Nahrávam magazín ...
 • 0 - 1
  2 - 3
  4 - 5
  6 - 7
  8 - 9
  10 - 11
  12 - 13
  14 - 15
  16 - 17
  18 - 19
  20 - 21
  22 - 23
  24 - 25
  26 - 27
  28 - 29
  30 - 31
  32 - 33
  34 - 35
  36 - 37
  38 - 39
  40 - 41
  42 - 43
  44 - 45
  46 - 47
  48 - 49
  50 - 51
  52 - 53
  54 - 55
  56 - 57
  58 - 59
  60 - 61
  62 - 63
  64 - 65
  66 - 67
  68 - 69
  70 - 71
  72 - 73
  74 - 75
  76 - 77
  78 - 79
  80 - 81
  82 - 83

Editorial

Kde sa zrazu vzalo také more peňazí na podporu bývania a rôzne dotácie pre obyčajných občanov republiky?
Takúto otázku si kladie asi väčšina obyvateľstva a krúti pri tom hlavami. Samozrejme, je nám všetkým jasné, že ide o politikárčenie a „kšeftovanie“ s naším názorom na vládu pred blížiacimi sa voľbami. Na druhej strane je tento fakt množstva peňazí určených pre ľudí potešujúci. Štve nás však „časovanie“. Zrazu po troch rokoch sa peniaze nájdu a keby ste ich hľadali v schválenom ročnom rozpočte na príslušný predvolebný rok, tak ich nikde nenájdete.

Krásna výhovorka – máme lepší výber daní a DPH, a tak ideme rozdávať. Neodporuje to však náhodou princípom rozpočtového hospodárenia štátu? Neskúmal som to, len sa zamýšľam, či by takéto „rozdávanie“ nemalo mať systémovejšie pravidlá, asi tak ako to majú „bratia“ Česi. U nich už majú roky rokúce (a je jedno, aká garnitúra – pravá či ľavá je pri moci) program podpory výmeny TZB zariadení v RD s cieľom úspor energií. Tento program kolíše len v množstve štátnym rozpočtom pridelených peňazí. Ide o systémové opatrenia realizované cez  príslušné ministerstvo. Pravidlá prideľovania sú jasne stanovené a je len jeden poradovník. Ľudia odovzdajú prihlášku, prídeš na „rad“, splnil si podmienky, dostávaš štátnu dotáciu. Žiadne predbiehanie sa, atď...
Na rozdiel od našich západných susedov je to u nás vždy len „kampaň“ a pritom z fungovania ŠFRB už máme skúsenosť s poradovníkom. Treba priznať, že vcelku korektnú. Každý rok sa vie, koľko peňazí štátny rozpočet pridelí, koľko sa vráti peňazí z poskytnutých úverov a Fond postupne poskytuje ďalšie pôžičky či dotácie. Bez škandálov! V takomto systémovom prostredí sa môžu stavebné spoločnosti, ale aj malí živnostníci venovať práci, jej kvalite a nie hľadaniu „kontaktu“, ktorý sa musí odmeniť „všimným“. Skade sa peniaze na to zoberú? Jednoducho, oklame sa kvalita materiálu, odfušuje sa práca alebo sa umelo „nafúkne“ cena. A výsledok? Trpí konečný spotrebiteľ. Žiaľ, na Slovensku je to tak!

V tejto atmosfére „objavenia“ sa peňazí úplne zaniká sprísnenie dvoch noriem – oknárskej a stavebnej, ktoré nadobudnú účinnosť od 1. 1. 2016. Od tohto dátumu sa na Slovensku musia stavať stavby ultranízkoenergetické a okná musia mať hodnotu U = 1,0 W/m2K. Ide o revolučné sprísnenie tepelnotechnickej kvality našich
stavieb a správa o tejto “revolúcii“ sa neobjavila ešte nikde. Škoda. V našom časopise sa však o tejto revolúcii dočítate viac, a tak vám prajem poučné čítanie.

Kupujete nové okná? Od 1. 1. 2016 platí Uokna = 1,0

Norma STN 73 05 40 – 2: 2012 – Tepelná ochrana budov (platí už od roku 2013) zadefinovala časové postupnosti zvyšovania tepelnotechnickej kvality stavebných materiálov a komponentov používaných pri výstavbe. Norma stanovila prísnejšie parametre aj pre okná!
preto: „zabudnite na parameter 1,1 !!!“

Norma definuje, že od roku 2016 budú môcť mať okná tepelnú stratu Uokna alebo Uw = len 1,0 W/m2K cez plochu 1 m2!
Norma je prísna aj z pohľadu budúcnosti, a tak v roku 2020 sa už budú smieť do stavieb montovať okná, ktorých tepelná strata Uokna bude môcť byť len 0,6 W/m2.K.

Neverte reklamám
Ak teda na reklamných letákoch výrobcov okien uvidíte údaj „ponúkame U okna 1,1“, tak si takéto okná nekupujte. Kúpite si totiž okná, ktoré nebudú od 1.1.2016 spĺňať normové požiadavky. Norma požaduje, aby celé okno dosiahlo hodnotu U=1,0 (zámerne neudávame fyzikálne jednotky, aby ste si porovnali len číselné hodnoty tepelnotechnickej kvality a ľahšie vnímali, v čom je prísnosť normy). Možno sa vám rozdiel U 1,1 a U 1,0 – teda len 0,1 bude zdať ako maličkosť, avšak tento minimálny rozdiel má  veľký dopad do budúcnosti. Vysvetlíme.
Laická verejnosť sa v hodnotení kvality okna dopúšťa chyby. Zamieňa si totiž tepelnoizolačné vlastnosti izolačného skla Ug = 1,1 s celkovou tepelnoizolačnou vlastnosťou okna Uokna či Uw = 1,1.

O čo ide?
Číselná hodnota 1,1 je v súčasnosti verejnosťou vnímaná ako synonymum kvality okna. Až na 99 % ide však len o hodnotu tepelnotechnickej kvality izolačného dvojskla, nie o hodnotu tepelnotechnickej kvality celého okna!

Tepelnotechnická hodnota celého okna pozostáva z tepelnotechnickej hodnoty rámu, krídiel a izolačného skla. Táto hodnota sa vypočíta podľa normového vzorca a overuje sa v skúšobných ústavoch. Vzorec nebudeme vysvetľovať (je znázornený ako obrázok), nakoľko by sme vás doplietli. Musíme však zdôrazniť, že ide o overenie údaju tepelnotechnickej kvality celého výrobku, teda okna.
Ak máme tepelnoizolačnú hodnotu okna dosiahnuť blízko pri čísle 1,0 a Ug (skla) = 1,1, tak tepelnoizolačná vlastnosť skla je nad požadovanou hodnotou, takže celková hodnota okna nemôže dosiahnuť normou požadovanú úroveň 1,0.
Prečo? Plocha skla okna tvorí až 80 % plochy okna. Ak máme straty tepla cez 80 % plochy okna vyššie, ako pripúšťa norma, tak sa z pohľadu fyziky nedá dosiahnuť nižšia – normová úroveň. Fyzika nepustí. Lepšia kvalita sa dá docieliť iba z kvalitnejších komponentov, z ktorých okno zmontujeme!

Prečo kupujete lacné okná
Okná na celý dom stoja obvykle 7 – 10 000 eur. Túto cenu chce stavebník zásadne znížiť a je mu jedno, akou cestou. Všeobecný trend je „zohnať“ lacné okná. Toto vám potvrdí každý predajca. Akonáhle sa začne rozprávať o zvýšenej tepelnotechnickej kvalite okien, ktorá zníži straty tepla, a že za túto zvýšenú tepelnoizolačnú vlastnosť je potrebné zaplatiť viac eur, tak sa väčšina stavebníkov začne opytovať – prečo? Takéto správanie je podľa údajov predajcov okien u 99 % záujemcov!
Toto naše nesprávne rozmýšľanie a aj správanie sa vyplýva z faktu (žiaľ), že z pohľadu našich príjmov máme pocit, že cena celej stavby je „veľmi vysoká“, a tak „musíme“ šetriť všade, kde sa dá. Pre celý dom hľadáme lacné materiálové riešenia. Cez internet si záujemca nechá od rôznych výrobcov spracovať aj 10 cenových ponúk, na ktorých ho zaujíma len celková cena. To preto, že z popisu ponúk nedokáže odborne posúdiť špecifikácie kvality od jednotlivých výrobcov (už sme naznačili, že laické, zaužívané hodnotenie kvality je spojené s číslom 1,1 a ak v ponuke takýto údaj je, tak podľa laického videnia je to dobrá ponuka!!!). Čiže „jedná“ sa len o celkovej cene. Stavebník absolútne ignoruje dopady takéhoto rozhodnutia pre budúcnosť, lebo okná mu majú šetriť teplo 20 – 30 rokov. Ozaj budú?

Aj oknári majú svoj diel viny
Svoj „diel viny“ má na tomto stave aj marketingová stratégia „oknárov“, keď v čase nástupu hospodárskej recesie (ktorá trvá už vyše 5 rokov) eliminovali pokles zákaziek znižovaním ceny a pritom prezentovali vylepšenie kvality okien. Stúpajúce náklady za kvalitnejšie komponenty, ktoré montovali do svojich výrobkov (napr. akcie typu: izolačné trojsklo za cenu dvojskla), eliminovali znižovaním svojej obchodnej marže. Tento trend však nejde aplikovať donekonečna. Každé podnikanie musí zabezpečiť aspoň jednoduchú reprodukciu, aby príjmy aspoň pokryli výdavky – taký je princíp trhu, a tak existuje hranica, pod ktorú seriózni výrobcovia nemôžu zísť.
Pre názornosť si neodpustíme porovnanie. Felíciu (najpredávanejšie auto v SR) si môžete kúpiť lacnú, s najjednoduchšou výbavou; môže byť však aj „strednej“ triedy alebo aj vo vyhotovení LUX. Majú rovnakú cenu? Nie! Toto platí aj pre okná. Sú okná jednoduché, lacné, ale aj super triedy s maximálnym komfortom užívania. A poučenie z porovnania?!
Dom staviame na celý život a okná v ňom nemeníme tak často ako auto. Auto si môžeme vymeniť kedykoľvek, vybrať okná, cez ktoré draho zaplatené teplo nekontrolovateľne uniká, však nikomu ani nenapadne. Stačí nám „nadávanie“, aké veľké zálohy na výrobu tepla musíme mesačne platiť.

Najprv sa musia oceniť komponenty
Okno(á) sa skladajú z rámu, ktorý sa pripevní do stavebnej konštrukcie. Na rám sa pomocou okovania okna pripevnia krídla a do týchto krídel sa vloží a vodotesne upevní izolačné sklo. Izolačné sklo má tiež niekoľko kvalitatívnych úrovní. Všetci už registrujete dvojsklá, trojsklá či štvorsklá, v ktorých sa ako výplň používa argón, kryptón či vákuum. Tesnenie rámu a krídla sa realizuje dvoma či tromi „rovinami“ gumových tesnení. Každý z týchto komponentov sa musí pri výrobe okna zakúpiť a následne zmontovať do fungujúceho celku.
Ceny komponentov sa tiež odvíjajú od kvality. Môžu byť lacnejšie či drahšie. Ak chceme okno vysokej tepelnoizolačnej kvality, musíme použiť cenovo drahšie komponenty. Premietnutie vyššej ceny komponentov, ako sú kvalitnejšie rámy, kovanie, izolačné trojsklo či štvorsklo, tri tesnenia, tesnenie v rovine zasklenia či vliepanie skla... do vyššej výslednej kvality, a  teda aj konečnej ceny okna, je skoro pre každého stavebníka však neprijateľné. Bludný kruh? Nie, len my sami si ho tvoríme. Fyzika a výpočty nepustia a určite presvedčia aj vás.
Rozmýšľajte a rozmýšľajte a...
Musíme zdôrazniť, že v tomto prípade išlo o zjednodušený a ideálny model posudzovania okna. Teploty vonku a aj slnečný svit sa v priebehu dňa i noci menia, a tak sa menia aj straty tepla. V podstate každú sekundu. Ak zasvieti na okno slnko, situácia strát sa môže úplne zmeniť. Intenzívny slnečný svit vytvorí tepelný zisk v interiéri...
Náš výpočet je model, ktorý pomáha vysvetliť vám – laikom správanie okien. Pre názornosť riešenia úspor tepla je to však vhodný model vysvetľovania parametra veľkosti tepelných strát. Preto pokračujeme:
Ak musíme kúriť v našom rodinnom dome 220 dní v roku, tak výšky strát tepla sú najrozhodujúcejším
parametrom ovplyvňujúcim výšku platieb za teplo. A to ešte musíte vziať do úvahy, že okná si kupujete na
20 – 30 rokov! Skôr ich nebudete vymieňať, lebo „veď sa celkom dobre zatvárajú“. Verte teda, oplatí sa vám takto jednoducho počítať a kúpiť si kvalitnejšie tepelnoizolačné okná. Uw (tepelnoizolačná kvalita celého okna) musí byť pod hodnotou 1,0. Ináč máte okná – spotrebiče tepla.

Ing. Pavel Kleskeň
Snímky: archív redakcie a Miloš Chabada

Kupujete nové okná? Od 1. 1. 2016 platí Uokna = 1,0

Norma STN 73 05 40 – 2: 2012 – Tepelná ochrana budov (platí už od roku 2013) zadefinovala časové postupnosti zvyšovania tepelnotechnickej kvality stavebných materiálov a komponentov používaných pri výstavbe. Norma stanovila prísnejšie parametre aj pre okná!
preto: „zabudnite na parameter 1,1 !!!“

Norma definuje, že od roku 2016 budú môcť mať okná tepelnú stratu Uokna alebo Uw = len 1,0 W/m2K cez plochu 1 m2!
Norma je prísna aj z pohľadu budúcnosti, a tak v roku 2020 sa už budú smieť do stavieb montovať okná, ktorých tepelná strata Uokna bude môcť byť len 0,6 W/m2.K.

Neverte reklamám
Ak teda na reklamných letákoch výrobcov okien uvidíte údaj „ponúkame U okna 1,1“, tak si takéto okná nekupujte. Kúpite si totiž okná, ktoré nebudú od 1.1.2016 spĺňať normové požiadavky. Norma požaduje, aby celé okno dosiahlo hodnotu U=1,0 (zámerne neudávame fyzikálne jednotky, aby ste si porovnali len číselné hodnoty tepelnotechnickej kvality a ľahšie vnímali, v čom je prísnosť normy). Možno sa vám rozdiel U 1,1 a U 1,0 – teda len 0,1 bude zdať ako maličkosť, avšak tento minimálny rozdiel má  veľký dopad do budúcnosti. Vysvetlíme.
Laická verejnosť sa v hodnotení kvality okna dopúšťa chyby. Zamieňa si totiž tepelnoizolačné vlastnosti izolačného skla Ug = 1,1 s celkovou tepelnoizolačnou vlastnosťou okna Uokna či Uw = 1,1.

O čo ide?
Číselná hodnota 1,1 je v súčasnosti verejnosťou vnímaná ako synonymum kvality okna. Až na 99 % ide však len o hodnotu tepelnotechnickej kvality izolačného dvojskla, nie o hodnotu tepelnotechnickej kvality celého okna!

Tepelnotechnická hodnota celého okna pozostáva z tepelnotechnickej hodnoty rámu, krídiel a izolačného skla. Táto hodnota sa vypočíta podľa normového vzorca a overuje sa v skúšobných ústavoch. Vzorec nebudeme vysvetľovať (je znázornený ako obrázok), nakoľko by sme vás doplietli. Musíme však zdôrazniť, že ide o overenie údaju tepelnotechnickej kvality celého výrobku, teda okna.
Ak máme tepelnoizolačnú hodnotu okna dosiahnuť blízko pri čísle 1,0 a Ug (skla) = 1,1, tak tepelnoizolačná vlastnosť skla je nad požadovanou hodnotou, takže celková hodnota okna nemôže dosiahnuť normou požadovanú úroveň 1,0.
Prečo? Plocha skla okna tvorí až 80 % plochy okna. Ak máme straty tepla cez 80 % plochy okna vyššie, ako pripúšťa norma, tak sa z pohľadu fyziky nedá dosiahnuť nižšia – normová úroveň. Fyzika nepustí. Lepšia kvalita sa dá docieliť iba z kvalitnejších komponentov, z ktorých okno zmontujeme!

Prečo kupujete lacné okná
Okná na celý dom stoja obvykle 7 – 10 000 eur. Túto cenu chce stavebník zásadne znížiť a je mu jedno, akou cestou. Všeobecný trend je „zohnať“ lacné okná. Toto vám potvrdí každý predajca. Akonáhle sa začne rozprávať o zvýšenej tepelnotechnickej kvalite okien, ktorá zníži straty tepla, a že za túto zvýšenú tepelnoizolačnú vlastnosť je potrebné zaplatiť viac eur, tak sa väčšina stavebníkov začne opytovať – prečo? Takéto správanie je podľa údajov predajcov okien u 99 % záujemcov!
Toto naše nesprávne rozmýšľanie a aj správanie sa vyplýva z faktu (žiaľ), že z pohľadu našich príjmov máme pocit, že cena celej stavby je „veľmi vysoká“, a tak „musíme“ šetriť všade, kde sa dá. Pre celý dom hľadáme lacné materiálové riešenia. Cez internet si záujemca nechá od rôznych výrobcov spracovať aj 10 cenových ponúk, na ktorých ho zaujíma len celková cena. To preto, že z popisu ponúk nedokáže odborne posúdiť špecifikácie kvality od jednotlivých výrobcov (už sme naznačili, že laické, zaužívané hodnotenie kvality je spojené s číslom 1,1 a ak v ponuke takýto údaj je, tak podľa laického videnia je to dobrá ponuka!!!). Čiže „jedná“ sa len o celkovej cene. Stavebník absolútne ignoruje dopady takéhoto rozhodnutia pre budúcnosť, lebo okná mu majú šetriť teplo 20 – 30 rokov. Ozaj budú?

Aj oknári majú svoj diel viny
Svoj „diel viny“ má na tomto stave aj marketingová stratégia „oknárov“, keď v čase nástupu hospodárskej recesie (ktorá trvá už vyše 5 rokov) eliminovali pokles zákaziek znižovaním ceny a pritom prezentovali vylepšenie kvality okien. Stúpajúce náklady za kvalitnejšie komponenty, ktoré montovali do svojich výrobkov (napr. akcie typu: izolačné trojsklo za cenu dvojskla), eliminovali znižovaním svojej obchodnej marže. Tento trend však nejde aplikovať donekonečna. Každé podnikanie musí zabezpečiť aspoň jednoduchú reprodukciu, aby príjmy aspoň pokryli výdavky – taký je princíp trhu, a tak existuje hranica, pod ktorú seriózni výrobcovia nemôžu zísť.
Pre názornosť si neodpustíme porovnanie. Felíciu (najpredávanejšie auto v SR) si môžete kúpiť lacnú, s najjednoduchšou výbavou; môže byť však aj „strednej“ triedy alebo aj vo vyhotovení LUX. Majú rovnakú cenu? Nie! Toto platí aj pre okná. Sú okná jednoduché, lacné, ale aj super triedy s maximálnym komfortom užívania. A poučenie z porovnania?!
Dom staviame na celý život a okná v ňom nemeníme tak často ako auto. Auto si môžeme vymeniť kedykoľvek, vybrať okná, cez ktoré draho zaplatené teplo nekontrolovateľne uniká, však nikomu ani nenapadne. Stačí nám „nadávanie“, aké veľké zálohy na výrobu tepla musíme mesačne platiť.

Najprv sa musia oceniť komponenty
Okno(á) sa skladajú z rámu, ktorý sa pripevní do stavebnej konštrukcie. Na rám sa pomocou okovania okna pripevnia krídla a do týchto krídel sa vloží a vodotesne upevní izolačné sklo. Izolačné sklo má tiež niekoľko kvalitatívnych úrovní. Všetci už registrujete dvojsklá, trojsklá či štvorsklá, v ktorých sa ako výplň používa argón, kryptón či vákuum. Tesnenie rámu a krídla sa realizuje dvoma či tromi „rovinami“ gumových tesnení. Každý z týchto komponentov sa musí pri výrobe okna zakúpiť a následne zmontovať do fungujúceho celku.
Ceny komponentov sa tiež odvíjajú od kvality. Môžu byť lacnejšie či drahšie. Ak chceme okno vysokej tepelnoizolačnej kvality, musíme použiť cenovo drahšie komponenty. Premietnutie vyššej ceny komponentov, ako sú kvalitnejšie rámy, kovanie, izolačné trojsklo či štvorsklo, tri tesnenia, tesnenie v rovine zasklenia či vliepanie skla... do vyššej výslednej kvality, a  teda aj konečnej ceny okna, je skoro pre každého stavebníka však neprijateľné. Bludný kruh? Nie, len my sami si ho tvoríme. Fyzika a výpočty nepustia a určite presvedčia aj vás.
Rozmýšľajte a rozmýšľajte a...
Musíme zdôrazniť, že v tomto prípade išlo o zjednodušený a ideálny model posudzovania okna. Teploty vonku a aj slnečný svit sa v priebehu dňa i noci menia, a tak sa menia aj straty tepla. V podstate každú sekundu. Ak zasvieti na okno slnko, situácia strát sa môže úplne zmeniť. Intenzívny slnečný svit vytvorí tepelný zisk v interiéri...
Náš výpočet je model, ktorý pomáha vysvetliť vám – laikom správanie okien. Pre názornosť riešenia úspor tepla je to však vhodný model vysvetľovania parametra veľkosti tepelných strát. Preto pokračujeme:
Ak musíme kúriť v našom rodinnom dome 220 dní v roku, tak výšky strát tepla sú najrozhodujúcejším
parametrom ovplyvňujúcim výšku platieb za teplo. A to ešte musíte vziať do úvahy, že okná si kupujete na
20 – 30 rokov! Skôr ich nebudete vymieňať, lebo „veď sa celkom dobre zatvárajú“. Verte teda, oplatí sa vám takto jednoducho počítať a kúpiť si kvalitnejšie tepelnoizolačné okná. Uw (tepelnoizolačná kvalita celého okna) musí byť pod hodnotou 1,0. Ináč máte okná – spotrebiče tepla.

Ing. Pavel Kleskeň
Snímky: archív redakcie a Miloš Chabada

 

Páni majstri – oknári, nefušujte!

O kvalite okien sa neviete presvedčiť iba pohľadom. O fušerskej práci sa presvedčíte ihneď. Stačí jeden pohľad a viete, akí páni majstri majstrovali na stavbe. Predmetná ukážka je o nekvalitnej montáži drevených okien a vchodových dverí.

Tieto dvere z plastu majú za úlohu zabrániť prestupu zimy do zádveria a zabezpečiť, že vlhký vzduch z interiéru nebude na spoji dverí so stavbou kondenzovať a prevlhčovať omietku a murivo spoja. Myslíte si, že v tomto prípade tomu tak bude? Nie!

Ako prvé si všimnite podloženie dverí doskami zo stavby. Tieto dosky sa pri dokončievacích prácach vytiahnu. Dvere určite poklesnú o dva až tri milimetre. Pena, čo má tepelne izolovať, sa zdeformuje. Následne murári urobia dočasný „šalung“ a dvere podlejú betónom – verte, že nedajú pod prah dverí tepelnú izoláciu. V mieste prahu tak vznikne líniový, vlhkosťou z dažďa namáhaný tepelný most. V mieste spoja celého obvodu dverí a stavby bude do troch rokov (ak nie skôr) pleseň. Prečo? Nuž preto, že keď prídu na stavbu murári, ktorí budú realizovať vonkajšiu fasádu, tak hojne nafúkanú PUR penu nožíkom orežú, pretrú ju „2 – 3 mm baukléberu“ a následne nanesú tenkovrstvú omietku. Táto sa po veľmi krátkom čase od plastu odpojí, vznikne milimetrová, možno aj dvojmilimetrová štrbina a prestup studeného vzduchu do „otvorenej“ štruktúry PUR peny začne.
Toto isté sa udeje aj z interiérovej strany, len miesto tenkovrstvej omietky sa na baukléber zakrývajúci orezanú PUR penu nanesie interiérová maľovka. Odrezaním zbytočnej hmoty peny sa otvorí vnútorná dutinková štruktúra PUR peny, pena sa vlhkosťou z interiéru aj exteriéru prevlhčí, stratí tepelnoizolačnú schopnosť a spoj bude vlhký. Vlhkosť je živnou pôdou pre spóry plesní, a tak je zabezpečený ich rast.
Jedna poznámka nakoniec. Od roku 2010 sa majú montáže okien a dverí realizovať systémom montáže „na pásky“. Na tejto stavbe remeselníci asi neovládajú stavebné predpisy a „sfúkli“ montáž, ako prišlo. Urobili ju fušersky.

Obdobne je to aj na druhej snímke dreveného okna. Aj tu sa pripojovacia škára „nafúkala“ PUR penou a jej zapracovanie do fasády sa udeje rovnakým spôsobom, ako som popísal v hornej časti textu. Reakcia stavby na túto fušerinu bude rovnaká – stúpajúca vlhkosť a plesne. Majiteľ domu sa však  bude viac hnevať, pretože drevené okná začnú na vlhkosť v pripojovacej škáre reagovať odlúpavaním vonkajšej a vnútornej lazúry.
 
Ing. Pavel Kleskeň
Snímky: autor

Okná s víziou

Moderné. Elegantné. Energeticky úsporné. Také musia byť okná, ktoré sa dnes zabudovávajú do stavieb. Musia to byť okná s „víziou“ energetickej efektívnosti a tepelných úspor na dlhé desaťročia...

Okno, to nie je len rám a krídlo so sklom, cez ktoré nám prúdi slnečný svit. Cez okno sa deje prevažná väčšina tepelných strát z objektu. Okno je zložitý stavebný prvok, ktorého konštrukčná skladba musí byť veľmi precízne posúdená z mnohých uhlov riešení.
Ak teda plánujete zaobstarať si nové plastové okná a premýšľate, aké technické parametre by mali spĺňať, mali by ste sa na kúpu týchto prvkov do stavby pripraviť! V tomto príspevku vám poradíme, ako uvažovať a ako si zadefinovať otázky pre dodávateľa „vašich“ presklených častí domov či bytov.
Dlhodobá energetická úspornosť je dnes najaktuálnejšou požiadavkou okna či celých okenných zostáv. Plastové okná vďaka širokému výberu a kvalitnému technickému vyhotoveniu uspokoja aj najnáročnejšieho zákazníka. Vybrané modely plastových okien obstoja aj pri použití v ultranízkoenergetických a pasívnych domoch, kde vám pomôžu zabezpečiť komfortné bývanie.
Základné východiská k téme okno
Okná sú najdôležitejšie tvaroslovné elementy fasády. Umocňujú štýl a formát, svojím rytmom a symetriou vytvárajú estetický dojem a silu fasády. Táto je zasa silným urbanistickým prvkom v prostredí, kde stavba stojí. Na začiatku konštrukčnej tvorby okien teda stojí ideový návrh a nie funkcia. Funkcia nastupuje neskôr.
Pri obnove bytových domov sú východiská pri návrhu okien mierne odlišné. Na 99 % je ideový návrh definovaný architektúrou pôvodného riešenia fasády a toto riešenie je v zmysle platnej legislatívy nemenné. Pri obnove sú teda rozhodujúce funkčné vlastnosti okna.

Funkčné vlastnosti
Požiadavky, ktoré musí vyriešiť konštrukčný návrh okna, sa dajú zhrnúť do troch skupín kritérií označovaných ako funkčný model okna. Sú to:
1. Tvarové a estetické kritériá – veľkosť, proporcia, spôsob otvárania a povrchová úprava.
2. Funkčné a technické kritériá – osvetlenie, insolnácia, prirodzené vetranie, ochrana proti požiaru, tepelná ochrana v zime, tepelná ochrana v lete, ochrana proti hluku, vodotesnosť, mechanická odolnosť, ochrana proti vlámaniu, osadenie do stavebného otvoru a ekológia.
3. Požiadavky a kritériá hospodárnosti – životnosť, údržba, recyklácia.
Je to veľmi veľa požiadaviek, ktoré rám, krídlo, zasklenie a okovanie okna musia splniť. Pritom sú niektoré kritériá zadefinované až na úrovni normových či zákonných kritérií napr. Zákon o skúšaní stavebných výrobkov či Zákon o požiarnej ochrane, atď. Výrobcovia profilov, z ktorých sa okná montujú, teda musia overovať veľa vlastností materiálov a komponentov, aby sa tieto požiadavky v konečnom výrobku splnili.

Tepelná ochrana
Už v úvode príspevku som definoval súdobú vysokú požiadavku na dlhodobú energetickú úspornosť okenných konštrukcií. Okná a presklené steny nesmú byť „spotrebičmi“ tepla a v lete zasa nemú vysokým stupňom insolnácie zásadným spôsobom zhoršovať kvalitu vnútorného prostredia budov. Tento trend je definovaný aj požiadavkami STN 73 0540:2/2012 Tepelná ochrana budov – požiadavky na okná a steny.
Z časovej postupnosti sprísňovania tepelnotechnických požiadaviek tejto normy je jasne vidieť, že konštrukčná tvorba okenných a presklených stien je pod prísnym dohľadom a straty tepla cez tieto konštrukcie sa musia správnou skladbou z dostupných materiálových prvkov znižovať dosť zásadným spôsobom. Je potrebné podotknúť, že tieto sprísňujúce sa požiadavky platia pre všetky materiálové skupiny (drevo, PVC, hliník či ich kombinácie), ktoré sa používajú na tvorbu presklených prvkov fasád.
Musím s potešením konštatovať, že vývojové pracoviská spoločnosti REHAU dokazujú už veľa rokov, že sú špičkou v materiálovej aj konštrukčnej tvorbe profilov pre výrobu okien. Na obrázkovej prílohe je znázornené rozpätie, ktoré okná od spoločnosti REHAU dosahujú.

Overovanie kvality
Základné požiadavky sú stanovené v harmonizovanej norme STN EN 14351-1+A1: 2010 Okná a dvere. Norma na výrobky, funkčné charakteristiky Časť 1: Okná a vonkajšie dvere bez požiarnej odolnosti a/alebo tesnosti proti prieniku dymu (ďalej len norma), platnej od 1. 12. 2010.
Z hľadiska overovania technickej a kvalitatívnej úrovne dosahovaných parametrov sú významným nástrojom skúšky jednotlivých vlastností okna. Overovanie sa vykonáva vo viacerých časových postupnostiach výrobného procesu okna. Ako prvé ide o skúšky vo fáze vývoja výrobku, potom o potvrdenie predpo­kladaných vlastností vo forme počiatočných skúšok typu a následne o vykonávanie skúšok na overovanie trvalej kvality výrobku počas výrobnej kontroly. Toto overovanie kvality má za povinnosť každý výrobca okien.
Otvorený trh EÚ prináša v tejto oblasti veľa pozitív, ale aj negatív. Na slovenský stavebný trh tak vstupuje veľa importérov, ktorí deklarujú, že ich okná sú odskúšané a môžu používať značku CE, čo je značka, ktorá by mala deklarovať konečnú kvalitu celého výrobku. Toto nespochybňujem. Čo je však na veľké zváženie, je veľmi nízka cena takýchto „certifikovaných“ výrobkov. Pre stavebníkov sú tak takéto lacné okná veľkým lákadlom.
Nemôžeme obviňovať stavebníkov, že veľmi dôležité otázky hodnotiace kvalitu okien, ktoré v konečnom dôsledku zabezpečujú komfort obydlia, sú v ich malej, ba skôr nijakej pozornosti. Stavebníci nie sú špecialisti. Musia sa spoliehať na informácie od predajcov v dobrej viere, že informácie, ktoré od nich dostanú, sú objektívne. Cena výrobku by sa však v žiadnom prípade nemala stať limitujúcim faktorom. V obrázkovej prílohe môjho príspevku je vidieť, ako má vyzerať certifikát skutočne kvalitného okna.Odporúčam teda, pýtať sa u predajcu na protokoly overenia kvality výrobkov, ktoré ponúkajú, a hlavne hľadať predajcov, ktorí ponúkajú komplexné systémové riešenia, sú dlho na stavebnom trhu a ich referencie sú dlhodobo kvalitné.

Doc. Ing. Peter Suchánek, PhD.
Snímky: REHAU s.r.o., archív redakcie

Okenný profilový systém SYNEGO – okná pre obdobie od roku 2016

Znižovanie energetických strát sa stalo nosným pilierom energeticky efektívneho stavebníctva. Výraznou mierou k zníženiu strát energie môže v stavebníctve pomôcť aj správna, energeticky efektívna konštrukcia okna.

Znižovanie energetických strát si vynútili
neustále stúpajúce náklady na energie, klesajúce zásoby energií a aj čoraz viac sa zvyšujúce znečistenie Zeme. V stavebníctve môže k zníženiu strát energie výraznou mierou pomôcť aj správna, energeticky efektívna konštrukcia okna.
Súčasné trendy vo výstavbe rodinných i bytových domov sú vo výstavbe komfortných ultranízkoenergetických a pasívnych domov. Z hľadiska energie je cieľom budúcnosti výstavba nulových, ba až plusových domov. Na dosiahnutie týchto cieľov pri výstavbe treba mať schopného dodávateľa s čo najširším množstvom technických riešení vhodných pre daný projekt. Nevyhnutnosťou je pritom komplexnosť dodávky a kompetentnosť.

Európsky trend trhu okien už niekoľko rokov smeruje k neustále sa zlepšujúcim tepelnoizolačným a zvukovoizolačným vlastnostiam okien. V súčasnosti sa javí ako jediná ekonomicky výhodná cesta v zlepšovaní tepelnoizolačných hodnôt rámov a sklených výplní. A to zatiaľ znamená používanie nových, hrubších rámov a hrubších zasklievacích systémov. Hrúbky rámov (hliník, drevo, plast) sa dnes už bežne používajú nad
80 mm; sklá sa čoraz viac používajú trojsklá, ba začínajú sa už aj používať štvorsklá (severné fasády). Tento trend sa snaží udávať jednak Európska únia svojou legislatívou a tiež jednotlivé členské krajiny sprísňovaním teplotechnických noriem (Nemecko, Rakúsko...).

Od 1.1.2013 platí aj na Slovensku nová teplotechnická norma STN 73 0540-2 / -3 „Teplotechnická ochrana budov. Teplotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov.“ Táto nová norma okrem iného definuje nové teplotechnické parametre stavebných materiálov vrátane okien. A práve v oknách posúva normalizovanú hodnotu súčiniteľa prechodu tepla okna (Uw) z 1,7 W/
(m2.K) na 1,4 W/(m2.K). Okrem toho udáva aj odporúčanú hodnotu a cieľovú hodnotu. V zmysle tejto normy budú musieť okná od 1.1.2016 spĺňať „odporúčanú“ hodnotu, teda 1,00 W/(m2.K) a od roku 2021 „cieľovú“ hodnotu Uw 0,60 W/(m2.K). Touto normou jednoznačne kopírujeme trend stavebnícka v Európe, po roku 2020 stavať len pasívne budovy.

Firma REHAU sleduje tento smer už niekoľko rokov, čím máme značný predstih. Už v roku 2008 sme uviedli na trh nový revolučný systém Geneo®, ktorý je konštruovaný na báze kompozitných materiálov a jeho nástup a následný predaj možno hodnotiť ako mimoriadne úspešný – v súčasnosti tvorí podiel tohto systému v celej palete REHAU viac ako 40 %. Vývoj profilového systému Geneo® úspešne pokračoval a v súčasnosti
REHAU ponúka vynikajúcu energetickú efektívnosť a stabilitu vo všetkých dimenziách.

V zmysle vyššie popísaných trendov a s ohľadom na blížiaci sa termín 1.1.2016, keď bude požadovaná hodnota na Uw 1,0 W/(m2K), ktorú bude veľmi obtiažne dosiahnuť so 70 mm systémom a trojsklom, sme uviedli začiatkom roku 2015 na slovenský trh úplne nový profilový systém SYNEGO. Tento systém má stavebnú hrúbku 80 mm, ktorou sa radí do novej generácie kvalitatívne lepších profilových systémov. Má možnosť voľby dorazového či stredového tesnenia, čo je veľká výhoda pre výrobcov, a tiež možnosť splniť rôzne požiadavky investorov.

Tento systém bez problémov spĺňa aj budúce požiadavky na tepelnú izoláciu. Hodnota Uf je až do 0,94 W/m2K.
Následne je možné dosiahnuť Uw – hodnotu celého okna 0,79 W/m2K pri bežnom trojskle. Systém má pohľadovú šírku len 117 mm a osvedčený, hladký povrch High Definition Finishing (HDF), známy aj z iných systémov REHAU.
Už pri uvedení na trh je systém SYNEGO plne kompletný systém, čo znamená, že je možné z neho vyrobiť okrem bežných okien a balkónových dverí aj vchodové dvere (von aj dnu otváravé) a taktiež vytvárať rôzne komplikované zostavy, keďže súčasťou systému je aj kompletný rad dopln­kových profilov. V roku 2016 pribudne do tohto systému aj kompletne prepracovaný systém zdvíhavo-posuvných dverí. Z týchto dôvodov veríme, že práve systém SYNEGO v priebehu dvoch rokov kompletne nahradí 70 mm systémy.
Pred zavedením do výroby sme na Slovensku v autorizovaných skúšobniach podrobili okná množstvu skúšok. Pri týchto skúškach sme dosiahli obdivuhodné výsledky. Jedna vlastnosť, ktorá vplýva na miestny tepelný komfort, je napr. prievan. V dôsledku doteraz platných noriem sa skúšali okná na prievzdušnosť
do 600 Pa.
Skúsenosti ukazujú, že napríklad v rámci sídlisk na nárožiach budov a na vyšších podlažiach pri väčších nárazoch vetra vzniká vplyvom prievanu značná nepohoda. A to aj keď majú obyvatelia nové okná. Preto sme vyskúšali okná na prievzdušnosť až
do 1500 Pa a výsledky meraní nám opäť potvrdili vynikajúcu kvalitu okien Synego.

Veľmi dôležitou súčasťou nových, kvalitných okien a dverí je zodpovedná príprava jednotlivých stavebných detailov spojených s montážou týchto, väčšinou veľkých a ťažkých okenných elementov. Tieto detaily riešení, ich aplikáciu ako aj celkovú podporu architektom poskytuje náš plánovací softvér. Program okrem bežných výpočtov, posúdení a riešení detailov umožňuje aj výpočet priebehu teplôt v ostení. Pomocou tohto programu je možné nájsť a vyriešiť najlepšie detaily pre danú budovu.

A preto sú na mieste otázky: Prečo nevyužiť poradenstvo firmy Rehau a jej systémových spracovateľov – výrobcov okien? Prečo sa nerozhodnúť pre kúpu okien z profilov, ktoré už dnes spĺňajú kritériá, ktoré budú bežné a nutné o pár rokov?
A preto porozmýšľajte, porovnajte a správne sa rozhodnite!

Ing. arch. Marian Macko
Rehau s.r.o.

www.rehau.sk

Kvalita má svoje meno... BRUVO Slovakia

Belgická spoločnosť, ktorá na Slovensku vyrába plastové okná a dvere päť rokov – na export do štátov Beneluxu a teraz prvý rok aj pre slovenský trh... Rozhodli sme sa zobrať fotografa a ísť spraviť rozhovor do Serede.

Pred piatimi rokmi ste začali s výrobou tu v Seredi. Zmenilo sa toho veľa odvtedy?
Samozrejme, keď sme spustili výrobu, mali sme sedem zamestnancov. V súčasnosti u nás pracuje 35 zamestnancov a postupne začíname premýšľať o rozšírení haly.

Už rok môžeme vidieť vašu reklamu v centre mesta. Je to pre vstup na slovenský trh?
V počiatočnej fáze to bolo len monitorovanie. Čoskoro sme však zistili, že nechceme vstúpiť do súťaže s lacnými nekvalitnými výrobkami, ktoré sú tu často ponúkané zo zahraničia. Sme hrdí na okná a dvere, ktoré vyrábame. Každý deň sa snažíme zlepšovať ich kvalitu. Nestačí, keď sú len dobré, chceme, aby boli perfektné...

OK, hovoríte o predaji kvality... ale niekedy sa hovorí o kvalite a sú to len slová do vetra.
To rozhodne nie! Kvalita je pre nás celkový počet elementov, ktoré môžete vidieť, zmerať, cítiť. Pracujeme s kvalitnými profilmi triedy “A”, nemeckej firmy VEKA.

Čo presne je trieda “A”?
V profiloch triedy “A” je percento recyklovaných plastov oveľa nižšie, čo robí profil oveľa stabilnejší. Predovšetkým je v “A” profiloch firmy VEKA o 14 % viac materiálu, čo sa premieta do radu merateľných rozdielov oproti konkurenčným profilom.
1. Naše “A” profily sú až o 20 %  odolnejšie voči zlomeniu.
2. Rozmerová stálosť je o 12 % vyššia. To je dôležité najmä pri vyššom zaťažení skla – vplyvom použitia 3-skla a väčších veľkosti okien, ktoré vyžaduje moderná architektúra.
Rozmerovú stálosť môžete vidieť okamžite na tenšej hrúbke steny. U konkurenčných profilov dochádza počas výrobného procesu k ochladzovaniu, čo často spôsobuje deformácie. Naše profily majú vonkajšiu stenu s minimálnou hrúbku 3 mm. Rozdiel je jasne viditeľný.

Existujú aj iné výhody vašich profilov?
Samozrejme! Pre uvoľnenie skrutiek je potrebné vyvinúť až o 20 % viac sily u profilov “A”, než u profilov triedy “B”.
Vďaka väčšej hrúbke steny je tiež lepšia zvuková izolácia. Tento prvok sám osebe spôsobuje zníženie hluku o 4 dB... pre lepší spánok.
Kvalitné profily majú dlhšiu životnosť a nečistoty nemôžu poškodiť hladký povrch. Vaše okno tak stále vyzerá ako nové aj po mnohých rokoch.

Práve ste hovorili o odhlučnení, ale čo tepelná izolácia?
Samozrejme sme sa tiež zaoberali aj touto oblasťou, a to pre rastúce požiadavky na úsporu nákladov na energie. Ponúkame trhu jedinečný profil „diamant ´82“ – nový profil s certifikovanou izolačnou hodnotou 0,92 W (m2K). To je v súčasnej dobe najnižšia hodnota na trhu a zaisťuje, že náš profilový rad je ideálny na použitie v nízkoenergetických domoch. Je zrejmé, že pri použití tohto profilu je na dosiahnutie izolačného účinku potrebné použiť trojité sklo. V tejto kombinácii sa dostaneme na maximálnu izolačnú hodnotu 0,6 W (m2K). Takže na dosiahnutie najlepších izolačných hodnôt je potrebné porovnanie hodnoty vášho profilu a tiež, že sklo môže mať mnoho variantov, čo veľmi ovplyvňuje konečnú celkovú izolačnú hodnotu.

V posledných rokoch sa veľa hovorí o zvýšení bezpečnosti. Poisťovne vyžadujú lepšie zabezpečenie domovov alebo sa zvyšuje poistné. Čo robí BRUVO Slovakia v tejto oblasti?
Naozaj stúpli požiadavky na poistenie
pre lepšiu ochranu vášho domova.
BRUVO Slovakia nemá pre nič za nič slogan “VYROBENÉ, ABY CHRÁNILI!”. Všetky
naše okná a dvere sú štandardne
vybavené certifikovaným bezpečnostným
RC2 kovaním.

RC2? To mi nehovorí nič.
Skratka RC je označenie triedy odolnosti a číslo ukazuje schopnosť okna alebo dverí odolávať pokusu vniknutia. Čím vyššia trieda, tým ťažšie bude zlodej prenikať dnu a musí použiť ťažšie alebo profesionálne náradie.
Všetci hovoria o bezpečnostnom kovaní, ale nestačí mať len jeden alebo dva uzamykacie body, to nemôžeme hovoriť o bezpečnosti. Naše okná sú vybavené radom uzamykacích bodov, ktoré sú rozmiestnené po všetkých štyroch stranách okna.
Koľko z týchto bodov je toto?
To, samozrejme, závisí od veľkosti okna, ale môže to byť až osem kusov.

A okno s RC2 kovaním nemôžeme vylomiť?
Vzali sme okno s RC2 kovaním a urobili test.  Dobrovoľníci sa pokúšali otvoriť okno s potrebnými nástrojmi, ktoré používajú zlodeji. Výsledok bol ohromujúci. Viac ako 15 minút okno páčili, ale všetko zostalo zatvorené. Ak chcete vidieť tento test, video z neho nájdete na  www.bruvo.sk.

... Kvalita je teda pre vás najdôležitejšia?
Áno, je – s cieľom poskytnúť dokonalý produkt, ktorý zostáva. BRUVO Slovakia urobilo a robí svoju prácu dokonale. Všetky naše okná a dvere sú vnútorne vystužené oceľovou konštrukciou a vnútorné rohy sú extra zvarené, čiže deformácia nie je možná.

Zimná záhrada – áno či nie?

Všeobecne panuje presvedčenie, že zimná záhrada ponúka pocit zvýšenej kvality bývania. Je to však naozaj tak? A na čo všetko treba myslieť, aby z vysnívanej zimnej záhrady nebol napokon zlý sen?!

Stavba zimnej záhrady si vyžaduje veľa uvažovania nad umiestnením, tvarom a následne veľa konštrukčného „fortieľu“ realizačnej firmy. Pred samotnou výstavbou zimnej záhrady je však ako prvé potrebné presne špecifikovať, ako chcete zimnú záhradu využívať.
Musíte si byť vedomí toho, že účelu a budúcej funkcii sa podriadi konštrukčné riešenie stavebných prvkov, z ktorých sa záhrada zmontuje. Prvá je statika, nasleduje druh izolačných skiel stien a strechy, množstvo dverí a spôsob ich otvárania, ďalej spôsob vetrania, vykurovania, musí sa dokonale vyriešiť spôsob tienenia, atď...

Základné delenie
Zimná záhrada môže mať viacero podôb. Od zasklením chránenej terasy domu až po celoročne obývateľnú, ďalšiu miestnosť domu. Zimná záhrada môže tvoriť samostatný pavilón zelenej oázy pri dome či v priamom spojení s domom. Z konštrukčného a užívateľského hľadiska môžeme zimné záhrady rozdeliť na tieto typy:
 Nárazníkový typ – nie je celoročne obývateľný (plní funkciu klimatického tepelnoizolačného nárazníka) napríklad ako prestrešená terasa či „gánok“ pri vstupe do domu.
 Nevykurovaná zimná záhrada – obytný priestor sa využíva v lete a v prechodných obdobiach; v zime je priestor nevykurovaný, obvykle ide o dodatočné presklenie veľkých balkónov či terás na poschodí.
 Obytný typ zimnej záhrady – tento typ je celoročne obývateľný; vykurovaný obytný priestor.
 Zimná záhrada – skleník; tento typ je vykurovaný a extrémne osadený rastlinami. V modernejšej forme sa do tohto typu umiestňuje bazén.

Čo je však dosť problematické takmer vo všetkých zimných záhradách, je fakt, že prevažná väčšina zimných záhrad sa buduje ako prístavba či dodatočné prekrytie terás už stojacej stavby RD. Táto skutočnosť komplikuje dokonalý tvarový návrh a spôsobuje stavebno-technické problémy.

Konštrukčné riešenia sa líšia. Prečo?
Občas využívaná zimná záhrada či presklená terasa (bez vykurovania) je náchylná na tvorbu kondenzátu z vnútornej strany zasklenia. Odvedeniu kondenzátu vo forme zarosenia skiel či zabráneniu tvorby kondenzátu zo vzdušnej vlhkosti musíme preto venovať pri návrhu materiálov, z ktorých záhradu postavíme, veľkú pozornosť. Statické – nosné prvky z kovu by mali mať vo svojom profile prerušený tepelný most alebo by mali byť z dobrého tepelnoizolačného materiálu. Tiež je vhodné, aby izolačné sklá boli správne nadimenzované pre prípad extrémnej situácie (rozdiel vonkajších a vnútorných teplôt), pretože ak vnútorná povrchová teplota skla poklesne pod
12,6 °C, kondenzácii vzdušnej vlhkosti sa nedá zabrániť.

Pri skleníku či bazénovej „hale“ prevláda vysoká vlhkosť. Materiály, ktoré budú použité, musia extrémne odolávať korózii z vlhkosti. V prípade, že plánujete do zimnej záhrady umiestniť bazén alebo (len) vírivku, konštrukčná tvorba musí vyriešiť problémy odstránenia zvýšených hodnôt vlhkosti v celom tomto priestore, ale aj na samotnej nosnej konštrukcii stavby, s ktorou zimná záhrada tvorí celok. Ak je táto hala pripojená na stavbu domu, je tento problém extrémne náročný.
Nesmiete tiež zabudnúť na letné tienenie. Extrémne letné teploty budú podporovať vyparovanie vody a zvýšenú vlhkosť v priestore presklenej „bazénovej haly“. Takéto zimné záhrady by mali mať možnosť otvárania celej jednej steny – južnej, počas letného obdobia a v zime využívať dokonalý systém odvlhčovania a vykurovania.
Zimná záhrada riešená ako stále zelená, má veľmi veľa špecifík podľa typu rastlinstva. Napríklad – pri pravidelnom zalievaní rastlín, čo je v zimnej záhrade nutnosť, stúpne vlhkosť viac ako o 10 % len prirodzeným odparovaním vody z listov rastlín. Jej materiály a zasklenia teda musia zniesť veľa vlhkosti a zároveň musia prepúšťať aj UV žiarenie. Sklá preto musia byť navrhnuté s ohľadom na zeleň vo vnútornom priestore.
O orientácii zimných záhrad
Dôležitá je poloha zimnej záhrady voči slnku. Najväčšiu pozornosť musíte venovať konštrukciám s južnou expozíciou. V tomto prípade máte dostatok slnka v zimnom období, v lete je ho však prebytok.
Severné orientácie sú výhodné ako nárazníkové pásmo proti prenikaniu chladu, pretože slnka je málo. Takéto typy záhrad by mali byť dostatočne zateplené izolačnými trojsklami a mali by mať kúrenie, pretože inak nezískate potrebné efekty užívateľského komfortu.
Optimálnou lokalizáciou zimnej záhrady je východná, juhovýchodná a západná strana domu. Vďaka primeranému množstvu svetla (aj slnka) dopadajúceho do vnútra môžeme v zimnej záhrade zriadiť obytný priestor ako aj rannú jedáleň či nádherný skleník plný exotických rastlín.

Obytná zimná záhrada
Najzložitejšie technické riešenie je v prípade, keď chcete zimnú záhradu využívať celoročne ako súčasť obytnej časti rodinného domu. V obytnej zimnej záhrade nebudete chcieť mať žiadny diskomfort vnútorného prostredia v každom ročnom období. Každá kvapka vody padajúca zo strešného presklenia vás bude rozčuľovať.

Stavebnú časť základov (záhrady) musíte zabezpečiť dokonalou tepelnou izoláciou podlahy a musíte vyriešiť jej povrchovú úpravu. Musíte vyriešiť vykurovanie priestoru záhrady v zimných mesiacoch. V letných mesiacoch zasa zabezpečiť letné tienenie a klimatizovanie.
V lete tento priestor bude zdrojom tepla, ktoré sa bude transportovať do ostatných častí domu, čím ho bude neustále prehrievať. Riešením môže byť uzatváranie priestoru zimnej záhrady od ostatného obytného priestoru domu sklenenými posuvnými stenami. Vyžaduje to však priestor na zasunutie steny, ak chceme obytný priestor domu a zimnej záhrady spojiť. Na toto riešenie musíme myslieť už pri stavbe domu.
V zime môže nastať problém s udržaním prijateľných teplôt v priestore zimnej záhrady, ak podceníme kvalitu izolačného zasklenia. Najväčším technickým problémom býva obyčajne vetranie takéhoto obytného priestoru. O vonkajšom tienení asi nemusíme ani hovoriť. Bez tohto prvku sa letné vnútorné teploty nebudú dať udržať v prijateľných hodnotách.

Aká veľká má byť obytná zimná záhrada
Skúsenosti výrobcov zimných záhrad potvrdzujú, že pri požiadavke dodatočného rozšírenia obytnej plochy s celoročným užívaním by mala mať zimná záhrada minimálne
15 m2 – 18 m2 a hĺbku najmenej 2,5 m. Je to preto, lebo treba počítať s miestom pre nábytok, komunikačnými trasami a taktiež s technologickými zariadeniami zimnej záhrady (radiátory, atď.). Otváranie dverí „na harmoniku“ tiež vyžaduje určitú hĺbku (min. 80 cm), ktorá odoberá z obytnej plochy, preto je lepším riešením používanie posuvných dverí.
Najväčším problémom je vodotesné a vzduchotesné spojenie existujúcej budovy a novej konštrukcie. Najvhodnejšie je, ak sa na zimnú záhradu pamätá už v projekte stavebnej časti domu a v miestach budúceho spojenia týchto dvoch priestorov sa vytvoria spojovacie prvky už vo fáze hrubej stavby. Samozrejmosťou by malo byť riešenie bez bodových či líniových tepelných mostov.

O otváraní a vetraní pomocou stien či dverí
Vďaka variabilite konštrukčných prvkov, z ktorých sa zimná záhrada stavia, sa dnes už môžu zhotoviť ich rôzne tvarované pôdorysy. Prepojenie s exteriérom umožnia systémy rôzne otváravých, skladacích, posuvných alebo zhrňovacích stien či dverí.
Zhrňovacie (harmonikové) dvere umožňujú otvorenie najväčšej plochy presklenia, no treba počítať s určitým priestorom pre harmonikovo naskladané časti v interiéri a priestorom pri samotnom zhrňovaní. A počítať treba aj s koľajničkou a prahom dverí, ktoré možno priznať alebo zapustiť do podlahy.
Horizontálne posuvné dvere problém so zmenšovaním úžitkovej plochy nespôsobujú, avšak  otváracia plocha je menšia o šírku pevného zasklenia, kam sa posuvná časť dverí zasunie.

S problematikou dverí súvisí aj možnosť privetrávania. Otvorené dvere v zime spôsobujú tepelné straty, v lete prievan, preto by mali byť konštruované ako otváravo-sklopné, aby sme dokázali regulovať vnútorné prostredie. Potrebné je, aby veľké zhrňovacie dvere či celá stena boli konštrukčne vyhotovené tak, aby ste v zime mali možnosť otvoriť len jeden segment, napr. 80 – 90 cm a nestratili pritom veľké množstvo tepla. Kovaní tohto typu je na trhu dostatok. Výber typu je na „fortieli“ dodávateľa.

Priestor pod strechou, kde je najviac tepla, vyvetráme efektívnejšie prostredníctvom využitia princípu komínového efektu. V tomto prípade by ste mali určite investovať do automaticky (vlhkomerom a tepelným senzorom – čidlom) ovládaných strešných okien.
Nezabudnite preto na vzduchotesne uzatvoriteľné privetrávacie štrbiny pri podlahe. Ich otvorením sa privádza čerstvý vzduch a vytvára komínový efekt vetrania. Vďaka nim bude zimná záhrada prirodzenejšie vyvetrávaná a v zime zasa nebudete trpieť pocitom studených vrstiev vzduchu vnikajúceho cez netesnú štrbinu.

Slnko – priateľ i nepriateľ
Zimná záhrada využíva energiu slnka. Slnečné lúče prenikajú cez sklo, zahrievajú steny domu, kde je záhrada pripojená, podlahu aj vzduch vo vnútri. Okrem toho tu vzniká skleníkový efekt, ktorý spôsobuje, že časť tepelného žiarenia zo slnečných lúčov nedokáže preniknúť cez sklo (tvoriace obálku) naspäť von, odráža sa späť do interiéru a teplota vzduchu sa ešte viac zvyšuje. Tento pasívny solárny efekt je jedným z prínosov zimných záhrad.
Ak chceme zimnú záhradu využiť na relaxáciu po práci, tak reguláciu optimálnych hodnôt vnútornej klímy musí za nás vykonať automatika. Automatizovanie prevádzky vetrania, tienenia podľa intenzity slnečného svitu, zatvárania vetracích segmentov či sťahovania vonkajších žalúzií a strešných markíz je nutnosť. Aj na toto si musíte spomenúť v čase, keď budete konzultovať požiadavky na „svoju“ vysnívanú zimnú záhradu s dodávateľom.

Redakcia
Snímky: Miloš Chabada, perokresby: Rehau

Zimná záhrada – áno či nie?

Všeobecne panuje presvedčenie, že zimná záhrada ponúka pocit zvýšenej kvality bývania. Je to však naozaj tak? A na čo všetko treba myslieť, aby z vysnívanej zimnej záhrady nebol napokon zlý sen?!

Stavba zimnej záhrady si vyžaduje veľa uvažovania nad umiestnením, tvarom a následne veľa konštrukčného „fortieľu“ realizačnej firmy. Pred samotnou výstavbou zimnej záhrady je však ako prvé potrebné presne špecifikovať, ako chcete zimnú záhradu využívať.
Musíte si byť vedomí toho, že účelu a budúcej funkcii sa podriadi konštrukčné riešenie stavebných prvkov, z ktorých sa záhrada zmontuje. Prvá je statika, nasleduje druh izolačných skiel stien a strechy, množstvo dverí a spôsob ich otvárania, ďalej spôsob vetrania, vykurovania, musí sa dokonale vyriešiť spôsob tienenia, atď...

Základné delenie
Zimná záhrada môže mať viacero podôb. Od zasklením chránenej terasy domu až po celoročne obývateľnú, ďalšiu miestnosť domu. Zimná záhrada môže tvoriť samostatný pavilón zelenej oázy pri dome či v priamom spojení s domom. Z konštrukčného a užívateľského hľadiska môžeme zimné záhrady rozdeliť na tieto typy:
 Nárazníkový typ – nie je celoročne obývateľný (plní funkciu klimatického tepelnoizolačného nárazníka) napríklad ako prestrešená terasa či „gánok“ pri vstupe do domu.
 Nevykurovaná zimná záhrada – obytný priestor sa využíva v lete a v prechodných obdobiach; v zime je priestor nevykurovaný, obvykle ide o dodatočné presklenie veľkých balkónov či terás na poschodí.
 Obytný typ zimnej záhrady – tento typ je celoročne obývateľný; vykurovaný obytný priestor.
 Zimná záhrada – skleník; tento typ je vykurovaný a extrémne osadený rastlinami. V modernejšej forme sa do tohto typu umiestňuje bazén.

Čo je však dosť problematické takmer vo všetkých zimných záhradách, je fakt, že prevažná väčšina zimných záhrad sa buduje ako prístavba či dodatočné prekrytie terás už stojacej stavby RD. Táto skutočnosť komplikuje dokonalý tvarový návrh a spôsobuje stavebno-technické problémy.

Konštrukčné riešenia sa líšia. Prečo?
Občas využívaná zimná záhrada či presklená terasa (bez vykurovania) je náchylná na tvorbu kondenzátu z vnútornej strany zasklenia. Odvedeniu kondenzátu vo forme zarosenia skiel či zabráneniu tvorby kondenzátu zo vzdušnej vlhkosti musíme preto venovať pri návrhu materiálov, z ktorých záhradu postavíme, veľkú pozornosť. Statické – nosné prvky z kovu by mali mať vo svojom profile prerušený tepelný most alebo by mali byť z dobrého tepelnoizolačného materiálu. Tiež je vhodné, aby izolačné sklá boli správne nadimenzované pre prípad extrémnej situácie (rozdiel vonkajších a vnútorných teplôt), pretože ak vnútorná povrchová teplota skla poklesne pod
12,6 °C, kondenzácii vzdušnej vlhkosti sa nedá zabrániť.

Pri skleníku či bazénovej „hale“ prevláda vysoká vlhkosť. Materiály, ktoré budú použité, musia extrémne odolávať korózii z vlhkosti. V prípade, že plánujete do zimnej záhrady umiestniť bazén alebo (len) vírivku, konštrukčná tvorba musí vyriešiť problémy odstránenia zvýšených hodnôt vlhkosti v celom tomto priestore, ale aj na samotnej nosnej konštrukcii stavby, s ktorou zimná záhrada tvorí celok. Ak je táto hala pripojená na stavbu domu, je tento problém extrémne náročný.
Nesmiete tiež zabudnúť na letné tienenie. Extrémne letné teploty budú podporovať vyparovanie vody a zvýšenú vlhkosť v priestore presklenej „bazénovej haly“. Takéto zimné záhrady by mali mať možnosť otvárania celej jednej steny – južnej, počas letného obdobia a v zime využívať dokonalý systém odvlhčovania a vykurovania.
Zimná záhrada riešená ako stále zelená, má veľmi veľa špecifík podľa typu rastlinstva. Napríklad – pri pravidelnom zalievaní rastlín, čo je v zimnej záhrade nutnosť, stúpne vlhkosť viac ako o 10 % len prirodzeným odparovaním vody z listov rastlín. Jej materiály a zasklenia teda musia zniesť veľa vlhkosti a zároveň musia prepúšťať aj UV žiarenie. Sklá preto musia byť navrhnuté s ohľadom na zeleň vo vnútornom priestore.
O orientácii zimných záhrad
Dôležitá je poloha zimnej záhrady voči slnku. Najväčšiu pozornosť musíte venovať konštrukciám s južnou expozíciou. V tomto prípade máte dostatok slnka v zimnom období, v lete je ho však prebytok.
Severné orientácie sú výhodné ako nárazníkové pásmo proti prenikaniu chladu, pretože slnka je málo. Takéto typy záhrad by mali byť dostatočne zateplené izolačnými trojsklami a mali by mať kúrenie, pretože inak nezískate potrebné efekty užívateľského komfortu.
Optimálnou lokalizáciou zimnej záhrady je východná, juhovýchodná a západná strana domu. Vďaka primeranému množstvu svetla (aj slnka) dopadajúceho do vnútra môžeme v zimnej záhrade zriadiť obytný priestor ako aj rannú jedáleň či nádherný skleník plný exotických rastlín.

Obytná zimná záhrada
Najzložitejšie technické riešenie je v prípade, keď chcete zimnú záhradu využívať celoročne ako súčasť obytnej časti rodinného domu. V obytnej zimnej záhrade nebudete chcieť mať žiadny diskomfort vnútorného prostredia v každom ročnom období. Každá kvapka vody padajúca zo strešného presklenia vás bude rozčuľovať.

Stavebnú časť základov (záhrady) musíte zabezpečiť dokonalou tepelnou izoláciou podlahy a musíte vyriešiť jej povrchovú úpravu. Musíte vyriešiť vykurovanie priestoru záhrady v zimných mesiacoch. V letných mesiacoch zasa zabezpečiť letné tienenie a klimatizovanie.
V lete tento priestor bude zdrojom tepla, ktoré sa bude transportovať do ostatných častí domu, čím ho bude neustále prehrievať. Riešením môže byť uzatváranie priestoru zimnej záhrady od ostatného obytného priestoru domu sklenenými posuvnými stenami. Vyžaduje to však priestor na zasunutie steny, ak chceme obytný priestor domu a zimnej záhrady spojiť. Na toto riešenie musíme myslieť už pri stavbe domu.
V zime môže nastať problém s udržaním prijateľných teplôt v priestore zimnej záhrady, ak podceníme kvalitu izolačného zasklenia. Najväčším technickým problémom býva obyčajne vetranie takéhoto obytného priestoru. O vonkajšom tienení asi nemusíme ani hovoriť. Bez tohto prvku sa letné vnútorné teploty nebudú dať udržať v prijateľných hodnotách.

Aká veľká má byť obytná zimná záhrada
Skúsenosti výrobcov zimných záhrad potvrdzujú, že pri požiadavke dodatočného rozšírenia obytnej plochy s celoročným užívaním by mala mať zimná záhrada minimálne
15 m2 – 18 m2 a hĺbku najmenej 2,5 m. Je to preto, lebo treba počítať s miestom pre nábytok, komunikačnými trasami a taktiež s technologickými zariadeniami zimnej záhrady (radiátory, atď.). Otváranie dverí „na harmoniku“ tiež vyžaduje určitú hĺbku (min. 80 cm), ktorá odoberá z obytnej plochy, preto je lepším riešením používanie posuvných dverí.
Najväčším problémom je vodotesné a vzduchotesné spojenie existujúcej budovy a novej konštrukcie. Najvhodnejšie je, ak sa na zimnú záhradu pamätá už v projekte stavebnej časti domu a v miestach budúceho spojenia týchto dvoch priestorov sa vytvoria spojovacie prvky už vo fáze hrubej stavby. Samozrejmosťou by malo byť riešenie bez bodových či líniových tepelných mostov.

O otváraní a vetraní pomocou stien či dverí
Vďaka variabilite konštrukčných prvkov, z ktorých sa zimná záhrada stavia, sa dnes už môžu zhotoviť ich rôzne tvarované pôdorysy. Prepojenie s exteriérom umožnia systémy rôzne otváravých, skladacích, posuvných alebo zhrňovacích stien či dverí.
Zhrňovacie (harmonikové) dvere umožňujú otvorenie najväčšej plochy presklenia, no treba počítať s určitým priestorom pre harmonikovo naskladané časti v interiéri a priestorom pri samotnom zhrňovaní. A počítať treba aj s koľajničkou a prahom dverí, ktoré možno priznať alebo zapustiť do podlahy.
Horizontálne posuvné dvere problém so zmenšovaním úžitkovej plochy nespôsobujú, avšak  otváracia plocha je menšia o šírku pevného zasklenia, kam sa posuvná časť dverí zasunie.

S problematikou dverí súvisí aj možnosť privetrávania. Otvorené dvere v zime spôsobujú tepelné straty, v lete prievan, preto by mali byť konštruované ako otváravo-sklopné, aby sme dokázali regulovať vnútorné prostredie. Potrebné je, aby veľké zhrňovacie dvere či celá stena boli konštrukčne vyhotovené tak, aby ste v zime mali možnosť otvoriť len jeden segment, napr. 80 – 90 cm a nestratili pritom veľké množstvo tepla. Kovaní tohto typu je na trhu dostatok. Výber typu je na „fortieli“ dodávateľa.

Priestor pod strechou, kde je najviac tepla, vyvetráme efektívnejšie prostredníctvom využitia princípu komínového efektu. V tomto prípade by ste mali určite investovať do automaticky (vlhkomerom a tepelným senzorom – čidlom) ovládaných strešných okien.
Nezabudnite preto na vzduchotesne uzatvoriteľné privetrávacie štrbiny pri podlahe. Ich otvorením sa privádza čerstvý vzduch a vytvára komínový efekt vetrania. Vďaka nim bude zimná záhrada prirodzenejšie vyvetrávaná a v zime zasa nebudete trpieť pocitom studených vrstiev vzduchu vnikajúceho cez netesnú štrbinu.

Slnko – priateľ i nepriateľ
Zimná záhrada využíva energiu slnka. Slnečné lúče prenikajú cez sklo, zahrievajú steny domu, kde je záhrada pripojená, podlahu aj vzduch vo vnútri. Okrem toho tu vzniká skleníkový efekt, ktorý spôsobuje, že časť tepelného žiarenia zo slnečných lúčov nedokáže preniknúť cez sklo (tvoriace obálku) naspäť von, odráža sa späť do interiéru a teplota vzduchu sa ešte viac zvyšuje. Tento pasívny solárny efekt je jedným z prínosov zimných záhrad.
Ak chceme zimnú záhradu využiť na relaxáciu po práci, tak reguláciu optimálnych hodnôt vnútornej klímy musí za nás vykonať automatika. Automatizovanie prevádzky vetrania, tienenia podľa intenzity slnečného svitu, zatvárania vetracích segmentov či sťahovania vonkajších žalúzií a strešných markíz je nutnosť. Aj na toto si musíte spomenúť v čase, keď budete konzultovať požiadavky na „svoju“ vysnívanú zimnú záhradu s dodávateľom.

Redakcia
Snímky: Miloš Chabada, perokresby: Rehau

Prvá Stavebná sporiteľňa radí

Bývanie je fenomén, ktorému vo svojom živote prikladáme naozaj veľký význam. Po zdraví a rodine azda aj ten najvyšší. Preto je našou povinnosťou poskytnúť vám prostriedky na to vaše bývanie za čo najvýhodnejších podmienok.

Aj preto sme v Prvej stavebnej sporiteľni upravili podmienky úverov na bývanie tak, aby boli ešte výhodnejšie ako v minulosti. Prvé, čo zvyčajne zaujíma žiadateľa o úver, je jeho úroková sadzba. Preto sme znížili úrokové sadzby našich úverov na bývanie až o pol percenta.

Ďalší ukazovateľ, ktorý by vás mohol zaujímať, sú úverové podmienky. Stačí len, aby ste patrili k našim sporiacim klientom, alebo aby ste zodpovedne splácali či už splatili úver v PSS, a. s., resp. v akejkoľvek inej banke, a my vám po zdokladovaní príjmu poskytneme prostriedky na bývanie až do výšky 45 tisíc € aj bez založenia nehnuteľnosti.

Vďaka tomuto úveru dokážete v porovnaní s inými ušetriť hneď niekoľkokrát. Usporíte napríklad na poplatkoch za znalecký posudok, vklad do katastra nehnuteľností alebo dodatočné poisťovanie nehnuteľnosti. Zaplatíte menej aj na splátkach. Úroková sadzba úveru na bývanie od PSS, a. s., je totiž dva až trikrát nižšia ako u porovnateľných spo­trebiteľských úverov, ktoré sa často využívajú napríklad na obnovu bývania.

Viac informácií vám poskytnú obchodní zástupcovia PSS, a. s., alebo ich získate na čísle 02/58 55 58 55 či na www.pss.sk.

Realizácia zimnej záhrady a fasády za pomoci Klaes 3D

Zimné záhrady alebo celosklenné fasády z drevo-hliníka či iných konštrukčných materiálov môžete vytvárať ľahko a rýchlo vďaka softvérovemu riešeniu Klaes 3D, ktorý skvelo odprezentuje, skalkuluje a presne vyrobí aj zložité konštrukcie.

Klaes 3D vyvíja spoločnosť Horst Klaes GmbH&Co. KG.
Tá je na trhu už od roku 1983 a v súčasnej dobe zaujíma celosvetovo vedúcu pozíciu medzi softvérovými spoločnosťami pre výrobcov a predajcov okien. Softvér sa ľahko obsluhuje a posunie vás o veľký krok dopredu. Spoločnosť Klaes, ktorá tento program vyvíja, kladie zvláštny dôraz na špecifické požiadavky užívateľov. Vo vašom systéme za pomoci flexibilného dátového konceptu môžete vytvárať profily pre výrobu systémov záhrad, ale aj sklenených fasád takmer zo všetkých typov materiálu.
Klaes 3D nie je závislý ani od statického systému ani od materiálu. Vždy je tým správnym riešením, či ide o drevo, drevo-hliník alebo oceľ. Vďaka vysoko flexibilnému a komplexnému datovému systému si do programu môžete začleniť aj vlastnú konštrukčnú metódu. Môžete v ňom ukladať svoje systémy profilov všetkých druhov materiálov alebo vlastné konštrukčné detaily, napríklad individuálny spôsob uchytenia odkvapov. Softvér navyše vďaka napojeniu sa na konštrukčný program Klaes ponúka k dispozícií aj výkonný obchodný software.

Ľahké projektovanie
Zmien v konštrukcii objektu sa už nemusíte báť. Stačí kliknúť myšou a Klaes 3D automaticky prepočíta a zobrazí všetky zmeny – opravy riešení od kalkulácie, cez čiastkové rezy, až po výrobné výkresy a spotrebu materiálu. Môžete tak ľahko konštruovať, efektívne vyrábať a profesionálne prezentovať aj veľké a zložité riešenia zimných záhrad alebo aj celosklených fasádnych systémov. Precízny Klaes 3D automaticky vytvorí nárezové plány profilov aj objednávku skla. Samozrejmosťou je možnosť zobrazenia rezu celej zostavy aj jednotlivých častí vrátane kótovania všetkých dôležitých rozmerov a prehľadu spotreby materiálu.

Röntgenový náhľad
S takzvaným „röntgenovým náhľadom“ máte jedinečnú možnosť vopred skontrolovať rezy a detaily opracovania. To, čo vidíte v náhľade, je to, čo aj po výrobe na CNC strojoch dostanete. Nepotrebujete ani znalosti CAD a aj napriek tomu môžete zložité konštrukcie alebo aj špeciálne riešenia ľahko importovať do 3D KLAES ako CAD „drôtené modely“.

Skúšobná predmontáž je minulosťou
Model na obrazovke je s Klaes 3D presným obrazom budúcej konštrukcie. Pri presnom dodržaní výrobných podkladov môžete dokonca upustiť od časovo náročnej skúšobnej predmontáže. Finálna montáž u zákazníka je taká jednoduchá, že ju pokojne môžeme prirovnať k stavbe z lega. Všetky spoje môžete kontrolovať vo forme 3D náhľadov alebo priečnych rezov. Týmto sa z Klaes 3D stáva už na obrazovke “skúšobná montážna hala”, kde máte možnosť včas odhaliť prípadné konštrukčné chyby.

Rýchle prispôsobenie k zmenám
Už raz navrhnuté riešenia môžete použiť aj v nasledujúcich aplikáciách, v ktorých sa riešia požadované zmeny riešení. Prednosťou Klaes 3D je okamžitá vizualizácia a vyhodnotenie vykonaných zmien, ktoré sa automaticky premietnu v najväčších detailoch ihneď po úprave parametrov. V integrovanom 2DKlaes CAD môžu byť výkresy rezov a detailov zobrazené vedľa seba a následne zlúčené so stavebnými výkresmi. Vďaka tomu sa po zmenách výkresy vrátane kótovania automaticky aktualizujú. Tieto 3D náhľady potom poskytujú výrobcom, architektom i koncovým zákazníkom všetky dôležité informácie ako zmeny ovplyvnia realizáciu. Program tak neponúka len návrh projektu, ale aj možnosť sa v priebehu realizácie prispôsobiť požiadavkám zákazníka.

Klaes CAM
Svoje CNC stroje môžete ovládať priamo z Klaes 3D s pomocou Klaes CAM. Tento software vám umožní vidieť všetky opracovania už na monitore, a to s autentickým 3D zobrazením. Klaes CAM vytvorí CNC strojnícke programy na základe meniteľných prednastavení a pre každý typ opracovania môžete zvoliť špecifické parametre. Môžete tak riadiť všetky CNC stroje určené na spracovanie dreva.
Viac informácií o Klaes 3D nájdete na našej webovej stránke.

mobil: 0918 869 125
email: rkiss@klaes.com
Snímky: Klaes CZ s.r.o.

www.klaes.cz

Realizácia zimnej záhrady a fasády za pomoci Klaes 3D

Zimné záhrady alebo celosklenné fasády z drevo-hliníka či iných konštrukčných materiálov môžete vytvárať ľahko a rýchlo vďaka softvérovemu riešeniu Klaes 3D, ktorý skvelo odprezentuje, skalkuluje a presne vyrobí aj zložité konštrukcie.

Klaes 3D vyvíja spoločnosť Horst Klaes GmbH&Co. KG.
Tá je na trhu už od roku 1983 a v súčasnej dobe zaujíma celosvetovo vedúcu pozíciu medzi softvérovými spoločnosťami pre výrobcov a predajcov okien. Softvér sa ľahko obsluhuje a posunie vás o veľký krok dopredu. Spoločnosť Klaes, ktorá tento program vyvíja, kladie zvláštny dôraz na špecifické požiadavky užívateľov. Vo vašom systéme za pomoci flexibilného dátového konceptu môžete vytvárať profily pre výrobu systémov záhrad, ale aj sklenených fasád takmer zo všetkých typov materiálu.
Klaes 3D nie je závislý ani od statického systému ani od materiálu. Vždy je tým správnym riešením, či ide o drevo, drevo-hliník alebo oceľ. Vďaka vysoko flexibilnému a komplexnému datovému systému si do programu môžete začleniť aj vlastnú konštrukčnú metódu. Môžete v ňom ukladať svoje systémy profilov všetkých druhov materiálov alebo vlastné konštrukčné detaily, napríklad individuálny spôsob uchytenia odkvapov. Softvér navyše vďaka napojeniu sa na konštrukčný program Klaes ponúka k dispozícií aj výkonný obchodný software.

Ľahké projektovanie
Zmien v konštrukcii objektu sa už nemusíte báť. Stačí kliknúť myšou a Klaes 3D automaticky prepočíta a zobrazí všetky zmeny – opravy riešení od kalkulácie, cez čiastkové rezy, až po výrobné výkresy a spotrebu materiálu. Môžete tak ľahko konštruovať, efektívne vyrábať a profesionálne prezentovať aj veľké a zložité riešenia zimných záhrad alebo aj celosklených fasádnych systémov. Precízny Klaes 3D automaticky vytvorí nárezové plány profilov aj objednávku skla. Samozrejmosťou je možnosť zobrazenia rezu celej zostavy aj jednotlivých častí vrátane kótovania všetkých dôležitých rozmerov a prehľadu spotreby materiálu.

Röntgenový náhľad
S takzvaným „röntgenovým náhľadom“ máte jedinečnú možnosť vopred skontrolovať rezy a detaily opracovania. To, čo vidíte v náhľade, je to, čo aj po výrobe na CNC strojoch dostanete. Nepotrebujete ani znalosti CAD a aj napriek tomu môžete zložité konštrukcie alebo aj špeciálne riešenia ľahko importovať do 3D KLAES ako CAD „drôtené modely“.

Skúšobná predmontáž je minulosťou
Model na obrazovke je s Klaes 3D presným obrazom budúcej konštrukcie. Pri presnom dodržaní výrobných podkladov môžete dokonca upustiť od časovo náročnej skúšobnej predmontáže. Finálna montáž u zákazníka je taká jednoduchá, že ju pokojne môžeme prirovnať k stavbe z lega. Všetky spoje môžete kontrolovať vo forme 3D náhľadov alebo priečnych rezov. Týmto sa z Klaes 3D stáva už na obrazovke “skúšobná montážna hala”, kde máte možnosť včas odhaliť prípadné konštrukčné chyby.

Rýchle prispôsobenie k zmenám
Už raz navrhnuté riešenia môžete použiť aj v nasledujúcich aplikáciách, v ktorých sa riešia požadované zmeny riešení. Prednosťou Klaes 3D je okamžitá vizualizácia a vyhodnotenie vykonaných zmien, ktoré sa automaticky premietnu v najväčších detailoch ihneď po úprave parametrov. V integrovanom 2DKlaes CAD môžu byť výkresy rezov a detailov zobrazené vedľa seba a následne zlúčené so stavebnými výkresmi. Vďaka tomu sa po zmenách výkresy vrátane kótovania automaticky aktualizujú. Tieto 3D náhľady potom poskytujú výrobcom, architektom i koncovým zákazníkom všetky dôležité informácie ako zmeny ovplyvnia realizáciu. Program tak neponúka len návrh projektu, ale aj možnosť sa v priebehu realizácie prispôsobiť požiadavkám zákazníka.

Klaes CAM
Svoje CNC stroje môžete ovládať priamo z Klaes 3D s pomocou Klaes CAM. Tento software vám umožní vidieť všetky opracovania už na monitore, a to s autentickým 3D zobrazením. Klaes CAM vytvorí CNC strojnícke programy na základe meniteľných prednastavení a pre každý typ opracovania môžete zvoliť špecifické parametre. Môžete tak riadiť všetky CNC stroje určené na spracovanie dreva.
Viac informácií o Klaes 3D nájdete na našej webovej stránke.

mobil: 0918 869 125
email: rkiss@klaes.com
Snímky: Klaes CZ s.r.o.

www.klaes.cz

Hliníkové okná a dvere tej najvyššej kvality

Spoločnosť Anaplast z Komárna je výrobca okien, dverí, zimných záhrad či architektonických doplnkov, ako sú tieniace pergoly ap. pre stavbu rodinných domov, ale aj veľkých investičných stavieb. Spoločnosť kladie veľký dôraz na kvalitu a vývoj svojich produktov. Firma zamestnáva skúsených konštrukčných inžinierov, ktorí s využitím profesionálnych programov navrhujú stavebné konštrukcie z hliníkových profilov najvyššej kvality v systéme Aliplast.

Systém hliníkových prvkov Aliplast (Belgicko)
predstavuje špičku vo spracovaní hliníka pre stavebné účely vrátane príslušenstva, ako sú vonkajšie a vnútorné parapety, rolety, interiérové a exteriérové žalúzie, siete proti hmyzu a garážové brány.

Hliníkový systém výroby okien, dverí či zimných záhrad zaručuje vysokú kvalitu konečných produktov, hlavne tvarovú stálosť, spoľahlivosť a bezpečnosť. Najobľúbenejším systémom našich zákazníkov je excelentný okenno-dverový systém STAR pre nízkoenergetické, pasívne a luxusné domy s výnimočnými vlastnosťami. Stavebná hĺbka týchto hliníkových profilov či už okenných,
dverových rámov, priečok a dverových krídel je
90 mm a hĺbka okenných krídel je až 99 mm. V základnom princípe ide o tepelne izolovaný systém umožňujúci projektovanie aj komplikovaných a neštandardných tvarov, ktoré si žiada súdobá architektonická tvorba. Hrúbka zasklenia je možná v rozsahu 12 - 82 mm (dvojsko, trojsklo), a tak tepelné straty cez tieto typy zasklenia je možné minimalizovať až na úroveň „pasívnych či domov s takmer nulovou spotrebou energií“. Tento systém teda vyhovuje náročnejším požiadavkám zákazníkov, najmä kvôli svojim tepelným a akustickým vlastnostiam a jeho popularita preto stále rastie aj na Slovensku. Systém je tvorený dvoma lisovanými hliníkovými profilmi, ktoré sú tepelne oddelené polyamidovým pásikom zosilneným skleným vláknom.

Pre súčasné trendy v architektonickej tvorbe je povrchovú úpravu profilov a kovaní možné upravovať vo farbách farebnej škály RAL, vrátane štrukturálnych farieb a 7 druhov drevodekorov. V tomto systéme ponúkame množstvo doplnkov, napríklad farbu tej časti kovania, ktorú je vidieť a možné určiť zo stupnice RAL. Samozrejmosťou je tiež ponuka mnohých doplnkov ako napríklad samozatvárače, uzamykacie bezpečnostné kľučky a iné už vyššie spomínané typy príslušenstiev výplní stavebných otvorov. Programové vybavenie konštrukčných kancelárií spoločnosti vie vyriešiť akúkoľvek požiadavku zákazníka, či ide o prekrytie fasád, striech alebo bazénových hál pri rodinných domoch. Systém Aliplast ponúka rozsiahly sortiment hliníkových profilov aj pre výrobu atypických zimných záhrad z hliníka či v kombinácii s drevom. Naši konštruktéri, ale aj montážnici vám splnia vašu predstavu o elegancii, kráse, ale aj originalite.

Kvalitný materiál a profesionálne vyškolený personál sú zárukou tej najvyššej kvality. Výrobné kapacity garantujú dodávku výplní otvorov aj pre väčšie investičné celky v krátkych termínoch. Kladieme veľký dôraz na uspokojenie našich klientov vysokou technickou kvalitou produktov ako aj konkurencieschopnou cenou a kvalitným distribučným systémom. Obráťte sa s dôverou na našich obchodníkov, určite nájdeme spoločné riešenia. Viac na našej internetovej stránke.

http://anaplastsk.webnode.sk/produkty/hlinikove/
http://anaplastsk.webnode.sk/produkty/
hlinikove/okenno-dverne-systemy/

Ako si nepokaziť kvalitné vchodové dvere

Vchodové dvere predstavujú výrazný výrazový prostriedok zabezpečujúci komfortný tepelnoizolačný kontakt interiéru domu s exteriérom. Ich elegancia a spoľahlivá funkčnosť vyniknú predovšetkým vtedy, ak je montáž realizovaná v technologickom súlade s priľahlými konštrukciami, obzvlášť ak sa dvere riešia ako bezbariérové.

Správna montáž zaručuje dlhodobé, bezproblémové otváranie a zatváranie vchodových dverí. Správna montáž sa realizuje podľa normy STN 73 3134, ktorá je platná od roku 2010. Táto norma hovorí o tom, ako a s čím sa majú výplne otvorov v stavbách kotviť do stien a aj ako realizovať pripojovaciu škáru medzi rámom a stavebnou konštrukciou.
V norme sa píše, že jediné správne riešenie pripojovacej škáry je montáž s fóliami
(interiér + exteriér), medzi ktorými je inštalovaná tepelnoizolačná tesniaca pena. Toto riešenie zaručí, že pripojenie výplní otvorov (okien aj vchodových či terasových alebo balkónových dverí) je vodo a parotesné a tepelná izolácia – PUR pena neprevlhne. Táto ostáva dlhodobo tepelnoizolačná a nevytvorí sa tak tepelný most po celej dĺžke obvodu pripojenia okna či dverí. Na mieste pripojovacej škáry – jej povrchu nepoklesne teplota pod 12 °C, keď začne para, ktorá je súčasťou interiérového vzduchu, kondenzovať.

Každodenná chybná prax
Aj keď nie ste profesionáli, tak ste si určite všimli, že prevažná väčšina montáží sa deje „nafúkaním“
PUR peny medzi rám a stenu. Toto chybné pripojenie pripomína stvrdnuté vykysnuté cesto. Remeselníci potom prečnievajúce časti peny odrežú a pretrú baukléberom. Otvoria tak štruktúru PUR peny a táto „dýcha“, čím do jej vnútra vniká vlhkosť z dažďa či hmly, atď... Radikálne sa zníži jej tepelnoizolačná schopnosť, až nastane stav vysokého prevlhčenia (stačia 2 – 3 roky) a na vnútornej špalete sa objavia plesne.

Chybné obchodné „praktiky“
Pokiaľ vám „oknárska“ firma ako prvú možnosť ponúkne montáž bez fólií, nakoľko „ony“ predražujú cenu montáže, tak by takáto firma nemala byť pre vás akceptovateľná, lebo porušuje stavebný zákon nedodržiavaním príslušnej normy. V prvom rade vám je firma povinná ponúknuť montáž okna podľa aktuálne platných noriem, tzn. s okennými fóliami. Potom je už len na vás (alebo na firme), či vám ponúkne aj montáž bez fólií. Tu si musíte byť vedomí možných dôsledkov, ktorými je strata záruky a následne možnosť reklamácií, keď sa objaví vlhnutie špalety či nadpražia alebo až tvorba plesní.

Príklad, ako sa „to“ má robiť
Tento náš príspevok je venovaný ukážke, ako sa má správne realizovať montáž vchodových dverí, nakoľko táto tiež musí byť perfektná.
Vchodové dvere sú veľmi exponované miesto, kde sa stretáva interiér s exteriérom a v zádverí sa vytvárajú základy komfortu interiéru. Pripojenie vchodových dverí musí byť teda vzduchotesné, aby sa ani pri silnom vetre cez pripojovaciu škáru „nemiešali“ rozdielne teplé hmoty vzduchu. V zádverí nesmie dôjsť k ochladeniu vzduchu ani na jednom mieste dverí a ich pripojovacej škáry, pretože okamžité skondenzovanie interiérovej vlhkosti vytvára kvapky vody. (Obrázková reportáž je venovaná práve normovej montáži podľa vyššie spomínanej normy. Práce realizovala spoločnosť MAKROWIN z Detvy.)
Montáž je realizovaná systémom tesnenia ILLBRUCK I3. Tento systém pozostáva z pásky, ktorá sa inštaluje z interiérovej strany, tesniacej peny v strednej zóne rámu po celom obvode dverí a napokon z exteriérovej pásky. V systéme sú ešte špeciálne elastické, penetračné nátery pre zlepšenie priľnavosti pások k murivám a potrebné ručné náradie. Postup prác pri montáži kvalitných dverí z produkcie spoločnosti MAKROWIN je návodom, ako precízne je potrebné postupovať.

Text: Ing. Pavel Kleskeň, Ing. Dušan Majer
Snímky: Ing. Luboš Kravár

www.makrowin.sk

Vchodové dvere s biometriou Dvere pre vaše bezpečie – MAKROWIN TAPDOOR

Vchodové dvere novostavby či rekonštrukcie domu majú dvojakú úlohu. Ako prvé je vždy  zaistenie bezpečia a súkromia pri každej situácii, ktorá pri plnení tejto úlohy nastáva. Druhou úlohou je estetická funkcia. Pokiaľ sa obe funkcie nemajú vzájomne vylučovať, musia byť materiály i vnútorné usporiadanie konštrukcie krídla a nosného rámu – zárubne vybrané s mimoriadnou pozornosťou a starostlivosťou.

Drevo je stabilita a krása súčasne
Zaistenie bezpečia je pre vchodové dvere dnes už samozrejmou požiadavkou. Rámy dverí a konštrukčná skladba krídla zmohutneli a použitím rôznych pevných celoplošných prvkov vo vnútri konštrukcie sa stali dvere bezpečné. Veľmi kvalitné nosné pánty umožňujú dokonalý prítlak krídla do rámu, a teda zaručujú aj vzduchotesnosť a veľmi ťažké vypáčenie krídla. Otázkou zostáva potom miera presklenia a večná dilema: chceme mať v predsieni viac svetla z vonku alebo väčšie súkromie?
Vchodové dvere z ponuky MAKROWIN TAPDOOR boli navrhnuté v snahe zaistiť oboje – a tak je ich presklenie koncipované funkčne (bezpečnostným izolačným sklom) a v súlade s modernými dizajnovými trendmi. Hoci viac než predtým sa dnes dôraz kladie na estetickú a dizajnovú stránku vchodových dverí, nami použité materiály, konštrukčné skladby, farby a pohľadové dekory korešpondujú s požiadavkami dnešného trhu a veríme, že sa trafia aj do vášho vybraného vkusu.

Zámok dverí? Aj tu je viacero možností
Primárne vnímame bezpečnosť dverí cez zámok. Typov je veľmi veľa, a tak aj cenových úrovní. Od klasického zámku po biometrické zámky. V našej produkcii sa tento typ zámku uplatňuje v čoraz väčšom množstve. Je to zámok s ťažko prekonateľnou bariérou a vysokou mierou bezpečnosti. Väčšiemu rozšíreniu zatiaľ „bránia“ vyššie investičné vstupy. Pritom zámkom si chránime hodnoty v stotisícoch eur, čo si však akosi neuvedomujeme a nedoceňujeme.

Čo je teda biometrický zámok
Slovo biometria je gréckeho pôvodu a je to kombinácia Bio – život a Metria – merať. Tieto dva prvky sú teda základným princípom zámku, ktorý sníma niektoré charakteristické znaky našej osobnosti (prst, oko, dlaň...) a pomocou vyhodnocovacieho softvéru zámok otvorí či neumožní prístup. Princíp je využívaný v systéme motoricky ovládaného zámku s biometrickým riadením. Tento sa priamo montuje do dverí a je najmodernejším riešením kontrolovaného vstupu. Využíva otlačok prsta – či viacerých otlačkov pre ostatných členov domácnosti, ktoré dajú ovládacej jednotke pokyn k otvoreniu zámku.
Biometrické znaky sú zozbierané vo fáze programovania zámku. Programovanie sa vykonáva pomocou riadiacej jednotky alebo smartfónu s aplikáciou. Znaky sú zozbierané cez skener a program potom extrahuje ich charakteristické znaky. Tieto sa uložia do binárneho kódu a uložia sa do databanky ako povolené kódy. Pri použití – dvere sú zamknuté, skenuje sa prst a novozískaný impulz sa porovnáva s databázou povolených vstupov. Ak sa nájdu zhody, zámok sa otvára. Pre sfunkčnenie systému musí byť skener prsta prepojený s ekeyhome riadiacou jednotkou.
Cez káblovú prechodku medzi rámom a krídlom dverí sa do riadiacej jednotky a skeneru prsta privádza elektrické napätie. Riadiaca jednotka komunikuje so skenerom prsta. Po tom, ako  skener prsta identifikuje správny otlačok prsta, riadiaca jednotka odošle impulz pre motor, ktorý ovláda zámok dverí a dvere odomkne.

Prečo sken prsta
Zo všetkých biometrických znakov človeka je kresba čiar prstu u každého jednotlivca jedinečná a nenapodobiteľná. Preto sa dnešné technológie identifikácií zamerali týmto smerom. Sú oveľa lacnejšie, a tak aj komerčne zatiaľ využiteľnejšie. Majú aj vysoký stupeň bezpečnosti a v kombinácii s novinkou – senzor prsta s potiahnutím aj vysoké, až 100%né bezpečnosti prístupov. Optická čítačka skeneru „s potiahnutím“ si teda zapamätá prvotný sken  papilár prstu a aj následné skreslenie pri potiahnutí. Na povrchu čítačky tak neostane žiadny čitateľný otlačok, ktorý by sa dal použiť neoprávnene. Pre svoje malé rozmery je skener prsta ideálnym riešením pre vchodové dvere, pretože sa dá umiestniť kdekoľvek na ploche dverí. Aj farebné a antivandal riešenia sú ďalším benefitom tohto najmodernejšieho systému uzamykania vchodových dverí.

A čo, keď vypadne elektrina???
Pri výpadku el. energie je možné dvere odomknúť klasickým spôsobom – kľúčom v cylindrickej vložke.

Biometrické ovládanie MAKROWIN TAPDOOR sa vy­značuje maximálnou spoľahlivosťou. Za celý tento čas bol potrebný len 1 servisný zásah k biometrickému ovládaniu. Všetky zámky fungujú spoľahlivo a nestretli sme sa ani s prípadom „neotvorenia dverí“ užívateľovi, ktorému bolo udelené oprávnenie pre otvorenie dverí.
Od roku 2013 naše dvere MAKROWIN TAPDOOR s biometrickým ovládaním používa 62 našich zákazníkov. Všetci zákazníci sú s týmto biometrickým ovládaním spokojní.

Ocenenie v roku 2015
S veľkým záujmom odbornej i laickej verejnosti sa stretli vchodové dvere MAKROWIN TAPDOOR na výstave CONECO / RACIOENERGIA 2015. Tieto drevohliníkové vchodové dvere s LED podsvietením a biometrickým ovládaním s programovaním pomocou smartfónu získali čestné uznanie veľtrhu CONECO / RACIOENERGIA 2015. Odborná porota tak ocenila pokrokové riešenia tohto exponátu.

Vchodové bezpečnostné dvere v modernom nadčasovom dizajne slovenského výrobcu, vhodné pre novostavby, ale aj rekonštrukcie – to sú dvere MAKROWIN TAPDOOR.

Text: Ing. Dušan Majer
Snímky: Makrowin, Luboš Kravár, e-key

www.makrowin.sk

HLUK – nepriateľ ťažkého kalibru

Máte aktívne deti, ktoré sa rady preháňajú po byte? Robia vaši susedia každý týždeň večierok? Nesťahujte sa! Odhlučnite svoj byt zvukovo izolačnými doskami WOLF.

V dnešnej dobe, keď je hluk ohrozujúci nielen
pohodu, ale aj ľudské zdravie, čoraz väčší problém, je hľadanie cesty k jeho odstráneniu veľmi dôležité. Prekvapivo jednoduchý systém WOLF dokonale odhluční byt a vy si budete opäť užívať vytúžené ticho.

Miesto použitia
Dosky môžete použiť na podlahy, steny, stropy a šikminy. Pokládka alebo montáž sa vykonáva suchou cestou. Na podlahe musia dosky ležať celoplošne v kontakte s podkladom, pri stenách a  strope montujeme dosky na pomocný rošt. Na dosky „šróbujeme“ ako finálnu povrchovú vrstvu napr. sadrokartón, ktorý následne polepíte vašou obľúbenou tapetou alebo natriete obľúbenou farbou. Pri podlahách je možné použiť ľubovoľnú podlahovú krytinu, ako je linoleum, koberec, dlažba alebo laminát.
Obrovskou výhodou je hrúbka dosky, len 15 mm. Pri takejto hrúbke izoluje rovnako ako 300 mm hrubá stena z tvárnic. Tým pádom svoj obytný priestor zmenšíte len minimálne a nebude treba podrezávať dvere a zárubne. Dosky WOLF znášajú veľké plošné a bodové zaťaženie, nemusíte sa teda obávať umiestniť na podlahu knižnicu alebo kuchynskú linku.

Z čo sú dosky vyrobené?
Dosku tvorí vrstevnatý papierový kartón z potravinárskeho priemyslu, ktorý je celkom naplnený veľmi jemným kremičitým pieskom. Výrobok je zdravotne úplne neškodný a biologicky odbúrateľný. Je vhodný aj do miestností pre alergikov.
Dosky WOLF vyrába od roku 2003 nemecká firma WOLF Bavaria. Sú dodávané do celej Európy, USA, Kanady a od roku 2010 ich poznáme aj u nás na Slovensku. Vďaka systému suchej pokládky a montáže prebieha všetko veľmi rýchlo a jednoducho. Dosky sú ihneď pochôdzne a bez časových obmedzení môžeme pokladať finálnu krytinu. Tým sa stáva celá pokládka alebo montáž veľmi efektívnou a cenovo výhodnou. Dosky sa taktiež veľmi dobre uplatňujú v drevostavbách. Časté obavy stavebníkov z hlučnosti vo vnútri drevostavby sú vďaka doskám WOLF zbytočné.
Podrobnejšie informácie nájdete na webových stránkach.

Text a snímky: VUNO HREUS, s.r.o.

www.doskywolf.sk

Orava RM-2000 – guru na mixovanie rýchlo a komfortne

Veľa vitamínov, minerálov, živín z ovocia či zeleniny, namixovaných do chutných pokrmov a uchovaných na maximum aj v upravenom stave naštartuje naše telo a celý deň ho udržiava ako dobre namazaný stroj. To najlepšie z darov prírody v podobe výživných smoothies, lahodných kokteilov, do hladka pripraveného zeleninového pyré či bylinkového pesta vám rýchlo a komfortne pripraví guru na mixovanie Orava RM-2000. S až 32-tisíc otáčkami za minútu dokáže upraviť každú vitamínovú bombu do podoby dobre stráviteľnej pre telo, vrátane zelenej listovej zeleniny ako špenát, rukola či kapusta. Zvládne aj sekanie orieškov či drvenie ľadových kociek, ak zatúžite po osviežujúcej ovocnej dreni z mrazeného alebo čerstvého ovocia. Mliečne kokteily z jeho produkcie zasa ocení drobizg a fanúšikovia športu. Poľahky zvládne aj prípravu polievok a omáčok z rôznych kútov sveta. Je zhotovený v atraktívnom dizajne z vysokokvalitných a odolných materiálov, ovláda sa jednoducho regulovaním počtu otáčok manuálne či automaticky a je zabezpečený tak, aby ste sa pri mixovaní vyhli drobným nehodám. Vyčistíte ho expresne a bez námahy.


www.orava.eu

Novinky

Baumit vyhlasovateľom súťaže Hľadáme nové tváre módnej scény 2015
Bratislavské módne dni odštartovali 20. októbra 2015 svoju jesennú časť. V priestoroch bratislavskej Refinery Gallery sa počas troch dní predstavilo viac ako 40 módnych dizajnérov a značiek. Hneď prvý deň privítali aj siedmich finalistov súťaže Hľadáme nové tváre módnej scény, ktorej vyhlasovateľom pre rok 2015 s témou DesignLife bola spoločnosť Baumit.
Inovovaná kolekcia produktového radu DesignLife je odpoveďou na požiadavky na intenzívne, metalické alebo výnimočné efekty na fasáde. Baumit Lasur, Metallic a Glitter prinášajú na fasádu nové nezvyčajné efekty. Zaujímavý lazúrový efekt, kovový lesk a žiarivé trblietanie v kombinácii s jedinečnými možnosťami kreatívnej modelovateľnej omietky Baumit CreativTop v 6 rôznych zrnitostiach, s nespočetnými možnosťami stvárnenia otvárajú nové dimenzie dekoratívneho stvárnenia a dávajú priestor pre výnimočnú individualitu, jedinečnosť a fantáziu.
Cieľom súťaže bolo zviditeľniť mladých módnych tvorcov a pomôcť im „otvoriť“ brány do sveta módneho biznisu. Spomedzi siedmich finalistov súťaže vybrala porota mladú, iba 19-ročnú študentku Strednej umeleckej školy v Trenčíne – Sofiu Turekovú. Víťazka súťaže získala okrem prestížneho titulu aj množstvo hodnotných cien. Za Baumit – vyhlasovateľa súťaže, odovzdal Sofii cenu marketingový riaditeľ spoločnosti Tomáš Sepp. Víťazka si bude môcť otestovať svoju kreativitu pri stvárňovaní kreatívnych techník s výrobkami CreativTop z kolekcie DesignLife, či už na stenách ateliéru alebo na látkach pre svoje modely. Veríme, že budú inšpiráciou pre ďalšie Sofiine umelecké smerovanie.
www.baumit.sk

Sporenie v číslach – až 50 % nás sporí pre prípad núdze
Slovensko je na treťom mieste rebríčka stredoeurópskych krajín vo využívaní bankových sporiacich produktov. Sporíme hlavne pre prípad núdze, na kúpu nábytku, dovolenky, vybavenie domácnosti či rekonštrukciu bytu
alebo domu. Ukázal to kvantitatívny reprezentatívny prieskum, ktorý
realizovala agentúra GfK na vzorke
1 200 respondentov v máji 2015. Využila osobné dopytovanie respondentov vo veku 18 – 65 rokov.
Najčastejšími dôvodmi sporenia Slovákov sú možné nepredvídateľné udalosti. Aj to vyplýva z prieskumu, ktorý pripravila agentúra GfK pre
Prvú stavebnú sporiteľňu, a. s. Až
50 % sporiteľov si odkladá financie pre prípad núdze. Jednou z možností pre odkladanie si peňazí do budúcnosti je aj stavebné sporenie. Výška mesačne sporenej sumy rok čo rok stúpa. Do 30 eur si mesačne odloží 12 % Slovákov, viac ako 100 eur si odkladá až 31 % ľudí. Z nich je dokonca jedno percento, ktorí si mesačne ušetria viac ako 500 eur. Nasporené prostriedky spolu s úrokmi a štátnou prémiou klient najčastejšie používa na kúpu, modernizáciu, výstavbu domu či bytu. Sú to zároveň najčastejšie účely sporenia podľa prieskumu zrealizovaného pre PSS, a. s.
Pokiaľ ide o regióny, vedú v sporení obyvatelia Bratislavy s priemerom nasporenej sumy 4 308 eur, hneď za nimi sú obyvatelia východného Slovenska so 4 064 eur. Sú to priemerné hodnoty, lebo najväčšia časť Bratislavčanov má nasporených od 700 do 1 700 eur.

Inžinierske siete najvyššej kvality značky Leier 
Spoločnosť Leier Baustoffe SK poskytuje celý rad prvkov inžinierskych sietí najvyššej kvality, a to so širokými možnosťami využitia. Zaraďujú sa sem skruže, kónusy, šachtové dná a betónové rúry. Všetky výrobky z tohto produktového radu sú skúšané podľa príslušných európskych noriem, pričom ide o podpovrchové prvky pre vedenie médií bez pretlaku. Leier prvky majú za cieľ zmodernizovať a zrýchliť výstavbu inžinierskych sietí. Vhodné sú na odvod dažďovej vody, domácich a priemyselne znečistených odpadových vôd, pokiaľ ich chemické zloženie nepoškodzuje povrch betónových rúr alebo materiál gumového tesnenia. V prípade zvýšených chemických vplyvov na materiál sa používajú špeciálne odolné ochranné betóny a systémy tesnenia. Základným materiálom pre prvky je betón, na zhotovenie ktorého používa spoločnosť Leier síranovzdorný cement. Viac na
www.leier.sk

Nedajte v zime zlodejom šancu!

Praktické tipy na zabezpečenie chaty a chalupy
Takmer 23 vykradnutých chát týždenne – taká je bilancia minulého roka podľa policajných štatistík. Práve teraz na jeseň, keď ich ľudia pred zimou v húfoch opúšťajú, začína obdobie „žatvy“ pre zlodejov. Pokiaľ sa teda nechcete k týmto smutným štatistikám pridať, je potrebné svoju chatu či chalupu poriadne zabezpečiť. Zopár praktických tipov prináša Daniel Gregor, špecialista na zabezpečenie zo spoločnosti ASSA ABLOY, ktorá vyrába zámky a bezpečnostné vybavenie do dvier pod značkou FAB.

Investícia sa oplatí
Zabezpečenie chaty so sebou, samozrejme, prináša určité investície. Na druhej strane vám však môže zabezpečiť okrem majetku aj psychickú pohodu a pocit bezpečia, ktorý je snáď ešte dôležitejší. „Môže ísť rádovo o stovky, u náročnejších aj o tisícky eur, ale takéto bezpečnostné prvky vám určitú dobu vydržia,“ tvrdí Daniel Gregor.

Hlavné sú dvere a zámok
Investujte do kvalitných, pevných bezpečnostných dvier, ktoré sú často prvým, na čo sa zlodeji zameriavajú; ideálne je, ak sú aj tým, na čom si vylámu pakľúče. „Ako dvere, tak kovanie a vložka v nich by mali mať zodpovedajúcu certifikáciu a mali by zodpovedať minimálne bezpečnostnej triede 3,“ hovorí Daniel Gregor. Takéto dvere sú nie len odolné proti vyveseniu z pántov, ale ich vložka odolá aj pokusom o odvŕtanie, planžetovanie a bumping. Tretiu triedu bezpečnosti navyše požadujú aj poisťovne. Zárubne by mali byť natoľko pevné, aby nebolo možné ich roztiahnuť a dvere by sa mali otvárať dovnútra, aby zlodej nemal prístup k pántom.

Psychologická vojna
Pevné dvere navyše môžu zlodejov odradiť, pretože usúdia, že by s nimi bolo príliš veľa námahy. Podobne zastrašujúci efekt máva aj vysoký plot, cez ktorý sa zle uteká s ukradnutými vecami.

Poraďte sa so zámočníkom
Ako konkrétne zabezpečiť práve tú vašu chatu, vám najlepšie poradí skúsený a dobrý zámočník. „Odporúčam si celú chatu a prístupové dvere nafotiť, zájsť k certifikovanému zámočníkovi a ten vám podľa fotiek povie, aký zvoliť zámok a kovanie, aby sa riziko vykradnutia znížilo na minimum,“ radí Daniel Gregor z ASSA ABLOY.

Zabezpečte aj okná
Dôkladné zabezpečenie si zaslúžia aj okná, pretože nie je nič ľahšie, ako jedno z nich rozbiť kameňom a následne sa obslúžiť celým obsahom chaty. Možností je niekoľko – napríklad pevné, uzamykateľné okenice alebo mreže, ideálne z vnútornej strany. „Pokiaľ vám vadí pokazený výhľad, existujú aj tzv. nožnicové mreže, ktoré je možné vyťahovať a sťahovať, prípadne bezpečnostné fólie, ktoré zabraňujú vysypaniu rozbitého skla,“ dopĺňa Daniel Gregor.

Nezabudnite na kôlňu
K chatám a chalupám tradične patrí aj kôlňa s najrôznejším náradím. Táto by tiež mala mať pevné dvere zabezpečené kvalitným zámkom. Práve v kôlniach a dielňach totiž zlodej môže objaviť ďalšie náradie, ktorým môže škodiť, nehovoriac o ľahko speňažiteľných strojoch ako motorová píla alebo kosačka. „Odporúčam využiť visacie zámky vyšších radov, ktoré sú bežnými prostriedkami len ťažko prekonateľné,“ tvrdí Daniel Gregor. „Samozrejme je potom dôležitá aj kvalitná a dobre uchytená petlica. Zámky s petlicami sa už predávajú ako komplet a dobrý zámočník vám rád poradí ako na to.“

Elektronika je váš priateľ
Od dôb závor a petlíc technika predsa len pokročila. Na svoju chatu či chalupu môžete nainštalovať aj elektronické poplašné zariadenie, ktoré v prípade narušenia spustí alarm, pošle vám SMS správu alebo priamo upozorní bezpečnostnú službu, pokiaľ je napojenie na pult centrálnej ochrany.

Terminátor medzi zámkami
Zabúdať na bezpečnosť sa nevypláca. Cylindrická vložka FAB1000U4, vyrábaná spoločnosťou ASSA ABLOY pod značkou FAB, je kus kovu, ktorý je rovnako nenápadný ako nezničiteľný. Je certifikovaná v najvyššej, štvrtej bezpečnostnej triede a odoláva prakticky všetkým trikom dnešných vykrádačov bytov – pri pokuse o vyvŕtanie si maximálne zničia vrták a s vložkou sa nič nestane aj napriek zbytočným pokusom o otvorenie háčikom alebo pakľúčom.
Tým, čo nie sú ľahostajní, sa naozaj nízka investícia do zámku niekoľkonásobne vráti vo forme zmarených pokusov o vykradnutie bytu. Samozrejmosťou je bezpečnostná karta obmedzujúca kopírovanie kľúčov. V kombinácii so správnym kovaním a pevnými dverami dokáže z bytu urobiť v podstate nedobytnú pevnosť. Vložka má povrchovú úpravu matný nikel a dodáva sa s piatimi kľúčmi. Cena od 33,82 eur.

Záhradná technika pod zámkom! 
Tiež si ukladáte sekačku, pílu alebo gril do záhradného domčeka alebo do kôlne? Potom ich rozhodne nezabudnite poriadne zabezpečiť! Masívny visiaci zámok YALE od spoločnosti ASSA ABLOY odolá všetkým zlodejským technikám. Je vyrobený z pevnej mosadze a povrch má navyše upravený tak, že mu neprekáža ani dážď či sneh.

Spať sa musí, záleží však, kde a na čom

Tretinu svojho života musíme prespať, inak by sme neboli schopní existencie. Posteľ a priestor, kde si ju umiestnime, musia teda zohľadniť naše potreby a nie je jedno, ako si spálňu zariadime.

Zásady „hovoria“, že spálňa by mala byť v „pokojnej“ zóne domu či bytu. Dá sa to však vždy dodržať? Obzvlášť v prípade bývania v bytových domoch, kde sú dispozície bytov riešené „komerčne“, a tak sa musia priestory spální riešiť tam, kde sú v dispozícii a projektantom nakreslené. Práve v týchto prípadoch by sme mali zariadeniu spálne venovať zvýšenú pozornosť. Je však len na nás, akú atmosféru dokážeme „vyčarovať“, aby sa spálňa stala miestom pre oddych. Zariadenie spálne je teda vecou osobného štýlu, vkusu... A, samozrejme, reálnych možností.

S pojmom spálňa si automaticky predstavujeme priestor, kde boli okrem veľkej manželskej postele umiestnené dve skrine, v ktorých naša mamina skladovala všetko, čo pre chod domácnosti potrebovala – od posteľnej bielizne až po staré šaty nás, vyrastených „deciek“. Dnešné trendy túto možnosť síce pripúšťajú, avšak už nie ako spálňu – sklad, ale ako spálňu s malou doplnkovou funkciou. Jednak je to dané zväčšujúcou sa veľkosťou dispozície samotnej miestnosti, ale aj zmenou životného štýlu.

Vkus je „náš“ a nik nám ho nesmie zobrať
O tom, ako by mala byť zariadená spálňa a či v nej má byť aj televízor, prípadne stolík s počítačom alebo toaletný stolík preplnený kozmetikou, o tom si rozhoduje každý z nás sám. Nik túto úlohu za nás nevyrieši. Moderna, klasika, etno...?
Je jedno, aký dizajn je v spálni. Cieľom je mať „dobrý“ spánok. Spánok upravuje bioenergetické procesy, uvoľňuje svalové napätie, odstraňuje stres a dopĺňa energiu.

Základnou podmienkou pre zdravý spánok je anatomicky správne podpretie oddychujúceho tela a uvoľnenie medzichrbticových stavcov. Túto funkciu musia v symbióze zabezpečiť rošt, na ktorom je uložený matrac a aj posteľná bielizeň, obal matraca, prikrývky či vankúš... a túto funkciu musíme ešte zvýrazniť priestorom, kde budeme spať.
Platia tu dve zásady. Prvá je, že spálňa sa musí dať dokonale zatieniť, aby sme nevnímali žiadne odlesky svetla z uličného osvetlenia a aj zo svitu mesiaca. Tma zvyšuje kvalitu spánku. Druhá je v orientácii postele. Tu platí zásada, aby hlava v spánku bola orientovaná na S, SV. Potvrdzujú to merania lekárov. V tejto polohe si vraj najlepšie oddýchneme. Južná orientácia hlavy je nevhodná.
Ešte jeden moment, ktorý sa začína v odborných kruhoch rozoberať – elektrosmog. Tento je produkovaný z elektrických vodičov, ktorými si k nočným lampám privádzame el. energiu. Aj tu by sa malo hľadať riešenie jeho eliminácie.

Bez postele nie je spálňa spálňou
Posteľ je najdôležitejším kusom nábytku v spálni. Skladá sa z niekoľkých častí – hlavové čelo, nižšie – nožné čelo, bočnice, na ktorých je pripevnené kovanie či lišta na upevnenie roštu. Tieto časti tvoria, tzv. rám postele. Nie vždy je súčasťou posteľového rámu aj rošt. Priamo na rošt sa ukladá „podložka“ (matrac), na ktorú si líhame. Tvrdá rovná plocha neposkytuje dostatok komfortu, pretože prirodzená poloha chrbtice je mierne zakrivená (dvojité S), a tak „podložku“ – matrac – musíme zmäkčiť podľa individuálnej potreby jednotlivých „spáčov“.

Základom zdravého a pohodlného spánku je kombinácia dobre zvoleného posteľného roštu a dobre tvarovateľného matraca. Matrac je teda najdôležitejšou časťou každého lôžka, pretože jeho pevnosť, tuhosť, podopieranie tela v rôznych polohách počas spánku zaručuje regeneráciu tela i ducha.
Kým posteľ pôsobí esteticky a vytvára príjemné prostredie, matrac musí byť plne funkčný – správne „držať“ telo v rôznych polohách spánku a musí byť ľahko vyvetrateľný. Pri kúpe musíme byť individualisti a zvoliť si matrac „šitý“ na mieru a váhu každého z partnerov.
Vo vybraných predajniach sú matracové štúdia. V nich je možnosť otestovať si vhodný matrac pre svoju postavu a váhu pomocou senzorickej deky, na ktorú si ľahneme a graf v počítači nám po vyhodnotení navrhne optimálnu tvrdosť a zloženie vrstiev matraca. Naša rada je: aj manželská posteľ by mala byť delená, aspoň matracmi. Z toho jednoznačne vyplýva, že jednu „klasickú“ manželskú posteľ je možné vytvoriť kombináciami rôznych roštov a rôzne tvrdých matracov tak, aby si obaja partneri v spánku skutočne oddýchli.

Čísla v spálni
To, ako posteľ z dizajnového hľadiská vyzerá, nemá vplyv na kvalitu spánku a relaxu. Jej vzhľad a tvar však ovplyvňuje našu príjemnú atmosféru počas oddychu. Nie vždy si vieme splniť sen o „posteli – letisku“, pretože samotné kusy nábytku, ktorým je spálňa zariadená, by mali byť v harmonickom veľkostnom pomere. Posteľ je síce veľmi dôležitá, ale nemala by byť obrovská na úkor, napríklad vyššie spomínanej vstavanej skrine. O dôvode potreby zladenia budeme ešte písať.

Štandardná dĺžka postele je 200 cm, pokiaľ nemá posteľ nejaké špeciálne čelá pri hlave i nohách – obyčajne sa potom jej rozmer zväčšuje o ich hrúbku. Pri kúpe je potrebné vždy dávať pozor na to, či je to dĺžka lôžka alebo čistý rozmer celej postele. Ostaňme však pri tom, že 200 cm je dĺžkový rozmer, ktorý je nemenný a musíme ho akceptovať. Dožičiť si viac priestoru je možné výberom správnej šírky postele. Existujú štandardné šírky jednolôžka 80 – 90 cm, jeden a pol lôžka 110 – 120 cm, dvojlôžka 160 – 180 cm. Dnes už nie je problém, dať si posteľ vyrobiť aj na mieru. Počítajte však s tým, že na mieru budete musieť potom dávať vyrábať aj rošt a matrac.

Ak máme posteľ vybratú, zostáva ju „len“ umiestniť do spálne. Realita je taká, že aj v dnes stavaných bytoch veľa možností na výber nemáme, pretože miestnosti sú architektonicky riešené tak, aby sa tam „nejaká“ posteľ zmestila a obvykle sa plánuje aj priestor na šatník. Ak teda máme posteľ širokú 180 cm, vedľa nej potrebujeme dva nočné stolíky, čo je min. 120 cm, a ešte potrebujeme vstavanú skriňu, ktorej šírka je min. 80 cm, a aby sme sa mohli pri skrini pohybovať, potrebujeme ešte 60 cm. Celková šírka izby je teda 440 cm.
Aj pri dĺžke spálne musíme počítať. Posteľ je dlhá 220 cm, pohyb okolo nej si vyžaduje min. 60 cm a ak chceme ešte do spálne umiestniť toaletný stolík, ten tiež vyžaduje asi tak 60 cm. Spolu je to 320 cm. Minimálna spálňa je teda v rozmeroch
440 x 320 cm.

Pri zariaďovaní je dobré sa riadiť niekoľkými pravidlami. Vhodné je umiestniť čelo postele k pevnej stene – väčšina z nás sa vždy rozhodne pre túto alternatívu. Posteľ v priestore, bez „opory“ si zvolí málokto aj vtedy, ak má dosť priestoru, a to aj napriek tomu, že z dizajnového hľadiska toto riešenie ponúka silný estetický efekt.
Posteľ by mala byť umiestnená čím ďalej od vstupu a súčasne by sme nohami nemali k nemu smerovať. Pokiaľ sa to aspoň trochu dá, je potrebné vyhnúť sa umiestneniu postele pod oknami. Nie je tiež dobré, ak je lôžko postele umiestnené príliš nízko – kvôli prúdeniu vzduchu, aby sa lôžko vetralo. V prípade, ak je v miestnosti podlahové kúrenie, je lepšie nebrániť šíreniu tepla. Rám postele by mal byť na nožičkách. Výslovne nízke, hranaté postele sa však v našich končinách, aj napriek dizajnovému efektu, veľmi neujali. Možno aj kvôli vyššiemu vzrastu nášho obyvateľstva (nízka posteľ je dosť nepohodlná), ale aj nepraktickým ostrým rohom, ktoré si vyžadovali priestor pre pohyb okolo takejto postele. Dnes sa tlačia do pozornosti postele, ktoré sú o čosi vyššie, ako určuje štandard. Možno, že je to aj tým, že populácia na svete celkovo starne a z vysokej postele sa ľahšie vstáva.

K posteli, možno akosi zo zvyku, patrí aj nočný stolík. Kedysi tieto „skrinky“ boli nutnou výbavou ku každej manželskej posteli. Ak sa pre nočný stolík rozhodneme, musíme počítať, že zaberie ešte cca 60 cm po stranách, pričom na voľný pohyb okolo postele postačí cca do 50 cm. Nie je to však dogma, že stolíky musia byť dva a už vôbec nemusia byť rovnaké, pretože kým muži sú zberači novín pri posteli, žene postačí obľúbená kniha. A na jednu nočnú lampu a jednu knihu úplne postačí aj stará stolička. Ako nočný stolík môžeme napokon využiť všetko, čo nám svojou odkladacou kapacitou a spôsobom odloženia bude vyhovovať.

Spálňa – privátny priestor?
Áno aj nie! Ústredným „motívom“ každej spálne je určite oddych, regenerácia, a teda posteľ. Avšak aj do tohto priestoru vstupuje „otvorenosť“, a tak sa plocha spální zväčšuje a pridávajú sa „jej“ ďalšie funkcie – napríklad tým, že ju priamo spojíme s kúpeľňou. Originálne, praktické? Možno? Ak však zoberieme do úvahy fakt, že z vane sa odparuje veľké množstvo pary, voda z nášho tela steká, keď z vane vystupujeme, tak je toto riešenie skôr problém. Veľa vlhkosti odstránime vetraním. Spálňa však má mať príjemnú a teplú atmosféru.

Dôležité je aj nočné tienenie okna. Okno by sme mali zatieniť tmavým závesom, ktorý neprepúšťa svetlo. Najlepšie si oddýchneme v „absolútnej“ tme. Výskumy lekárov toto potvrdzujú. Aj spojenie spálne s malým šatníkom spôsobí časom problém. Nedávno postavené byty kalkulujú s týmto trendom a architekti sa snažia o vytvorenie zvláštnej miestnosti na odkladanie vecí, napríklad zalomením pôdorysu niektorej steny či šatníkom – „kumbálkom“. Pri tejto situácii hrozí riziko, že sa z priestoru spálne, vďaka kumbálku, stane odkladací sklad pre celú rodinu. Spálňa v tejto chvíli stráca privátnu funkciu, stáva sa skladom a toto sme predsa vo svojich úvahách nechceli.

Niekam „tie“ veci treba uložiť...
Vymyslieť systém ukladania si musíme sami. V takomto prípade – vďaka za prívod elektriny, ktorú budeme potrebovať na osvetlenie tohto priestoru. Vybavenie – police, odkladacie boxy, háčiky, držiačiky – a celé vnútorné zariadenie si vyberáme sami, podľa typu vecí, ktoré tu budú uložené.
Musíme však veľmi presne počítať – napríklad na šírku vešania zimných kabátov nám nebude stačiť 60 cm. Výhodnejšie je 80 cm. Určite potrebujeme rozdielny typ závesných systémov na oblečenie, iné musia byť regály na odloženie posteľnej bielizne, uterákov... A, samozrejme, potrebné je tento priestor aj zavrieť, takže dôležitým prvkom budú aj dvere. Málokedy sú to klasické interiérové dvere. Priestor určený na ich otváranie a zatváranie sa dá predsa využiť aj lepšie. A tak sú jednoznačnou voľbou zasúvacie dvere. Obyčajne nejaký zásuvný systém zo vstavanej skrine. Výhodné je to aj z estetického hľadiska, pretože dokážete zladiť dvere šatníka so vstavanou skriňou – ak vám na ňu zostane priestor z plochy spálne.
Vstavaná skriňa nie je najlacnejší spôsob, ako riešiť odkladací priestor. Je to však najefektívnejší spôsob, pokiaľ ide o využitie priestoru, ktorý na tento účel vymedzíme. Vnútorné vybavenie „skrine“ si zvolíme podľa individuálnych požiadaviek a tiež môže byť „kompaktný“ s odkladacím „kumbálom“. Preto by priestor šatníka mal byť riešený veľkorysejšie a ideálnym riešením je nepoužívané veci neodkladať – „veď raz sa zídu“, nestať sa vo svojej podstate zberačom „starinárom“.

Hygiena v spálni
O tom, že lôžko našej postele je dôležité pre komfort spánku, sme už hovorili. Kvalitu a tuhosť matraca si vyberáme podľa svojej váhy a poradia nám aj predajcovia. Sústreďme sa na to, v čom je matrac „zabalený“. Tento, na prvý pohľad, „nepodstatný prvok“ matraca dokáže veľmi ovplyvniť kvalitu spánku.

Počas noci sa telo premiestni cca 80-krát a vypotíme až 1 liter potu. Z tohto pohľadu by mala byť hygiena spánku v centre našej pozornosti. V noci teda vypotíme do svojej postele až 1 l potu, ktorý obsahuje rôzne telu nepotrebné látky. Časť týchto škodlivých látok sa vsiakne do posteľnej bielizne, ale časť sa uloží aj do poťahu na samotnom matraci. Naznačuje to potrebu kvalitného odvedenia tejto vlhkosti z obalu matraca nejakým spôsobom odvetrania, prevzdušnenia.
Použité materiály na obliečky a vankúše preto musia mať schopnosť veľmi rýchlo odpariť vlhkosť, lebo poťah matraca musí byť pri spánku suchý, len tak dokáže zabezpečiť stabilnú teplotu pre príjemný spánok. Zároveň sa poťah musí dať ľahko prať, nesmie zmeniť rozmery a musí dlhodobo zostať elastický a príjemný na dotyk.
Tieto veľmi širokospektrálne požiadavky poprední výrobcovia matracov poznajú, a tak je dostatočný výber poťahového „oblečenia“ na matrace. Ich materiálové skladby aj názvy sa líšia podľa výrobcov. Potrebné vlastnosti sa však dajú zovšeobecniť: Prvou je možnosť zvlečenia z telesa matraca. Druhou je možnosť prania – obvykle na 60 °C alebo pre alergikov a astmatikov až 90 °C. Treťou žiadanou vlastnosťou je, aby mal na bokoch ventilačný pásik, ktorý napomáha prevzdušneniu a odvodu vlhkosti z matraca po spánku. Štvrtou potrebnou vlastnosťou je jemnosť a vzhľad povrchovej úpravy poťahu.

Podlahy – teplo, ktoré v spálni očakávame
Pri výbere stavebných materiálov na podlahy by sme mali uprednostniť teplé drevené či laminátové podlahoviny. Ich štruktúra vyvoláva dojem tepla a toto od podlahy očakávame. Bosou nohou sa dotýkame podlahy pri vstávaní a ak je prvý dotyk s „dňom“ chladný, tak nám na dobrej nálade určite nepridá. Ak použijeme dlažbu, bez kobercov sa v spálni určite nezaobídeme. Koberce však vyžadujú intenzívne a časté vysávanie, aby sme spali v čistom prostredí. Riešenia sú aj vo vinilových či korkových podlahách. Vo farebnosti je jedno, či bude vinil svetlej či pastelovej farby. Jeho mäkká štruktúra je príjemná pre bosú nohu a vysávanie je pohodlné, čo platí aj o korkových podlahách.


Nezabúdajme na svetlá v spálni
Ak si pravidelne večer pred spaním vždy potrebujeme prečítať pár riadkov z knihy či časopisu, určite musíme vyriešiť osvetlenie pri posteli. Lampy zavesené priamo na stene na úrovni čela postele síce vyzerajú luxusne (obyčajne je to vždy jedna dizajnová línia s lustrom a ostatnými svietidlami, a to vždy pôsobí honosne), ale, pravdupovediac, je to nepraktická dekorácia. Ak potrebujeme čítať – musíme mať potrebné svetlo nastavené v smere, ktorý nám vyhovuje.
Ak je svietidlo fixné, uhol svietenia nám skôr bude vadiť, ako prirodzene osvetľovať čítanú knihu. A to nepíšeme o tom, ako to svieti partnerovi priamo do očí, ak on/ona už drieme s hlavou na vankúši. Otočí sa k nám chrbtom a okamžite je po „romantike“, to však od spoločného lôžka neočakávame. Ak sa potrebujeme uprostred noci iba pozrieť na hodinky či napiť sa, potrebujeme mať tlmené svetlo po ruke, aby sme ho hneď našli. V tomto smere je preto praktickejšia nočná lampa na nočnom stolíku a jej svetlo si vieme správne nasmerovať aj pri čítaní v posteli.
O elektrosmogu sme už pár riadkov napísali. Riešenie je také, že ku každej zásuvke pri hlave postele „priveďme“ elektrinu samostatným káblom pri hrane steny a podlahy, nie v stene vo výške hlavy v spánku. El. energia takto „neprúdi“ celú noc pri našej hlave a neožarujeme sa permanentným elektrosmogom.

Romantika v spálni musí byť
Či sa to niekomu páči či nie, súčasťou každej spálne sú textílie a látky. Odhliadnuc od vankúšov a paplónov a posteľnej bielizne, ktorá by tiež mala spĺňať určitý hygienický a estetický štandard, do spálne určite patria aj závesy, dekoračné vankúše, prehozy na posteľ a malé koberce po stranách postele, na ktoré sa postavíme medzi tým, ako zídeme z postele a obujeme si papuče. Poviete si, sú to lapače prachu... Možno sú, ale sú to aj tie drobnosti, ktoré z bytu, domu urobia útulný domov. Veď ktorá z miestností bytu by mala byť útulnejšia, príjemnejšia a pohodlnejšia ako izba, ktorá chráni naše tajomstvá a snívame v nej svoje sny.
Výber obliečok, závesov, kobercov, tapiet, vankúšov, prikrývok, kreslá do spálne – všetky tieto „drobnosti“ ponúkajú neobmedzený priestor našej fantázii a hravosti. Pri zaspávaní a prebúdzaní nás nakoniec bude hriať nielen teplá perina a partner, ale aj pohľad na vkusne a s citom zariadenú spálňu.

MiRaBo
Snímky: archív redakcie

Spať sa musí, záleží však, kde a na čom

Tretinu svojho života musíme prespať, inak by sme neboli schopní existencie. Posteľ a priestor, kde si ju umiestnime, musia teda zohľadniť naše potreby a nie je jedno, ako si spálňu zariadime.

Zásady „hovoria“, že spálňa by mala byť v „pokojnej“ zóne domu či bytu. Dá sa to však vždy dodržať? Obzvlášť v prípade bývania v bytových domoch, kde sú dispozície bytov riešené „komerčne“, a tak sa musia priestory spální riešiť tam, kde sú v dispozícii a projektantom nakreslené. Práve v týchto prípadoch by sme mali zariadeniu spálne venovať zvýšenú pozornosť. Je však len na nás, akú atmosféru dokážeme „vyčarovať“, aby sa spálňa stala miestom pre oddych. Zariadenie spálne je teda vecou osobného štýlu, vkusu... A, samozrejme, reálnych možností.

S pojmom spálňa si automaticky predstavujeme priestor, kde boli okrem veľkej manželskej postele umiestnené dve skrine, v ktorých naša mamina skladovala všetko, čo pre chod domácnosti potrebovala – od posteľnej bielizne až po staré šaty nás, vyrastených „deciek“. Dnešné trendy túto možnosť síce pripúšťajú, avšak už nie ako spálňu – sklad, ale ako spálňu s malou doplnkovou funkciou. Jednak je to dané zväčšujúcou sa veľkosťou dispozície samotnej miestnosti, ale aj zmenou životného štýlu.

Vkus je „náš“ a nik nám ho nesmie zobrať
O tom, ako by mala byť zariadená spálňa a či v nej má byť aj televízor, prípadne stolík s počítačom alebo toaletný stolík preplnený kozmetikou, o tom si rozhoduje každý z nás sám. Nik túto úlohu za nás nevyrieši. Moderna, klasika, etno...?
Je jedno, aký dizajn je v spálni. Cieľom je mať „dobrý“ spánok. Spánok upravuje bioenergetické procesy, uvoľňuje svalové napätie, odstraňuje stres a dopĺňa energiu.

Základnou podmienkou pre zdravý spánok je anatomicky správne podpretie oddychujúceho tela a uvoľnenie medzichrbticových stavcov. Túto funkciu musia v symbióze zabezpečiť rošt, na ktorom je uložený matrac a aj posteľná bielizeň, obal matraca, prikrývky či vankúš... a túto funkciu musíme ešte zvýrazniť priestorom, kde budeme spať.
Platia tu dve zásady. Prvá je, že spálňa sa musí dať dokonale zatieniť, aby sme nevnímali žiadne odlesky svetla z uličného osvetlenia a aj zo svitu mesiaca. Tma zvyšuje kvalitu spánku. Druhá je v orientácii postele. Tu platí zásada, aby hlava v spánku bola orientovaná na S, SV. Potvrdzujú to merania lekárov. V tejto polohe si vraj najlepšie oddýchneme. Južná orientácia hlavy je nevhodná.
Ešte jeden moment, ktorý sa začína v odborných kruhoch rozoberať – elektrosmog. Tento je produkovaný z elektrických vodičov, ktorými si k nočným lampám privádzame el. energiu. Aj tu by sa malo hľadať riešenie jeho eliminácie.

Bez postele nie je spálňa spálňou
Posteľ je najdôležitejším kusom nábytku v spálni. Skladá sa z niekoľkých častí – hlavové čelo, nižšie – nožné čelo, bočnice, na ktorých je pripevnené kovanie či lišta na upevnenie roštu. Tieto časti tvoria, tzv. rám postele. Nie vždy je súčasťou posteľového rámu aj rošt. Priamo na rošt sa ukladá „podložka“ (matrac), na ktorú si líhame. Tvrdá rovná plocha neposkytuje dostatok komfortu, pretože prirodzená poloha chrbtice je mierne zakrivená (dvojité S), a tak „podložku“ – matrac – musíme zmäkčiť podľa individuálnej potreby jednotlivých „spáčov“.

Základom zdravého a pohodlného spánku je kombinácia dobre zvoleného posteľného roštu a dobre tvarovateľného matraca. Matrac je teda najdôležitejšou časťou každého lôžka, pretože jeho pevnosť, tuhosť, podopieranie tela v rôznych polohách počas spánku zaručuje regeneráciu tela i ducha.
Kým posteľ pôsobí esteticky a vytvára príjemné prostredie, matrac musí byť plne funkčný – správne „držať“ telo v rôznych polohách spánku a musí byť ľahko vyvetrateľný. Pri kúpe musíme byť individualisti a zvoliť si matrac „šitý“ na mieru a váhu každého z partnerov.
Vo vybraných predajniach sú matracové štúdia. V nich je možnosť otestovať si vhodný matrac pre svoju postavu a váhu pomocou senzorickej deky, na ktorú si ľahneme a graf v počítači nám po vyhodnotení navrhne optimálnu tvrdosť a zloženie vrstiev matraca. Naša rada je: aj manželská posteľ by mala byť delená, aspoň matracmi. Z toho jednoznačne vyplýva, že jednu „klasickú“ manželskú posteľ je možné vytvoriť kombináciami rôznych roštov a rôzne tvrdých matracov tak, aby si obaja partneri v spánku skutočne oddýchli.

Čísla v spálni
To, ako posteľ z dizajnového hľadiská vyzerá, nemá vplyv na kvalitu spánku a relaxu. Jej vzhľad a tvar však ovplyvňuje našu príjemnú atmosféru počas oddychu. Nie vždy si vieme splniť sen o „posteli – letisku“, pretože samotné kusy nábytku, ktorým je spálňa zariadená, by mali byť v harmonickom veľkostnom pomere. Posteľ je síce veľmi dôležitá, ale nemala by byť obrovská na úkor, napríklad vyššie spomínanej vstavanej skrine. O dôvode potreby zladenia budeme ešte písať.

Štandardná dĺžka postele je 200 cm, pokiaľ nemá posteľ nejaké špeciálne čelá pri hlave i nohách – obyčajne sa potom jej rozmer zväčšuje o ich hrúbku. Pri kúpe je potrebné vždy dávať pozor na to, či je to dĺžka lôžka alebo čistý rozmer celej postele. Ostaňme však pri tom, že 200 cm je dĺžkový rozmer, ktorý je nemenný a musíme ho akceptovať. Dožičiť si viac priestoru je možné výberom správnej šírky postele. Existujú štandardné šírky jednolôžka 80 – 90 cm, jeden a pol lôžka 110 – 120 cm, dvojlôžka 160 – 180 cm. Dnes už nie je problém, dať si posteľ vyrobiť aj na mieru. Počítajte však s tým, že na mieru budete musieť potom dávať vyrábať aj rošt a matrac.

Ak máme posteľ vybratú, zostáva ju „len“ umiestniť do spálne. Realita je taká, že aj v dnes stavaných bytoch veľa možností na výber nemáme, pretože miestnosti sú architektonicky riešené tak, aby sa tam „nejaká“ posteľ zmestila a obvykle sa plánuje aj priestor na šatník. Ak teda máme posteľ širokú 180 cm, vedľa nej potrebujeme dva nočné stolíky, čo je min. 120 cm, a ešte potrebujeme vstavanú skriňu, ktorej šírka je min. 80 cm, a aby sme sa mohli pri skrini pohybovať, potrebujeme ešte 60 cm. Celková šírka izby je teda 440 cm.
Aj pri dĺžke spálne musíme počítať. Posteľ je dlhá 220 cm, pohyb okolo nej si vyžaduje min. 60 cm a ak chceme ešte do spálne umiestniť toaletný stolík, ten tiež vyžaduje asi tak 60 cm. Spolu je to 320 cm. Minimálna spálňa je teda v rozmeroch
440 x 320 cm.

Pri zariaďovaní je dobré sa riadiť niekoľkými pravidlami. Vhodné je umiestniť čelo postele k pevnej stene – väčšina z nás sa vždy rozhodne pre túto alternatívu. Posteľ v priestore, bez „opory“ si zvolí málokto aj vtedy, ak má dosť priestoru, a to aj napriek tomu, že z dizajnového hľadiska toto riešenie ponúka silný estetický efekt.
Posteľ by mala byť umiestnená čím ďalej od vstupu a súčasne by sme nohami nemali k nemu smerovať. Pokiaľ sa to aspoň trochu dá, je potrebné vyhnúť sa umiestneniu postele pod oknami. Nie je tiež dobré, ak je lôžko postele umiestnené príliš nízko – kvôli prúdeniu vzduchu, aby sa lôžko vetralo. V prípade, ak je v miestnosti podlahové kúrenie, je lepšie nebrániť šíreniu tepla. Rám postele by mal byť na nožičkách. Výslovne nízke, hranaté postele sa však v našich končinách, aj napriek dizajnovému efektu, veľmi neujali. Možno aj kvôli vyššiemu vzrastu nášho obyvateľstva (nízka posteľ je dosť nepohodlná), ale aj nepraktickým ostrým rohom, ktoré si vyžadovali priestor pre pohyb okolo takejto postele. Dnes sa tlačia do pozornosti postele, ktoré sú o čosi vyššie, ako určuje štandard. Možno, že je to aj tým, že populácia na svete celkovo starne a z vysokej postele sa ľahšie vstáva.

K posteli, možno akosi zo zvyku, patrí aj nočný stolík. Kedysi tieto „skrinky“ boli nutnou výbavou ku každej manželskej posteli. Ak sa pre nočný stolík rozhodneme, musíme počítať, že zaberie ešte cca 60 cm po stranách, pričom na voľný pohyb okolo postele postačí cca do 50 cm. Nie je to však dogma, že stolíky musia byť dva a už vôbec nemusia byť rovnaké, pretože kým muži sú zberači novín pri posteli, žene postačí obľúbená kniha. A na jednu nočnú lampu a jednu knihu úplne postačí aj stará stolička. Ako nočný stolík môžeme napokon využiť všetko, čo nám svojou odkladacou kapacitou a spôsobom odloženia bude vyhovovať.

Spálňa – privátny priestor?
Áno aj nie! Ústredným „motívom“ každej spálne je určite oddych, regenerácia, a teda posteľ. Avšak aj do tohto priestoru vstupuje „otvorenosť“, a tak sa plocha spální zväčšuje a pridávajú sa „jej“ ďalšie funkcie – napríklad tým, že ju priamo spojíme s kúpeľňou. Originálne, praktické? Možno? Ak však zoberieme do úvahy fakt, že z vane sa odparuje veľké množstvo pary, voda z nášho tela steká, keď z vane vystupujeme, tak je toto riešenie skôr problém. Veľa vlhkosti odstránime vetraním. Spálňa však má mať príjemnú a teplú atmosféru.

Dôležité je aj nočné tienenie okna. Okno by sme mali zatieniť tmavým závesom, ktorý neprepúšťa svetlo. Najlepšie si oddýchneme v „absolútnej“ tme. Výskumy lekárov toto potvrdzujú. Aj spojenie spálne s malým šatníkom spôsobí časom problém. Nedávno postavené byty kalkulujú s týmto trendom a architekti sa snažia o vytvorenie zvláštnej miestnosti na odkladanie vecí, napríklad zalomením pôdorysu niektorej steny či šatníkom – „kumbálkom“. Pri tejto situácii hrozí riziko, že sa z priestoru spálne, vďaka kumbálku, stane odkladací sklad pre celú rodinu. Spálňa v tejto chvíli stráca privátnu funkciu, stáva sa skladom a toto sme predsa vo svojich úvahách nechceli.

Niekam „tie“ veci treba uložiť...
Vymyslieť systém ukladania si musíme sami. V takomto prípade – vďaka za prívod elektriny, ktorú budeme potrebovať na osvetlenie tohto priestoru. Vybavenie – police, odkladacie boxy, háčiky, držiačiky – a celé vnútorné zariadenie si vyberáme sami, podľa typu vecí, ktoré tu budú uložené.
Musíme však veľmi presne počítať – napríklad na šírku vešania zimných kabátov nám nebude stačiť 60 cm. Výhodnejšie je 80 cm. Určite potrebujeme rozdielny typ závesných systémov na oblečenie, iné musia byť regály na odloženie posteľnej bielizne, uterákov... A, samozrejme, potrebné je tento priestor aj zavrieť, takže dôležitým prvkom budú aj dvere. Málokedy sú to klasické interiérové dvere. Priestor určený na ich otváranie a zatváranie sa dá predsa využiť aj lepšie. A tak sú jednoznačnou voľbou zasúvacie dvere. Obyčajne nejaký zásuvný systém zo vstavanej skrine. Výhodné je to aj z estetického hľadiska, pretože dokážete zladiť dvere šatníka so vstavanou skriňou – ak vám na ňu zostane priestor z plochy spálne.
Vstavaná skriňa nie je najlacnejší spôsob, ako riešiť odkladací priestor. Je to však najefektívnejší spôsob, pokiaľ ide o využitie priestoru, ktorý na tento účel vymedzíme. Vnútorné vybavenie „skrine“ si zvolíme podľa individuálnych požiadaviek a tiež môže byť „kompaktný“ s odkladacím „kumbálom“. Preto by priestor šatníka mal byť riešený veľkorysejšie a ideálnym riešením je nepoužívané veci neodkladať – „veď raz sa zídu“, nestať sa vo svojej podstate zberačom „starinárom“.

Hygiena v spálni
O tom, že lôžko našej postele je dôležité pre komfort spánku, sme už hovorili. Kvalitu a tuhosť matraca si vyberáme podľa svojej váhy a poradia nám aj predajcovia. Sústreďme sa na to, v čom je matrac „zabalený“. Tento, na prvý pohľad, „nepodstatný prvok“ matraca dokáže veľmi ovplyvniť kvalitu spánku.

Počas noci sa telo premiestni cca 80-krát a vypotíme až 1 liter potu. Z tohto pohľadu by mala byť hygiena spánku v centre našej pozornosti. V noci teda vypotíme do svojej postele až 1 l potu, ktorý obsahuje rôzne telu nepotrebné látky. Časť týchto škodlivých látok sa vsiakne do posteľnej bielizne, ale časť sa uloží aj do poťahu na samotnom matraci. Naznačuje to potrebu kvalitného odvedenia tejto vlhkosti z obalu matraca nejakým spôsobom odvetrania, prevzdušnenia.
Použité materiály na obliečky a vankúše preto musia mať schopnosť veľmi rýchlo odpariť vlhkosť, lebo poťah matraca musí byť pri spánku suchý, len tak dokáže zabezpečiť stabilnú teplotu pre príjemný spánok. Zároveň sa poťah musí dať ľahko prať, nesmie zmeniť rozmery a musí dlhodobo zostať elastický a príjemný na dotyk.
Tieto veľmi širokospektrálne požiadavky poprední výrobcovia matracov poznajú, a tak je dostatočný výber poťahového „oblečenia“ na matrace. Ich materiálové skladby aj názvy sa líšia podľa výrobcov. Potrebné vlastnosti sa však dajú zovšeobecniť: Prvou je možnosť zvlečenia z telesa matraca. Druhou je možnosť prania – obvykle na 60 °C alebo pre alergikov a astmatikov až 90 °C. Treťou žiadanou vlastnosťou je, aby mal na bokoch ventilačný pásik, ktorý napomáha prevzdušneniu a odvodu vlhkosti z matraca po spánku. Štvrtou potrebnou vlastnosťou je jemnosť a vzhľad povrchovej úpravy poťahu.

Podlahy – teplo, ktoré v spálni očakávame
Pri výbere stavebných materiálov na podlahy by sme mali uprednostniť teplé drevené či laminátové podlahoviny. Ich štruktúra vyvoláva dojem tepla a toto od podlahy očakávame. Bosou nohou sa dotýkame podlahy pri vstávaní a ak je prvý dotyk s „dňom“ chladný, tak nám na dobrej nálade určite nepridá. Ak použijeme dlažbu, bez kobercov sa v spálni určite nezaobídeme. Koberce však vyžadujú intenzívne a časté vysávanie, aby sme spali v čistom prostredí. Riešenia sú aj vo vinilových či korkových podlahách. Vo farebnosti je jedno, či bude vinil svetlej či pastelovej farby. Jeho mäkká štruktúra je príjemná pre bosú nohu a vysávanie je pohodlné, čo platí aj o korkových podlahách.


Nezabúdajme na svetlá v spálni
Ak si pravidelne večer pred spaním vždy potrebujeme prečítať pár riadkov z knihy či časopisu, určite musíme vyriešiť osvetlenie pri posteli. Lampy zavesené priamo na stene na úrovni čela postele síce vyzerajú luxusne (obyčajne je to vždy jedna dizajnová línia s lustrom a ostatnými svietidlami, a to vždy pôsobí honosne), ale, pravdupovediac, je to nepraktická dekorácia. Ak potrebujeme čítať – musíme mať potrebné svetlo nastavené v smere, ktorý nám vyhovuje.
Ak je svietidlo fixné, uhol svietenia nám skôr bude vadiť, ako prirodzene osvetľovať čítanú knihu. A to nepíšeme o tom, ako to svieti partnerovi priamo do očí, ak on/ona už drieme s hlavou na vankúši. Otočí sa k nám chrbtom a okamžite je po „romantike“, to však od spoločného lôžka neočakávame. Ak sa potrebujeme uprostred noci iba pozrieť na hodinky či napiť sa, potrebujeme mať tlmené svetlo po ruke, aby sme ho hneď našli. V tomto smere je preto praktickejšia nočná lampa na nočnom stolíku a jej svetlo si vieme správne nasmerovať aj pri čítaní v posteli.
O elektrosmogu sme už pár riadkov napísali. Riešenie je také, že ku každej zásuvke pri hlave postele „priveďme“ elektrinu samostatným káblom pri hrane steny a podlahy, nie v stene vo výške hlavy v spánku. El. energia takto „neprúdi“ celú noc pri našej hlave a neožarujeme sa permanentným elektrosmogom.

Romantika v spálni musí byť
Či sa to niekomu páči či nie, súčasťou každej spálne sú textílie a látky. Odhliadnuc od vankúšov a paplónov a posteľnej bielizne, ktorá by tiež mala spĺňať určitý hygienický a estetický štandard, do spálne určite patria aj závesy, dekoračné vankúše, prehozy na posteľ a malé koberce po stranách postele, na ktoré sa postavíme medzi tým, ako zídeme z postele a obujeme si papuče. Poviete si, sú to lapače prachu... Možno sú, ale sú to aj tie drobnosti, ktoré z bytu, domu urobia útulný domov. Veď ktorá z miestností bytu by mala byť útulnejšia, príjemnejšia a pohodlnejšia ako izba, ktorá chráni naše tajomstvá a snívame v nej svoje sny.
Výber obliečok, závesov, kobercov, tapiet, vankúšov, prikrývok, kreslá do spálne – všetky tieto „drobnosti“ ponúkajú neobmedzený priestor našej fantázii a hravosti. Pri zaspávaní a prebúdzaní nás nakoniec bude hriať nielen teplá perina a partner, ale aj pohľad na vkusne a s citom zariadenú spálňu.

MiRaBo
Snímky: archív redakcie

Spať sa musí, záleží však, kde a na čom

Tretinu svojho života musíme prespať, inak by sme neboli schopní existencie. Posteľ a priestor, kde si ju umiestnime, musia teda zohľadniť naše potreby a nie je jedno, ako si spálňu zariadime.

Zásady „hovoria“, že spálňa by mala byť v „pokojnej“ zóne domu či bytu. Dá sa to však vždy dodržať? Obzvlášť v prípade bývania v bytových domoch, kde sú dispozície bytov riešené „komerčne“, a tak sa musia priestory spální riešiť tam, kde sú v dispozícii a projektantom nakreslené. Práve v týchto prípadoch by sme mali zariadeniu spálne venovať zvýšenú pozornosť. Je však len na nás, akú atmosféru dokážeme „vyčarovať“, aby sa spálňa stala miestom pre oddych. Zariadenie spálne je teda vecou osobného štýlu, vkusu... A, samozrejme, reálnych možností.

S pojmom spálňa si automaticky predstavujeme priestor, kde boli okrem veľkej manželskej postele umiestnené dve skrine, v ktorých naša mamina skladovala všetko, čo pre chod domácnosti potrebovala – od posteľnej bielizne až po staré šaty nás, vyrastených „deciek“. Dnešné trendy túto možnosť síce pripúšťajú, avšak už nie ako spálňu – sklad, ale ako spálňu s malou doplnkovou funkciou. Jednak je to dané zväčšujúcou sa veľkosťou dispozície samotnej miestnosti, ale aj zmenou životného štýlu.

Vkus je „náš“ a nik nám ho nesmie zobrať
O tom, ako by mala byť zariadená spálňa a či v nej má byť aj televízor, prípadne stolík s počítačom alebo toaletný stolík preplnený kozmetikou, o tom si rozhoduje každý z nás sám. Nik túto úlohu za nás nevyrieši. Moderna, klasika, etno...?
Je jedno, aký dizajn je v spálni. Cieľom je mať „dobrý“ spánok. Spánok upravuje bioenergetické procesy, uvoľňuje svalové napätie, odstraňuje stres a dopĺňa energiu.

Základnou podmienkou pre zdravý spánok je anatomicky správne podpretie oddychujúceho tela a uvoľnenie medzichrbticových stavcov. Túto funkciu musia v symbióze zabezpečiť rošt, na ktorom je uložený matrac a aj posteľná bielizeň, obal matraca, prikrývky či vankúš... a túto funkciu musíme ešte zvýrazniť priestorom, kde budeme spať.
Platia tu dve zásady. Prvá je, že spálňa sa musí dať dokonale zatieniť, aby sme nevnímali žiadne odlesky svetla z uličného osvetlenia a aj zo svitu mesiaca. Tma zvyšuje kvalitu spánku. Druhá je v orientácii postele. Tu platí zásada, aby hlava v spánku bola orientovaná na S, SV. Potvrdzujú to merania lekárov. V tejto polohe si vraj najlepšie oddýchneme. Južná orientácia hlavy je nevhodná.
Ešte jeden moment, ktorý sa začína v odborných kruhoch rozoberať – elektrosmog. Tento je produkovaný z elektrických vodičov, ktorými si k nočným lampám privádzame el. energiu. Aj tu by sa malo hľadať riešenie jeho eliminácie.

Bez postele nie je spálňa spálňou
Posteľ je najdôležitejším kusom nábytku v spálni. Skladá sa z niekoľkých častí – hlavové čelo, nižšie – nožné čelo, bočnice, na ktorých je pripevnené kovanie či lišta na upevnenie roštu. Tieto časti tvoria, tzv. rám postele. Nie vždy je súčasťou posteľového rámu aj rošt. Priamo na rošt sa ukladá „podložka“ (matrac), na ktorú si líhame. Tvrdá rovná plocha neposkytuje dostatok komfortu, pretože prirodzená poloha chrbtice je mierne zakrivená (dvojité S), a tak „podložku“ – matrac – musíme zmäkčiť podľa individuálnej potreby jednotlivých „spáčov“.

Základom zdravého a pohodlného spánku je kombinácia dobre zvoleného posteľného roštu a dobre tvarovateľného matraca. Matrac je teda najdôležitejšou časťou každého lôžka, pretože jeho pevnosť, tuhosť, podopieranie tela v rôznych polohách počas spánku zaručuje regeneráciu tela i ducha.
Kým posteľ pôsobí esteticky a vytvára príjemné prostredie, matrac musí byť plne funkčný – správne „držať“ telo v rôznych polohách spánku a musí byť ľahko vyvetrateľný. Pri kúpe musíme byť individualisti a zvoliť si matrac „šitý“ na mieru a váhu každého z partnerov.
Vo vybraných predajniach sú matracové štúdia. V nich je možnosť otestovať si vhodný matrac pre svoju postavu a váhu pomocou senzorickej deky, na ktorú si ľahneme a graf v počítači nám po vyhodnotení navrhne optimálnu tvrdosť a zloženie vrstiev matraca. Naša rada je: aj manželská posteľ by mala byť delená, aspoň matracmi. Z toho jednoznačne vyplýva, že jednu „klasickú“ manželskú posteľ je možné vytvoriť kombináciami rôznych roštov a rôzne tvrdých matracov tak, aby si obaja partneri v spánku skutočne oddýchli.

Čísla v spálni
To, ako posteľ z dizajnového hľadiská vyzerá, nemá vplyv na kvalitu spánku a relaxu. Jej vzhľad a tvar však ovplyvňuje našu príjemnú atmosféru počas oddychu. Nie vždy si vieme splniť sen o „posteli – letisku“, pretože samotné kusy nábytku, ktorým je spálňa zariadená, by mali byť v harmonickom veľkostnom pomere. Posteľ je síce veľmi dôležitá, ale nemala by byť obrovská na úkor, napríklad vyššie spomínanej vstavanej skrine. O dôvode potreby zladenia budeme ešte písať.

Štandardná dĺžka postele je 200 cm, pokiaľ nemá posteľ nejaké špeciálne čelá pri hlave i nohách – obyčajne sa potom jej rozmer zväčšuje o ich hrúbku. Pri kúpe je potrebné vždy dávať pozor na to, či je to dĺžka lôžka alebo čistý rozmer celej postele. Ostaňme však pri tom, že 200 cm je dĺžkový rozmer, ktorý je nemenný a musíme ho akceptovať. Dožičiť si viac priestoru je možné výberom správnej šírky postele. Existujú štandardné šírky jednolôžka 80 – 90 cm, jeden a pol lôžka 110 – 120 cm, dvojlôžka 160 – 180 cm. Dnes už nie je problém, dať si posteľ vyrobiť aj na mieru. Počítajte však s tým, že na mieru budete musieť potom dávať vyrábať aj rošt a matrac.

Ak máme posteľ vybratú, zostáva ju „len“ umiestniť do spálne. Realita je taká, že aj v dnes stavaných bytoch veľa možností na výber nemáme, pretože miestnosti sú architektonicky riešené tak, aby sa tam „nejaká“ posteľ zmestila a obvykle sa plánuje aj priestor na šatník. Ak teda máme posteľ širokú 180 cm, vedľa nej potrebujeme dva nočné stolíky, čo je min. 120 cm, a ešte potrebujeme vstavanú skriňu, ktorej šírka je min. 80 cm, a aby sme sa mohli pri skrini pohybovať, potrebujeme ešte 60 cm. Celková šírka izby je teda 440 cm.
Aj pri dĺžke spálne musíme počítať. Posteľ je dlhá 220 cm, pohyb okolo nej si vyžaduje min. 60 cm a ak chceme ešte do spálne umiestniť toaletný stolík, ten tiež vyžaduje asi tak 60 cm. Spolu je to 320 cm. Minimálna spálňa je teda v rozmeroch
440 x 320 cm.

Pri zariaďovaní je dobré sa riadiť niekoľkými pravidlami. Vhodné je umiestniť čelo postele k pevnej stene – väčšina z nás sa vždy rozhodne pre túto alternatívu. Posteľ v priestore, bez „opory“ si zvolí málokto aj vtedy, ak má dosť priestoru, a to aj napriek tomu, že z dizajnového hľadiska toto riešenie ponúka silný estetický efekt.
Posteľ by mala byť umiestnená čím ďalej od vstupu a súčasne by sme nohami nemali k nemu smerovať. Pokiaľ sa to aspoň trochu dá, je potrebné vyhnúť sa umiestneniu postele pod oknami. Nie je tiež dobré, ak je lôžko postele umiestnené príliš nízko – kvôli prúdeniu vzduchu, aby sa lôžko vetralo. V prípade, ak je v miestnosti podlahové kúrenie, je lepšie nebrániť šíreniu tepla. Rám postele by mal byť na nožičkách. Výslovne nízke, hranaté postele sa však v našich končinách, aj napriek dizajnovému efektu, veľmi neujali. Možno aj kvôli vyššiemu vzrastu nášho obyvateľstva (nízka posteľ je dosť nepohodlná), ale aj nepraktickým ostrým rohom, ktoré si vyžadovali priestor pre pohyb okolo takejto postele. Dnes sa tlačia do pozornosti postele, ktoré sú o čosi vyššie, ako určuje štandard. Možno, že je to aj tým, že populácia na svete celkovo starne a z vysokej postele sa ľahšie vstáva.

K posteli, možno akosi zo zvyku, patrí aj nočný stolík. Kedysi tieto „skrinky“ boli nutnou výbavou ku každej manželskej posteli. Ak sa pre nočný stolík rozhodneme, musíme počítať, že zaberie ešte cca 60 cm po stranách, pričom na voľný pohyb okolo postele postačí cca do 50 cm. Nie je to však dogma, že stolíky musia byť dva a už vôbec nemusia byť rovnaké, pretože kým muži sú zberači novín pri posteli, žene postačí obľúbená kniha. A na jednu nočnú lampu a jednu knihu úplne postačí aj stará stolička. Ako nočný stolík môžeme napokon využiť všetko, čo nám svojou odkladacou kapacitou a spôsobom odloženia bude vyhovovať.

Spálňa – privátny priestor?
Áno aj nie! Ústredným „motívom“ každej spálne je určite oddych, regenerácia, a teda posteľ. Avšak aj do tohto priestoru vstupuje „otvorenosť“, a tak sa plocha spální zväčšuje a pridávajú sa „jej“ ďalšie funkcie – napríklad tým, že ju priamo spojíme s kúpeľňou. Originálne, praktické? Možno? Ak však zoberieme do úvahy fakt, že z vane sa odparuje veľké množstvo pary, voda z nášho tela steká, keď z vane vystupujeme, tak je toto riešenie skôr problém. Veľa vlhkosti odstránime vetraním. Spálňa však má mať príjemnú a teplú atmosféru.

Dôležité je aj nočné tienenie okna. Okno by sme mali zatieniť tmavým závesom, ktorý neprepúšťa svetlo. Najlepšie si oddýchneme v „absolútnej“ tme. Výskumy lekárov toto potvrdzujú. Aj spojenie spálne s malým šatníkom spôsobí časom problém. Nedávno postavené byty kalkulujú s týmto trendom a architekti sa snažia o vytvorenie zvláštnej miestnosti na odkladanie vecí, napríklad zalomením pôdorysu niektorej steny či šatníkom – „kumbálkom“. Pri tejto situácii hrozí riziko, že sa z priestoru spálne, vďaka kumbálku, stane odkladací sklad pre celú rodinu. Spálňa v tejto chvíli stráca privátnu funkciu, stáva sa skladom a toto sme predsa vo svojich úvahách nechceli.

Niekam „tie“ veci treba uložiť...
Vymyslieť systém ukladania si musíme sami. V takomto prípade – vďaka za prívod elektriny, ktorú budeme potrebovať na osvetlenie tohto priestoru. Vybavenie – police, odkladacie boxy, háčiky, držiačiky – a celé vnútorné zariadenie si vyberáme sami, podľa typu vecí, ktoré tu budú uložené.
Musíme však veľmi presne počítať – napríklad na šírku vešania zimných kabátov nám nebude stačiť 60 cm. Výhodnejšie je 80 cm. Určite potrebujeme rozdielny typ závesných systémov na oblečenie, iné musia byť regály na odloženie posteľnej bielizne, uterákov... A, samozrejme, potrebné je tento priestor aj zavrieť, takže dôležitým prvkom budú aj dvere. Málokedy sú to klasické interiérové dvere. Priestor určený na ich otváranie a zatváranie sa dá predsa využiť aj lepšie. A tak sú jednoznačnou voľbou zasúvacie dvere. Obyčajne nejaký zásuvný systém zo vstavanej skrine. Výhodné je to aj z estetického hľadiska, pretože dokážete zladiť dvere šatníka so vstavanou skriňou – ak vám na ňu zostane priestor z plochy spálne.
Vstavaná skriňa nie je najlacnejší spôsob, ako riešiť odkladací priestor. Je to však najefektívnejší spôsob, pokiaľ ide o využitie priestoru, ktorý na tento účel vymedzíme. Vnútorné vybavenie „skrine“ si zvolíme podľa individuálnych požiadaviek a tiež môže byť „kompaktný“ s odkladacím „kumbálom“. Preto by priestor šatníka mal byť riešený veľkorysejšie a ideálnym riešením je nepoužívané veci neodkladať – „veď raz sa zídu“, nestať sa vo svojej podstate zberačom „starinárom“.

Hygiena v spálni
O tom, že lôžko našej postele je dôležité pre komfort spánku, sme už hovorili. Kvalitu a tuhosť matraca si vyberáme podľa svojej váhy a poradia nám aj predajcovia. Sústreďme sa na to, v čom je matrac „zabalený“. Tento, na prvý pohľad, „nepodstatný prvok“ matraca dokáže veľmi ovplyvniť kvalitu spánku.

Počas noci sa telo premiestni cca 80-krát a vypotíme až 1 liter potu. Z tohto pohľadu by mala byť hygiena spánku v centre našej pozornosti. V noci teda vypotíme do svojej postele až 1 l potu, ktorý obsahuje rôzne telu nepotrebné látky. Časť týchto škodlivých látok sa vsiakne do posteľnej bielizne, ale časť sa uloží aj do poťahu na samotnom matraci. Naznačuje to potrebu kvalitného odvedenia tejto vlhkosti z obalu matraca nejakým spôsobom odvetrania, prevzdušnenia.
Použité materiály na obliečky a vankúše preto musia mať schopnosť veľmi rýchlo odpariť vlhkosť, lebo poťah matraca musí byť pri spánku suchý, len tak dokáže zabezpečiť stabilnú teplotu pre príjemný spánok. Zároveň sa poťah musí dať ľahko prať, nesmie zmeniť rozmery a musí dlhodobo zostať elastický a príjemný na dotyk.
Tieto veľmi širokospektrálne požiadavky poprední výrobcovia matracov poznajú, a tak je dostatočný výber poťahového „oblečenia“ na matrace. Ich materiálové skladby aj názvy sa líšia podľa výrobcov. Potrebné vlastnosti sa však dajú zovšeobecniť: Prvou je možnosť zvlečenia z telesa matraca. Druhou je možnosť prania – obvykle na 60 °C alebo pre alergikov a astmatikov až 90 °C. Treťou žiadanou vlastnosťou je, aby mal na bokoch ventilačný pásik, ktorý napomáha prevzdušneniu a odvodu vlhkosti z matraca po spánku. Štvrtou potrebnou vlastnosťou je jemnosť a vzhľad povrchovej úpravy poťahu.

Podlahy – teplo, ktoré v spálni očakávame
Pri výbere stavebných materiálov na podlahy by sme mali uprednostniť teplé drevené či laminátové podlahoviny. Ich štruktúra vyvoláva dojem tepla a toto od podlahy očakávame. Bosou nohou sa dotýkame podlahy pri vstávaní a ak je prvý dotyk s „dňom“ chladný, tak nám na dobrej nálade určite nepridá. Ak použijeme dlažbu, bez kobercov sa v spálni určite nezaobídeme. Koberce však vyžadujú intenzívne a časté vysávanie, aby sme spali v čistom prostredí. Riešenia sú aj vo vinilových či korkových podlahách. Vo farebnosti je jedno, či bude vinil svetlej či pastelovej farby. Jeho mäkká štruktúra je príjemná pre bosú nohu a vysávanie je pohodlné, čo platí aj o korkových podlahách.


Nezabúdajme na svetlá v spálni
Ak si pravidelne večer pred spaním vždy potrebujeme prečítať pár riadkov z knihy či časopisu, určite musíme vyriešiť osvetlenie pri posteli. Lampy zavesené priamo na stene na úrovni čela postele síce vyzerajú luxusne (obyčajne je to vždy jedna dizajnová línia s lustrom a ostatnými svietidlami, a to vždy pôsobí honosne), ale, pravdupovediac, je to nepraktická dekorácia. Ak potrebujeme čítať – musíme mať potrebné svetlo nastavené v smere, ktorý nám vyhovuje.
Ak je svietidlo fixné, uhol svietenia nám skôr bude vadiť, ako prirodzene osvetľovať čítanú knihu. A to nepíšeme o tom, ako to svieti partnerovi priamo do očí, ak on/ona už drieme s hlavou na vankúši. Otočí sa k nám chrbtom a okamžite je po „romantike“, to však od spoločného lôžka neočakávame. Ak sa potrebujeme uprostred noci iba pozrieť na hodinky či napiť sa, potrebujeme mať tlmené svetlo po ruke, aby sme ho hneď našli. V tomto smere je preto praktickejšia nočná lampa na nočnom stolíku a jej svetlo si vieme správne nasmerovať aj pri čítaní v posteli.
O elektrosmogu sme už pár riadkov napísali. Riešenie je také, že ku každej zásuvke pri hlave postele „priveďme“ elektrinu samostatným káblom pri hrane steny a podlahy, nie v stene vo výške hlavy v spánku. El. energia takto „neprúdi“ celú noc pri našej hlave a neožarujeme sa permanentným elektrosmogom.

Romantika v spálni musí byť
Či sa to niekomu páči či nie, súčasťou každej spálne sú textílie a látky. Odhliadnuc od vankúšov a paplónov a posteľnej bielizne, ktorá by tiež mala spĺňať určitý hygienický a estetický štandard, do spálne určite patria aj závesy, dekoračné vankúše, prehozy na posteľ a malé koberce po stranách postele, na ktoré sa postavíme medzi tým, ako zídeme z postele a obujeme si papuče. Poviete si, sú to lapače prachu... Možno sú, ale sú to aj tie drobnosti, ktoré z bytu, domu urobia útulný domov. Veď ktorá z miestností bytu by mala byť útulnejšia, príjemnejšia a pohodlnejšia ako izba, ktorá chráni naše tajomstvá a snívame v nej svoje sny.
Výber obliečok, závesov, kobercov, tapiet, vankúšov, prikrývok, kreslá do spálne – všetky tieto „drobnosti“ ponúkajú neobmedzený priestor našej fantázii a hravosti. Pri zaspávaní a prebúdzaní nás nakoniec bude hriať nielen teplá perina a partner, ale aj pohľad na vkusne a s citom zariadenú spálňu.

MiRaBo
Snímky: archív redakcie

Originálna krása

Originálny dizajn, originálne farebnosti, originálne spracovanie a komfort užívania, to sú sedačky, ktoré prichádzajú na náš nábytkársky trh. Sme nesmierne potešení, že vám môžeme predstaviť produkciu talianskej spoločnosti G-Experience, v exkluzívnom zastúpení pre Slovensko košickou spoločnosťou Pattern Room.

Už pri prvom pohľade na tieto exkluzívne sedačky, navrhnuté a vyrobené vyššie spomenutou talianskou spoločnosťou, sa neubránite pocitu, že všeobjímajúci, všepohlcujúci a fantáziu prebúdzajúci hlavný dizajnový prúd tejto série sedačiek si vás získa. Je to exkluzívny dizajn prinášajúci do našich domovov kreativitu, farebnosť a osviežujúce tvarové nápady zhmotnené v podobe sedačiek a pouffov. Riešenia a tvarovanie sú také originálne, že v súčasnosti nemajú konkurenciu. Spoločnosť Pattern Room je výhradným dovozcom a v tomto najfarebnejšom období roka sa pokúsi o etablovanie sa na slovenskom, českom a rakúskom trhu s exkluzívnym nábytkom.

Umelecké cítenie, fantázia snúbiaca sa s kreativitou a tvorivosťou autora dizajnu D. M. Gugliermetta sa nezaprú. Pretavené sú do každého jedného kusu sedačky ozvláštňujúcej osobitosť interiéru. Je jedno, či ide o súkromný obytný priestor, verejný priestor, či ide o sedačku do pracovného priestoru, dizajn je určený aj pre tých najnáročnejších zákazníkov. Tvar, materiál, ručné spracovanie a originalita sú zamerané aj na hľadanie hĺbky prežitkov a významov skrývajúcich sa za každým produktom. Vnemy nesmú byť degradované len na vizuálne zladenie doplnkov s tou či onou dominantou interiéru. Vnemy musia tvoriť atmosféru a tieto originálne „kúsky“ vám túto atmosféru doprajú.

Samozrejme, farebná škála ponúkaných modelov je nadštandardne široká. Ukrátená neostáva ani celková komfortnosť a ergonómia, ktorá zaisťuje maximálne pohodlie pri každodennom používaní. Dizajnér, ale aj producent sú plne  stotožnení s myšlienkou, že nie je potrebné potešiť len oko, ale aj telo, ktorému tieto sedačky doprajú skutočný oddych a relax. Základ sedačiek je tvorený tvarovanou polyuretánovou penou, ktorá je veľmi príjemná a tvarove stála. Následná povrchová úprava poťahov s jemnou štruktúrou vytvorí jedinečné pocity. V harmónii a v súznení s estetikou vyhotovení jednotlivých tvarových riešení bude používanie sedačiek každodenným pôžitkom.

Spomínaný fakt pôžitku je zvýraznený využívaním materiálov z odevného priemyslu, čím autor zaisťuje nadštandardné pohodlie už samotnou textúrou, elasticitou a hrejivosťou použitých materiálov. To sa odráža v radosti plnohodnotne využívať tento invenčný, ale napriek tomu plne funkčný nábytok každodenne. Látkové poťahy sú upravené tak, že ich neznehodnotí ani náhodne vyliate víno či iný nápoj. Poťahy sú snímateľné, a tak ich vyčistenie je bezproblémové.
Zatiaľ sa tieto originálne sedačky predávajú cez web
www.exkluzivnesedacky.sk a formou osobného kontaktu. Spoločnosť v súčasnosti disponuje exkluzívnym zastúpením pre Slovenskú a Českú republiku ako aj Rakúsko. Originálne kusy je možné vidieť aj vyskúšať v reálnej podobe na výstavnej ploche na Kováčskej ulici v Košiciach.

Kontaktná mailová adresa, na ktorú môžete písať:
info@exkluzivnesedacky.sk alebo – telefonické
kontakty sú:
Róbert Palonder:
0907 022 898
Lucia Knappova:
0949 408 392

Všetko začína pri riade

Základom každej kuchyne je riad, s tým budú súhlasiť určite všetci. Ale pozor: Nie je hrniec ako hrniec! Naše prababičky používali kameninové a medené kastróly, ktoré postupne vystriedal liatinový, hliníkový alebo smaltovaný riad. Dnes je absolútnou špičkou medzi materiálmi kuchynských potrieb nehrdzavejúca oceľ 18/10. A práve z nej sme pre vás vyrobili luxusnú „prezidentskú súpravu“.

Súprava riadu PRESIDENT, 10 dielov
Elegantná, nadčasová a hlavne praktická – to je najvýstižnejšia charakteristika novej desaťdielnej súpravy nerezového riadu PRESIDENT. Úchytky všetkých hrncov, rajníc a pokrievok riadu PRESIDENT sú vodotesné a po umytí v umývačke alebo v dreze z nich nevyteká žiadna voda! Súčasťou rajnice je lievik a špeciálna pokrievka pre ľahké cedenie. Navyše majú všetky riady vo vnútri stupnicu. Vyrobené sú z prvotriednej nehrdzavejúcej ocele 18/10, s masívnym sendvičovým dnom. Riady sú vhodné na všetky typy sporákov, vrátane indukčných.
Elegantné, nadčasové, praktické!

Wok PRESIDENT, ø 32 cm
Vyprážanie, varenie aj naparovanie! Luxusný celonerezový wok poteší všetkých milovníkov exotických pochúťok. Pripraviť v ňom možno totiž prakticky čokoľvek – od vyprážaných kreviet, zeleninových a mäsových zmesí, rýb varených v pare až po tradičné „dumplings“, teda plnené mäsové taštičky. A to presne tak, ako to robia majstri ázijskej kuchyne! Nádoba woku PRESIDENT je celá vyrobená z trojvrstvovej nerezovej ocele a má vysoko klenutú pokrievku s možnosťou regulácie pary. Súčasťou tohto luxusného výrobku je aj kuchárka so siedmimi originálnymi ázijskými receptami.
Rozumie tajom ázijskej kuchyne!

Tlakový hrniec PRESIDENT DUO, 4,0 a 6,0 l
Obľúbený tlakový hrniec prémiového radu President sme rozšírili o ďalšiu nádobu a univerzálnu sklenenú pokrievku! To umožňuje použiť obe nádoby podľa potreby ako tlakový hrniec alebo na klasické varenie so sklenenou pokrievkou. Spolu s nerezovým sitom má teraz varenie v tlakovom hrnci PRESIDENT DUO takmer neobmedzené možnosti. Jednoduché nastavenie tlaku zvolením príslušného symbolu na patentovanom regulátore IDEALCOOK je samozrejmosťou rovnako ako hladké otváranie a zatváranie tlakového hrnca, ktoré zvládnete len jednou rukou. O bezpečie sa starajú štyri na sebe nezávislé poistky. Tlakový hrniec
PRESIDENT DUO je vyrobený z prvotriednej nehrdzavejúcej ocele 18/10. Vhodný je na všetky typy sporákov, vrátane indukčných. A to najlepšie na koniec... Obe nádoby možno po použití vložiť do seba, čo vám ušetrí veľa miesta v kuchyni!
Ideálny prezidentský pár!

Súprava riadu ULTIMA, 10 DIELOV
Predstavujeme luxusnú desaťdielnu súpravu hrncov, kastrólov a rajníc ULTIMA, ktorú sme prepracovali do posledného detailu. Výsledkom je celkom nový systém regulácie pary a cedenia, ktorý dopĺňa šikovný spôsob odkladania pokrievok v priebehu varenia a odkladania kuchynského náradia do rukoväte rajnice. Riad ULTIMA má extra silné sendvičové dno, stupnicu pre ľahké odmeriavanie a úchytky z mimoriadne odolného plastu, ktoré nepália. Riad je vyrobený z prvotriednej nehrdzavejúcej ocele 18/10. Vhodný je na všetky typy sporákov vrátane indukčných aj do umývačky riadu. Extra predĺžená záruka 5 rokov!
Objavte štyri plusy pre varenie!

Viac informácií o výrobkoch nájdete na

www.tescoma.sk

Dekoratívne podlahy či koberce z prírodného kameňa?

Vzhľadovo efektný, extrémne odolný a veľmi atraktívny je MUREXIN – Koberec z prírodného kameňa. Vo svojej podstate ide o dekoratívnu, konečnú povrchovú úpravu podláh pre interiér aj exteriér, ktorá sa namieša zo špeciálnych kremičitých pieskov a štrkov na báze mramoru vysokej čistoty.

Univerzálne možnosti použitia tohto povrchu podláh, ktorý možno zaťažiť aj dopravnými prostriedkami, je vhodný pre povrchy terás, vstupných chodieb, hál či balkónov a je aj šetrný v stavebnej výške, nakoľko sa aplikuje v hrúbkach cca 6 mm.
Nanáša sa ako konečná povrchová úprava na betónový poter minimálnej hrúbky 4,5 cm alebo niektorý samonivelačný poter hrúbky cca 1,5 cm. Podklad, na ktorý kladieme MUREXIN Koberec, by mal byť vyspádovaný asi 1,5%ným spádom. Ďalšia výhoda, ktorú oceníte pri jeho bežnom používaní, je, že MUREXIN Koberec má protišmykové vlastnosti, lebo zrniečka kremičitého a mramorového piesku sú spojené epoxidovou živicou a povrch je pocitovo hladký a zároveň sa na ňom nedrží súvislý film vody, na ktorom by ste sa mohli pošmyknúť.

Farebné riešenia si viete skombinovať podľa svojho vkusu alebo si vyberiete zo štandardných vopred namiešaných farebných kombinácií. Zrnitosť zmesí je v dvoch frakciách. Mramorový hrubozrnný 2 – 4 mm a mramorový jemnozrnný 0,5 – 1 mm.

Samotná aplikácia nie je technologicky veľmi náročná. Ako prvé sa musí dokonale pripraviť povrch, na ktorý sa bude klásť finálna pochôdzna vrstva. Čistý – povysávaný povrch sa napenetruje jemnou stierkou z Murexin Epoxidová stierka EP 70 BM, na ktorú sa jemne nasype kremičitý piesok s maximálnou frakciou zrniečok 0,5 mm. Toto zdrsnenie je potrebné kvôli zlepšeniu priľnavosti finálnej vrstvy. Táto podkladná vrstva musí dobre vyzrieť min. 24 hodín pri teplote 20 °C.
Následne sa namieša Murexin mramorový koberec spolu so živicou PU 1K. Je to svetlostála živica, ktorá tvrdne reakciou so vzdušnou vlhkosťou. Rýchlosť jej tvrdnutia ovplyvňuje teplota vzduchu. Čím je vyššia, tým rýchlejšie živica tvrdne. Samotné nanášanie sa deje roztieraním murárskym hladidlom v hrúbke 6 mm. Po nanesení sa ešte povrch „zapečatí“ Murexin Epoxy Clear Coat CC 20, ktorá sa rozotrie gumenou stierkou po povrchu. Povrchy sú pochôdzne po 12 hodinách.

Ak sa koberec aplikuje na vonkajšie terasy, musí sa podklad hydroizolačne ošetriť. Používa sa Murexin izolačná vrstva PU 500. Nanesie sa murárskym hladidlom. Po vytvrdnutí sa nanesie druhá vrstva PU 500 a pre zlepšenie spojenia Koberca sa do tejto izolačnej vrstvy nasype kremičitý piesok 0,3 – 0,8 mm príslušnej farebnosti. Uhladí sa murárskym hladidlom. Maximálna dĺžka plochy, kde nie je potrebné urobiť dilatáciu, je 4 m a musí sa rešpektovať pomer 1 : 2, t.j. šírka pásu môže byť len 2 m. Aplikácia MUREXIN Koberca si vyžaduje, aby spojenie hmôt z viacerých vedier zmesi bolo realizované systémom mokré do mokrého, čo predstavuje čas asi 45 minút.

DaB z pokladov Murexin
Snímky: Murexin

Novinky

Novinkou je prvok dreva
Rozžiarte si tmavé pochmúrne večery novým svietidlom. Zaujímavým trendom v oblasti svietidiel je použitie prvku dreva. Uplatňuje sa napríklad v novinke tohtoročnej sezóny spoločnosti EGLO – na závesných svietidlách COSSANO, ktoré sú vyrobené z imitácie dreva. Vybrať si môžete z rôznych veľkostí a troch farebných
vyhotovení – biele, béžové alebo tmavohnedé svietidlo. Vďaka svojej jedinečnej konštrukcii aj to najväčšie svietidlo (priemer 70 cm) nepôsobí ťažkopádne, ale práve naopak – v priestore vynikne jeho vzdušnosť a ľahkosť. Zaujme aj netradičná a hravá „tieňohra“, ktorá vzniká pri zasvietení, keď skelet svietidla vytvára na stenách originálne vzory. Tieto svietidlá ulahodia najmä priaznivcom prírodných materiálov a jednoduchých tvarov a hodia sa nielen do klasicky zariadených domácností, ale aj do moderných príbytkov.Nechajte sa inšpirovať výberom vhodných svietidiel na www.eglo.com. Alebo sa príďte pozrieť do showroomu v Seredi. Nakupovať môžete u všetkých dobrých predajcov alebo na
www.eglo.sk

Hviezda vašej kúpeľne
Najnovší sanitárny modul Geberit Monolith Plus pre WC je všestranne talentovaný výrobok. Okrem splachovacej WC nádržky ukrytej za výnimočným dizajnom ponúka hneď niekoľko doplnkových funkcií na zvýšenie komfortu.
Modul Geberit Monolith Plus je vybavený účinným odsávaním zápachu priamo z WC misy, ktoré sa aktivuje automaticky pri používaní WC. Odsávaný vzduch sa prečisťuje v keramickom voštinovom filtri a vracia sa späť do miestnosti. Odsávanie je extrémne tiché. Ďalšou praktickou funkciou je diskrétne LED osvetlenie, ktoré sa zažne v okamihu, keď sa k WC za tmy priblížite. Detekčnú vzdialenosť, dobu svietenia ako aj farbu svetla je možné nastaviť podľa individuálnych potrieb. Samozrejmosťou je tiež možnosť voľby medzi spláchnutím malým a veľkým množstvom vody – tlačidlá splachovania sú však inovované a stačí jemný dotyk na ich aktiváciu.
Geberit Monolith Plus zažiari v každej kúpeľni a dodá jej výnimočný charakter. Výrobok získal viacero renomovaných medzinárodných ocenení.
www.geberit.sk/monolith

Smart pero
V čase smartfónov a tabletov, ktoré „zaplavili“ každú domácnosť, sa iste bude hodiť unikátne multifunkčné pero TABLET PEN 2v1 od spoločnosti Centropen. Je ideálne pre všetkých majiteľov dotykových displejov, ale aj na kreslenie a písanie. Má ergonomické držanie a toto pero je vybavené dvojitým zakončením. Na jednej strane má mäkký gumový hrot na ovládanie všetkých dotykových displejov či už na tabletoch, smartfónoch alebo aj na navigáciách. Vďaka mäkkému materiálu sa nemusíte báť, že by ste si poškodili alebo poškriabali displej. Druhá strana tohto šikovného pera má tenký „liner“ so šírkou stopy 0,3 mm a čiernym dokumentačným atramentom, ktorý je vodeodolný a svetlostály. Takýto druh atramentu je využívaný napríklad v archívnictve na zapisovanie do matrík alebo kroník. Tenký hrot na písanie a kreslenie ocenia aj dizajnéri alebo konštruktéri na vypracovanie svojich nákresov. Dostanete kúpiť v papiernictve alebo v obchodných reťazcoch. Viac na
www.centropen.sk

Aby sa neprášilo
Otvorená polica = sa prach a nečistoty? Nemusí to byť pravidlom. „Zaujímavým dekoratívnym i praktickým prvkom sú rôzne sklenené zásteny, ktoré otvorené police čiastočne zakrývajú. Odporúčam použiť vždy typ tzv. kaleného bezpečnostného skla, ktoré je vysoko mechanicky odolné voči poškodeniam i plošným nárazom,“ informuje pán Petr Paksi, výkonný riaditeľ spoločnosti J.A.P. Slovakia, ktorá je výrobcom interiérových sklenených prvkov, a pokračuje: „Výber typu skla je úplne na vašom rozhodnutí. Fantázii sa medze nekladú. Výnimočným variantom je napríklad dizajnové sklo Grafosklo. Je to sendvičové sklo – medzi dve tabule skla je zalaminovaná fólia s grafikou, môže to byť aj látka alebo vami nasušené herbárové kvety.“ Viac sa dozviete na
www.jap.sk

Na TV Olympe môžete byť aj vy s televízorom Orava LT-1390 Curved
Ak túžite zotrieť rozdiel medzi realitou a televíznou obrazovkou a sledovať dianie na ploche tak, ako by ste boli jej súčasťou, doprajte si vychytávku medzi televízormi – 4K 3D TV prijímač Orava LT-1390 so zakrivenou 55-palcovou (140 cm) obrazovkou. S rozlíšením 3 840 x 2 160 pixelov je jeho obraz kryštálovo čistý a šokujúco ostrý. Samotné 3D zobrazenie sa ešte viac prehlbuje zakrivením trendovo dizajnovanej obrazovky, takže budete mať pocit, že ďalšou z postáv ste vy. Ocitnete sa tak uprostred akcie v obľúbenom filme, pri výskoku športového favorita, v zápletke krimi príbehu či v objatí panensky čistej prírody bez  toho, že by ste zložili nohy z gauču. Televízor je zároveň Smart TV mašinou, ktorá sa pripojením na internet cez LAN, vďaka integrovanej wifi či funkcii DLNA pre pripojenie na lokálnu sieť, stáva centrom rodinnej zábavy a prostriedkom na komfortnú komunikáciu s blízkymi. Surfovanie na internete, vyhľadávanie praktických videí či zdieľanie obsahu na sociálnych sieťach zvládne bez zaváhania. Po prepojení TV s hernou konzolou alebo, ak hráte hry priamo na sieti, sa zo života v dosahu tohto majstra na TV realitu stáva jedna nekončiaca hra. PVR Ready funkcia umožňuje nahrať si obľúbený program na USB a pozrieť si ho vtedy, keď si naň nájdete čas. Ovládať ho môžete aj cez smarftón vďaka aplikácii pre iOs aj Android. Viac informácií nájdete na
www.orava.eu

Nová vzorkovňa v Bratislave – dvere s odolnými povrchmi
V rámci bratislavskej obchodnej zóny (na Galvániho ulici č. 7) bola otvorená nová značková predajňa spoločnosti SOLODOOR, ktorá sa radí medzi popredných českých výrobcov interiérových dverí a zárubní. Na výstavnej ploche viac ako 110 m2 nájde zákazník takmer 70 vzoriek dverí rôznych cenových kategórií určených pre všetky zákaznícke skupiny. Z každého modelu je vždy vystavená minimálne 1 vzorka a zákazník si môže prezrieť najrôznejšie varianty povrchov a dekorov, vrátane mechanicky odolných laminátových povrchov ako CPL lamináty alebo SOLO 3D. Vystavené sú tiež dvere s novými typmi hrán (vrátane  dizajnovej a praktickej oblej hrany), ktoré teraz SOLODOOR, vďaka novej výrobnej technológii, ktorá patrí k najmodernejším v Európe, dokáže vyrobiť práve aj na dverách s laminátovým povrchom. Zákazník, ktorý si chce kúpiť interiérové dvere, nájde všetko potrebné na jednom mieste a súčasne dostane aj odbornú radu od profesionálne vyškoleného personálu, ktorý rád poskytne aj ďalšie služby spojené s celkovým servisom. Viac na
www.solodoor.sk

Dokáže dverové madlo zamykať?

Celosklenené dvere s madlom sú elegantný doplnok interiéru. Je však možné ich aj uzamykať? Áno!

Novinkou, ktorú vám predstavujeme, je však to, že sa tieto dvere dajú uzamknúť veľmi pohodlne. A to vďaka
dlhému uzamykateľnému madlu od J.A.P. Slovakia. Medzi jeho hlavné výhody patrí aj to, že sa k zámku nemusíme ohýbať, prípadne naťahovať do výšky, čo je v prípadoch umiestnenia uzamykacieho zámku na spodku či vrchu
dverí jediné riešenie.

Madlo je obľúbený prvok otvárania celosklenených dverí. Jeho prostredníctvom je možná manipulácia s celosklenenými jednokrídlovými či dvojkrídlovými dvermi v otočnom alebo v posuvnom prevedení. „Pokiaľ sme v minulosti chceli mať takéto dvere uzamykateľné, mali sme len dve možnosti. Tou prvou – najčastejšie bolo zamykanie dverí za pomoci zámku, ktorý je umiestňovaný na spodnej alebo hornej hrane dverí. Jeho nevýhodou bola priestorová náročnosť a značné nepohodlie – počas manipulácie s ním je nutné sa buď ohnúť k podlahe, alebo si „pristaviť“ malé schodíky“, vysvetľuje na úvod pán Petr Paksi, výkonný riaditeľ spoločnosti J.A.P. Slovakia, ktorá je výrobcom interiérových sklenených prvkov, a pokračuje: „Druhý spôsob ponúka umiestniť na dvere, okrem madla, ešte klasickú rozetu so zámkom. Tento variant však rozhodne nikdy nebodoval svojím vzhľadom.“

Uzamykateľné madlo J.A.P. SLOVAKIA...
…Toto madlo je vyrobené z kvalitného materiálu antikoróznej ocele v dizajnovej, tzv. kartáčovanej povrchovej úprave. Tvorí ho polodlhá guľatá tyč v dĺžke 1500 alebo 1800 mm s priemerom 35 mm. „Najmä vyšší variant
madla je veľmi obľúbený. Zodpovedá totiž súčasnému trendu, keď stropy aj dvere razantne rastú smerom nahor,“ dodáva pán Petr Paksi.

Systém jednostranne uzamykateľného madla funguje na princípe západky, umiestnenej na spodnej strane madla, ktorá v momente otočenia kľúčikom vo FAB zámku, umiestnenom vo výške 1050 mm nad zemou, zájde do antikorózneho proti kusu v podlahe.

„Západka zachádza do hĺbky 33 mm – do podlahy, preto je nutné vyvŕtať otvor do hĺbky 33 až 35 mm. Je ideálne si ho vytvoriť už vo fáze stavebných prác, ale pokiaľ vieme, kadiaľ sú podlahové rozvody vykurovnia vedené, nie je problém ani jeho dodatočné vyvŕtanie,“ upozorňuje na tento zásadný detail stavebnej predprípravy Petr Paksi
z J.A.P. Slovakia.

S uzamykateľným madlom si budú rozumieť nielen dvere z akéhokoľvek skla, napríklad v čírom, mliečnom či
lakovanom prevedení, ktoré má hrúbku 10 až 12 mm.
Obľúbite si ho pre jeho jednoduchosť a výbornú funkčnosť aj vy! Pohodlne s ním uzamknete dvere do pracovne, spálne či obývacej izby…

Bližšie informácie nájdete na našej internetovej stránke.

www.jap.sk

Petržalka získa novú dominantu – Bytový dom Fuxova

Základnou prednosťou bytového domu Fuxova je jeho výnimočná petržalská lokalita, len pár krokov od novopostaveného „Starého mosta“, s výhľadmi na centrum Bratislavy a Bratislavský hrad, ale aj na juh smerom k centrálnej časti Petržalky. Vďaka tejto stavbe získa priestor v blízkom okolí vyústenia mosta na petržalskej strane nový, plnohodnotný mestský život.

Lokalita stavby bola dlhé roky nehostinným miestom pravej strany rieky. Po dobudovaní tak bude aj na tejto strane Dunaja cítiť staromestskú atmosféru a Petržalka získa novú výškovú dominantu. Pôžitok z bývania na Fuxovej umocňuje taktiež výhľad na Chorvátske rameno, perfektná občianska vybavenosť lokality a výborná dopravná dostupnosť.

Bytový dom Fuxova sa vyznačuje čistými líniami a elegantnou farebnosťou s charakteristickým detailom zaoblených šambrán okolo spojených pásových okien. Detail šambrán slúži na jednej strane ako ornament, na druhej strane dodáva bytovému domu jeho originálnu identitu.
Strohé vyhotovenie fasád zabezpečuje nadčasovú ladnosť – šmrnc vzhľadu bytového domu. K prednostiam bývania vo výškovom dome patrí nezameniteľný výhľad spájajúci jednotlivé dominanty bratislavskej panorámy a poskytujúci jedinečný pocit bývania na vysokej nohe – v oblakoch.

Rigídnosť tvarov bytového domu zjemňuje organické stvárnenie jeho okolia. Podzemné garáže bytového domu budú prekryté poloverejnou záhradou. Pre najmenších obyvateľov bude k dispozícii veľké detské ihrisko. Ďalšou výsadou je v okolitej zeleni domu naprojektovaná piknik zóna určená na spoločné trávenie chvíľ a spoznávanie susedov. Popred bytový dom, cez tzv. zelený trojuholník vedie cyklotrasa v rámci celomestského generelu. Myslelo sa teda aj na zelený charakter petržalského bývania.

Premyslené dispozície bytov
Hlavnou úlohou architektov bolo pripraviť kvalitné bývanie v tejto lokalite, čo zabezpečujú premyslené ergonomické dispozície bytov bez dlhých chodieb a zbytočných metrov štvorcových. Fuxova ponúka 276 bytov; od 1-izbových po 4-izbové. Takéto zloženie bytov dáva skvelý predpoklad pre vyvážený mix obyvateľov na každom podlaží od jednotlivcov až po rodiny s deťmi. Mnohé projekty situujú najväčšie byty na najvyššie podlažia. V projekte Byty Fuxova nájdete najväčší 4-izbový byt na ktoromkoľvek podlaží. Pre náročnejších sú určené preplávajúce byty na nárožiach. Ide o väčšie 3-izbové a 4-izbové byty, ktoré sú orientované na 3 svetové strany a na vyšších podlažiach benefitujú z výhľadov na mesto.

Zvýšený štandard bytového domu
V bytovom dome bude obyvateľom nepretržite k dispozícii 24 hodinová recepcia. Je to v našich končinách neštandardná služba, ktorá sa stáva prístupným parametrom pri danom množstve obyvateľov/bytov v dome.
Ku kvalitnému bývaniu napomáha vysoký štandard vybavenia v cene bytu, kvalitné materiály a nadčasový dizajn.

Petržalka získa novú dominantu – Bytový dom Fuxova

Základnou prednosťou bytového domu Fuxova je jeho výnimočná petržalská lokalita, len pár krokov od novopostaveného „Starého mosta“, s výhľadmi na centrum Bratislavy a Bratislavský hrad, ale aj na juh smerom k centrálnej časti Petržalky. Vďaka tejto stavbe získa priestor v blízkom okolí vyústenia mosta na petržalskej strane nový, plnohodnotný mestský život.

Lokalita stavby bola dlhé roky nehostinným miestom pravej strany rieky. Po dobudovaní tak bude aj na tejto strane Dunaja cítiť staromestskú atmosféru a Petržalka získa novú výškovú dominantu. Pôžitok z bývania na Fuxovej umocňuje taktiež výhľad na Chorvátske rameno, perfektná občianska vybavenosť lokality a výborná dopravná dostupnosť.

Bytový dom Fuxova sa vyznačuje čistými líniami a elegantnou farebnosťou s charakteristickým detailom zaoblených šambrán okolo spojených pásových okien. Detail šambrán slúži na jednej strane ako ornament, na druhej strane dodáva bytovému domu jeho originálnu identitu.
Strohé vyhotovenie fasád zabezpečuje nadčasovú ladnosť – šmrnc vzhľadu bytového domu. K prednostiam bývania vo výškovom dome patrí nezameniteľný výhľad spájajúci jednotlivé dominanty bratislavskej panorámy a poskytujúci jedinečný pocit bývania na vysokej nohe – v oblakoch.

Rigídnosť tvarov bytového domu zjemňuje organické stvárnenie jeho okolia. Podzemné garáže bytového domu budú prekryté poloverejnou záhradou. Pre najmenších obyvateľov bude k dispozícii veľké detské ihrisko. Ďalšou výsadou je v okolitej zeleni domu naprojektovaná piknik zóna určená na spoločné trávenie chvíľ a spoznávanie susedov. Popred bytový dom, cez tzv. zelený trojuholník vedie cyklotrasa v rámci celomestského generelu. Myslelo sa teda aj na zelený charakter petržalského bývania.

Premyslené dispozície bytov
Hlavnou úlohou architektov bolo pripraviť kvalitné bývanie v tejto lokalite, čo zabezpečujú premyslené ergonomické dispozície bytov bez dlhých chodieb a zbytočných metrov štvorcových. Fuxova ponúka 276 bytov; od 1-izbových po 4-izbové. Takéto zloženie bytov dáva skvelý predpoklad pre vyvážený mix obyvateľov na každom podlaží od jednotlivcov až po rodiny s deťmi. Mnohé projekty situujú najväčšie byty na najvyššie podlažia. V projekte Byty Fuxova nájdete najväčší 4-izbový byt na ktoromkoľvek podlaží. Pre náročnejších sú určené preplávajúce byty na nárožiach. Ide o väčšie 3-izbové a 4-izbové byty, ktoré sú orientované na 3 svetové strany a na vyšších podlažiach benefitujú z výhľadov na mesto.

Zvýšený štandard bytového domu
V bytovom dome bude obyvateľom nepretržite k dispozícii 24 hodinová recepcia. Je to v našich končinách neštandardná služba, ktorá sa stáva prístupným parametrom pri danom množstve obyvateľov/bytov v dome.
Ku kvalitnému bývaniu napomáha vysoký štandard vybavenia v cene bytu, kvalitné materiály a nadčasový dizajn.

Ako získať štátne dotácie na zatepľovanie RD?

Na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov chce vláda SR v roku 2016 poskytnúť ich majiteľom príspevok, aby sa uskutočnením stavebných úprav rodinného domu, ktorými sa zlepšia tepelnoizolačné vlastnosti obalových konštrukcií budov, znížila ich energetická spotreba. Plánuje na to v budúcom roku vynaložiť približne 30 mil. eur.

Tieto príspevky (dotácie) majú za cieľ znížiť spotreby palív a energií premieňaných na teplo. Všeobecne sa vie, že plyn, ktorým sa prevažná väčšina RD vykuruje, sa musí do SR dovážať. Aby sa znížilo množstvo dovozu, vláda prijala toto opatrenie, ktoré má motivovať vlastníkov rodinných domov k obnove, ktorou sa zníži potreba energie. To isté platí aj pre iné typy palív.
Zníženie spotreby palív na vykurovanie RD bude mať zároveň dlhodobo pozitívny vplyv na zníženie produkovaných emisií v ovzduší, a teda aj pozitívny dopad na životné prostredie. Stavebnými úpravami sa zlepšia tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií, predĺži sa životnosť rodinných domov a znížia sa výdavky domácností na energie. Pod stavebnými úpravami sa myslia stavebné práce súvisiace so zateplením obvodového plášťa, strešného plášťa, vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom a výmenou pôvodných otvorových konštrukcií rodinného domu za nové tepelnotechnicky lepšie.

Aké výšky dotácií sa predpokladajú
Príspevok môže získať fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a je vlastníkom rodinného domu. Majitelia rodinných domov môžu na ich komplexné zateplenie získať od štátu príspevok do 30 % oprávnených a uhradených nákladov. Dotácia bude však maximálne vo výške 6 500 eur, vrátane 500 eur na projektovú dokumentáciu zateplenia domu a energetický certifikát. Príslušná novela zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní nadobudne účinnosť 1. januára 2016.
Ktoré RD získajú dotáciu?
Podmienkou získania dotácie je, aby rodinný dom bol daný do užívania aspoň desať rokov pred realizáciou zateplenia, pričom jednopodlažný môže mať plochu do 150 a dvojpodlažný do 250 m2. O dotáciu budú môcť požiadať aj majitelia rodinných domov, ktorí začali so zatepľovaním v tomto roku.
Rodinný dom musí byť využívaný výlučne na bývanie na Slovensku a na jeho zateplenie nesmela byť už poskytnutá podpora z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania alebo príspevok na zlepšenie energetickej hospodárnosti. Majitelia rodinných domov, ale aj zatepľovacie firmy sa o tom, aké sú pravidlá pre priznanie dotácie, ale aj aké podmienky musia majitelia RD splniť na získanie podpory na zatepľovanie, môžu dozvedieť viac na stránke www.zatepluj.sk. Verejnosť na tejto stránke nájde základné informácie, zákony súvisiace s týmto opatrením, postup, ako podať žiadosť o dotáciu. Efektívnou pomôckou pre návštevníkov stránky je záložka „Často kladené otázky“, kde sa nachádzajú praktické informácie pre záujemcov o dotáciu. Ministerstvo dopravy zriadilo na tento účel
aj infolinku
02 594 94 465.

Ešte je čas oboznámiť sa s podmienkami
Pri vybavovaní žiadosti o dotáciu však treba počítať s množstvom administratívnych úkonov, pretože na získanie štátnej dotácie musia žiadatelia predložiť až 19 dokladov vrátane faktúr za zatepľovacie práce. Ďalšou veľmi tvrdou podmienkou je certifikovanie – licencovanie realizačných (zatepľovacích) spoločností, ktoré budú práce vykonávať. Obdobne je to s certifikovaním komplexných zatepľovacích systémov. Rovnaká povinnosť platí aj pri výmene okenných výplní. Aj tu musia byť práce a dodávka okien vykonaná licencovanou spoločnosťou a licencovaným systémom. Na stránke (www.TSUS) už existuje veľmi podrobný zoznam certifikovaných zatepľovacích spoločností a tiež zoznam certifikovaných systémov pre zatepľovanie. Vláda chce týmto spôsobom obmedziť „špekulantov“, ktorí vyskladajú systém z najlacnejších komponentov a práce vykonávajú načierno „bez DPH“. Toto sa týka aj dodávateľov okien či vchodových dverí.

Postup pri podávaní žiadostí
Aby sa občanom uľahčila komunikácia a zvýšila informovanosť o tomto dotačnom príspevku, zriadilo ministerstvo špeciálnu stránku www.zatepluj.sk. Tu sa už teraz možno predbežne zaregistrovať.
Cez túto špeciálnu stránku zaregistrovaným záujemcom pošle ministerstvo automaticky oznámenie o zverejnení výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu. Výzva bude zverejnená v prvom štvrťroku budúceho roka, najmenej mesiac pred termínom na predkladanie žiadostí o príspevok. Žiadosti sa na základe výzvy z ministerstva budú podávať prostredníctvom elektronického formulára, z ktorého sa automaticky vygeneruje papierová podoba žiadosti. Túto žiadosť v stanovenej lehote odošle žiadateľ spolu s potrebnými prílohami na ministerstvo. V prípade požiadania o podporu po ukončení zateplenia rodinného domu bude príspevok poskytnutý do 90 dní. Kto požiada o dotáciu pred začiatkom zateplenia, musí realizáciu prác zabezpečiť do dvanástich mesiacov a až potom začne plynúť uvedená 90 dňová lehota.

Aké dokumenty sa musia pri podaní
žiadosti predložiť?
Na stránke www.zatepluj.sk sa nachádza aj zoznam administratívnych povinností žiadateľa o príspevok – dotáciu.
1. Projektová dokumentácia zateplenia rodinného domu vrátane projektového energetického hodnotenia.
2. Zhrnutie výsledkov energetického hodnotenia.
3. Doklad o odovzdaní rodinného domu do užívania (kolaudačný protokol).
4. Čestné vyhlásenie žiadateľa, že rodinný dom je využívaný výlučne na bývanie.
5. Čestné vyhlásenie žiadateľa, že je občanom členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskej konfederácie.
6. Plnomocenstvo na zastupovanie v konaní o poskytnutí príspevku, prijímanie doručovaných písomností týkajúcich sa konania a na vyplatenie poskytnutého príspevku s úradne overenými podpismi spoluvlastníkov, ak je rodinný dom v podielovom spoluvlastníctve viacerých fyzických osôb.
7. Úradne overený písomný súhlas manžela alebo manželky s predložením žiadosti, ak je rodinný dom v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov.
8. Čestné vyhlásenie žiadateľa, že práce na zateplení rodinného domu boli začaté po
31. decembri 2014.
9. Energetický certifikát zatepleného rodinného domu.
10. Vyhlásenie o parametroch tepelnoizolačného systému, vydané výrobcom systému.
11. Správa z inšpekcie na realizáciu tepelnoizolačného systému, vydaná pre zhotoviteľa akreditovaným inšpekčným orgánom.
12. Licencia na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií.
13. Položkový rozpočet zateplenia rodinného domu.
14. Súpis faktúr, doklady o úhrade – zaplatení prác.

Ďalšími dokumentmi je dokladovanie samotnej realizácie prác:
15. Realizácia zateplenia rodinného domu (kópie stavebného denníka).
16. Protokol vyregulovania vykurovacieho systému po ukončení zateplenia rodinného domu.
17. Spracovanie projektovej dokumentácie rodinného domu.
18. Spracovanie energetického certifikátu na zateplený rodinný dom.
19. Fotodokumentácia zateplenia rodinného domu.
DaB z internetových podkladov na www.zatepluj.sk

Energetické štítky pre vykurovaciu techniku

Podľa novej smernice Európskej únie, známej ako smernica „Ekodizajn“, musia byť po 26. septembri 2015 všetky zdroje tepla s výkonom do 70 kW a zásobníky teplej vody do 500 litrov, uvádzané do obchodných sietí, označené štítkom s energetickou účinnosťou.Energetickými štítkami musia byť označované aj celé vykurovacie zariadenia.

Spotrebitelia, ktorí si budú tieto zariadenia kupovať a inštalovať do svojich rodinných domov, sa tak budú môcť na základe farieb a písmen rýchlo zorientovať v energetickej efektívnosti produktov. Tvar energetického štítku bude veľmi podobný, ako to poznáme z tzv. „bielej“ techniky.

Štítky produktov
Štítky označujúce energetickú účinnosť vykurovacích zariadení (zdroje tepla) budú na označenie využívať kategórie „A až G“ s označením tried rozličnými farbami. Zdroje tepla sa delia až do deviatich tried účinnosti, od A++ do G. Zatiaľ čo triedy A až G obsahujú rozličné druhy konvenčných vykurovacích kotlov, triedy A+ a A++ majú označovať systémy zdrojov tepla využívajúce obnoviteľné zdroje energie (slnko, zem či vietor). Toto označovanie upresňuje vyhláška 2013/811/EÚ. Zásobníky na teplú vodu – bojlery sa budú označovať triedami A až G v zmysle vyhlášky 2013/812/EÚ. Kupujúci sa tak budú môcť na základe farieb a písmen rýchlo zorientovať v energetickej efektívnosti a účinnosti týchto zariadení pre prípravu a uskladňovanie teplej vody.

Štítok vykurovacieho systému
Nariadenie o vydávaní a označovaní energetických tried sa vzťahuje aj na celé vykurovacie systémy v budovách, ktoré sú zostavené z viacerých komponentov. Tento štítok je potrebné vypočítať na základe údajov z jednotlivých dátových listov k produktom, napr. zdroja tepla, regulácie, zásobníka či solárnych kolektorov.
Patričné výpočtové postupy predpisujú vyhlášky EÚ. Výsledok energetickej klasifikácie celého zariadenia musí remeselnícka firma v budúcnosti svojim zákazníkov oznámiť už v ponuke inštalácie a následne poskytnúť štítok po samotnej inštalácii podľa konkrétnych realizácií. V tomto prípade za správne označenie triedy (A – G) zodpovedá tzv. uvádzač na trh, teda odborný inštalatér – kúrenár. Systémový štítok celého systému môže nakoniec vykazovať lepšiu energetickú klasifikáciu ako jeho jednotlivé komponenty, preto stupnica siaha až po A+++. Takto môže zariadenie, ktorého primárny zdroj tepla je zaradený do triedy A, rozšírením o solárny kolektor dosiahnuť triedu A+ či dokonca A++ v prípade vybavenia vykurovacieho systému tepelným čerpadlom. Umožní to dosiahnuť značné zhodnotenie použitých bivalentných a multivalentných systémov vykurovacích sústav.

Prechodné obdobie
Výrobky vykurovacej techniky, uvedené do obchodných sietí pred týmto dátumom, nemajú ešte vyhotovené energetické značenie, a tak zariadenia expedované od výrobcu do skladov predajcov pred 26. septembrom
2015 sa môžu v tomto prechodnom období predávať bez štítku. Tieto zariadenia je teda možné aj po termíne 26. 9. predávať, inštalovať a uvádzať do prevádzky. Toto prechodné obdobie bude trvať jeden rok. Takto majú remeselníci istotu, že pred týmto dátumom dodané zariadenia budú môcť aj montovať a celé sytémy sa dajú posúdiť podľa dátových listov výrobkov.

Solárne kolektory sa neštítkujú
Bez štítku zostanú solárne komponenty, ako sú kolektory či skupiny solárnych čerpadiel. Dôvodom tohto postupu je, že sa solárna výroba tepla využíva spravidla len v spojení s ďalšími zdrojmi tepla. Preto sa má uplatniť zatriedenie podľa pokynov zatrieďovania systémov. Vyhlášky EÚ predpokladajú dodanie len produktových dátových listov pre  výpočet a stanovenie systémového štítku.

Rekuperácie a biomasa
Úplne bez štítku zatiaľ zostávajú bytové vetracie systémy a kotly spaľujúce biomasu. Na potrebných vyhláškach Komisia EÚ ešte stále pracuje. Povinnosť obdobného označovania týchto výrobkov nastane až v roku 2016 resp. 2017.

Redakcia z podkladov firiem:
Buderus, Vailant, Junkers

Obnoviteľné zdroje energií na rovinu – solárne termické kolektory

Stenčujúce sa zásoby fosílnych palív, s tým spojený rast cien energie súčasne s potrebou  zastavenia (alebo aspoň spomalenia) devastácie životného prostredia, to všetko je príčinou rastúceho záujmu o intenzívnejšie využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE). A to nielen v priemyselne najvyspelejších štátoch sveta, ale aj vo veľkých, rozvíjajúcich sa krajinách, ako sú napríklad Čína, India či Brazília.

Okrem geotermálnej energie, ktorú Zem získala v čase svojho zrodu, vo všetkých ostatných prípadoch majú OZE svoj pôvod v Slnku. Iba jedna dvojmiliardtina (180.000 TW) z celkového množstva Slnkom vyžiarenej energie dopadne na Zem. Z hľadiska ľudstva je to obrovský objem energie, ktorý viac ako 15.000 násobne prevyšuje súčasné energetické potreby ľudstva.

Podstatná časť súčasnej energetickej spotreby ľudstva je krytá fosílnymi palivami, ktoré vznikali v priebehu miliónov rokov viazaním slnečnej energie fotosyntézou s účinnosťou nižšou ako 1 %. Pritom si ničíme našu Zem a berieme našim potomkom šancu efektívnejšie zužitkovať toto nerastné bohatstvo iným spôsobom ako jeho spaľovaním.
Ročný dopad slnečného žiarenia v Európe sa pohybuje od 900 do 2.100 kWh/m2. Bez ohľadu na zemepisnú šírku a nadmorskú výšku je možné povedať, že slnečné kolektory sú v Európe využiteľné globálne. V prípade vysokohorského prostredia je to o to zaujímavejšie, že v zimnom polroku, teda v období, keď teplo potrebujeme najviac, je intenzita slnečného žiarenia vyššia ako v dolinách a nížinách. Je to spôsobené tým, že v tomto období vo vyšších nadmorských výškach je podstatne menej dní s výskytom hmiel a nízkej oblačnosti. Limitujúcim kritériom pre inštaláciu slnečných kolektorov môže byť skôr nevhodná poloha konkrétneho objektu (zatienenie okolitými budovami, stavba nachádzajúca sa v hlbokom údolí a podobne).
Aj keď je Slnko zdrojom života na Zemi, jeho žiarenie dopadá na zemský povrch v relatívne nízkej koncentrácii (maximálne 1.000 W/m2 pri kolmom dopade slnečných lúčov za jasného letného dňa) a nerovnomerne (deň – noc, leto – zima, premenlivé počasie). V letnom polroku dopadne na povrch Zeme v strednej Európe približne 75 % z ročného solárneho príkonu a iba 25 % pripadá na zimný polrok, keď energetická spotreba domácností kulminuje.
Ďalej je známe, že z celkovej ročnej spotreby priemernej slovenskej domácnosti pripadne približne 85 % na kúrenie a prípravu teplej vody a iba 15 % na elektrospotrebiče (okrem využívania automobilu). Týchto 85 % je možné pokryť zdrojom nízko potenciálového tepla na úrovni maximálne 50 až 80 °C. Z uvedených dôvodov sa na trhu najvýraznejšie presadzujú solárne termické kolektory na výrobu nízko potenciálového tepla, získavaného pomocou kvapalinových kolektorov s krátkodobou akumuláciou tepla. Takéto zariadenia vykazujú vo väčšine prípadov najnižšie merné investičné náklady na jednotku získaného tepla a jeho akumuláciu oproti ostatným známym spôsobom aktívneho využívania slnečného žiarenia a majú najvyššiu účinnosť pri premene slnečného žiarenia na teplo.

Silné stránky termických solárnych systémov
 Voči intenzívnejšiemu využívaniu slnečnej energie neexistuje alternatíva. A nie je to iba v tom, že sa stenčujú zásoby fosílnych palív. To platí pre plyn a ropu, kde sa zásoby odhadujú na niekoľko desiatok rokov, ale neplatí to pre uhlie, kde sa zásoby odhadujú  minimálne na 250 rokov. Ropa a zemný plyn nie sú len hlavnými nosičmi  energie, ale ich dostatok podmieňuje vysokú intenzitu poľnohospodárskej výroby (pesticídy, umelé hnojivá) a na ich báze je založená textilná výroba, výroba umelých hmôt a celý rad ďalších priemyselných odvetví. Otázka neznie, aké veľké  sú zásoby fosílnych palív, ale či ich využitie si ľudstvo bude môcť dovoliť z ekologických dôvodov (z hľadiska vlastného prežitia), ale i z ekonomických a technických dôvodov. Súčasné energetické potreby ľudstva prevyšujú –biomasa 10 krát, vietor 80 krát, Slnko 15.000 krát. Slnko je jediný zdroj energie, ktorý nemá kvantitatívne limity.
 K ekologickým dôvodom nevyhnutnosti intenzívnejšieho využívania slnečnej energie sa postupne priradia aj strategické aspekty. Zvyšujúca sa závislosť priemyselne rozvinutých štátov sveta od politicky nestabilných, ale na ropu a plyn bohatých oblastí sveta je spätá s rastúcimi nákladmi a rizikami prístupu k týmto energetickým zdrojom. Preto už dnes  petrolejárske koncerny (BP, Shell, Total) investujú nemalé prostriedky do výskumu, vývoja a výroby zariadení na využívanie OZE.
 Obrovský potenciál tvorby nových pracovných miest, predovšetkým na lokálnej úrovni. V priemysle OZE v Európe v súčasnosti pracujú stovky tisíc zamestnancov.
 Krátka doba energetickej amortizácie, t.j. doby prevádzky solárneho zariadenia, počas ktorej množstvo ním vyprodukovanej energie sa rovná energii spotrebovanej na jeho výrobu v celom výrobnom cykle od ťažby surovín až po montáž. Pri výrobe kolektora z prvotných surovín je táto doba kratšia ako 2 roky, pri recyklovaných materiáloch menej ako 6 mesiacov.
 Zanedbateľné nízke prevádzkové náklady. Po počiatočnej investícii zabezpečuje solárny systém investorovi takmer bezplatnú dodávku tepla počas nasledujúcich 20 až 30 rokov, čo je praxou potvrdená životnosť kvalitných solárnych zariadení, počas ktorých sa investičné náklady vrátia aj pri súčasných cenách energií minimálne 3 – 4-krát.
 Technologická zrelosť. Jednoduché technológie, ktoré sa dajú integrovať do existujúcich systémov TZB (technického zariadenia budov) pozitívne vplývajú na predĺženie životnosti a zníženie nákladov na údržbu ďalšieho energetického zdroja – napríklad plynového kotla, ktorý môže byť v letnom polroku mimo prevádzku.
 Možnosť takmer 100%nej recyklácie použitých materiálov. Hlavné konštrukčné materiály slnečných kolektorov sú najčastejšie hliník, meď a sklo. Aj rozhodujúca časť ostatných komponentov solárneho systému je dobre recyklovateľná.
 Relatívne vysoká (40 – 65 %) účinnosť premeny slnečného žiarenia na teplo v porovnaní s fotovoltaikou (6 – 20 %) alebo fotosyntézou (pod 1 %). Táto účinnosť je stabilná počas celej životnosti kolektora (zníženie účinnosti menšie ako 1 % na 10 rokov činnosti, pri fotovoltaike sa uvažuje pri kvalitných paneloch zníženie účinnosti o 20 % počas 30 rokov životnosti panela).
 Najlacnejší spôsob akumulácie slnečnej energie do vody (akumulácia elektrickej energie je 8 – 12 násobne drahšia).
 Nulové negatívne ekologické vplyvy počas prevádzky. Na  rozdiel od iných energetických zdrojov, čiastočne aj iných druhov OZE, patrí slnečná energia k najčistejším energetickým zdrojom, aké ľudstvo pozná. Napr. nedokonalé spaľovanie suchého a ešte vo väčšej miere vlhkého dreva je spojené so zvýšeným množstvom exhalátov, vodné diela spôsobujú problémy rybám zanášaním naplaveninami, väčšie priehrady môžu negatívne ovplyvňovať mikroklímu, veterné elektrárne môžu spôsobovať problémy vtákom, zvýšenú hladinu hluku, zimný ľad, môžu byť nebezpečné pre ľudí a zvieratá, podľa niektorých názorov rušia ráz krajiny a sú s nimi problémy aj v chránených krajinných oblastiach, geotermálne vody spôsobujú problémy s nadmernou mineralizáciou povrchových vôd a podobne.
 Decentralizácia výroby tepla priamo v mieste jej spotreby, čím odpadá potreba investične a prevádzkovo náročných distribučných sietí.
 Zaujímavé možnosti architektonického stvárnenia stavieb, bez nárokov na nové zastavané plochy (ucelené solárne strechy alebo fasády budov, architektonicky zaujímavé delenie plôch, strechy, prekrytie parkovacích plôch a pod.).
 Vzájomná doplniteľnosť s inými OZE (v zimnom období hlavne biomasa), prípadne tepelné čerpadlo spolupracujúce so solárnym systémom alebo i fotovoltaické panely.
 Veľký potenciál pokrytia energetických potrieb pri prí­prave teplej vody, vykurovaní budov a priemyselnom teple aj v stredoeurópskych podmienkach. Podľa rakúskych zdrojov je možné pri dnešnej technickej úrovni solárnej techniky dosiahnuť v Rakúsku 56 % podiel na príprave teplej vody, 12,5 % podiel na podpore vykurovania a 38 % podiel na priemyselnom teple.
 Väčšia nezávislosť od monopolných dodávateľov energií.
 Vysoká spoľahlivosť a komfort počas prevádzky (kvalitný systém je prakticky bez nárokov na údržbu a obsluhu).
 Konštantná cena tepla bez ohľadu na vývoj trhových cien iných energetických zdrojov, vrátane ostatných OZE (napríklad rast cien drevených štiepok v ČR po začatí ich spaľovania v elektrárenských kotloch spoločnosti ČEZ).
Slabé stránky termických solárnych  systémov
Najväčším problémom sa javia byť zdanlivo vysoké investičné náklady a z toho vyplývajúca dlhá doba návratnosti. V prípade rozbiehajúceho sa podporného programu „Zelená domácnostiam“ sa dostáva návratnosť týchto zariadení na úroveň 6 – 8 rokov, čo znamená, že peniaze investované do solárneho zariadenia sa počas jeho životnosti vrátia minimálne 5 – 6 násobne.
 Potreba základného energetického zdroja. Technicky je síce možné dosiahnuť aj 100%né pokrytie energetických potrieb stavby zo Slnka, ale zatiaľ za cenu vysokých investičných nákladov.
 Zachytávanie a skladovanie (akumulácia) slnečnej energie je investične náročnejšie ako spaľovanie fosílnych palív hlavne preto, že v cene fosílnych palív nie sú zahrnuté náklady  budúcich období, keď ľudstvo bude musieť radikálne riešiť problém vysokej koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére. Relatívna investičná náročnosť sa často zvyšuje aj v dôsledku existencie už odpísaných zariadení na fosílne palivá, vrátane dopravných trás (plynovody, ropovody), dožívajúcich dotácií do fosílnych energetických zdrojov (uhlia) ako aj tým, že sa neberie do úvahy eliminácia ekologických, zdravotných a iných škôd vznikajúcich ich využívaním.
 Najefektívnejšie sú v oblasti teplôt do 80 °C. Pri vyšších teplotách rýchlo klesá účinnosť a tým aj efektívnosť ich využívania. Iná situácia je u koncentračných solárnych systémov, ale tie sú zatiaľ investične podstatne náročnejšie, a preto sú využívané iba sporadicky v oblastiach s vysokými intenzitami slnečného žiarenia a využívajú iba priamu zložku slnečného žiarenia.
 Potenciálne problémy s inštaláciou na pamiatkovo chránených budovách.

Zdroje: archív spoločnosti THERMO/SOLAR
internet (http://www.solarnenovinky.sk)

Obnoviteľné zdroje energií na rovinu – solárne termické kolektory

Stenčujúce sa zásoby fosílnych palív, s tým spojený rast cien energie súčasne s potrebou  zastavenia (alebo aspoň spomalenia) devastácie životného prostredia, to všetko je príčinou rastúceho záujmu o intenzívnejšie využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE). A to nielen v priemyselne najvyspelejších štátoch sveta, ale aj vo veľkých, rozvíjajúcich sa krajinách, ako sú napríklad Čína, India či Brazília.

Okrem geotermálnej energie, ktorú Zem získala v čase svojho zrodu, vo všetkých ostatných prípadoch majú OZE svoj pôvod v Slnku. Iba jedna dvojmiliardtina (180.000 TW) z celkového množstva Slnkom vyžiarenej energie dopadne na Zem. Z hľadiska ľudstva je to obrovský objem energie, ktorý viac ako 15.000 násobne prevyšuje súčasné energetické potreby ľudstva.

Podstatná časť súčasnej energetickej spotreby ľudstva je krytá fosílnymi palivami, ktoré vznikali v priebehu miliónov rokov viazaním slnečnej energie fotosyntézou s účinnosťou nižšou ako 1 %. Pritom si ničíme našu Zem a berieme našim potomkom šancu efektívnejšie zužitkovať toto nerastné bohatstvo iným spôsobom ako jeho spaľovaním.
Ročný dopad slnečného žiarenia v Európe sa pohybuje od 900 do 2.100 kWh/m2. Bez ohľadu na zemepisnú šírku a nadmorskú výšku je možné povedať, že slnečné kolektory sú v Európe využiteľné globálne. V prípade vysokohorského prostredia je to o to zaujímavejšie, že v zimnom polroku, teda v období, keď teplo potrebujeme najviac, je intenzita slnečného žiarenia vyššia ako v dolinách a nížinách. Je to spôsobené tým, že v tomto období vo vyšších nadmorských výškach je podstatne menej dní s výskytom hmiel a nízkej oblačnosti. Limitujúcim kritériom pre inštaláciu slnečných kolektorov môže byť skôr nevhodná poloha konkrétneho objektu (zatienenie okolitými budovami, stavba nachádzajúca sa v hlbokom údolí a podobne).
Aj keď je Slnko zdrojom života na Zemi, jeho žiarenie dopadá na zemský povrch v relatívne nízkej koncentrácii (maximálne 1.000 W/m2 pri kolmom dopade slnečných lúčov za jasného letného dňa) a nerovnomerne (deň – noc, leto – zima, premenlivé počasie). V letnom polroku dopadne na povrch Zeme v strednej Európe približne 75 % z ročného solárneho príkonu a iba 25 % pripadá na zimný polrok, keď energetická spotreba domácností kulminuje.
Ďalej je známe, že z celkovej ročnej spotreby priemernej slovenskej domácnosti pripadne približne 85 % na kúrenie a prípravu teplej vody a iba 15 % na elektrospotrebiče (okrem využívania automobilu). Týchto 85 % je možné pokryť zdrojom nízko potenciálového tepla na úrovni maximálne 50 až 80 °C. Z uvedených dôvodov sa na trhu najvýraznejšie presadzujú solárne termické kolektory na výrobu nízko potenciálového tepla, získavaného pomocou kvapalinových kolektorov s krátkodobou akumuláciou tepla. Takéto zariadenia vykazujú vo väčšine prípadov najnižšie merné investičné náklady na jednotku získaného tepla a jeho akumuláciu oproti ostatným známym spôsobom aktívneho využívania slnečného žiarenia a majú najvyššiu účinnosť pri premene slnečného žiarenia na teplo.

Silné stránky termických solárnych systémov
 Voči intenzívnejšiemu využívaniu slnečnej energie neexistuje alternatíva. A nie je to iba v tom, že sa stenčujú zásoby fosílnych palív. To platí pre plyn a ropu, kde sa zásoby odhadujú na niekoľko desiatok rokov, ale neplatí to pre uhlie, kde sa zásoby odhadujú  minimálne na 250 rokov. Ropa a zemný plyn nie sú len hlavnými nosičmi  energie, ale ich dostatok podmieňuje vysokú intenzitu poľnohospodárskej výroby (pesticídy, umelé hnojivá) a na ich báze je založená textilná výroba, výroba umelých hmôt a celý rad ďalších priemyselných odvetví. Otázka neznie, aké veľké  sú zásoby fosílnych palív, ale či ich využitie si ľudstvo bude môcť dovoliť z ekologických dôvodov (z hľadiska vlastného prežitia), ale i z ekonomických a technických dôvodov. Súčasné energetické potreby ľudstva prevyšujú –biomasa 10 krát, vietor 80 krát, Slnko 15.000 krát. Slnko je jediný zdroj energie, ktorý nemá kvantitatívne limity.
 K ekologickým dôvodom nevyhnutnosti intenzívnejšieho využívania slnečnej energie sa postupne priradia aj strategické aspekty. Zvyšujúca sa závislosť priemyselne rozvinutých štátov sveta od politicky nestabilných, ale na ropu a plyn bohatých oblastí sveta je spätá s rastúcimi nákladmi a rizikami prístupu k týmto energetickým zdrojom. Preto už dnes  petrolejárske koncerny (BP, Shell, Total) investujú nemalé prostriedky do výskumu, vývoja a výroby zariadení na využívanie OZE.
 Obrovský potenciál tvorby nových pracovných miest, predovšetkým na lokálnej úrovni. V priemysle OZE v Európe v súčasnosti pracujú stovky tisíc zamestnancov.
 Krátka doba energetickej amortizácie, t.j. doby prevádzky solárneho zariadenia, počas ktorej množstvo ním vyprodukovanej energie sa rovná energii spotrebovanej na jeho výrobu v celom výrobnom cykle od ťažby surovín až po montáž. Pri výrobe kolektora z prvotných surovín je táto doba kratšia ako 2 roky, pri recyklovaných materiáloch menej ako 6 mesiacov.
 Zanedbateľné nízke prevádzkové náklady. Po počiatočnej investícii zabezpečuje solárny systém investorovi takmer bezplatnú dodávku tepla počas nasledujúcich 20 až 30 rokov, čo je praxou potvrdená životnosť kvalitných solárnych zariadení, počas ktorých sa investičné náklady vrátia aj pri súčasných cenách energií minimálne 3 – 4-krát.
 Technologická zrelosť. Jednoduché technológie, ktoré sa dajú integrovať do existujúcich systémov TZB (technického zariadenia budov) pozitívne vplývajú na predĺženie životnosti a zníženie nákladov na údržbu ďalšieho energetického zdroja – napríklad plynového kotla, ktorý môže byť v letnom polroku mimo prevádzku.
 Možnosť takmer 100%nej recyklácie použitých materiálov. Hlavné konštrukčné materiály slnečných kolektorov sú najčastejšie hliník, meď a sklo. Aj rozhodujúca časť ostatných komponentov solárneho systému je dobre recyklovateľná.
 Relatívne vysoká (40 – 65 %) účinnosť premeny slnečného žiarenia na teplo v porovnaní s fotovoltaikou (6 – 20 %) alebo fotosyntézou (pod 1 %). Táto účinnosť je stabilná počas celej životnosti kolektora (zníženie účinnosti menšie ako 1 % na 10 rokov činnosti, pri fotovoltaike sa uvažuje pri kvalitných paneloch zníženie účinnosti o 20 % počas 30 rokov životnosti panela).
 Najlacnejší spôsob akumulácie slnečnej energie do vody (akumulácia elektrickej energie je 8 – 12 násobne drahšia).
 Nulové negatívne ekologické vplyvy počas prevádzky. Na  rozdiel od iných energetických zdrojov, čiastočne aj iných druhov OZE, patrí slnečná energia k najčistejším energetickým zdrojom, aké ľudstvo pozná. Napr. nedokonalé spaľovanie suchého a ešte vo väčšej miere vlhkého dreva je spojené so zvýšeným množstvom exhalátov, vodné diela spôsobujú problémy rybám zanášaním naplaveninami, väčšie priehrady môžu negatívne ovplyvňovať mikroklímu, veterné elektrárne môžu spôsobovať problémy vtákom, zvýšenú hladinu hluku, zimný ľad, môžu byť nebezpečné pre ľudí a zvieratá, podľa niektorých názorov rušia ráz krajiny a sú s nimi problémy aj v chránených krajinných oblastiach, geotermálne vody spôsobujú problémy s nadmernou mineralizáciou povrchových vôd a podobne.
 Decentralizácia výroby tepla priamo v mieste jej spotreby, čím odpadá potreba investične a prevádzkovo náročných distribučných sietí.
 Zaujímavé možnosti architektonického stvárnenia stavieb, bez nárokov na nové zastavané plochy (ucelené solárne strechy alebo fasády budov, architektonicky zaujímavé delenie plôch, strechy, prekrytie parkovacích plôch a pod.).
 Vzájomná doplniteľnosť s inými OZE (v zimnom období hlavne biomasa), prípadne tepelné čerpadlo spolupracujúce so solárnym systémom alebo i fotovoltaické panely.
 Veľký potenciál pokrytia energetických potrieb pri prí­prave teplej vody, vykurovaní budov a priemyselnom teple aj v stredoeurópskych podmienkach. Podľa rakúskych zdrojov je možné pri dnešnej technickej úrovni solárnej techniky dosiahnuť v Rakúsku 56 % podiel na príprave teplej vody, 12,5 % podiel na podpore vykurovania a 38 % podiel na priemyselnom teple.
 Väčšia nezávislosť od monopolných dodávateľov energií.
 Vysoká spoľahlivosť a komfort počas prevádzky (kvalitný systém je prakticky bez nárokov na údržbu a obsluhu).
 Konštantná cena tepla bez ohľadu na vývoj trhových cien iných energetických zdrojov, vrátane ostatných OZE (napríklad rast cien drevených štiepok v ČR po začatí ich spaľovania v elektrárenských kotloch spoločnosti ČEZ).
Slabé stránky termických solárnych  systémov
Najväčším problémom sa javia byť zdanlivo vysoké investičné náklady a z toho vyplývajúca dlhá doba návratnosti. V prípade rozbiehajúceho sa podporného programu „Zelená domácnostiam“ sa dostáva návratnosť týchto zariadení na úroveň 6 – 8 rokov, čo znamená, že peniaze investované do solárneho zariadenia sa počas jeho životnosti vrátia minimálne 5 – 6 násobne.
 Potreba základného energetického zdroja. Technicky je síce možné dosiahnuť aj 100%né pokrytie energetických potrieb stavby zo Slnka, ale zatiaľ za cenu vysokých investičných nákladov.
 Zachytávanie a skladovanie (akumulácia) slnečnej energie je investične náročnejšie ako spaľovanie fosílnych palív hlavne preto, že v cene fosílnych palív nie sú zahrnuté náklady  budúcich období, keď ľudstvo bude musieť radikálne riešiť problém vysokej koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére. Relatívna investičná náročnosť sa často zvyšuje aj v dôsledku existencie už odpísaných zariadení na fosílne palivá, vrátane dopravných trás (plynovody, ropovody), dožívajúcich dotácií do fosílnych energetických zdrojov (uhlia) ako aj tým, že sa neberie do úvahy eliminácia ekologických, zdravotných a iných škôd vznikajúcich ich využívaním.
 Najefektívnejšie sú v oblasti teplôt do 80 °C. Pri vyšších teplotách rýchlo klesá účinnosť a tým aj efektívnosť ich využívania. Iná situácia je u koncentračných solárnych systémov, ale tie sú zatiaľ investične podstatne náročnejšie, a preto sú využívané iba sporadicky v oblastiach s vysokými intenzitami slnečného žiarenia a využívajú iba priamu zložku slnečného žiarenia.
 Potenciálne problémy s inštaláciou na pamiatkovo chránených budovách.

Zdroje: archív spoločnosti THERMO/SOLAR
internet (http://www.solarnenovinky.sk)

MGU – Energetickyúsporný stavebný systém

Dá sa postaviť dom s takmer nulovou potrebou tepla SVOJPOMOCNE? Áno, systém MGU to umožňuje.

Prečo projektovať a ako stavať rodinné domy s takmer nulovou spotrebou energií (nZEB)? Preto, lebo majú nízke prevádzkové náklady na prípravu tepla, ktoré je potrebné do domu dodávať až 220 dní v roku...

Ďalším argumentom, prečo stavať tieto energeticky úsporné domy, je fakt, že od 1. januára 2016 sa podľa  noriem musia stavať domy označované pojmom Ultranízkoenergetické – trieda A 1! O ďalších niekoľko rokov (po roku 2020) sa budú smieť stavať už len domy s takmer nulovou spotrebou energie – trieda A 0!
Tieto energetické „nariadenia“ či „usmernenia“ vyplývajú z implementácie energetických smerníc EÚ do našich stavebných predpisov. Pre všetky zainteresované strany (projektanti, realizátori, ale aj investori) tieto prísne energetické kritériá prinesú nové požiadavky pri tvorbe architektonických koncepcií a ich následnom rozpracovaní do realizačnej projektovej dokumentácie budúcej  stavby rodinného domu.

Východiská pre vaše rozhodnutia
Zosumarizujme si základné požiadavky, ktoré máme na energeticky úsporný rodinný dom. Predpokladá sa, že dokončený rodinný dom bude mať životnosť 50 až 70 rokov. Ide teda skutočne o celoživotnú investíciu, obzvlášť ak je stavba financovaná hypotékou na 30 rokov. Dom musíte po dobu jeho životnosti prevádzkovať, teda platiť energie, ktoré vám dodajú teplo, teplú vodu, jednoducho umožnia komfortné užívanie. Hospodárnosť prevádzky preto musí byť z pohľadu jeho majiteľa priorita! Hospodárnosť domu zásadným spôsobom ovplyvňujú straty tepla cez obálku stavby.

Výber stavebného materiálu
Veľmi dôležité bude rozhodnutie, „z čoho“ si postavíte svoje bývanie. Ide o výber stavebného materiálu a následných konštrukčných riešení stien, stropov a striech stavby. Obvykle tento „rébus“ riešite guglovaním si informácií o všetkých dostupných stavebných systémoch. Nakoľko nie ste profesiou stavbári, tak si skusmo hľadáte porovnávateľné parametre a snažíte sa ich zosumarizovať a porovnávať.
Druhou „neznámou“, ktorú musíte riešiť, je obstarávacia cena, za ktorú si zaobstaráte svoj rodinný dom. Veľmi veľa domov sa stavia cez hypotekárny úver, a tak výslednú cenu za stavbu domu je potrebné poznať už na začiatku stavby, keď si hypotéku vybavujete. Preto „guglujete ceny“ a hľadáte najlacnejší materiál. Nakoniec sa pre niektorý rozhodnete – obvykle je to však iba „pocitové“ rozhodnutie. Výber sa obvykle zúži na dve otázky: Murovaný? Drevostavba?

Pohľad cez straty tepla
Na dom je potrebné pozerať sa cez prizmu strát tepla. Je jedno, z čoho si postavíte svoj dom, jeho prevádzkové náklady zásadným spôsobom ovplyvňuje konštrukčná skladba stavebných konštrukcií. Ak sú konštrukcie správne vyskladané, straty tepla sú nízke. Čo teda u stavebných materiálov porovnávať?
Musíme porovnávať straty tepla cez 1 m2 steny (okna, dverí, strechy, atď...) pri rovnakých vonkajších a vnútorných teplotách. Tieto parametre sú označované ako hodnota U s dolným indexom a sú udávané v jednotkách kWh/m2.

Riešenia sú dostupné
Dnes, keď sú známe všetky teoretické podklady progresívnych spôsobov projektovania aj procesov realizácie, teda stavania energeticky vysoko úsporných domov, by nemal byť žiaden problém požiadať svojho projektanta, aby vám vyprojektoval dom s nízkymi stratami tepla (nZEB). Nemali by ste mať ani obavy z „vysokých“ obstarávacích nákladov takéhoto domu, pretože v podstate ani neexistujú.
V energeticky vysokoúsporných domoch (nZEB) nepotrebujete ústredné kúrenie za tisíce eur, nepotrebujete drahé klimatizácie s vysokými prevádzkovými nákladmi, ale ani centrálne rekuperačné jednotky. Pri riešení vykurovania domu s takmer nulovou spotrebou energie postačia v obytných miestnostiach lokálne infrapanely či elektrické vykurovacie telesá s veľmi nízkymi vykurovacími výkonmi a s minimálnymi obstarávacími nákladmi v desiatkach eur.

Štandardné stavebné riešenia
Všeobecne sa už vie, že jednovrstvové konštrukcie nedokážu splniť požiadavku veľmi nízkych tepelných strát cez steny domu. Dnes sa za „štandard“ považuje zateplená stena. Táto má však svoje limity vyplývajúce z technológie prác. Tým limitom je kotvenie – fixovanie tepelných izolácií nad 20 cm, nakoľko úchytky (hmoždinky) musia byť hrubé a sú teda aj finančne náročné. Taktiež ich veľký počet vyvoláva obavy z množstva „bodových“ prestupov tepla. Riešením sú sendvičové riešenia konštrukčnej skladby stien.
Predstavujeme systém MGU
Základnou myšlienkou pri vzniku koncepcie sendvičového stavebného systému MGU bola snaha eliminovať tepelné straty cez steny v maximálnej miere. Ako sa to dá?

Ideálnym riešením sú sendvičové konštrukcie. Vložením tepelnej izolácie medzi dve statické steny sa dá  zvýšiť tepelnoizolačný odpor obalových konštrukcií celej stavby. Stratám tepla musia zabrániť hrubé tepelné izolácie strechy, stien, okien, dverí, ale aj podláh a základov stavby. V druhom rade sa musí zabezpečiť akumulácia tepla a slnečnej energie v budove hlavne v zime, a to tak, že použijeme masívne stavebné materiály, do ktorých sa dodané teplo naakumuluje. Betón takouto masívnou konštrukciou je. Základom systému je betónová tvarovka z betónu B 20. Z týchto tvaroviek sa vyskladá – vymuruje obvodový plášť stavby, ktorý sa prekryje systémovým riešením stropnej dosky. (Pozri schematický rez skladby steny.)

Základy domu v systéme MGU sú jednoduché. Domy sú  zakladané na pásoch a pätkách, ktoré sa zakryjú  betónovou doskou, pod ktorou je min. 30 cm hrubá tepelná izolácia.
Murovanie je jednoduché. Ide o murovanie stien zo základných tvaroviek so súčasným vkladaním izolácie do priestoru medzi vonkajšou a vnútornou statickou stenou. Ukladanie tepelnej izolácie je oveľa ľahšie a lacnejšie ako pri dodatočnom zatepľovaní. Tepelný odpor týchto konštrukcií by sa mal pohybovať v hodnotách R = 10 – 12 m2.K/W. Toto sa dá docieliť zabudovaním 300 – 400 mm tepelnej izolácie „do“ stavebnej konštrukcie.
Preklady nad oknami a dverami – žiadne zdržovanie s debnením prekladov, všetko je predpripravené a preklady sú dodávané ako „prefabrikát“.
Vence pod stropný systém – pri realizácii žiadne zdržovanie s debnením stužujúcich vencov, netreba čakať 7dní na zatvrdnutie betónu. Vencovka je tvorená obvodovou stenou z tvaroviek a kladenie stropov je jednoduché, pretože sa nosné väzníky kladú na interiérovú staticky nosnú stenu. Vkladanie tvaroviek stropu je potom pohodlné a bezpečné. Následne sa celý strop zmonolitní betónovou vrstvou podľa statického posudku. (Pozri obrázky z realizácie stavby systémom MGU.) Práce pokračujú plynulo, nie sú potrebné žiadne technologické prestávky.

Vykurovanie domu je úsporné s nízkymi investičnými vstupmi. Inštalácia vykurovacieho systému je hračka – elektrické panely, najlepšie sálavé, sa jednoducho zapoja do zástrčky. (Dodávka a montáž vykurovacích panelov sú v cene stavebného systému MGU). Ušetrené peniaze za náročné vykurovacie technológie prednostne vložte do hrubých tepelných izolácií stien, strechy, podlahy, aby sa dosiahli hodnoty R =10 – 12 (m2.K/W). Takéto domy majú v praxi (v závislosti od veľkosti domu) reálnu! ročnú spotrebu energie na kúrenie od 1 500 do 2 500 kWh za rok. Pri dnešných cenách energie to predstavuje platbu cca 20 – 40 eur mesačne.
Text a snímky: Bc. I. Niková

MGU – Energeticky úsporný stavebný systém

Dá sa postaviť dom s takmer nulovou potrebou tepla SVOJPOMOCNE? Áno, systém MGU to umožňuje.

Prečo projektovať a ako stavať rodinné domy s takmer nulovou spotrebou energií (nZEB)? Preto, lebo majú nízke prevádzkové náklady na prípravu tepla, ktoré je potrebné do domu dodávať až 220 dní v roku...

Ďalším argumentom, prečo stavať tieto energeticky úsporné domy, je fakt, že od 1. januára 2016 sa podľa  noriem musia stavať domy označované pojmom Ultranízkoenergetické – trieda A 1! O ďalších niekoľko rokov (po roku 2020) sa budú smieť stavať už len domy s takmer nulovou spotrebou energie – trieda A 0!
Tieto energetické „nariadenia“ či „usmernenia“ vyplývajú z implementácie energetických smerníc EÚ do našich stavebných predpisov. Pre všetky zainteresované strany (projektanti, realizátori, ale aj investori) tieto prísne energetické kritériá prinesú nové požiadavky pri tvorbe architektonických koncepcií a ich následnom rozpracovaní do realizačnej projektovej dokumentácie budúcej  stavby rodinného domu.

Východiská pre vaše rozhodnutia
Zosumarizujme si základné požiadavky, ktoré máme na energeticky úsporný rodinný dom. Predpokladá sa, že dokončený rodinný dom bude mať životnosť 50 až 70 rokov. Ide teda skutočne o celoživotnú investíciu, obzvlášť ak je stavba financovaná hypotékou na 30 rokov. Dom musíte po dobu jeho životnosti prevádzkovať, teda platiť energie, ktoré vám dodajú teplo, teplú vodu, jednoducho umožnia komfortné užívanie. Hospodárnosť prevádzky preto musí byť z pohľadu jeho majiteľa priorita! Hospodárnosť domu zásadným spôsobom ovplyvňujú straty tepla cez obálku stavby.

Výber stavebného materiálu
Veľmi dôležité bude rozhodnutie, „z čoho“ si postavíte svoje bývanie. Ide o výber stavebného materiálu a následných konštrukčných riešení stien, stropov a striech stavby. Obvykle tento „rébus“ riešite guglovaním si informácií o všetkých dostupných stavebných systémoch. Nakoľko nie ste profesiou stavbári, tak si skusmo hľadáte porovnávateľné parametre a snažíte sa ich zosumarizovať a porovnávať.
Druhou „neznámou“, ktorú musíte riešiť, je obstarávacia cena, za ktorú si zaobstaráte svoj rodinný dom. Veľmi veľa domov sa stavia cez hypotekárny úver, a tak výslednú cenu za stavbu domu je potrebné poznať už na začiatku stavby, keď si hypotéku vybavujete. Preto „guglujete ceny“ a hľadáte najlacnejší materiál. Nakoniec sa pre niektorý rozhodnete – obvykle je to však iba „pocitové“ rozhodnutie. Výber sa obvykle zúži na dve otázky: Murovaný? Drevostavba?

Pohľad cez straty tepla
Na dom je potrebné pozerať sa cez prizmu strát tepla. Je jedno, z čoho si postavíte svoj dom, jeho prevádzkové náklady zásadným spôsobom ovplyvňuje konštrukčná skladba stavebných konštrukcií. Ak sú konštrukcie správne vyskladané, straty tepla sú nízke. Čo teda u stavebných materiálov porovnávať?
Musíme porovnávať straty tepla cez 1 m2 steny (okna, dverí, strechy, atď...) pri rovnakých vonkajších a vnútorných teplotách. Tieto parametre sú označované ako hodnota U s dolným indexom a sú udávané v jednotkách kWh/m2.

Riešenia sú dostupné
Dnes, keď sú známe všetky teoretické podklady progresívnych spôsobov projektovania aj procesov realizácie, teda stavania energeticky vysoko úsporných domov, by nemal byť žiaden problém požiadať svojho projektanta, aby vám vyprojektoval dom s nízkymi stratami tepla (nZEB). Nemali by ste mať ani obavy z „vysokých“ obstarávacích nákladov takéhoto domu, pretože v podstate ani neexistujú.
V energeticky vysokoúsporných domoch (nZEB) nepotrebujete ústredné kúrenie za tisíce eur, nepotrebujete drahé klimatizácie s vysokými prevádzkovými nákladmi, ale ani centrálne rekuperačné jednotky. Pri riešení vykurovania domu s takmer nulovou spotrebou energie postačia v obytných miestnostiach lokálne infrapanely či elektrické vykurovacie telesá s veľmi nízkymi vykurovacími výkonmi a s minimálnymi obstarávacími nákladmi v desiatkach eur.

Štandardné stavebné riešenia
Všeobecne sa už vie, že jednovrstvové konštrukcie nedokážu splniť požiadavku veľmi nízkych tepelných strát cez steny domu. Dnes sa za „štandard“ považuje zateplená stena. Táto má však svoje limity vyplývajúce z technológie prác. Tým limitom je kotvenie – fixovanie tepelných izolácií nad 20 cm, nakoľko úchytky (hmoždinky) musia byť hrubé a sú teda aj finančne náročné. Taktiež ich veľký počet vyvoláva obavy z množstva „bodových“ prestupov tepla. Riešením sú sendvičové riešenia konštrukčnej skladby stien.
Predstavujeme systém MGU
Základnou myšlienkou pri vzniku koncepcie sendvičového stavebného systému MGU bola snaha eliminovať tepelné straty cez steny v maximálnej miere. Ako sa to dá?

Ideálnym riešením sú sendvičové konštrukcie. Vložením tepelnej izolácie medzi dve statické steny sa dá  zvýšiť tepelnoizolačný odpor obalových konštrukcií celej stavby. Stratám tepla musia zabrániť hrubé tepelné izolácie strechy, stien, okien, dverí, ale aj podláh a základov stavby. V druhom rade sa musí zabezpečiť akumulácia tepla a slnečnej energie v budove hlavne v zime, a to tak, že použijeme masívne stavebné materiály, do ktorých sa dodané teplo naakumuluje. Betón takouto masívnou konštrukciou je. Základom systému je betónová tvarovka z betónu B 20. Z týchto tvaroviek sa vyskladá – vymuruje obvodový plášť stavby, ktorý sa prekryje systémovým riešením stropnej dosky. (Pozri schematický rez skladby steny.)

Základy domu v systéme MGU sú jednoduché. Domy sú  zakladané na pásoch a pätkách, ktoré sa zakryjú  betónovou doskou, pod ktorou je min. 30 cm hrubá tepelná izolácia.
Murovanie je jednoduché. Ide o murovanie stien zo základných tvaroviek so súčasným vkladaním izolácie do priestoru medzi vonkajšou a vnútornou statickou stenou. Ukladanie tepelnej izolácie je oveľa ľahšie a lacnejšie ako pri dodatočnom zatepľovaní. Tepelný odpor týchto konštrukcií by sa mal pohybovať v hodnotách R = 10 – 12 m2.K/W. Toto sa dá docieliť zabudovaním 300 – 400 mm tepelnej izolácie „do“ stavebnej konštrukcie.
Preklady nad oknami a dverami – žiadne zdržovanie s debnením prekladov, všetko je predpripravené a preklady sú dodávané ako „prefabrikát“.
Vence pod stropný systém – pri realizácii žiadne zdržovanie s debnením stužujúcich vencov, netreba čakať 7dní na zatvrdnutie betónu. Vencovka je tvorená obvodovou stenou z tvaroviek a kladenie stropov je jednoduché, pretože sa nosné väzníky kladú na interiérovú staticky nosnú stenu. Vkladanie tvaroviek stropu je potom pohodlné a bezpečné. Následne sa celý strop zmonolitní betónovou vrstvou podľa statického posudku. (Pozri obrázky z realizácie stavby systémom MGU.) Práce pokračujú plynulo, nie sú potrebné žiadne technologické prestávky.

Vykurovanie domu je úsporné s nízkymi investičnými vstupmi. Inštalácia vykurovacieho systému je hračka – elektrické panely, najlepšie sálavé, sa jednoducho zapoja do zástrčky. (Dodávka a montáž vykurovacích panelov sú v cene stavebného systému MGU). Ušetrené peniaze za náročné vykurovacie technológie prednostne vložte do hrubých tepelných izolácií stien, strechy, podlahy, aby sa dosiahli hodnoty R =10 – 12 (m2.K/W). Takéto domy majú v praxi (v závislosti od veľkosti domu) reálnu! ročnú spotrebu energie na kúrenie od 1 500 do 2 500 kWh za rok. Pri dnešných cenách energie to predstavuje platbu cca 20 – 40 eur mesačne.
Text a snímky: Bc. I. Niková

Bytovka, kde spotreba tepla poklesla z 2200 GJ na 750 GJ – zázrak?

Stačilo rozumné uvažovanie a následná obnova. Je to štandardná 64 bytovka, ktorá sa vzhľadovo ničím nelíši od ostatných panelových bytoviek. Len platby za teplo, teplú vodu, do fondu opráv... sú už 10 rokov podstatne nižšie ako u ostatných bytoviek na sídlisku. Pozrime sa bližšie, prečo je to tak...

História efektívnej správy predmetného bytového domu sa začala písať zriadením spoločenstva vlastníkov bytov, kde na čele „správcovského výboru“ stojí Ing. Milan Gabaj. Správa domu pred vznikom spoločenstva bola štandardná cez „transformovaný“ mestský bytový podnik. Vzťahy občanov k správcovskej spoločnosti boli „také normálne“ – bez života, bez ponúk na obnovu, opravovali sa len havárie. Majitelia platili mesačný správcovský poplatok a nedostávali žiadnu službu navyše. Spoločenstvo vzniklo na základe niekoľkých iniciátorov bývajúcich v dome, ktorí chceli bytovku obnoviť a vdýchnuť jej nový život na ďalších 30 rokov.
Ing. M. Gabaj pracoval ako energetik a jeho angažovanosť v samospráve mesta pomohla tiež k spracovaniu síce reálneho, v tom čase však vizionárskeho plánu obnovy bytovky. Tá sa mala realizovať s tým, že fond opráv sa nebude navyšovať a všetky investície na obnove sa budú hradiť z úspor za teplo.
Novozvolený výbor spoločenstva mal teda od začiatku reálny, hmatateľný plán a mohol začať pracovať na jeho uskutočnení. Najskôr si však občania – vlastníci bytov schválili skoro jednohlasne, že vo výbore bude mať každý vchod jedného zástupcu a výbor si potom vyberie predsedu. Z dôvodu prísnej kontroly toku peňazí sa ujednotili, že účtovníctvo za celý dom bude vykonávať externý účtovník. Nemá dôvod spreneveriť peniaze, lebo podpíše hmotnú aj trestnoprávnu zodpovednosť. V tomto prípade je to ekonomické oddelenie pôvodného správcu, nakoľko ich programové vybavenie bolo už pred rokmi dobré a nebolo treba veľké sťahovanie dokumentov, len sa preniesli do iného súboru. Príkazy na úhrady opakujúcich sa platieb stále podpisujú poverení členovia výboru, a tak každé euro je pod kontrolou.
Keď vyriešili túto najdôležitejšiu otázku – otázku dôvery, mohli pristúpiť k technickým riešeniam obnovy domu.

Prvým predpokladom, ktorý uľahčoval riešenie, bola iniciatíva pôvodného bytového podniku – správcu bytoviek po celom sídlisku, ktorý vykonal rekonštrukcie sídliskových rozvodov tepla z pôvodných parných na teplovodné, čím sa značne znížili jeho prevádzkové náklady. V „činžiakoch“ sa nainštalovali nové, efektívnejšie domové výmenníkové stanice, za ktoré činžiaky platia nájom. V dome sú dve a sú digitalizovane ovládané z centrálneho dispečingu správcu. Sú kontrolované tak, že keď sa do miestnosti výmenníkovej stanice vkročí (vytvorili sa z bývalých kočikární), dispečing zaregistruje vstup. Nik teda nemôže neoprávnene manipulovať s meračmi „na päte domu“.
Meria sa množstvo a teplota vody vstupujúcej do vykurovacieho systému (počas našej návštevy 75 °C) a množstvo a teplota vystupujúcej vody (cca 40 °C). Rozdiel je množstvo „spotrebovanej“ tepelnej energie. Táto vykurovacia voda zároveň cez malý doskový výmenník tepla ohrieva teplú vodu v systémoch rozvodov so spiatočkou. Na kohútikoch v bytoch je do 2 – 3 sekúnd teplá voda 50 °C. Doskový výmenník TÚV zaručuje, že straty tepla na veľkých zásobníkoch TÚV, ako to býva štandardom, vlastne v tomto dome nevznikajú.

Prvé boli merače v bytoch
Je všeobecne známe, že ako anonymní spotrebitelia sa správame nezodpovedne. Hromadné rozúčtovanie tepla (v zmysle bytových zákonov) pre celý dom nikoho nezaväzovalo k šetreniu. Okná bytov boli pootvárané „cez vetračku“ celú zimu a spoločné schodištia boli doslova komínom, cez ktorý sa „kúrilo“ do neba. Diskusia o nutnosti merať spotrebu tepla v každom byte ukázala, že spoluobyvatelia si uvedomovali plytvanie, vedeli, že je potrebné šetriť, len im chýbal vonkajší podnet, ktorý by ukázal, aký bude priamy finančný efekt. Vedenie spoločenstva teda začalo vytvárať „modelové“ scenáre a pri čísle úspor okolo 15 % im vyšlo, že merače a termoregulačné ventily sa zaplatia za cca 6 rokov.

Veľa sa diskutovalo aj o spôsobe rozúčtovania dodávky tepla podľa plochy a meračov. Najspravodlivejší sa ukázal model 30 % na plochu a 70 % na merače. Pre rožné, prízemné a podstrešné byty sa ešte použijú koeficienty zo zákona. Takto sa dohovorili a mohlo sa začať s prácami.
Úver na zakúpenie meračov a hlavíc sa nemusel brať, lebo na FO boli našťastie peniaze našetrené. Už prvá zima ukázala, že stačila inštalácia meračov a spotreba tepla v absolútnej čiastke klesla až o 20 %. Správanie ľudí sa zásadne zmenilo ako k dodávkam tepla, tak teplej vody. Aj tu sa prejavil pokles z inštalácie meračov spotrebovaného množstva. Celkové úspory sa pohybovali po troch rokoch pri úrovni 25 %.

Ide sa zatepľovať!
Výsledky zlepšenej správy sa po 2 rokoch prevádzky premietli do reálnych čísel. Zálohové platby sa nezmenili a preplatky za teplo sa začali vracať. „Výbor samosprávy “ – teda Rada spoločenstva mala dôveru a po nanesení návrhu o komplexnom zateplení sa ani veľa nediskutovalo. Urobili sa zase modelové prepočty a Rada spoločenstva uskutočnila výberové konanie na projektanta zateplenia a následne aj na realizátora (boli to chlapci východniari).

Projektant navrhol (pred 7 rokmi) zateplenie stien 8 cm polystyrénu a na strechu položili ešte 10 cm vrstvu tepelnej izolácie. Pôvodný strešný plášť (aj keď bol poruchový) nedovolili občania odstrániť, aby do bytovky nezatieklo, a tak sa museli navyše inštalovať ventilačné hlavice. Oplatilo sa to však. Všetky (aj náznaky) plesnenia strešných rohov v schodištiach zmizli. Projektant pomohol aj so spracovaním žiadosti na ŠFRB pre dotáciu na odstránenie systémovej poruchy balkónov. ŠFRB jeho riešenia odsúhlasil a bytovka dostala štátnu dotáciu na opravu balkónov a získali aj bezúročnú pôžičku na zateplenie.

Trvalo to síce dlhšie, ale oplatila sa pedantnosť v realizačnej projektovej dokumentácii. Zateplili sa aj pivničné stropy a sokle domu. Dnes sú úspory zo zateplenia na úrovni cca 40 %. Svoje % samozrejme majú aj nové okná, ktoré však neboli súčasťou projektu, nakoľko majitelia si okná vymieňali v prevažnej miere vo vlastnej réžii. Len asi 10 % sa ich vymieňalo „pôžičkou“ zo spoločenstva. V schodištiach sa okná zaplatili z úveru. Z úveru sa zaplatili aj nové vstupné dvere a pozinkované prístrešky pred vstupy do schodíšť. Farebnosť domu si vybrali občania písomným – verejným hlasovaním zo 6 alternatív.
Zateplenie prinieslo radikálne zníženie spotreby, a teda aj platieb za teplo. Úver sa spláca z úspor a začal sa tvoriť aj prebytok finančných prostriedkov do fondu opráv, hoci sa zálohové platby nezvýšili. Bytovka je zateplená už 6 rokov a úspory sú hmatateľné. Veď z pôvodných 2 200 GJ spotreby tepla sa kleslo na 750 GJ za rok. To je cca 66 % úspora.

Vymeňme aj rozvody TZB
Nik z členov výboru pred šiestimi rokmi neočakával „zemetrasenie“ pri štandardnej správe bytovky. Úspory zo zateplenia uspokojili aj nedôverčivých a bytovka si žila svoj pokojný život. Až prišli na rad pravidelné revízie plynu! Katastrofa! Revízny technik správy nechcel vydať. Správy signalizovali vážny problém s bezpečnosťou bytov, pretože rúry v stropoch boli silne zhrdzavené a plynové potrubia mohli neočakávane prasknúť v ktoromkoľvek byte! Rada síce nevyhlásila haváriu, ale bola na pokraji infarktu... Situácia si žiadala okamžité riešenie. Bezpečnosť bola prvoradá.

Začalo sa okamžité hľadanie projektantov a hľadalo sa riešenie v materiáloch na výmenu plynových rúrok. Hľadali sa aj referencie o firmách realizujúcich TZB inštalácie. Zadanie – životnosť min. 30 rokov. Projektant, ktorého si vybrali, odporúčal riešenie komplexnej výmeny kanalizačnej stupačky, teplej aj studenej vody  a, samozrejme, plynu. Toto riešenie bolo logické, keď sa už musia otvoriť všetky stropy, tak je potrebné vymeniť aj 40-ročné pozinkované rúry pre teplú vodu aj studenú. (O azbestových rúrach kanalizácie sme už veľakrát písali. Aj tie sa nakoniec vymieňali.)

Príprava na začatie prác trvala tri mesiace. V tomto čase predseda Rady Ing. Gabaj aj jeho spolupracovníci mali dennodenne čo robiť s administráciou – zháňaním kladných stanovísk od hygienikov, plynárov, vodárov... Hľadali aj dodávateľskú firmu. Súhra náhody a hľadania zasa ponúkla východniarov. Pracovali so systémovými riešeniami od firmy REHAU. Aj cenovo boli prijateľní, a tak začali pripravovať harmonogram prác. Podmienka bola za 12 – 14 hodín vymeniť celú stupačku, aby sa večer mohlo do bytov vstúpiť. Pri vode to nebol problém. Odstránenie azbestu však bola „lahôdka“.
„Zabalenie“ jadier proti azbestovému prachu bolo veľmi precízne; pracovníci boli ako „kozmonauti“ v skafandroch a povysávanie po demontáži azbestových rúr tiež. Kladenie nových rúr sa následne realizovalo ako v „operačnej sále“ – všetok prach, ktorý si viete zo stavieb predstaviť po vybúraní časti stropu, bol povysávaný do špeciálnych vysávačov. Azbestové rúry boli zabalené a zlikvidované na riadenej špeciálnej skládke.

Samotný harmonogram 12 hodín práce sa daril dodržať, a tak každý deň sa vymenili rozvody na jednej stupačke. Dôsledná príprava a zvolená technológia REHAU rúrok – spájaná lisovaním bez otvoreného ohňa priniesla spokojnosť majiteľov bytov. Aj plynové potrubie  z medených rúrok, hoci troška drahších, sa ukázalo ako veľmi prezieravé riešenie. Cena prác vrátane materiálu pred troma rokmi vyšla na cca 800 eur na byt. Nevymieňali sa však tzv. ležaté rozvody, tie boli v dobrom technickom stave, pre istotu sa ale dali nové ventily na zvislé rúry.

Efekt z komplexnej obnovy
Asi si kladiete otázku, kedy sa vrátia investície? Už sa 6 rokov vracajú. Úspory spotreby tepla  GJ,  to je úspora „ako hrom“. Mesačný zálohový predpis za teplo a teplú vodu vrátane poplatku za správu, studenú vodu pre ohrev na teplú, atď... je 108 eur na byt o rozlohe cca 60 m2. Pri ročných vyúčtovaniach sa ešte bytom vracajú preplatky cca 100 eur, a to sa stále tvorí fond opráv, istota je istota.
Finančný efekt za výmenu TZB „rúr“ nejde vypočítať. Ako dokážete finančne oceniť bezpečnosť, že nepraskne plynové potrubie?! Dokážete predvídať poruchu kanalizačnej stupačky? Taký matematický model nedokáže vypočítať nik. Máte však istotu pokojného bezpečného bývania. Toto je cieľom Ing. Milana Gabaja a celej Rady spoločenstva. Gratulujeme im, že mali odvahu a ponúkli spoluobčanom z bytového domu takéto komfortné, plnohodnotné využívanie svojho majetku – bytu v „činžiaku“.

Ing. Pavel Kleskeň
Snímky: autor

Bytovka, kde spotreba tepla poklesla z 2200 GJ na 750 GJ – zázrak?

Stačilo rozumné uvažovanie a následná obnova. Je to štandardná 64 bytovka, ktorá sa vzhľadovo ničím nelíši od ostatných panelových bytoviek. Len platby za teplo, teplú vodu, do fondu opráv... sú už 10 rokov podstatne nižšie ako u ostatných bytoviek na sídlisku. Pozrime sa bližšie, prečo je to tak...

História efektívnej správy predmetného bytového domu sa začala písať zriadením spoločenstva vlastníkov bytov, kde na čele „správcovského výboru“ stojí Ing. Milan Gabaj. Správa domu pred vznikom spoločenstva bola štandardná cez „transformovaný“ mestský bytový podnik. Vzťahy občanov k správcovskej spoločnosti boli „také normálne“ – bez života, bez ponúk na obnovu, opravovali sa len havárie. Majitelia platili mesačný správcovský poplatok a nedostávali žiadnu službu navyše. Spoločenstvo vzniklo na základe niekoľkých iniciátorov bývajúcich v dome, ktorí chceli bytovku obnoviť a vdýchnuť jej nový život na ďalších 30 rokov.
Ing. M. Gabaj pracoval ako energetik a jeho angažovanosť v samospráve mesta pomohla tiež k spracovaniu síce reálneho, v tom čase však vizionárskeho plánu obnovy bytovky. Tá sa mala realizovať s tým, že fond opráv sa nebude navyšovať a všetky investície na obnove sa budú hradiť z úspor za teplo.
Novozvolený výbor spoločenstva mal teda od začiatku reálny, hmatateľný plán a mohol začať pracovať na jeho uskutočnení. Najskôr si však občania – vlastníci bytov schválili skoro jednohlasne, že vo výbore bude mať každý vchod jedného zástupcu a výbor si potom vyberie predsedu. Z dôvodu prísnej kontroly toku peňazí sa ujednotili, že účtovníctvo za celý dom bude vykonávať externý účtovník. Nemá dôvod spreneveriť peniaze, lebo podpíše hmotnú aj trestnoprávnu zodpovednosť. V tomto prípade je to ekonomické oddelenie pôvodného správcu, nakoľko ich programové vybavenie bolo už pred rokmi dobré a nebolo treba veľké sťahovanie dokumentov, len sa preniesli do iného súboru. Príkazy na úhrady opakujúcich sa platieb stále podpisujú poverení členovia výboru, a tak každé euro je pod kontrolou.
Keď vyriešili túto najdôležitejšiu otázku – otázku dôvery, mohli pristúpiť k technickým riešeniam obnovy domu.

Prvým predpokladom, ktorý uľahčoval riešenie, bola iniciatíva pôvodného bytového podniku – správcu bytoviek po celom sídlisku, ktorý vykonal rekonštrukcie sídliskových rozvodov tepla z pôvodných parných na teplovodné, čím sa značne znížili jeho prevádzkové náklady. V „činžiakoch“ sa nainštalovali nové, efektívnejšie domové výmenníkové stanice, za ktoré činžiaky platia nájom. V dome sú dve a sú digitalizovane ovládané z centrálneho dispečingu správcu. Sú kontrolované tak, že keď sa do miestnosti výmenníkovej stanice vkročí (vytvorili sa z bývalých kočikární), dispečing zaregistruje vstup. Nik teda nemôže neoprávnene manipulovať s meračmi „na päte domu“.
Meria sa množstvo a teplota vody vstupujúcej do vykurovacieho systému (počas našej návštevy 75 °C) a množstvo a teplota vystupujúcej vody (cca 40 °C). Rozdiel je množstvo „spotrebovanej“ tepelnej energie. Táto vykurovacia voda zároveň cez malý doskový výmenník tepla ohrieva teplú vodu v systémoch rozvodov so spiatočkou. Na kohútikoch v bytoch je do 2 – 3 sekúnd teplá voda 50 °C. Doskový výmenník TÚV zaručuje, že straty tepla na veľkých zásobníkoch TÚV, ako to býva štandardom, vlastne v tomto dome nevznikajú.

Prvé boli merače v bytoch
Je všeobecne známe, že ako anonymní spotrebitelia sa správame nezodpovedne. Hromadné rozúčtovanie tepla (v zmysle bytových zákonov) pre celý dom nikoho nezaväzovalo k šetreniu. Okná bytov boli pootvárané „cez vetračku“ celú zimu a spoločné schodištia boli doslova komínom, cez ktorý sa „kúrilo“ do neba. Diskusia o nutnosti merať spotrebu tepla v každom byte ukázala, že spoluobyvatelia si uvedomovali plytvanie, vedeli, že je potrebné šetriť, len im chýbal vonkajší podnet, ktorý by ukázal, aký bude priamy finančný efekt. Vedenie spoločenstva teda začalo vytvárať „modelové“ scenáre a pri čísle úspor okolo 15 % im vyšlo, že merače a termoregulačné ventily sa zaplatia za cca 6 rokov.

Veľa sa diskutovalo aj o spôsobe rozúčtovania dodávky tepla podľa plochy a meračov. Najspravodlivejší sa ukázal model 30 % na plochu a 70 % na merače. Pre rožné, prízemné a podstrešné byty sa ešte použijú koeficienty zo zákona. Takto sa dohovorili a mohlo sa začať s prácami.
Úver na zakúpenie meračov a hlavíc sa nemusel brať, lebo na FO boli našťastie peniaze našetrené. Už prvá zima ukázala, že stačila inštalácia meračov a spotreba tepla v absolútnej čiastke klesla až o 20 %. Správanie ľudí sa zásadne zmenilo ako k dodávkam tepla, tak teplej vody. Aj tu sa prejavil pokles z inštalácie meračov spotrebovaného množstva. Celkové úspory sa pohybovali po troch rokoch pri úrovni 25 %.

Ide sa zatepľovať!
Výsledky zlepšenej správy sa po 2 rokoch prevádzky premietli do reálnych čísel. Zálohové platby sa nezmenili a preplatky za teplo sa začali vracať. „Výbor samosprávy “ – teda Rada spoločenstva mala dôveru a po nanesení návrhu o komplexnom zateplení sa ani veľa nediskutovalo. Urobili sa zase modelové prepočty a Rada spoločenstva uskutočnila výberové konanie na projektanta zateplenia a následne aj na realizátora (boli to chlapci východniari).

Projektant navrhol (pred 7 rokmi) zateplenie stien 8 cm polystyrénu a na strechu položili ešte 10 cm vrstvu tepelnej izolácie. Pôvodný strešný plášť (aj keď bol poruchový) nedovolili občania odstrániť, aby do bytovky nezatieklo, a tak sa museli navyše inštalovať ventilačné hlavice. Oplatilo sa to však. Všetky (aj náznaky) plesnenia strešných rohov v schodištiach zmizli. Projektant pomohol aj so spracovaním žiadosti na ŠFRB pre dotáciu na odstránenie systémovej poruchy balkónov. ŠFRB jeho riešenia odsúhlasil a bytovka dostala štátnu dotáciu na opravu balkónov a získali aj bezúročnú pôžičku na zateplenie.

Trvalo to síce dlhšie, ale oplatila sa pedantnosť v realizačnej projektovej dokumentácii. Zateplili sa aj pivničné stropy a sokle domu. Dnes sú úspory zo zateplenia na úrovni cca 40 %. Svoje % samozrejme majú aj nové okná, ktoré však neboli súčasťou projektu, nakoľko majitelia si okná vymieňali v prevažnej miere vo vlastnej réžii. Len asi 10 % sa ich vymieňalo „pôžičkou“ zo spoločenstva. V schodištiach sa okná zaplatili z úveru. Z úveru sa zaplatili aj nové vstupné dvere a pozinkované prístrešky pred vstupy do schodíšť. Farebnosť domu si vybrali občania písomným – verejným hlasovaním zo 6 alternatív.
Zateplenie prinieslo radikálne zníženie spotreby, a teda aj platieb za teplo. Úver sa spláca z úspor a začal sa tvoriť aj prebytok finančných prostriedkov do fondu opráv, hoci sa zálohové platby nezvýšili. Bytovka je zateplená už 6 rokov a úspory sú hmatateľné. Veď z pôvodných 2 200 GJ spotreby tepla sa kleslo na 750 GJ za rok. To je cca 66 % úspora.

Vymeňme aj rozvody TZB
Nik z členov výboru pred šiestimi rokmi neočakával „zemetrasenie“ pri štandardnej správe bytovky. Úspory zo zateplenia uspokojili aj nedôverčivých a bytovka si žila svoj pokojný život. Až prišli na rad pravidelné revízie plynu! Katastrofa! Revízny technik správy nechcel vydať. Správy signalizovali vážny problém s bezpečnosťou bytov, pretože rúry v stropoch boli silne zhrdzavené a plynové potrubia mohli neočakávane prasknúť v ktoromkoľvek byte! Rada síce nevyhlásila haváriu, ale bola na pokraji infarktu... Situácia si žiadala okamžité riešenie. Bezpečnosť bola prvoradá.

Začalo sa okamžité hľadanie projektantov a hľadalo sa riešenie v materiáloch na výmenu plynových rúrok. Hľadali sa aj referencie o firmách realizujúcich TZB inštalácie. Zadanie – životnosť min. 30 rokov. Projektant, ktorého si vybrali, odporúčal riešenie komplexnej výmeny kanalizačnej stupačky, teplej aj studenej vody  a, samozrejme, plynu. Toto riešenie bolo logické, keď sa už musia otvoriť všetky stropy, tak je potrebné vymeniť aj 40-ročné pozinkované rúry pre teplú vodu aj studenú. (O azbestových rúrach kanalizácie sme už veľakrát písali. Aj tie sa nakoniec vymieňali.)

Príprava na začatie prác trvala tri mesiace. V tomto čase predseda Rady Ing. Gabaj aj jeho spolupracovníci mali dennodenne čo robiť s administráciou – zháňaním kladných stanovísk od hygienikov, plynárov, vodárov... Hľadali aj dodávateľskú firmu. Súhra náhody a hľadania zasa ponúkla východniarov. Pracovali so systémovými riešeniami od firmy REHAU. Aj cenovo boli prijateľní, a tak začali pripravovať harmonogram prác. Podmienka bola za 12 – 14 hodín vymeniť celú stupačku, aby sa večer mohlo do bytov vstúpiť. Pri vode to nebol problém. Odstránenie azbestu však bola „lahôdka“.
„Zabalenie“ jadier proti azbestovému prachu bolo veľmi precízne; pracovníci boli ako „kozmonauti“ v skafandroch a povysávanie po demontáži azbestových rúr tiež. Kladenie nových rúr sa následne realizovalo ako v „operačnej sále“ – všetok prach, ktorý si viete zo stavieb predstaviť po vybúraní časti stropu, bol povysávaný do špeciálnych vysávačov. Azbestové rúry boli zabalené a zlikvidované na riadenej špeciálnej skládke.

Samotný harmonogram 12 hodín práce sa daril dodržať, a tak každý deň sa vymenili rozvody na jednej stupačke. Dôsledná príprava a zvolená technológia REHAU rúrok – spájaná lisovaním bez otvoreného ohňa priniesla spokojnosť majiteľov bytov. Aj plynové potrubie  z medených rúrok, hoci troška drahších, sa ukázalo ako veľmi prezieravé riešenie. Cena prác vrátane materiálu pred troma rokmi vyšla na cca 800 eur na byt. Nevymieňali sa však tzv. ležaté rozvody, tie boli v dobrom technickom stave, pre istotu sa ale dali nové ventily na zvislé rúry.

Efekt z komplexnej obnovy
Asi si kladiete otázku, kedy sa vrátia investície? Už sa 6 rokov vracajú. Úspory spotreby tepla  GJ,  to je úspora „ako hrom“. Mesačný zálohový predpis za teplo a teplú vodu vrátane poplatku za správu, studenú vodu pre ohrev na teplú, atď... je 108 eur na byt o rozlohe cca 60 m2. Pri ročných vyúčtovaniach sa ešte bytom vracajú preplatky cca 100 eur, a to sa stále tvorí fond opráv, istota je istota.
Finančný efekt za výmenu TZB „rúr“ nejde vypočítať. Ako dokážete finančne oceniť bezpečnosť, že nepraskne plynové potrubie?! Dokážete predvídať poruchu kanalizačnej stupačky? Taký matematický model nedokáže vypočítať nik. Máte však istotu pokojného bezpečného bývania. Toto je cieľom Ing. Milana Gabaja a celej Rady spoločenstva. Gratulujeme im, že mali odvahu a ponúkli spoluobčanom z bytového domu takéto komfortné, plnohodnotné využívanie svojho majetku – bytu v „činžiaku“.

Ing. Pavel Kleskeň
Snímky: autor

V obnovenom dome sa býva lepšie a lacnejšie

Bytový fond na Slovensku patrí k najmladším v rámci krajín EÚ. Napriek tomu, mnohé bytové domy postavené počas ostatných šesťdesiat rokov hromadnými formami výstavby, potrebujú ozdravné zásahy. Ich nedostatky súvisia predovšetkým s prekročením životnosti stavebných konštrukcií a technických zariadení v budovách. I keď bezpečnosť bývania je dôležitá, obyvateľov bytových domov zrejme najviac zaujíma možnosť zníženia spotreby energií a s tým súvisiaca úspora na nákladoch za bývanie.

Filozofia, ako ušetriť, je jednoduchá. Čím menej energie je
potrebnej na zvýšenie teploty v byte, tým vyššie energetické úspory vlastník bytu dosiahne. A to sa priamo úmerne prejaví na znížení nákladov na bývanie. Osvedčeným riešením je obnova bytového domu. Platí, že čím je obnova komplexnejšia, tým sú úspory vyššie. Pri hĺbkovej obnove dosiahnu až 50 %, ba aj viac.

Povrchnosť sa nevypláca
Dôležité je teda, aby bytový dom podstúpil obnovu takpovediac od hlavy až po päty. Súčasťou hĺbkovej obnovy bytového domu by bezpodmienečne malo byť:
 odstránenie systémových porúch a chýb v statike domu,
 výmena okien, vstupných brán, oprava schodísk, výťahov, spoločných priestorov, balkónov a lodžií,
 zateplenie obvodových múrov, oprava, zateplenie a zaizolovanie strechy,
 obnova izolácií v základoch a suteréne domu,
 vykonanie zmien v energetických systémoch
(kúrenie a príprava teplej vody),
 výmena a izolovanie vnútorných energetických rozvodov,
 vyregulovanie vykurovacej sústavy,
 namontovanie termostatických ventilov na všetky radiátory.
Pravda, možné je vykonať aj čiastkové kroky. Vtedy sú však dosiahnuté úspory neporovnateľne nižšie. Po čase je nevyhnutné pokračovať v stavebných úpravách a obnove bytového domu, pričom výsledný efekt nikdy nie je taký, ako keď sa všetky práce vykonajú naraz a v správnom poradí.

Pätnásťročné skúsenosti
Prvá stavebná sporiteľňa je banka, ktorá sa už 15 rokov venuje financovaniu obnovy bytových domov. Približne každý siedmy bytový dom na Slovensku bol obnovený zo stavebného sporenia v PSS, a. s. Aj z toho vyplýva, že s touto činnosťou máme bohaté skúsenosti. Vieme napríklad, že ak sa vlastníci bytov rozhodnú
pre hĺbkovú obnovu bytového domu prostredníctvom úveru,
zvyčajne ho dokážu splácať z peňazí ušetrených na energiách.
Inak povedané, vôbec nemusia zvyšovať svoje platby do fondu
opráv a údržby bytového domu. Dokonca, často im zostane aj
niečo navyše a získajú aj ďalšie benefity. Budú bývať krajšie,
zdravšie, bezpečnejšie a v neposlednom rade zvýšia aj trhovú hodnotu svojich bytov.

Výhodný úverový program
Obnova bytového domu nie je lacná záležitosť. Preto je mimoriadne dôležitý výber toho správneho partnera, ktorý pomôže s financovaním diela. Prvá stavebná sporiteľňa je známa tým, že dlhodobo prináša program zameraný na poskytovanie úverov na obnovu bytových domov s nízkou úrokovou sadzbou. V súčasnosti sa u tých najvýhodnejších začína už od 1,49 % ročne. Splatnosť takéhoto úveru s jednoročnou fixáciou úrokovej sadzby v minimálnej výške aspoň 20 tisíc € môže trvať až 30 rokov. Mesačných splátok takéhoto úveru sa netreba obávať, nie sú vysoké.

Individuálny prístup
Prvá stavebná sporiteľňa ponúka aj iné riešenia. Platí, že čím vyšší je úver a čím dlhšia je jeho splatnosť, tým nižšia bude úroková sadzba úveru. Fixácia úrokovej sadzby úveru môže byť na celú dobu splácania úveru alebo na jeden či päť rokov. Výber závisí od požiadaviek vlastníkov bytov a výšky ich mesačnej tvorby fondu opráv a údržby bytového domu. Úrokovú sadzbu úverov určených na významnú obnovu bytových domov nad 600-tisíc € banka stanovuje individuálne. Dobu splácania úveru môže PSS, a. s., prispôsobiť požiadavkám vlastníkov bytov. Úver na obnovu bytového domu sa dá štandardne splatiť v intervale od 7 až do 30 rokov. Banka umožňuje aj predčasné splatenie úveru. Vďaka úverom na obnovu bytových domov od PSS, a. s., je možné prefinancovať až 100 % plánovaných opráv v bytovom dome a novým úverom je možné splatiť predchádzajúce úvery bytového domu, čerpané v iných bankách za menej výhodných podmienok.

Viac informácií vám ochotne, bezplatne, kedykoľvek a kdekoľvek poskytnú obchodní zástupcovia Prvej stavebnej sporiteľne.
Kontakt na nich nájdete na www.pss.sk alebo telefonujte na číslo 02/58 55 58 55.

Časovaná bomba – rozvody vody, kanalizácie a plynu v bytových domoch

Netesnosti, zatekanie, hlučnosť a možné ohrozenie bezpečnosti obyvateľov – to sú dôsledky havarijného stavu „stupačiek“ v starších bytových domoch. Má tento problém dobré riešenie?

Čiastočné opravy kanalizačných a vodovodných
potrubí problém neriešia, len ho mierne odsúvajú o pár týždňov dopredu. Popri odstránení systémových porúch, rekonštrukcii vonkajších fasád, okien ako aj výťahov, patrí sanácia vertikálnych potrubí vody, kanalizácie a plynu k najpálčivejším problémom starších, najmä panelových domov. Obzvlášť unikajúca splašková voda a s tým spojená korózia plynových potrubí predstavuje bezpečnostné riziko. Zaujímavým aspektom a pozitívnym motivačným prvkom pre vlastníkov je finančná návratnosť výmeny rozvodov vody v súvislosti s novom kvalitnou tepelnou izoláciou. Úspora nákladov na ohrev teplej vody na 1 byt sa podľa výpočtov a praktických skúseností pohybuje až do 70 eur za rok! Preto sa táto problematika logicky zaradila medzi priority, ktoré bude v krátkej dobe riešiť väčšina vlastníkov bytov.

Vnútorný vodovod
Rozvody pitnej vody a ohriatej pitnej vody sú na tom podobne ako kanalizácia. Väčšina z nich je v dôsledku tvrdej vody zanesená hrubou vrstvou vodného kameňa, ktorý znižuje prietok a tlak. Zároveň je živnou pôdou pre mikroorganizmy, čím voda stráca na kvalite a vhodnosti na pitie. Okrem toho sú tu netesnosti a poruchy. Výmena je nutná, pričom je rozumné jedným razom vymeniť všetky zvislé rozvody vody, kanalizácie aj plynu.
Plastové potrubia predstavujú v súčasnosti štandard pre vodovodné rozvody. Žiadny iný materiál ako plast vo svojich rozmanitých podobách a druhoch však nemá také rozdielne vlastnosti, z čoho vyplývajú aj obrovské rozdiely v kvalite medzi jednotlivými inštaláciami. Podstatný je pritom materiál rúr aj samotných spojov.
Spoločnosť REHAU využíva na rozvody pitnej a teplej vody systém RAUTITAN. Špecifikom sú kvalitné rúrky z materiálu PE-Xa (sieťovaný polyetylén najvyššej kvality – triedy A) alebo PEX-Al-PE (kombinácia plast – hliník – plast). Obe rúrky sú spájané PPSU resp. mosadznými tvarovkami, a to výnimočnou technológiou pomocou násuvnej objímky.
Dôležité pre sanácie je, že sa nepoužívajú žiadne lepidlá ani zváranie. Spájanie sa uskutočňuje mechanickým nasunutím plastovej resp. mosadznej objímky na spoj, náradie je úplne bezhlučné. Spoj sa vyznačuje vysokou pevnosťou, jednoduchou optickou kontrolou, takmer žiadnym zúžením prietoku na tvarovke a je realizovaný bez akýchkoľvek tesnení a O-krúžkov. Takmer všetky konkurenčné plastové systémy sa spájajú technológiou „Press“, pri ktorej tvarovky obsahujú tesniace O-krúžky, čo je zdrojom mnohých budúcich netesností a montážnych chýb.
 
Vnútorná kanalizácia
Kanalizačné potrubia sa v panelových bytových domoch starších ako 30 rokov dostávajú na hranicu svojej životnosti. Poruchy, akými sú netesnosti, zápach a koróziou ohrozené potrubia vody a plynu, sú ohrozením majetku a bezpečnosti obyvateľov. Výmena je nutná.
Podľa prieskumov uskutočnených v krajinách Európskej únie je práve hluk jedna z hlavných príčin nespokojnosti s vlastným bývaním. Jedným z najvýraznejších zdrojov hluku je pritom sanitárne zariadenie s príslušným odpadovým potrubím z azbestocementu alebo PVC.

Najväčším miestom vzniku hluku v rámci vnútornej kanalizácie sú hlavné stúpacie potrubia, ktoré rušia často viacerých užívateľov bytových domov zároveň. Viacerí z nás túto situáciu denne zažívajú na vlastnej koži. Navyše staré potrubie z azbestocementu nemá vzhľadom na svoju vysokú hmotnosť až také zlé akustické vlastnosti. Bežné potrubie z plastu (polypropylén alebo PVC) je na tom výrazne horšie – ľudský organizmus vníma hluk až 8-násobne silnejšie. Bolo by preto hriechom pri rekonštrukcii nahradiť staré potrubia novými ešte horšími.
RAUPIANO je dobrým riešením – má špičkový útlm hluku, vysokú tesnosť a životnosť. Montáž potrubia je jednoduchá – bez lepenia, zápachu či špiny, len zasúvaním hrdiel s tesnením.

Ing. Igor Krajčovič
REHAU s.r.o.

www.rehau.sk

Zrubový dom Lucia a rodinný dom Hamuliakovo

Firma DREVODOM ORAVA, ktorej dva projekty rodinných domov na báze dreva vám predstavujeme, už vystavala niekoľko úspešných developerských projektov nie len na Slovensku, ale aj v Taliansku, Francúzsku, Nemecku, Rakúsku ... Oba domy sa realizujú na lokalite novostavieb rodinných domov v obci Hamuliakovo. Lokalita je v tichom prostredí v priamom kontakte s lesom a v blízkosti  toku Dunaja. Lokalita tak vytvára ideálny priestor bývania v „náručí“ prírody.

Spoločnosť DREVODOM ORAVA s. r. o. bola založená v novembri
1990 s cieľom zužitkovať a rozvíjať dlhoročné skúsenosti obyvateľov Oravy so spracovaním drevnej hmoty pri výstavbe rodinných domov. Spoločnosť má sídlo v Podbieli, ďalšie výrobné prevádzky má v Krivej a Oravskej Lesnej. Vo výrobnom procese používa pre všetky operácie moderné strojové technológie, čo zaručuje operatívnosť pri uskutočňovaní zákaziek. Objemom výroby a exportu spoločnosť prevyšuje všetky konkurenčné firmy v danej oblasti. V súčasnosti sa zameriavame na výrobu a montáž drevených ekologických zrubových domov a aj rekreačných chát. Ďalej ponúkame aj široký sortiment záhradných chatiek, altánkov, garáží, prístreškov, záhradných sedacích súprav a veľa ďalších doplnkov z dreva.

LUCIA je prízemný rodinný dom strednej veľkosti s čiastočne využitým podkrovím. Zo zádveria je prístupná technická miestnosť a chodba, z chodby sa dostaneme do kúpeľne s WC, dvoch spální a dennej časti objektu – obývacej izby s kuchyňou a jedálňou. Schodisko v chodbe vedie do podkrovia, ktoré je možné využiť napr. ako pracovňu a detskú izbu. Obývacia izba s kuchyňou je otvorená až do podkrovia – galérie.

Dispozičným riešením je vhodne rozdelená denná a nočná časť rodinného domu. Dennú časť tvorí centrálny priestor kuchyne a obývacej miestnosti. V kuchyni je k dispozícii špajza a odtiaľ technická miestnosť. Zo vstupnej chodby je prístupná kúpeľňa s WC, pracovňa, ktorá môže slúžiť aj ako hosťovská izba, a otvorené schodisko do podkrovia - nočnej časti objektu. V podkroví (nočnej časti) sú z chodby prístupné 2 izby, spálňa, kúpeľňa. Zo spálne a jednej izby je k dispozícii balkón. Objekt je nepodpivničený.

DREVODOM ORAVA s. r. o.
Podbiel č. 56, 027 42 Podbiel
tel.: +421 911 143 343
e-mail: drevodom@drevodom.sk
www.drevodom.sk

Domy z CLT panelov pre tých, ktorí milujú drevo

CLT oslovuje predovšetkým ľudí, ktorí majú vzťah k drevu ako konštrukčnému materiálu a radi sa drevom obklopujú. Je to moderná technológia 21. storočia, ktorá uspokojí aj najnáročnejších zákazníkov. Je jedinečnou voľbou pre ľudí, ktorí majú radi moderné technológie a súčasne majú cit a priateľský vzťah k prírode. Drevo je ideálnym materiálom pre tých, ktorí sa cítia byť jej súčasťou.

Je potešiteľné, že záujem o montované domy z dreva rastie aj na Slovensku. Moderná drevostavba, to nie je len stavba z masívu alebo surového reziva. Je to montovaná konštrukcia využívajúca moderné materiály, často vyrobené aj z menej kvalitnej drevnej suroviny. Rýchlosť výstavby, suché procesy umožňujúce okamžité, príjemné a zdravé bývanie sú dôvodom pre výber tejto technológie. Synergický efekt dopĺňa veľmi priaznivá uhlíková stopa a všeobecne akceptovateľný princíp trvalo udržateľnej výstavby.

Koncom dvadsiateho storočia ponúkol stavebníctvu priemysel panely z krížom lepeného dreva. Ich spotreba uplynulých dvadsať rokov dynamicky rastie. Tento materiál možno považovať za revolučnú technológiu v stavebníctve. Využitie nachádza najmä pri stavbe malých a stredných budov. Známe sú ale už štúdie a projekty viac ako 30 podlažných budov (nad sedem podlaží už, samozrejme, v kombinácii so železobetónom). A viaceré sa už realizujú dokonca niekoľko kilometrov od Slovenska.

Krížom lepené panely (CLT – cross laminated timber, BSP – BrettSperrholz alebo tiež X – LAM) sú vyrábané lepením vybratých a vysušených dosiek v najmenej troch navzájom kolmých vrstvách. Maximálna dĺžka panelu môže dosiahnuť až 16 metrov. Pre stavby do 6 podlaží je typická hrúbka panelu 100 – 140 mm.

Vlastnosti CLT panelu:
 je tvarovo stály, mimoriadne tuhý a ľahký. Vytvára priestorovo tuhé a stabilné konštrukcie,
 s jeho použitím sa dosiahne vysoký stupeň prefabrikácie. Všetky stavebné úpravy – vyrezané otvory pre okná, dvere, elektroinštalácie a ostatné technické zariadenia budov sú podľa dokumentácie zhotovené priamo vo výrobe,
 je veľmi presný, úpravy sú robené CNC strojmi s využitím CAD/CAM technológie,
 v interiéri je estetický a priateľský na pohľad aj dotyk – vytvára a udržuje zdravú mikroklímu,
 vytvára jedinečnú konštrukčnú kompozíciu a ducha domu,
 s použitím ďalších vrstiev s nízkym difúznym odporom možno konštruovať difúzne otvorené obvodové plášte,
 umožňuje jednoduchú tvorbu konštrukčných skladieb a detailov a minimalizuje počet montážnych spojov,
 má výbornú požiarnu odolnosť – môže byť dimenzovaná podľa potreby v rozsahu 30 – 90 a viac minút,
 má výborné akumulačné, akustickoizolačné a tepelnoizolačné vlastnosti,
 umožňuje mimoriadne rýchly a suchý spôsob výstavby s okamžitou zaťažiteľnosťou konštrukcie,
 je priateľský k životnému prostrediu a vyrobený z trvalo obnoviteľných zdrojov,
 je mimoriadne vhodným riešením pre nízkoenergetické a úsporné rodinné domy, ale aj administratívne a občianske stavby.

S ohľadom na tieto vlastnosti sa stáva technológia stavania z CLT panelov ideálna pre modernú výstavbu. Stavby možno navrhovať vo všetkých energetických kategóriách. Priestorová tuhosť je predpokladom pre viacpodlažnú výstavbu. Aj keď súčasná slovenská norma neumožňuje stavať tri a viac podlaží v budovách na bývanie, stavby s iným účelom, napr. administratívne, je možné postaviť až do piatich podlaží. Nová norma je na spadnutie a päť bytových podlaží bude realitou aj na Slovensku.

Máme skúsenosti s navrhovaním, výrobou a montážou stavieb z panelov z krížom lepeného dreva. Disponujeme kvalitným a kvalifikovaným tímom statikov, projektantov a výrobných pracovníkov, ktorí pracujú so špecializovanými počítačovými programami. Zvládneme akúkoľvek výzvu na výstavbu v tejto technológii. Predstavujeme vám niekoľko realizácií a projektov, ktoré práve realizujeme.

Ing. Ivan Kolárik
Kontrakting krov hrou

www.kontrakting.sk

25 rokov skúseností – My izoláciám rozumieme...

Otázka: Čo predurčuje fúkanú celulózovú tepelnú izoláciu CLIMATIZER PLUS pre použitie v moderných stavbách typu bungalov? Je to: 25 rokov skúseností, 20 rokov záruka, minimálna životnosť 50 rokov...

Zateplenie stropu novostavby typu bungalov
fúkanou tepelnou izoláciou CLIMATIZER PLUS je veľmi efektívna metóda, ako zamedziť úniku tepla cez strop a taktiež ako zabrániť prehrievaniu interiéru v letných horúčavách. Izolácia takýchto stropov je tiež veľmi obľúbená, pretože realizácia pre zákazníka je komfortná, pričom neobmedzuje priebeh ďalších stavebných činností.

Častým problémom spomínaných stavieb býva nedostatočné zateplenie stropných konštrukcií, nedôsledne položená rohož tepelnej izolácie alebo chýbajúca izolácia. Ide o stropné konštrukcie, ktoré vytvára tzv. zhlábaná väzníková konštrukcia, ktorú dnes skôr poznáme pod názvom styčníková či priehradová konštrukcia, ktorá je pomerne členitá.

Jeden z veľmi účinných prostriedkov, ako znížiť náklady na vykurovanie v zimnom období a zároveň zvýšiť komfort interiéru v lete, je systém fúkanej celulózovej izolácie CLIMATIZER PLUS.
CLIMATIZER PLUS je prírodná izolačná hmota z celulózy, ktorá sa nafúkava do striech, do stropov, podláh či podkroví. CLIMATIZER PLUS vykazuje výborné izolačné hodnoty nielen v zime, ale aj v lete – má veľmi dobrú odolnosť pri dlhodobých a intenzívnych mrazoch a zároveň vysokú odolnosť proti prehrievaniu sa konštrukcií, čo sa nedá povedať o „umelo“ vyrábaných izoláciách či už na báze peny alebo minerálnych vlákien. Jeho využitie vedie k úsporám energie, redukovaniu nákladov na vykurovanie, zníženiu vzniku emisií CO2, a tým i k zlepšeniu životného prostredia.

Izolačnú vrstvu CLIMATIZER PLUS je možné vytvoriť i na veľmi ťažko prístupných miestach, čím sa spoľahlivo zabráni vzniku škárovej prievzdušnosti. Okrem toho sa difúziám otvorený izolačný systém postará o príjemnú izbovú klímu, pretože vyrovnáva kolísanie vlhkosti – prispieva k zlepšeniu vlhkostného režimu.
Pri ukladaní tepelno-izolačných materiálov hrá ľudský faktor veľmi dôležitú úlohu. V prípade aplikácie celulózových vlákien prostredníctvom pneumatického plnenia, to znamená zafúkaním izolovaného prostredia, nie je potrebné primeriavať, zarezávať ani nejako inak upravovať izolačný materiál (ako je to napríklad pri kladení rohoží či doskovej tepelnej izolácie). Dôležitú úlohu hrá pri uložení CLIMATIZER-u PLUS aj možnosť túto izoláciu sanovať, odobrať, či prispôsobiť jej uloženie v stavbe aj po rokoch jej používania.

Tepelné izolácie fúkanou celulózovou tepelnou
izoláciou CLIMATIZER PLUS vykonávame už viac
ako dve desaťročia. Toto remeslo nie je o výpredaji – je o tom, že váš sused bol spokojný, a preto ste si aj vy vybrali tých pravých remeselníkov. V súčasnosti v rámci Slovenska sú zrealizované tisíce stavieb zateplených tepelnou izoláciou CLIMATIZER PLUS, ktoré sú
príkladom toho, že takto zateplené stavby slúžia
k spokojnosti desiatky rokov – riskovať pri zateplení
sa naozaj neoplatí...


www.vuno.sk

Jesenná starostlivosť o trávnik a záhradu

Behom vegetačného obdobia čelí trávnik rôznym typom záťaží a stresov. Postupne dochádza k zhutňovaniu jeho povrchu, inými slovami: voda a živiny sa k trávnym korienkom dostávajú čoraz horšie. Tento jav je markantný obzvlášť po takej suchej a teplej sezóne, akú sme zažili tento rok. Najlepšie to napraví jesenná vertikutácia. Po nej je možné trávu dosiať, ak je to potrebné.

Ako trávnik správne zazimovať
Aby mohol takto obnovený trávnik úspešne a bezpečne prečkať tuhú zimu, je žiaduce v mesiacoch október až november aplikovať jesenné hnojivo, ktoré svojím vysokým obsahom draslíka ochráni trávnik pred pôvodcami hubových chorôb a možným vymrznutím. Takto starostlivo ošetrený trávnik sa nám do nadchádzajúcej jarnej sezóny prebudí ucelený a posilnený mladými silnými prírastkami.

Čo sa týka kosenia, platí jedno základné pravidlo: Kosíme do tej doby, dokiaľ trávnik rastie.
A trávnik rastie, pokiaľ sa teploty stabilne držia aspoň do 5 °C. Pokiaľ by na vysoký trávnik napadol sneh, mohla by sa tvoriť pleseň. To znamená výrazné oslabenie a pomalší vývoj trávnika v novej sezóne. Rastúce trávne steblá je lepšie skracovať aj v jesenných mesiacoch.

Jesenná starostlivosť o záhradu
Starostlivosť o záhradu je celoročná záležitosť, a tak ani na jeseň nie je čas zaháľať. Ovocné stromy po zbere posledného ovocia i okrasné stromy a kríky je potrebné prestrihať a prerezať. Vetvy môžeme vďaka štiepkovaču alebo drviču použiť napríklad na vylepšenie kompostu. Ďalej je dobré spraviť jesennú aplikáciu ošetrujúcich postrekov napríklad proti plesniam alebo kučeravosti.

Zem využitú počas jarných a letných mesiacov na pestovanie zeleniny je dobré nielen zbaviť zvyškov výpestkov, ale tiež porýľovať a pohnojiť, aby bola na jar pripravená. Rovnako tak je dobré postarať sa o trávnik – pohrabať spadané lístie, ktoré opäť obohatí náš kompost, pokosiť, zvertikutovať ho a pohnojiť.

Nezabudnite ani na záhradné náradie a nábytok. Náradie a stroje očistite a ošetrite. Nastáva ideálny čas na servis po ich sezóne. Nábytok zbavte prachu a špiny, povrch najmä drevených kusov ošetrite špeciálnymi prípravkami a uložte ich na suché miesto, kde môžu bez poškodenia prečkať zimu.

Starostlivosť a prípravu na zimu si zaslúži aj bazén. Nezabudnite na odstránenie všetkých nečistôt a vyčistenie filtrácie. Samozrejmosťou je, že časť vody vypustite a pridáte bazénovú chémiu pre zimné obdobie a zakrytie bazénu. Špeciálnu pozornosť je potrebné venovať bazénovému príslušenstvu, ako sú napríklad solárne ohrevy. Tu sa oplatí využiť profesionálnych služieb a nechať si bazén so zložitejším vybavením zazimovať odborníkmi.

DaB
Snímky: Mountfield

Nabudúce

Téma čísla
Inšpirácie na darčeky pod vianočný stromček, varenie či pečenie... A útulné podkrovie, povestné hniezdočko lásky.

Interiér
Ako o hudbe aj o dverách platí, že existujú len dvere dobré alebo zlé. Reč bude o tých dobrých, aby nám cez Vianoce cez dvere nefúkalo.

Záhrada
Leto bolo horúce, aká bude zima? Tá je síce len pred nami, už teraz však treba myslieť aj na snehové frézy, ak by nás prekvapila záľaha snehu.

0 - 1
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
14 - 15
16 - 17
18 - 19
20 - 21
22 - 23
24 - 25
26 - 27
28 - 29
30 - 31
32 - 33
34 - 35
36 - 37
38 - 39
40 - 41
42 - 43
44 - 45
46 - 47
48 - 49
50 - 51
52 - 53
54 - 55
56 - 57
58 - 59
60 - 61
62 - 63
64 - 65
66 - 67
68 - 69
70 - 71
72 - 73
74 - 75
76 - 77
78 - 79
80 - 81
82 - 83