Očakávajte Viac…

Život si vyžaduje, aby sme často vyberali z viacerých možností. Chceme, aby naša voľba bola vždy dobrá a aby splnila naše očakávania. Výberom strešných okien FAKRO získate viac ako očakávate …

Viac bezpečnosti
Priekopnícky systém topSafe výrazne zlepšuje bezpečnosť strešného okna a jeho odolnosť voči vlámaniu

top safe

Viac úspor energie
Možnosť použitia energeticky úsporných zasklení vrátane trojskiel a štvorskiel.

Fakro2

Viac čerstvého vzduchu
Automatická prevetrávacia mriežka V40P zaisťuje optimálny prísun čerstvého vzduchu do miestnosti bez zbytočných tepelných strát.

Fakro1

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk