Pohľady z vtáčej perspektívy?

Strešný balkón, strešná terasa – to sú riešenia pre netradičné, avšak veľmi originálne podkrovné priestory určené na bývanie, v ktorých budú žiť romantické duše.

Atraktivitu podkrovia pre bývanie rozširujú a ponúkajú novodobé kombinácie rôznych typov strešných okien usporiadaných do rôznych zostáv. Jedna z noviniek, ktorá si už našla svoju klientelu, je aj riešenie „strešného balkónu“ vytvoreného zo zostavy dvoch strešných okien. „Strešné terasy“ majú tiež konštrukčný princíp totožný so strešným balkónom, len ich musíte inštalovať viac vedľa seba a získate tak väčšiu plochu, aby ste na svet pod vami pozerali z „vtáčej“ perspektívy. Originálna atmosféra, romantické výhľady a atraktívny interiér podkrovia, ktorý takto vznikne, sú však nezmerateľné, a preto sa niet čo diviť stúpajúcej obľube takýchto riešení podkrovných priestorov.

Strešné okno alebo balkón sú síce drahšie ako „obyčajné“ okná, avšak ojedinelosť tohto architektonického riešenia – neopakovateľnosť interiéru s možnosťou vystúpiť do priestoru strechy je hodná vyšších investícii. O to viac, ak nemusíte zložitým spôsobom riešiť stavebné detaily a vymýšľať niečo, čo už je vymyslené a aj funkčne overené.

Ako „to“ funguje?
Pri otvorenej polohe sa horná časť strešného okna otvára klasicky okolo horného pántu do horizontálnej polohy. Spodná časť von výklopného – samostatného strešného okna sa vysúva do kolmej polohy okolo pántu v úrovni podlahy. Obe otvorené časti strešných okien tak vytvoria zaujímavý prvok balkóna či až východ na strešnú terasu. Pri zatvorenej polohe tvoria obe okná „klasickú“ celkovú zostavu „strešných“ okien.
Otváranie horného dielu balkónového okna je spodnou kľučkou, pričom sa v zatvorenej polohe obe okná vzájomne fixujú. Spodný diel  okna – balkónu sa otvára dvojicou kľučiek po stranách okna. Pri otváraní – vysúvaní sa okna do zvislej polohy, zároveň sa vysúva aj bočné bezpečnostné zábradlie, ktoré po zaistení bezpečnostných poistiek, vytvorí priestor pre bezpečné státie.

Stavebná príprava
Inštalovanie strešného balkónu či terasy sa dá zrealizovať v prípade striech so sklonom 35° – 53°. Stavebnou prípravou je „nevymurovanie“ zvislého parapetného muriva v mieste budúceho balkóna či terasy. Musí sa realizovať aj tesárska úprava – prerušenie pomúrnice v mieste otvoru pre spodné – výklopné okno a jej obojstranné ukotvenie do železobetónového venca stužujúceho parapetné murivo podkrovia. Kotvenie pomúrnic sa však pri stavbe domu realizuje vždy, a tak sa musia „pridať“ iba dve kovové kotvy. Jedinou podmienkou tohto komfortného riešenia je, že budúci majiteľ podkrovia sa v dostatočnom časovom predstihu rozhodne, akým oknám tvoriacich balkón či strešnú terasu dá prednosť, aby sa už vo fáze tvorby krovu – inštalácie rozponov (roztečí) krokiev a prípadných tesárskych výmen vytvorili technické predpoklady pre takéto originálne strešné prvky.
Už spomínané rozpony krokiev môžu byť pri vzdialenosti vnútorných bočných hrán max. 94 cm. Celková dĺžka celej zostavy v strešnej rovine je 252 cm. Strešné okná tvoriace tieto zostavy sú vybavené energeticky úspornými a bezpečnostnými dvojsklami s útlmom šírenia zvuku až 35 dB.
Mierne zložitejšia je stavebná príprava pre strešnú terasu. Pri tvorbe strešnej terasy musíte stavebne doriešiť upevnenie podlahy pred plášťom strechy a vytvorenie bezpečnostného zábradlia. Východ na terasu vám vytvorí štandardná zostava strešného balkónu. Strešné balkóny sa však dajú kombinovať aj do zostáv z viacerých kusov vedľa seba, čím vytvoria naozaj zaujímavé architektonické riešenie podkrovného priestoru.

Jednoduchá predpripravená montáž
Samotná montáž zostavy oboch okien balkónu do strešnej roviny je u serióznych a overených výrobcov riešená pomocou zateplenej sady, ktorá zaisťuje dokonalé napojenie okna do jednotlivých vrstiev strešného plášťa. Z vnútornej strany je bočné lemovanie vcelku. Takýto komplet pozostáva z galvanizovanej ocele a extrudovaného polystyrénu pre zateplenie okna a taktiež z hydroizolačného goliera a žliabkov pre odvedenie dažďovej vody z okolia lemovania okna v strešnej rovine pre všetky typy škridiel (či už vlnité alebo rovinné). Farebnosť lemovania môže byť v medi, v titanzinku či farebnom hliníku tak, aby harmonizovala s farbou krytiny.

Originálna atmosféra, romantické výhľady „z vtáčej perspektívy“ a atraktívny interiér podkrovia sú nemerateľné. Ak ste duša romantická a aj odvážna, určite sa oplatí zaujímať sa o tieto progresívne trendy výstavby podkrovného bývania.

MiRaBo
Snímky: ROTO a VELUX

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk