Rodinný dom VELUX už desiaty raz!

Stredoškolská súťaž Rodinný dom VELUX obohatená o jubilejnú kategóriu

Súťaž Rodinný dom VELUX organizuje firma VELUX SLOVENSKO spol. s r. o. pod záštitou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Tento rok sa koná jej jubilejný desiaty ročník.

Prihlásení študenti majú za úlohu vytvoriť štúdiu dostatočne presvetleného rodinného domu s možnosťami efektívneho vetrania. Dostatok denného svetla i čerstvého vzduchu majú v prípade prihlásených projektov priniesť práve výrobky VELUX. Štúdia by mala spĺňať požiadavku na energeticky hospodárne riešenie budovy a zároveň zabezpečiť optimálne vnútorné prostredie, ktoré by viedlo ku zdravému a komfortnému bývaniu.

RD_VELUX_2

Sprievodnou aktivitou 10. ročníka súťaže je opäť možnosť zúčastniť sa workshopov v Kompetenčnom centre VELUX v Brne.

Odovzdaniu projektov podlieha registrácia študentov, ktorá trvá až do 2. marca 2018. Okrem individuálnych výhier môže jedna zo zúčastnených škôl získať sponzorský dar v hodnote 300 eur za najviac odovzdaných projektov.

Jubilejná kategória – Návrh interiéru

Výnimočnosťou desiateho ročníka súťaže je aj nová kategória – Návrh interiéru. Študenti sa môžu zapojiť do obidvoch kategórií (Rodinný dom, Návrh interiéru), ale aj samostatne do jubilejnej kategórie. V obidvoch kategóriách bude porota hodnotiť využitie výrobkov VELUX. Výherca jubilejnej ceny za interiér získa v celoslovenskom kole 300 eur.

Priebeh súťaže bez zmien

Priebeh súťaže ostáva zachovaný podobne ako počas 9. ročníka. Do polovice mája 2018 budú na školách interné školské kolá. Z nich môžu v rámci kategórie Rodinný dom postúpiť do druhého (celoslovenského kola) maximálne tri návrhy z každej prihlásenej školy. Každá škola má tiež možnosť ohodnotiť dva ďalšie projekty tzv. divokou kartou a posunúť ich do celoštátneho kola. Počet projektov v kategórii Návrh interiéru, postupujúcich do finále, nie je obmedzený.

RD_VELUX_1

Do celoslovenského kola súťaže postúpilo počas deviateho ročníka 59 projektov.

Súťažné práce v celoslovenskom kole vyhodnotí odborná porota a rozhodne o prvých troch miestach v kategórii Rodinný dom a o prvom mieste v kategórii Návrh interiéru. Okrem hlavnej ceny môže udeliť aj zvláštne ocenenie. Výhercovia a postupujúci do celoslovenského kola v kategórii Rodinný dom získajú peňažné odmeny resp. vecné ceny.

Podobne ako počas deviateho ročníka aj tentoraz budú mať školy možnosť zúčastniť sa workshopov v Kompetenčnom centre VELUX v Brne. Témou workshopu bude opäť denné svetlo v budovách a študenti si budú môcť pozrieť ukážku montáže strešného okna do strešného plášťa.

Registrácia účastníkov je do 2. marca 2018 ● Súťažné návrhy treba odovzdať do 18. mája 2018 ● Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže bude 19. júna 2018.

Viac informácií o súťaži možno nájsť na webovej stránke spoločnosti VELUX (www.velux.sk/odbornici/architekti-a-projektanti/sutaze/rodinny-dom) a na facebookovej stránke Rodinný dom VELUX.

Snímky: Martin Matula

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk