúce. Uzatvorené môže byť po tom, čo žiadosti presiahnu 1,5-násobok objemu vyčlenených prostriedkov pre obe územia, podľa toho, v ktorej oblasti príde k prekročeniu neskôr. Toto navýšenie je preto, aby sa vyčlenené prostriedky skutočne využili.

http://zelenadomacnostiam.sk/sk/

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk