Od 1. 6. 2017 vyšší príspevok na zateplenie RD

Novela zákona o energetickej hospodárnosti budov, ktorú v utorok schválil parlament, zaviedla zásadnú zmenu výšky dotačného príspevku na zateplenie RD. Od štátu môžete teraz dostať príspevok vo výške až 8 500 eur. Maximálna výška dotácie tak stúpla oproti minulému roku o 2 000 eur.

Rezort výstavby sa novelou zákona rozhodol zjednodušiť aj vybavovanie žiadostí. Zákon nadobúda účinnosť od 1. júna 2017.

Kto môže o dotáciu požiadať

 • ste občanom štátu Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Švajčiarska
 • máte trvalý pobyt na Slovensku
 • zatepľovať ste začali až po 31. decembri 2014, alebo ste ešte nezačali
 • ste vlastníkom domu počas celej lehoty konania o dotáciu
 • rodinný dom sa nachádza na Slovensku a využívate ho výlučne na bývanie( už nemusíte predkladať čestné vyhlásenie)
 • na adrese domu nie je zapísané sídlo právnickej osoby alebo podnikania
 • na zateplenie ste nedostali žiadnu inú štátnu podporu
 • v prípade spoluvlastníkov potrebujete ich písomný súhlas
 • pri bezpodielovom vlastníctve manželov potrebujete splnomocnenie manžela, resp. manželky
 • rodinný dom ste užívali aspoň 10 rokov pred zatepľovaním
 • sú splnené ďalšie tepeľnotechnické podmienky podľa slovenskej technickej normy

Ako sa zmenila horná hranica dotácie?
– zvýšila sa na 40 % oprávnených a uhradených nákladov na zateplenie a rekonštrukciu vykurovania, pričom nesmie prekročiť sumu 8 000 eur
– do týchto nákladov sa budú môcť započítať aj náklady za výmenu zdroja tepla

Príspevok na zateplenie sa môže zvýšiť o ďalších, maximálne 500 eur, ktoré môžete dostať za projektovú dokumentáciu a povinný energetický certifikát, zostáva nezmenený

 

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk