Plesne a zatekanie u nových okien alebo… Ako to vlastne je?

Plesne v bytoch, kedysi neznáma téma, sú všeobecným fenoménom rozhovorov o moderných oknách. Prečo sú s novými oknami spájané plesne? Budú sa týkať aj mňa? Ako tomu predísť? Časté otázky, na ktoré sa hľadajú odpovede aj v diskusných fórach sociálnych sietí.

Nuž, poďme si uviesť veci na pravú mieru na pozadí niektorých faktov a súvislostí. A možno zistíte, že práve vy sa týchto prírodných úkazov vo svojich domovoch báť nemusíte.
Téma nové okná sú v priamej väzbe na utesňovanie a zatepľovanie a sú to zrejme najfrekventovanejšie výrazy posledných rokov. Či už staviame či rekonštruujeme. Touto stavebnou činnosťou vždy sledujeme v podstate jediný cieľ: efektívne bývanie. Bývanie, ktoré bude komfortné a energeticky úsporné zároveň. V duchu tohto myslenia si kupujeme dokonale tesné okná a dvere, investujeme do najrôznejších izolačných systémov, aby sme vo svojom, pol storočia starom dome, utesnili aj tú najmenšiu škáru. Výsledkom je potom hermeticky uzavretá stavba, v ktorej však žijeme rovnakým spôsobom ako predtým. Spíme, dýchame, varíme, sušíme bielizeň a pestujeme kvety, ale o pravidelnú výmenu vzduchu sa príliš nestaráme.

Nič nie je ako predtým
Iste, skôr sme sa o pravidelnú ventiláciu tiež príliš nestarali a o nejakom vetraní navyše sa príliš nehovorilo. A pritom sme v našich bytoch robili rovnaké veci ako dnes. Problémy neboli! Tak v čom je pes zakopaný? Odpoveď je jednoduchá – v prirodzenej cirkulácii vzduchu. Staré okná boli založené, z mnohých dôvodov, práve na netesnosti. Vzdušná vlhkosť, ktorá je produkovaná najmä dýchaním a varením, sa permanentne dostávala von netesnými oknami. Dnes však tieto princípy dávno neplatia.

Moderné okná a vzdušná vlhkosť
Výmenou starého okna za nové začíname akúsi novú etapu bývania. Začíname žiť v perfektne tesnej miestnosti, v ktorej postupne dochádza k predtým nevídaným javom. Enormne sa rosia sklá, vznikajú tmavé plesňové linky v rohoch skiel a v horšom prípade vlhne vnútorné ostenie. V podstate ide o normálne aj nenormálne úkazy.
Normálne je to, že v miestnosti je vzdušná vlhkosť, ktorá nemá kam odchádzať, pretože tentoraz už nemáme tie staré, neustále vetrajúce okná. Nazhromaždená vzdušná vlhkosť teda kondenzuje na najchladnejších miestach, na skle a u zasklievacích líšt. Odtiaľ môžeme plynulo prejsť k tým druhým úkazom, ktoré definujeme ako „nenormálny“ a sú to práve vlhké ostenia a tvoriace sa plesne na nich.

Málo vetrá, argumentujú dodávatelia okien
Málo sa vetrá, miestnosť je nevhodne vykurovaná, máte kvety na parapetoch. To sú notoricky známe argumenty po tom, čo zákazník reklamoval u dodávateľa svoje nové okno z dôvodu vlhkého ostenia a bujnenia plesní. Existuje skutočne nespočetne prípadov, keď majiteľ či nájomník urobil z bytu botanickú záhradu či sušiareň bielizne. Na druhú stranu je oveľa viac prípadov, keď je miestnosť používaná riadnym spôsobom, a napriek tomu sa úkazy, ako je vlhnutie ostenia, vyskytujú.
Ak sa v tesnej blízkosti okenného rámu začnú vyskytovať mokré škvrny, je celé okno zrelé na reklamáciu. V skutočnosti ide o zle vykonanú montáž okna, pri ktorej bol priestor medzi múrom a okenným rámom vyplnený len montážnou penou. Okno teda nebolo spojené so stavbou vhodným spôsobom.

Spojenie okna s domom
Áno, je to fakt. Väčšinu negatívnych javov, ktoré sú dnes spájané s modernými oknami, má na svedomí nesprávna montáž. Zatekanie, vlhké škvrny, chladné rohy, plesne. To všetko je spôsobené nefungujúcou tepelnou izoláciou, ktorá sa aplikuje pri inštalácii okna. Všetci ju poznáme ako „montážnu penu“. Úmyselnou či neúmyselnú absenciou dodatočného exteriérového a interiérového tesnenia, ktoré má za úlohu chrániť túto izoláciu, postupne dochádza k jej rozpadu vplyvom zatekania dažďovej vody a prieniku vzdušnej vlhkosti z miestnosti. Rozpadnutý tepelný izolant má na svedomí tzv. „studené rohy“ v okolí okenného rámu, na ktorých dochádza k zrážaniu vodných pár a nakoniec k rastu plesní.

Ak je vaše nové okno spojené so stavbou okennými fóliami či komprimačnými páskami, nemáte sa čoho báť.

Vladimír Nemčok
Viac: www.illbruck.sk, www.montazokna.sk

Pre prirodzené spojenie okna s domom
Tremco illbruck s.r.o.
– organizačná zložka
Priemyselná 6/815
965 01 Ladomerská Vieska
www.montazokna.com
www.illbruck.sk 

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk