Premýšľajte spolu so mnou…

Čo je lepšie? Bungalov alebo viacpodlažný dom? Počiatočná dilema každého budúceho investora – staviteľa rodinného domu, ktorú znásobuje charakter pozemku. Aký typ domu teda uprednostniť, ak je pozemok umiestnený na rovine alebo vo svahu?

Profil architekta
Ing. arch. Štefan Vrabec,  architekt, ktorý okrem iného spolupracoval aj na projekte nového Zimného štadiónu Ondreja Nepelu, Letiska M.R. Štefánika či momentálne realizovaného projektu „Nový Zuckermandel“. Vo svojej praxi sa, v neposlednom rade, orientuje aj na projekty rodinných domov, ktoré sú jeho srdcovou záležitosťou.

Kontakt: ateliér v:architecture
Ing. arch. Štefan Vrabec
Borinka 349, 900 32 BORINKA
www.stefanvrabec.sk

Vomto príspevku si predstavíme štyri projekty rodinných domov (dva bungalovy a dve stavby domu poschodového), umiestnených na pozemku rovinnom a pozemku svahovitom. Každý navrhnutý dom zhodnotím, prečo som sa rozhodol pre konkrétny tvar a dispozíciu previazanú na tvar pozemku. Cieľom tejto prezentácie môjho myslenia je, aby ste si mohli porovnať argumenty architekta – za a proti. Verím, že sa mojimi úvahami budete inšpirovať a možno sa za ich pomoci roz­hodnete pre riešenie „toho vášho“ vysnívaného bývania.

Základné východiská pri začiatku projektovania

1. Pozemok a jeho plocha
Pri rozhodovaní, aký typ domu budeme stavať, má hlavný vplyv na architektonickú koncepciu riešenia RD charakter pozemku, čiže jeho veľkosť, poloha a terénne podmienky. Ak vychádzame z porovnania bungalovu a viacpodlažného domu, veľkosť pozemku je pri bungalove náročnejšia na rozlohu plochy, pretože celá stavba sa nachádza v jednej rovine. Naproti tomu, pri poschodovom dome sa zmenšuje zastavaná plocha a vám zostane väčšia  plocha na dvor a záhradu.

2. Terén a tvar pozemku
Dôležitou otázkou sú aj terénne danosti pozemku, a teda, či ide o rovinu alebo svah. Na pozemku svahovitého charakteru je z konštrukčného a dispozičného hľadiska výhodnejšie stavať poschodový dom, pretože sa vieme dobre prispôsobiť okolitému terénu prostredníctvom viacerých podlaží.

3. Užívateľské / dispozičné hľadisko
Z užívateľského hľadiska je dobre si hneď na začiatku zvážiť, pre koho bude dom určený aj v budúcnosti, lebo nik dopredu nevie, či dom bude aj naďalej slúžiť viacerým generáciám alebo sa deti odsťahujú do vlastného.
Pre mladú rodinu sa zdá výhodnejšie rozhodnúť sa pre bungalov, lebo rodičia nemusia s malými deťmi každodenne prekonávať náročné a aj nebezpečné schodisko. Deti však rýchlo rastú a ich alfou a omegou bude súkromie, čomu sa pri bungalove nedá vždy vyhovieť – pokiaľ, samozrejme, nestaviate bungalov do veľkej plochy. V tomto prípade vystupuje do popredia idea poschodového domu, kde by mladšia generácia nemala o súkromie núdzu – pokiaľ však nemá izby nad spálňou rodičov. Pre aké dlhé časové obdobie je tento typ bývania vyhovujúci, je ťažké povedať – deti sa môžu odsťahovať a pôvodnému investorovi by na „staré kolená“ zrejme opäť viac vyhovoval bungalov, a to kvôli bezbariérovosti.
Celkovo sa teda pôvodné užívateľské hľadisko a potreby počas života investora môžu meniť. Treba s tým počítať a možno sa pripraviť aj na myšlienku „presťahovania sa“ do viac vyhovujúceho bývania po odchode dospelých detí z domu. Táto myšlienka však ešte nie je pre Slovensko „prijateľná“ a bude asi treba ešte 2 – 3 generácie, aby sme zmenu štýlu bývania po odchode do dôchodku akceptovali.

4. Finančné / konštrukčné hľadisko
Z finančného hľadiska sa nám stále vynára otázka: Aký dom (s tou istou podlažnou plochou na tom istom pozemku) by nás vyšiel lacnejšie? Bungalov či poschodový?
Zo skúseností z praxe môžeme povedať, že poschodový dom vychádza obvykle lacnejšie, nie však vždy. Pri bungalove sa spotrebuje viac finančných prostriedkov na plochu základov, izolácie a strechu, aj keď v porovnaní s poschodovým domom sa menej vynaloží na murivo. Pri viacpodlažnom dome je to naopak – viac peňazí utratíme za murivo a konštrukciu schodísk, prípadne na balkóny resp. lodžie, a tým menej na základy a možno na strechu.
Čo sa týka náročnosti prác pre samotného zhotoviteľa stavby, je konštrukcia bungalovu na rovine zvyčajne jednoduchšia. Bungalov vo svahu je naopak zase porovnateľný s náročnosťou konštrukcie poschodového domu vo svahu. Z čoho vyplýva, že všetko postavené vo svahu je konštrukčne náročnejšie, a to aj z hľadiska použitých stavebných materiálov.

5. Energetické hľadisko
Po technickej stránke je stavba poschodového domu efektívnejšia vzhľadom na to, že bungalov má oveľa väčšiu plochu „obalu“ stavby (strecha, múry, atď…), čím vykazuje oveľa vyššie tepelné straty. Samozrejme to platí iba v prípade kompaktnej stavby, nakoľko členitý poschodový dom (či už rôznymi výstupkami, nikami alebo konzolami) môže mať náročnejšiu potrebu na vykurovanie než kompaktný bungalov.
V zásade platí: Zmestiť čo najväčší objem do čo najmenšieho obalu.  Najmenšou plochou, ktorá pojme najviac priestoru, je guľa. Avšak z dispozičného, ale aj z praktického hľadiska bývajme radšej v kvádri alebo v kocke.

Bungalov – svah „Žilina“

Lokalita
Žilina – Gbeľany, novovybudovaná rezidenčná časť „Južné terasy“ s panoramatickým výhľadom na Žilinskú kotlinu a pohorie Malej Fatry.
         
Pozemok
Terén je mierne svahovitý s prevažne južnou orientáciou a veľkou plochou, umožňujúcou vybudovať rozľahlejší rodinný dom v jednej úrovni.

Rozloha pozemku: 1200 m2
Zastavaná plocha: 205 m2
Úžitková plocha: 175 m2

Predstavy investora a danosti terénu spolu s orientáciou pozemku na svetové strany predurčili stavbu pre typ objektu – bungalov zasadený vo svahu. Na jedinom podlaží rodinného domu sme sa snažili logicky skĺbiť rozmiestnenie 3 funkčných zón (technická, denná, nočná) do harmonického celku. Napravo od hlavného vstupu sa nachádza garáž s technickým zázemím, smerom doľava je umiestnená denná časť, ktorej jadro tvorí obývacia miestnosť prepojená s jedálňou a kuchyňou. V nadväznosti na dennú časť je situovaná nočná časť domu, pozostávajúca z hlavnej spálne so šatníkom, 2 detských izieb, pracovne a samostatnej kúpeľne.
Špecifikom tejto stavby bolo umiestnenie jedného podlažia do svahu s orientáciou obytných miestností iba na jednu svetovú stranu, čo bolo náročnejšie z hľadiska dispozičného a  funkčno-prevádzkového riešenia.

Bungalov – svah

Pre…
+ bezbariérovosť;
+ priamy kontakt každej miestnosti s exteriérom;
+ žiadna potreba existencie priestoru pre schodisko;
+ nižšia energetická náročnosť vzhľadom na zasadenie
do svahu (v zemi je konštantná teplota).

… a Proti
– vyššia cena (oproti poschodovému na rovnakej úžitkovej ploche);
– väčšia zastavaná plocha;
– jednostranná orientácia na svetovú stranu
(vzhľadom na zasadenie do svahu);
– náročnejšie konštrukčné riešenie (zakladanie).

Poschodový – svah  „Zobor“

Lokalita
Rodinný dom sa nachádza v lukratívnej časti Nitry – Zobor, v existujúcej zmiešanej zástavbe s nádhernými výhľadmi na mesto.
         
Pozemok
Pozemok je na úzkej parcele vo svahovitom teréne s dramatickým prevýšením smerujúcim od ulice po koniec parcely. Malá šírka pozemku bola predpokladom pre vytvorenie 3-podlažného rodinného domu.

Rozloha pozemku: 842 m2
Zastavaná plocha: 118 m2
Úžitková plocha: 277m2

Rodinný dom je jasne rozdelený do funkčných zón podľa podlaží: suterén – technické zázemie a garáž, prízemie – denná časť a poschodie – nočná časť.
V suteréne sa nachádza parkovanie pre 3 osobné automobily, technické zázemie a sklad. Na prvom poschodí je situovaný hlavný vstup do objektu s hosťovskou izbou/pracovňou (so samostatnou kúpeľňou), obývacia izba, ktorá je prepojená s jedálňou a kuchyňou s praktickým výstupom na terasu. Obývacia izba má veľkú presklenú rohovú stenu s  výhľadom na mesto. Na druhom poschodí je master bedroom (taktiež s rožným panoramatickým výhľadom na mesto) s veľkým šatníkom a vlastnou kúpeľňou, 2 izby so šatníkmi, spoločnou kúpeľňou a samostatným WC.
Pri návrhu tejto stavby bolo výzvou a jednoznačnou prioritou spojenie funkcie s maximálnym využitím nádherných výhľadov z čo možno najväčšieho počtu obytných miestností za pomoci veľkých okenných otvorov a rohových zasklení.

Poschodový – svah

Pre…
+ nižšie náklady na vykurovanie (kompaktnosť stavby);
+ krásne výhľady z obytných miestností (vzhľadom na výškové úrovne podlaží vo vzťahu k pozemku);
+ menšia zastavaná plocha, viac priestoru pre záhradu;
+ rozdelenie funkčných zón na jednotlivé poschodia;
+ orientácia na všetky svetové strany.

… a Proti
– náročnejšie konštrukčné riešenie (zakladanie);
– nutné schodiská zaberajúce úžitkovú plochu;
– bariérovosť;
– nutnosť náročných terénnych úprav.

Bungalov – rovina „Trnava“

Lokalita
Bungalov „na rovine“ je postavený v novovybudovanej časti Kamenný mlyn, kde prebieha výstavba nových, prevažne nízkopodlažných, rodinných domov.
         
Pozemok
Pozemok je rovinatý, bez potreby náročnejších terénnych úprav, čo bolo predpokladom pre stavbu bungalovu tohto typu.

Rozloha pozemku: 566 m2
Zastavaná plocha: 192 m2
Úžitková plocha: 154 m2

Objekt je rozdelený na 2 funkčné zóny – dennú a nočnú. Denná sa nachádza v prednej časti pozemku so vstupom z ulice a nočná je orientovaná do záhrady. Nočná časť pozostáva z hlavnej spálne (master bedroom), s vlastným šatníkom a kúpeľňou, a dvoma detskými izbami so spoločnou kúpeľňou a šatníkom. Investor mal od začiatku jasnú predstavu o svojich požiadavkách a očakávaniach od stavby samotnej. Jedinou úlohou architekta bolo už len zhmotniť investorovu ideu do funkčného celku so zaujímavým dizajnom.

Bungalov – rovina

Pre…
+ bezbariérovosť;
+ priamy kontakt každej miestnosti s exteriérom;
+ žiadna potreba existencie priestoru pre schodisko;
+ orientácia na všetky svetové strany.

… a Proti
– vyššia cena (oproti poschodovému na rovnakej úžitkovej ploche);
– väčšia zastavaná plocha;
– vyššia energetická náročnosť vzhľadom na tvar budovy.

Poschodový – rovina „Frame house“

Lokalita
Tento poschodový dom sa nachádza v pôvodnej, typologicky zmiešanej, zástavbe rodinných domov v obci Komjatice.
         
Pozemok
Terén pozemku je taktiež rovinatý, s miernym sklonom od ulice, prechádzajúcim do roviny, kde väčšia rozloha pozemku umožňovala počítať s umiestnením prevažnej plochy poschodového domu na terén.

Rozloha pozemku: 1100 m2
Zastavaná plocha: 190 m2
Úžitková plocha: 260 m2

Ide o dvojpodlažný rodinný dom, ktorý je z hľadiska užívateľsko-prevádzkových požiadaviek investora atypicky dispozične riešený (s delením na 2 časti).
Na prízemí domu prevažuje denná časť orientovaná do záhrady, pozostávajúca z dennej izby (herne), obývacej izby spojenej s jedálňou a z kuchyne so zázemím. Obývacia izba je prepojená s exteriérom veľkou posuvnou stenou. Izba tak harmonicky komunikuje so záhradou a zároveň aj s ulicou. Nočná časť prízemia je určená iba pre spálňu rodičov s vlastným šatníkom a kúpeľňou. Spálňa je ďalej prepojená s malou pracovňou a kúpeľnou. Tento priestor je orientovaný iba do ulice.
Investor chcel pre svojich potomkov vytvoriť súkromie a pokoj. Preto trval na 2 detských izbách umiestnených  na poschodí, medzi ktorými sa nachádza knižnica (študovňa) a spoločná kúpeľňa.
V prípade tohto projektu bolo spočiatku náročné splniť predstavu funkčného a dispozičného riešenia klienta – mladej rodiny, ktorý chcel mať v noci od detí pokoj, ale cez deň ich chcel mať na očiach. Požiadavke sa však podarilo vyhovieť prostredníctvom kompromisu medzi dispozíciou a funkčným delením – dom síce nie je striktne dispozične rozdelený na zóny, nedochádza však ku kríženiu funkcií.

Poschodový – rovina

Pre…
+ nižšie náklady na vykurovanie (kompaktnosť stavby);
+ menšia zastavaná plocha, viac priestoru pre záhradu;
+ orientácia na všetky svetové strany.

… a Proti
– náročnejšie konštrukčné riešenie;
– potrebné schodisko zaberajúce úžitkovú plochu
a z toho vyplývajúce bariéry.

Záver
Pri rozhodovaní, aký typ domu postaviť, sme neraz limitovaní danosťami pozemku, čo nám na druhej strane rozhodovanie môže aj uľahčiť, lebo nemáme na výber. Buď teda vyberáme vhodný pozemok pre náš vysnívaný dom, alebo vyberáme vhodný typ domu pre náš, možno nie príliš ideálny (ale finančne dostupný), pozemok.

Či už ideme stavať na rovine alebo vo svahu, v zásade máme na výber dve možnosti: bungalov alebo viacpodlažný dom. Oba majú svoje výhody aj nevýhody a je len na nás, ktoré uprednostníme a ktorým ustúpime. Ak rozmýšľame nad kúpou pozemku, ktorý je vo svahu, preto, že je lacnejší, mali by sme rátať s tým, že finančne sa stavba navýši práve kvôli tomuto svahu, keďže, ako sme už spomínali, konštrukcia býva náročnejšia. Samozrejme, aj na drahšom pozemku s lepšími parametrami sa dá postaviť lacnejší dom a opačne. Všetko teda závisí od požiadaviek a finančných možností investora.

Ďalšou kapitolou je, že aj keď si postavíme pre nás perfektný dom na perfektnom pozemku, automaticky to neznamená, že bude pre nás ideálny po celý život (aj keď môže). Človek a s ním aj jeho potreby sa počas života menia, a preto, čo bolo pre mňa vhodné kedysi, nemusí byť už vhodné dnes (nie bezpodmienečne). Ako rodič s malými deťmi, investor logicky uprednostní bungalov. Neskôr je detí možno viac a bungalov je zrazu primalý, bez kúska súkromia. Vychádzajúc z nových potrieb rodiny mu logickejší príde viacpodlažný dom, kde si každý nájde to svoje. Deti však odrastú a ak sa odsťahujú, poschodový dom s krkolomným schodiskom sa pre staršieho a možno imobilnejšieho pôvodného investora stane zbytočným a chcel by radšej bývať opäť v bungalove. „Ale – čo ten krásny upokojujúci výhľad z druhého poschodia? Ten by mi chýbal…“ V prípade, že financie nie sú žiadnym problémom, je riešením opätovné
(napríklad aj každú dekádu) stavanie nového domu podľa momentálnych požiadaviek investora. Áno, aj takí neúnavní „stavitelia“ sa nájdu.

Či bungalov alebo poschodový dom, či vo svahu alebo na rovine, investor by mal dobre poznať svoje očakávania a v rámci možností predpokladať aj svoje budúce potreby, nakoľko dom sa na určitú časť jeho života (možno celý život) stane jeho domovom, útočiskom a určite aj členom rodiny. Preto by sa v ňom mal cítiť ako doma…

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk