Rolety za akciové ceny

S blížiacim sa letom, sa čoraz viac ľudí ktorí majú zobytnené podkrovia zaujíma o to akodomácnosť ochrániť pred prehrievaním. Najprirodzenejším spôsobom je inštalácia vonkajšieho tienenia na strešné okno. Spoločnosť VELUX sa rozhodla pomôcť zákazníkom, ktorí zvažujú túto investíciu pri kúpe strešných okien.

Kúpa diaľkovo ovládanej vonkajšej rolety typu SML a SSL sa do 30. júna 2017 oplatí viac, ako predtým! Nebudete musieť používať klimatizácie po celý deň a noc a od spoločnosti VELUX získate späť 50 € za každú zakúpenú diaľkovo ovládanú vonkajšiu roletu SML a SSL Stačí, ak si zákazníci zakúpia do konca júna 2017 spomínaný typ diaľkovo ovládanej vonkajšej rolety a doklad o jej kúpe zaregistrujú na špeciálne vytvorenej webovej podstránke spoločnosti VELUX. Akciu si môžu uplatniť do 15. júla 2017.

www.velux.sk

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk