Podpora OZE od SIEA

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) plánuje aj v roku 2019„kolá“ na vydávanie poukážok pre pridelenie podpory pri inštaláciách rôznych zdrojov OZE s ročnou alokovanou čiastkou minimálne 12,1 milióna eur. Informovala o tom SIEA v tlačovej správe. Prvé kolo bude vyhlásené 19. marca 2019 so sumou 800 tisíc eur, určenou pre slnečné kolektory. Žiadosti do tohto kola budú môcť podávať všetci okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Žiadosti bude možné rovnako ako v minulosti vyplniť len elektronicky v ohlásených termínoch vždy od 15:00 hod.

Podľa harmonogramu zverejneného na stránke projektu www.zelenadomacnostiam.sk bude prvé kolo vyhlásené 19. marca 2019 so sumou 800 tisíc eur, určenou pre slnečné kolektory. V týždňových intervaloch budú nasledovať prvé kolá pre fotovoltické panely, tepelné čerpadlá a kotly na biomasu s rovnakou sumou.

V pokračovaní projektu znovu platí, že poukážky môžu pokryť maximálne 50 % oprávnených výdavkov na dodávku zariadenia vrátane montáže a inštalácia musí byť zrealizovaná až po vydaní poukážky. Maximálne bude môcť rodinný dom získať 1 750 eur na slnečné kolektory, 3 400 eur na tepelné čerpadlo, 1 500 eur na kotly na biomasu a 1 500 eur pri fotovoltických systémoch. V pokračovaní projektu podpôr pre rok 2019 budú žiadosti schvaľované v poradí, v akom budú doručené až do vyčerpania celého objemu príslušného kola. Viac na www.zelenadomacnostiam.sk

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk