Ploty – musia byť?

„Máme strach“, aj tak sa dá charakterizovať úsilie, ktoré vynakladáme pri ochrane nášho bývania. Inštalujeme rôzne zabezpečovacie prvky a medzi takéto prvky patria aj ploty rôznej výšky a vyhotovenia.

Unás na Slovensku je plot nachádzajúci sa na obvode pozemku všeobecnou zvyklosťou. Určite nám dodáva pocit bezpečia a súkromia, upozorňuje prichádzajúceho, kde je hranica súkromného pozemku, na ktorý bez súhlasu majiteľa nesmie vstúpiť. Platí však zásada, že oplotenie je naším právom, nie všeobecnou povinnosťou. Ploty v nás vyvolávajú pocit vlastníctva a sú náš pocit bezpečia. Ich prioritnou úlohou je však viditeľné ohraničenie pozemku. Ploty, ktoré si budujeme, by však nemali byť tou poslednou „štáciou“, ktorú riešime pri stavbe svojho RD. Prečo?
Plotom, ktorý vybudujeme len pre to, aby sme si ochránili svoj majetok, môžeme veľa pokaziť. Mali by sme myslieť na to, čomu sa hovorí dekoratívnosť. Každý plot vytvára prvý dojem zo stavby, pred ktorou stojí, a bočné strany zasa dotvárajú celkový výraz záhrady, resp. dojem z daného pozemku. Plot nás či našu návštevu opticky buď láka, alebo odrádza.
Základné funkcie
Ak teda riešime okolie domu, riešme jeho základnú funkciu – dotvoriť pocit intimity tak, že „mu“ pri voľbe materiálového riešenia ponúkneme materiál pekný a zároveň trvácny. Plot sa tak stane estetickejším, nielen zhmotneným bezpečnostným prvkom s vizuálnym efektom.

Základná poučka hovorí, že plot musí harmonicky zapadať do okolia, do celkovej architektúry domu i do povahy okolia, avšak je vo veľkej väčšine porušovaná. Prvou príčinou tohto stavu je nedostatok finančných zdrojov, lebo dom nás už poriadne „vyšťavil“, a tak sa volia lacné riešenia. Jednoduché materiálové riešenia, s pocitom rýchlo zabrániť strachu pred zlodejmi, trendu neestetických riešení len a len nahrávajú. Strach zo zlodejov, žiaľ, nás „núti“ stavať ploty podstatne vyššie, ako by z pohľadu estetického vnímania mali byť.

Pri budovaní plotu je nevyhnutné zohľadniť výšku a veľkosť domu a tiež rozľahlosť záhrady. Vo všeobecnosti je ideálna výška plota 150 – 180 cm. Takáto výška je dosť vysoká pre sťaženie násilného prelezenia. Staviame však vyššie ploty. Ak postavíte  plot vysoký 200 cm,  tak sa vám váš dom za plotom „stratí“ a z uličného pohľadu pôsobí skľučujúco. Plot vytvára veľkú optickú bariéru a estetický dojem takejto časti ulice nie je dobrý. Zámerne sme jeden takýto plot odfotili z prirodzeného pohľadu človeka stojaceho na chodníku. Z domu – bungalovu nie je vidieť nič. Toto majiteľ asi nechcel, ale jeho strach a snaha po intimite okolia domu boli silnejšie a po celý život sa na tento plot bude musieť pozerať. Určite nebude mať dobrý pocit, a tak okolo plota nasadí tuje – stromy, ktoré nie sú naším typickým rastlinstvom. Neutrálna, šedá farba z uličného pohľadu tiež na estetickom dojme urbanizácie ulice vôbec nepridá.

Aké sú lepšie riešenia?
Záleží na majiteľovi pozemku a domu, aký plot si vyberie. Plot môže byť buď priehľadný – obvykle z drôteného pletiva či umelecky kovanej vložky medzi stĺpikmi, alebo nepriehľadný – murovaný z tehál, kameňa či betónových dosiek, alebo aj polopriehľadný, pri ktorom sa používa kombinácia materiálov. Záleží na majiteľovi daného pozemku, čo si vyberie, aké má vzťahy so susedmi a či je pozemok otvorený do krajiny alebo do rušnejšej ulice.

Nepriehľadný plot pôsobí mohutne, bezpečne a vo vnútornom ohraničenom pozemku takéhoto oplotenia je na 100 % zachovaná intimita priestoru. Na druhej strane je však dom a jeho okolie úplne izolované od ulice a lokality!
Priehľadné ploty sa zhotovujú najčastejšie z pletiva, ktoré je zavesené na stĺpikoch (mali by byť od seba vzdialené aspoň 250 cm). Tieto ploty pôsobia ľahko, ich zhotovenie nie je finančne príliš náročné. Nechránia však pred nežiaducimi pohľadmi z ulice či od susedov, a tak sa kombinujú s výsadbou zelene všetkého druhu a typu. Problém priehľadnosti sa obvykle rieši aj „zavesením“ textilnej sieťovanej fólie na pletivo. Žiaľ, nie vždy – ako vidíte na jednom z ilustračných obrázkov – sa docieli estetický efekt. Dom je veľmi zaujímavý, správne architektonicky komponovaný a aj pekne realizovaný – a dlhý plot všetko „pokazí“. Pekný pohľad na dobre zvolenú dispozíciu domu na pozemku je „fuč“.

Veľmi efektné je kombinované oplotenie, ktoré je sčasti priehľadné a sčasti nepriehľadné. Ani pri tomto type oplotenia však už nie je zachovaná veľká intimita priestoru, a preto by jeho súčasťou mali byť aj rôzne výsadby zo zaujímavých rastlín. Jednu takúto veľmi peknú realizáciu aj prikladáme ako ilustračný obrázok k tejto téme.
Prírodné drevené ploty, ktoré kedysi boli na Slovensku najrozšírenejšie, sa dnes už vytrácajú. Je ich ako šafránu, a tak poteší každá realizácia. Jednu takú, kde sa použilo prútie na výplet, taktiež prinášame.
Rastie však obľúbenosť murovaných plotov zo starých tehál. Majú zaujímavé kompozície hmoty a ich drobné detaily sú potešením pre oko. Zároveň ukazujú, že ešte existujú remeselníci so zmyslom pre stavebný detail.

Betónové doskové riešenia plotov
Ich masívnemu rozšíreniu napomáha rýchlosť výstavby, pocit bezpečia za takýmto plotom a aj cena. Neodsudzujeme majiteľov takýchto plotov, riešia svoju bezpečnosť, avšak urbanistický vzhľad ulíc je zlý. Zámerne sme priložili aj obrázok betónového plota farbeného v celej štruktúre hmoty betónu. Zaujímavá je aj štruktúra stĺpika a pohľadová časť výplňovej dosky pripomína drevo. Keď sa v okolí takéhoto plota nasadia ťahavé rastliny, plot bude estetický a príjemný.

Niekoľko rád
Pri riešení koncepcie, aký plot by mal náš dom mať, nehodno zabúdať, že ploty sú vnímané zvonka aj zvnútra. Prvý dojem, to je pohľad na dom od ulice, a tak by sa mala riešiť celková idea  predzáhradky. Bude dom „za nepriehľadnou“ bariérou alebo pripustíme čiastočný či celkový pohľad bez plota. Toto rozhodnutie musíte urobiť iba vy.
Na oddelenie súkromného pozemku od verejného priestoru ulice alebo od komunikácie, vyberáme pevný, masívnejší a estetický plot z materiálov korešpondujúcich s architektúrou domu. Dôležitý je tu estetický vzhľad plota i brány pre vjazd auta a bránky pre nás ľudí, lebo vzhľadové pôsobenie má nezastupiteľnú úlohu pri vstupe na pozemok. Vopred si premyslite, čo všetko musíte umiestniť či zakomponovať do vášho plota od ulice. Elektromer s plynomerom aj poštová schránka musia byť voľne prístupné z ulice, odpadkový kontajner je tiež potrebné kdesi umiestniť, aby ho mali „smetiari po ruke“.
Ten druhý pohľad je pohľad váš – majiteľa od domu k plotu. V záhrade aj k ulici. Predzáhradka je vždy prejavom cítenia, a tak sa tu často objavujú aj priam umelecké diela.
Zadná záhradná časť súvisí s koncepciou zelene v záhrade a tá je schopná zakryť aj veľké nedostatky, ktoré majú neestetické ploty. Zeleňou sa riešia aj susedské vzťahy, intimita a vzájomné nerušenie. A dôležitý je aj pohľad na štruktúru a materiál plotu. Kombinácie bývajú osviežením, aj tu však treba byť opatrný, aby výsledný efekt nebol príliš chaotický.

Viete, že na stavbu plota musíte mať povolenie?
Existuje ešte jedna povinnosť, ktorú musí riešiť majiteľ budúceho plotu. Tou povinnosťou je stavebné povolenie na jeho stavbu. Overte si, či stavebný úrad, ktorý povoľoval stavbu RD, vám stavbu plota zapísal do stavebného povolenia výstavby RD. Ak áno, overte si, aký plot vám povolili. Materiál, výšku… Ak nie, mali by ste vedieť, že stavba oplotenia, rovnako ako iné stavebné práce, je predmetom stavebných predpisov. To kladie teda určité povinnosti na osobu, ktorá plánuje oplotenie postaviť.
Pred začatím samotných stavebných prác stojí za to sa pozrieť do územného plánu obce či lokality, kde stojí váš RD. Ak takýto plán existuje, môže obsahovať pokyny, aký typ oplotenia je a aký nie je povolený v danej ulici a aký rozsah povolení je potrebný. Možno vás prekvapí, že budete musieť dokladovať vlastníctvo a hranicu pozemku, kde chcete stavať oplotenie. Aj súhlas suseda asi bude potrebný.
Posledná rada. Hoci oplotenie domu sa väčšinou realizuje v poslednej fáze výstavby,
mali by ste sa ním zaoberať už v projektovej dokumentácii. Je dôležitým architektonickým prvkom, ktorý môže výrazne ovplyvniť celkový vzhľad domu. Prílišné šetrenie sa tiež neoplatí, čakať 10 či viac rokov, než sa ušetria peniaze na kvalitnejšie riešenie, sa nemusí vydariť.

Redakcia
Snímky: Rasťo Polák a archív redakcie

 

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk