Plotové systémy a oporné múriky

Spoločnosť CITYSTONEDESIGN je skupina producentov, ktorá spĺňa mimoriadne nároky na kvalitu, estetiku a harmóniu.

O nás
V našom odvetví sme odborníkmi už viac ako dve desaťročia. Táto tradícia tvorí pevné základy pre váš dizajn. Výroba, výber a predaj surovín podlieha prísnym výberovým kritériám a náročnej kontrole akosti. Vo výrobnom procese dohliadame na plnenie regionálnych a európskych noriem. Bližšie informácie ako i predajnú sieť nájdete na našej internetovej stránke www.citystonedesign.sk.

Výber oplotenia
Oplotenie zohráva pri realizácii rovnako dôležitú úlohu ako strecha či fasáda domu, pretože je to pohľadový prvok, ktorý ohraničuje pozemok od okolitého priestoru. Pekne zrealizovaný plot harmonizuje so zeleňou v záhrade a pri pohľade z ulice by mal dopĺňať stavbu rodinného domu či už farebne alebo povrchovou úpravou. Pri jeho výbere by sa preto malo postupovať s citom, aby vo finále spĺňal ochrannú a zároveň estetickú funkciu.

Konečný výber plotu je priamo závislý od štýlu stavby. Moderný rodinný dom bez strechy vynikne pri jednoduchom, nenápadnom plote. Ideálna výška plotu je od 150 – 180 cm, pri otvorenej predzáhradke 120 cm. Z tohto hľadiska sú mimoriadne variabilné plotové systémy Casser a Duvar Light. Existuje viacero spôsobov realizácie:

a. Plotová stena priebežná – plný plot bez stĺpikov, ktorý sa navrhuje ako konzola votknutá do základu.

b. Plotová stena so stĺpikmi – plný plot prerušovaný stĺpikmi, ktoré sú navrhnuté v určitom rozostupe.

c. Stĺpiky s plotovou výplňou – stĺpiky sú v pravidelných rozostupoch vsadené do plného priebežného múru a doplnené okrasnými, napr. kovanými plotovými výplňami.

Oporné múriky
Ploty dnes už zďaleka neslúžia iba ako ohraničujúci bariérový prvok, ale sú využiteľné aj ako oporné alebo okrasné múriky, ktoré môžu esteticky vyriešiť rôzne prevýšenia v záhrade, ohraničenie terás, vyvýšených záhonov a pod. Na tento účel je vhodný najmä plotový systém Arcadia, jeho prvky umožňujú aj vytváranie rôznych oblúkov.

1.Duvar Light, farba giallo 2.Duvar Light, farba dolomite 3.Duvar, farba antická terakota 4.Duvar Light, farba granito 5.Casser, farba dolomite 6.Arcadia, farba pieskovec

www.citystonedesign.sk

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk