Riešenia pre ochranu majetku

Havária potrubných systémov rozvádzajúcich vodu či haváriasamotných spotrebičov, ktoré pri svojej prevádzke sú pripojené na rozvody vody, môže byť veľmi nepríjemným zážitkom s vysokými finančnými dopadmi z nasledujúcich opráv.

Je preto potrebné takýmto nepredvídateľným haváriám predísť. Existuje systém včasnej detekcie poruchy  a rýchleho uzatvorenia prívodu vody pomocou inteligentného uzáveru na hlavnom prívode a tento systém  pracuje v automatickom režime. Ide o Nórsky patent s názvom Waterguard.

guard 2

Tento automatický detekčný systém je založený na bezdrôtových alebo káblových senzoroch (inštalovaných pri spotrebičoch – pračka, umývačka riadu, vaňa, sprchy v kúpeľni či kuchynský drez…). Senzory sú  spojené v centrálnej riadiacej jednote ktorá je napájaná el. energiou (230 V). V prípade netesnosti či poruchy – vytekaniu vody, túto senzor okamžite identifikuje a signalizuje.  Riadiaca jednotka vyšle signál hlavnému ventilu, aby uzavrel prívod vody do objektu a tým zabránil škodám na majetku. Zároveň centrálna jednotka vás upozorní o udalosti zvukovým a el. signálom do prímacej jednotky(počítač, mobil….).

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk