Originálne svetlovody SOLATUBE s návrhom a so zárukou

Správnej inštalácii svetlovodov do rodinného domu predchádza návrh s projektom vyhotovenia.

Riešite stavbu alebo prestavbu rodinného domu?
Máte pocit nedostatku denného svetla v kuchyni, v kúpeľni, na schodisku, v chodbe alebo v inej miestnosti vašho interiéru?
Uvažujete nad doplnením okna, strešného okna alebo svetlovodu?
Chcete návrh presvetlenia denným svetlom so správnym riešením pre vašu stavbu?
Chcete správne investovať bez dodatočných nákladov?

Hľadajte dodávateľa riešenia, nie výrobcu alebo dodávateľa lacného svetlovodu!

Postupujte tak, aby sa naplnili vaše očakávania.

Očakávanie správneho návrhu svetlovodu
Pokiaľ zákazník predpokladá dodávku skutočne kvalitného svetlovodu s kvalitnou montážou tohto zariadenia, musí predpokladať aj návrh riešenia pre jeho stavbu. Predpokladom pre naplnenie tohto očakávania je existujúca projektová dokumentácia, prípadne zamerania na stavbe. Potenciálny dodávateľ sa musí oboznámiť s detailami stavby, musí správne navrhnúť typ svetlovodov vhodných pre danú stavbu a podrobné riešenie ich zabudovania s technologickým postupom montáže. Neodporúčame riešiť dodávku a už vôbec nie montáž svetlovodov prostredníctvom predajcov a montážných skupín bez certifikátov na takúto činnosť. Neverte firmám, ktoré ukladajú škridlu a montujú sadrokartón, že vedia správne montovať svetlovody alebo dokonca ich navrhovať.  Spoločnosť SOLATUBE udeľuje certifikát pre každého riešiteľa projekcie svetlovodu a pre každého montážnika, ktorý absolvoval školenia a skúšky v danej oblasti.
Vyžadujte od potenciálneho dodávateľa svetlovodov návrh riešenia pre vašu stavbu s projektovou dokumentáciou pre montáž svetlovodov.

Očakávanie kvalitného svetlovodu
Pri výbere typu svetlovodu odporúčame si pripomenúť základné parametre svetlovodov a zamerať sa na ich naplnenie vo vašom projekte.

Skutočne denné svetlo a vysoký svetelný výkon
Denné svetlo privádzané prostredníctvom svetlovodov je vedené odrazovými tubusmi a rozptýlené difuzérom v interiéri. Pre zdravie človeka a dizajn interiéru je
dôležitá nielen intenzita osvetlenia, ale aj zachovanie farebného spektra šíriaceho sa osvetlenia. Odrazový materiál Spectralight® Infinity zabezpečuje až 99 %
zachovania reálnych farieb v interiéri. Nie je nič
dôležitejšie, ako vidieť obytný priestor v reálnych
farbách v dobrej zrakovej ostrosti.

Profesijné spracovanie výrobku a skvelý dizajn
Nie každý sa pri kúpe svetlovodu zamerá na výrobok po stránke jeho spracovania. Niekedy dokonca  nakupujeme v dôsledku rôznych faktorov bez toho, aby sme výrobok videli alebo si ho porovnali s konkurenciou.
Niektoré výrobky odhalia svoje detaily už na obrázkoch webových aplikácií a niektoré je nutné si prezrieť osobne v predajni alebo v showroome.
Nie je nutné špeciálne technické vzdelanie, aby bolo jasné, ktoré výrobky vykazujú vysokú úroveň dielenského spracovania a sú vyrábané v skutočných výrobných podnikoch a ktoré vznikajú doslovne na kolene.

Dlhá životnosť
Na životnosť vášho nového svetlovodu bude vplývať kvalita použitých materiálov, profesijné spracovanie výrobku a v neposlednom rade aj značka výrobku, nesúca so sebou vieru v deklarované vlastnosti.

Izolačné vlastnosti
Pri riešení novostavby, ale aj rekonštrukcie vstupujú do popredia energetické vlastnosti jednotlivých zabudovaných prvkov stavby, teda aj svetlovodov. Aj tieto zariadenia musia spĺňať vysoké nároky na vašu stavbu. Pri ich vyhodnocovaní je nutné zohľadniť iba certifikované hodnoty. Nepomôže presviedčanie predajcov o zabudovaní izolačných prvkov (dvojskla alebo trojskla) do systému svetlovodu.
Dobrý svetlovod, tak ako dobré okno, musí obsahovať certifikát na celú zostavu svetlovodu a nielen na izolačné sklo.
V opačnom prípade sa do zostavy svetlovodu zabudováva problém a nie riešenie.

Certifikované tepelno-izolačné parametre
svetlovodov SOLATUBE dosahujú hodnoty
od U = 1,3 W/Km2 až 0,5 W/Km2.

Akustické vlastnosti
K dobrému pohodliu v interiéri prispievajú aj akustické vlastnosti jednotlivých stavebných prvkov. Svetlovody SOLATUBE sme pripravili pre vašu stavbu tak, aby sa vyrovnala múru z pálenej tehly.
Certifikovaná hodnota Rw zvukovej nepriezvučnosti môže dosiahnuť hodnotu až 41dB.
Takýto svetlovod nebude počuť pri silnom daždi ani pri výraznom vetre.

A niečo navyše
Každý kvalitný výrobok okrem úžitkových parametrov prináša ešte niečo navyše. U svetlovodov SOLATUBE to  bude komplexné riešenie od výrobcu s 25 ročnou tradíciou na svetovom trhu a životnosťou zabudovaného svetlovodu cez 30 rokov.

Očakávanie kvalitnej montáže svetlovodu
Kvalitná montáž svetlovodov prebehne len tak kvalitne, ako kvalitne je pripravené projektové riešenie pre vašu stavbu. Správne pripravená montáž svetlovodu zabezpečí nielen adekvátne zabudovanie tohto zariadenia do stavby, ale zabezpečí optimalizáciu času montáže aj z pohľadu investora. Dôležité pre zákazníka je, aby vedel, kedy a ako prebehne inštalácia a mohol ju takto plánovať a kontrolovať.  Montáž originálnych svetlovodov SOLATUBE je vždy riešená v nadväznosti na ostatné profesie danej stavby. Pri už existujúcich stavbách táto montáž prebieha v jednom termíne, pri rozostavaných stavbách montáž môže byť členená aj na viacero etáp.
Vyžadujte pre montáž svetlovodov SOLATUBE
certifikované montážne skupiny.

Očakávanie dlhodobého bezporuchového využitia svetlovodu
Každá investícia zo strany zákazníka je z časového pohľadu podrobená analýze. Nie je nič horšieho ako výrobok, svetlovod vykazujúci v stavbe nedostatky (zatekanie, kondenzáciu vodných pár, zašpinenie a podobne). Svetlovody SOLATUBE sú navrhované tak, aby napĺňali požiadavky zákazníka dlhodobo. Teda niekoľko desiatok rokov. Ponúkajú kompletnú 10 ročnú garanciu na výrobok a záruku za montáž. Neriešime predaj svetlovodov cez internet alebo v predajni bez komplexného návrhu riešenia pre zákazníka.

Preto svetová značka SOLATUBE existuje na Slovensku už 16 rokov a vo svete viac ako 26 rokov.

Certifikovaný špecialista
SOLATUBE pri návrhu
vášho denného osvetlenia:
Sola System Slovakia, s.r.o. 
Tel.: 0903 200 555
email: solatube@solatube.sk
www.solatube.sk

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk