REVITAL SYSTEM rieši chyby starých balkónov

Plánovaná rekonštrukcia domu je skvelou príležitosťou pre výmenu starých balkónov za nové predsadené lodžie.

Lodžie a balkóny bytových domov sú vystavené klimatickým podmienkam. Vplyvom týchto podmienok dochádza k objemovým zmenám betónových podest balkónov, ktoré zapríčiňujú vypadávanie celých častí ŽB dosiek. Následne dochádza ku  korózii výstuží a ďalších kovových prvkov balkónov. Staré balkóny či lodžie sú tak životu nebezpečné. Opravy sú zložité a často aj neúspešné. Od nás dostanete riešenie na ďalších 60 rokov.

Nová konštrukcia predsadených lodžií je založená na betónových základových konzolách, ktoré sú nad úrovňou existujúcich základov domu. Steny sú ukotvené pomocou oceľových kotiev (cez obvodový plášť domu) do priečnych nosných panelov alebo stropných panelov, poprípade vencov existujúceho domu.
Zábradlie je riešené ako celobetónové (v súčasnosti naj­predávanejšie) alebo oceľové opatrené zinkovaním a syntetickým náterom s čírou alebo nepriehľadnou výplňou.
Lodžie systému REVITAL SYSTEM ponúkajú omnoho dlhšiu životnosť ako variant opravy či výmeny existujúcich balkónov za celokovové.

Ponúkame nasledovné konštrukčné riešenia
 Riešenia pre dom, kde boli inštalované zavesené kovové balkóny. V tomo prípade sa najprv za pomoci žeriavovej techniky odstránia závesné kovové balkóny. V ďalšej fáze dôjde k vysekaniu základových káps v obvodovom plášti domu, do ktorých sa uložia základové dielce  bočných stien predsadených lodžií, a postaví sa celý stĺpec nových lodžií s priebežným kotvením do obvodového plášťa domu, a to do maximálnej výšky 13. poschodia.

 Riešenie pre domy so zapustenými lodžiami. Terajší stav lodžií funguje ako rebrovanie u chladiča, z ktorého sa prenáša chlad na celé teleso obývacej izby. Toto je mierne zložitejšie riešenie, nakoľko sa ako prvá musí odstrániť konzola existujúcej lodžie a jej bočné steny. Následne sa inštalujú nové bočné steny predsadených lodžií a súčasne sa montujú od starej stavby oddilatované stropné dosky nových predsadených lodžií. Výhodou nových lodžií je väčšia úžitková plocha, a to 5,4 m2 oproti priemerným 2,5 m2. Dôležitou zmenou je však odbúranie tepelného mostu.
U nových lodžií je tepelný most v čo najväčšej možnej miere prerušený medzerou medzi dielcami a existujúcou fasádou, medzera je vyplnená izolantom. Jediný kontakt s fasádou je cez kotviace tŕne a základové dielce, ktoré nesú novú konštrukciu.

 Panelové alebo murované domy, ktoré majú vysunuté železobetónové balkóny. V tomto prípade je postup prác realizovaný tak, že sa najprv odstránia staré poškodené balkóny, čím sa zlikviduje lineárny tepelný most v podlahe izby. Následne sa realizuje sústava nových základov, ktoré „ponesú“ nové bočné steny predsadených lodžií. Aj v tomto prípade je nová stropná doska dilatačne oddelená, a tak neexistuje žiadne ochladzovanie obývačiek od nových krajších balkónov.

 Výstavbu predsadených lodžií možno urobiť aj u domov, ktoré balkóny vôbec nemajú. Ide o novú stavebnú konštrukciu, ktorú predsadíme pred existujúcu stenu, v ktorej sú inštalované okná. Tieto sa budú musieť zdemontovať v plnom rozsahu a v podokennom priestore – parapete vybúrame otvor cca 90 x 90 cm pre balkónové dvere. Existujúce okenné zostavy zmeníme na zostavu balkónovú.

 Pri dome s francúzskymi oknami odstránime pred­okenné zábradlie a pred túto zostavu okien postavíme nové predsadené lodžie tak, že sa vybudujú nové základy, do ktorých sa ukotvia nové bočné steny a stropné dosky predsadených lodžií.

 Novo montované lodžie možno dovybaviť bezrámovým alebo posuvným zasklením. Získate tak nie len ochranu vnútorných priestorov lodžie, ale i súkromie a skvelú klímu celého bytu. S montážou rôznych typov zasklenia lodžií máme bohaté skúsenosti a ochotne vám pomôžeme vybrať najvhodnejšie vyhotovenie. Vyhnete sa tak sklamaniu z nevhodne zvolenej konštrukcie zasklenia.

REVITALSTAV SK s.r.o.
Kragujevská 12
010 01 Žilina
mobil: 0903 264 690
www.revitalstav.sk

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk