Príklad, ako sa dá akumulovať el. energia z malej FV elektrárne na RD

Fotovoltaické hybridné systémy malých FV elektrární svojím vývojom a riešením akumulovania nespotrebovanej el. energie už dnes dokážu riešiť základný problém časovej nevyváženosti medzi výrobou a spotrebou. Aké sú praktické skúsenosti a poznatky z reálne fungujúcich systémov?

Predstavíme vám hybridný systém s jednosmerným
výkonom 9,5 kW s hybridným meničom Fronius 5.0 S a batériovou súpravou Fronius 12.0, ktorá ponúka užitočnú kapacitu 9,6 kWh na ukladanie energie. Tento systém bol postavený v reálnom RD na Slovensku spoločnosťou SR SOLAR s.r.o. a je v prevádzke už niekoľko mesiacov.

Hlavným dôvodom obstarania predstavovaného hybridného systému výroby a akumulácie el. energie z fotovoltaických panelov bola úvaha o väčšej nezávislosti RD od dodávok elektrickej energie od distribučnej spoločnosti a vedomie, že si zákazník spotrebuje vlastnú energiu aj v čase, keď fotovoltaika nevyrába elektrickú energiu. Zároveň sa týmto systémom riešili určité „obštrukcie“ zo strany distribučnej spoločnosti ohľadom výkupu prebytkovej el. energie, ktoré poznajú všetci záujemcovia o stavbu malých FV elektrární na strechách rodinných domov.

Dlhodobá akumulácia je už vyriešená
Technické riešenia akumulácie vyrobenej el. energie do akumulátorov boli doteraz označované ako „ťažko riešiteľné“ a ak, tak s krátkou dobou životnosti akumulátorov a vysokou cenou. Predstavované riešenie vyvracia tieto mýty. Dôležitým faktom je, že výrobca akumulačného batériového systému Fronius udáva životnosť tohto centra v tzv. cykloch. Batériová súprava je dimenzovaná na
8 000 cyklov, pri priemernom počte 250 – 350 cyklov
(1 cyklus = nabitie i vybitie) v jednom roku. To predstavuje 25 – 30 rokov životnosti batérií. Výrobca Fronius postavil svoj hybridný systém na batériách Sony s technológiou LiFePo, s ktorou má Sony viac ako 7-ročnú skúsenosť, čiže deklarovaná životnosť batérií je už overená u výrobcu batérií. Garančná záruka batériovej súpravy je rovnako dlhá ako pri invertore a stanovená na 7 rokov.
Menič jednosmerného prúdu Fronius bol zvolený z toho dôvodu, že jeho inštalácia je možná i bez batériového manažmentu (takto sa najprv pri tejto malej FV uvažovalo). Absencia manažmentu však dovoľuje rozšírenie celého systému, a tak sa teda (po „obštrukciách“ distribučky) zákazník rozhodol pre komplexné riešenie.

Úvahy o cene
Pri rozhodovaní sa, či si majiteľ RD postaví na streche malú FV elektrárničku, je asi tým najdôležitejším atribútom cena. Oproti štandardnej cene FV elektrárne bez akumulácie je hybridný systém v tejto výbave drahší o 60 %. Cena by mohla byť nižšia, ale majiteľ hybridného systému mal požiadavku na maximálny komfort a vysoký štandard bez akejkoľvek údržby. Systém je vyladený do najmenšieho detailu pomocou elektronického monitoringu. Majiteľ si hybridný systém kompletne monitoruje na počítači alebo smartfóne. V prehľadných grafoch je na obrazovke vidieť výrobu elektrárne, momentálnu spotrebu energie z výroby, spotrebu celého domu, stav nabitia batérií a tiež stav, kedy čerpá energiu zo siete. Za mesiace prevádzky už teraz majiteľ vidí, že jeho rozhodnutie nebol  krok zlým smerom. Väčšinu vyrobenej energie spotrebuje a celý systém funguje plne automaticky k spokojnosti zákazníka.

Zdroj: SR SOLAR s.r.o., p. Rastislav Ondrejka

Konvektory a nízkoteplotné zdroje vykurovania

Dnešná doba s modernou výstavbou kladie čím ďalej, tým väčší dôraz na energetickú úspornosť vykurovania budov.

Moderné stavebné materiály dokážu znížiť tepelné straty na minimum, a tak použitie tepelného čerpadla alebo iného nízkoteplotného zdroja, napríklad kondenzačného kotla, je štandardnou voľbou. Ďalej sa táto sústava dopĺňa napr. o kombináciu solárneho ohrevu TV. Uvedené zdroje tepla sú tzv. nízkoteplotné. Ak sa investor rozhodne pre teplovodné vykurovanie s nízkoteplotným zdrojom, rieši otázku koncového zariadenia čiže vykurovacieho telesa.

KONVEKTORY
Alternatívou alebo doplnkom sú teplovodné konvektory. Konvektor je vykurovacie teleso, ktoré je tvorené výmenníkom tepla, ktorý je umiestnený v „dizajnovom obale“ podľa typu inštalácie (podlahový, nástenný alebo tzv. fasádny, a to ako vykurovacie lavice prípadne ako tepelný výmenník pre individuálne inštalácie). Konvektory sa vyznačujú minimálnym vodným objemom.
Okrem vysokej účinnosti pri vykurovaní je samostatnou kapitolou pri konvektoroch využiteľnosť na ochladzovanie miestností. Táto vlastnosť môže byť pri konvektoroch benefitom zadarmo. Napríklad v systéme s tepelným čerpadlom, ktorý umožňuje reverzný chod, teda že cez leto chladí, v zime kúri, je možné tento účel dosiahnuť iba s jedným koncovým zariadením – konvektorom.
V sortimente spoločnosti KORADO možno aktuálne voliť z 5 produktových radov a mnohých dostupných kombinácií. V prípade podlahových konvektorov je podľa typu možné voliť z niekoľkých krycích mriežok.
Česká spoločnosť KORADO, a. s., zaradila do svojho programu kompletný sortiment konvektorov značky LICON. Začlenenie konvektorových telies do sortimentu skupiny priamo súvisí s dlhodobou stratégiou investovať do inovatívnych technológií, ako aj do nových produktov a produktových radov, ktoré uspokoja rastúci dopyt zo strany zákazníkov.

KORADO
Spoločnosť vyrába a na slovenský i svetový trh dodáva široký sortiment vykurovacích konvektorov a radiátorov. Konvektory s optimalizovanou konvekciou sú súčasťou integrovaného systému S-CONTROL – energeticky úsporných vykurovacích telies na nízkoteplotné vykurovanie, vetranie a rekuperácie. Veľkou prednosťou konvektorov systému S-CONTROL je ich vysoká účinnosť aj pri nízkych teplotných spádoch. Navyše sa veľmi rýchlo ohrievajú a dokážu efektívne odovzdávať teplo do miestnosti. Oproti štandardným radiátorom disponujú tiež veľmi malým vodným objemom (až o 90 % menším v porovnaní s bežnými radiátormi), čo prináša významné úspory energie potrebnej na ohrev vody.

RADIK RC – to je označenie unikátnych energeticky úsporných radiátorov s riadeným zatekaním, keď je možné regulovať prietok ohriatej vody telesom iba prednou doskou. Teraz prichádza na trh firma KORADO tiež s novinkou nástenných vetracích prístrojov a rekuperačných jednotiek, ktoré zaisťujú nielen kontrolovaný prívod čerstvého vzduchu, ale preberajú aj mnoho dôležitých funkcií pre ľudské pohodlie.
Radiátory RADIK RC spoločne s konvektormi s optimalizovanou konvekciou a vetracími a rekuperačnými jednotkami, takisto ponúkanými spoločnosťou KORADO, tvoria systém nízkoenergetických výrobkov S-CONTROL. Kvalitu výrobkov KORADO si už overilo viac ako 30 miliónov zákazníkov po celom svete.

www.korado.cz

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk