Realizácia zimnej záhrady a fasády za pomoci Klaes 3D

Zimné záhrady alebo celosklenné fasády z drevo-hliníka či iných konštrukčných materiálov môžete vytvárať ľahko a rýchlo vďaka softvérovemu riešeniu Klaes 3D, ktorý skvelo odprezentuje, skalkuluje a presne vyrobí aj zložité konštrukcie.

Klaes 3D vyvíja spoločnosť Horst Klaes GmbH&Co. KG.
Tá je na trhu už od roku 1983 a v súčasnej dobe zaujíma celosvetovo vedúcu pozíciu medzi softvérovými spoločnosťami pre výrobcov a predajcov okien. Softvér sa ľahko obsluhuje a posunie vás o veľký krok dopredu. Spoločnosť Klaes, ktorá tento program vyvíja, kladie zvláštny dôraz na špecifické požiadavky užívateľov. Vo vašom systéme za pomoci flexibilného dátového konceptu môžete vytvárať profily pre výrobu systémov záhrad, ale aj sklenených fasád takmer zo všetkých typov materiálu.
Klaes 3D nie je závislý ani od statického systému ani od materiálu. Vždy je tým správnym riešením, či ide o drevo, drevo-hliník alebo oceľ. Vďaka vysoko flexibilnému a komplexnému datovému systému si do programu môžete začleniť aj vlastnú konštrukčnú metódu. Môžete v ňom ukladať svoje systémy profilov všetkých druhov materiálov alebo vlastné konštrukčné detaily, napríklad individuálny spôsob uchytenia odkvapov. Softvér navyše vďaka napojeniu sa na konštrukčný program Klaes ponúka k dispozícií aj výkonný obchodný software.

Ľahké projektovanie
Zmien v konštrukcii objektu sa už nemusíte báť. Stačí kliknúť myšou a Klaes 3D automaticky prepočíta a zobrazí všetky zmeny – opravy riešení od kalkulácie, cez čiastkové rezy, až po výrobné výkresy a spotrebu materiálu. Môžete tak ľahko konštruovať, efektívne vyrábať a profesionálne prezentovať aj veľké a zložité riešenia zimných záhrad alebo aj celosklených fasádnych systémov. Precízny Klaes 3D automaticky vytvorí nárezové plány profilov aj objednávku skla. Samozrejmosťou je možnosť zobrazenia rezu celej zostavy aj jednotlivých častí vrátane kótovania všetkých dôležitých rozmerov a prehľadu spotreby materiálu.

Röntgenový náhľad
S takzvaným „röntgenovým náhľadom“ máte jedinečnú možnosť vopred skontrolovať rezy a detaily opracovania. To, čo vidíte v náhľade, je to, čo aj po výrobe na CNC strojoch dostanete. Nepotrebujete ani znalosti CAD a aj napriek tomu môžete zložité konštrukcie alebo aj špeciálne riešenia ľahko importovať do 3D KLAES ako CAD „drôtené modely“.

Skúšobná predmontáž je minulosťou
Model na obrazovke je s Klaes 3D presným obrazom budúcej konštrukcie. Pri presnom dodržaní výrobných podkladov môžete dokonca upustiť od časovo náročnej skúšobnej predmontáže. Finálna montáž u zákazníka je taká jednoduchá, že ju pokojne môžeme prirovnať k stavbe z lega. Všetky spoje môžete kontrolovať vo forme 3D náhľadov alebo priečnych rezov. Týmto sa z Klaes 3D stáva už na obrazovke “skúšobná montážna hala”, kde máte možnosť včas odhaliť prípadné konštrukčné chyby.

Rýchle prispôsobenie k zmenám
Už raz navrhnuté riešenia môžete použiť aj v nasledujúcich aplikáciách, v ktorých sa riešia požadované zmeny riešení. Prednosťou Klaes 3D je okamžitá vizualizácia a vyhodnotenie vykonaných zmien, ktoré sa automaticky premietnu v najväčších detailoch ihneď po úprave parametrov. V integrovanom 2DKlaes CAD môžu byť výkresy rezov a detailov zobrazené vedľa seba a následne zlúčené so stavebnými výkresmi. Vďaka tomu sa po zmenách výkresy vrátane kótovania automaticky aktualizujú. Tieto 3D náhľady potom poskytujú výrobcom, architektom i koncovým zákazníkom všetky dôležité informácie ako zmeny ovplyvnia realizáciu. Program tak neponúka len návrh projektu, ale aj možnosť sa v priebehu realizácie prispôsobiť požiadavkám zákazníka.

Klaes CAM
Svoje CNC stroje môžete ovládať priamo z Klaes 3D s pomocou Klaes CAM. Tento software vám umožní vidieť všetky opracovania už na monitore, a to s autentickým 3D zobrazením. Klaes CAM vytvorí CNC strojnícke programy na základe meniteľných prednastavení a pre každý typ opracovania môžete zvoliť špecifické parametre. Môžete tak riadiť všetky CNC stroje určené na spracovanie dreva.
Viac informácií o Klaes 3D nájdete na našej webovej stránke.

mobil: 0918 869 125
email: rkiss@klaes.com
Snímky: Klaes CZ s.r.o.

www.klaes.cz

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk