Slovenergookno radí na tému: Aké okná

Slovenergookno je združením Slovenských výrobcov výplní stavebných otvorov a dverných konštrukcií. Združuje dodávateľov súvisiacich komponentov, technológií a materiálov na zabudovanie okien.

Jedným zo základných poslaní združenia SLOVENERGOokno je presadzovať v praxi výrobu, predaj a montáž kvalitných domácich otvorových výplní stavieb spĺňajúcich požiadavky noriem, interných smerníc a najnovších poznatkov vedy a techniky. Nie poslednou úlohou združenia je ochrana spotrebiteľov pred dodávkami nekvalitných okien a dverí a pred porušovaním noriem pri ich montáži do stavieb. Veľmi dôležitou oblasťou je poradenská činnosť. Od svojho vzniku sa združenie každoročne zúčastňuje výstav CONECO – RACIOENERGIA v Bratislave a DOMEXPO Nitra, kde bezplatne poskytujú členovia združenia návštevníkom – spotrebiteľom rady vo veci kvality otvorových výplní stavieb a reklamácií na tieto výrobky. Bezplatne poskytujeme spotrebiteľom pomoc pri identifikácii príčin nekvality výrobku a montáže na základe zaslaných fotografií!

Ing. Pavol Panáček, PhD.
SLOVENERGOokno

P. S.
Aby ste si vedeli predstaviť, ako táto služba funguje, prinášame vám niekoľko príkladov poradenstva. V prípade záujmu sa môžete na nás obracať aj pomocou e-mailu: tajomnik@slovenergookno.sk.

Otázka: E. V.
Po zateplení našej bytovky mi vznikol problém. Naša bytovka má 4 podlažia. Ja bývam na najnižšom. Pri zatepľovaní nám všetkým menili vonkajšie parapetné dosky. Môj problém je v tom, že všetky parapety nad mojím bytom sú od rohu ostenia užšie, ako mám ja (zhruba o 20 mm), čím mi pri daždi všetka voda z vrchných bytov steká na môj parapet, z ktorého sa odráža a všetko mi zateká na okná. Po daždi som to zmerala a voda mi striekala do výšky 55 cm od spodného rámu okna. Pred výmenou parapetov som tento problém nemala. Dala som sťažnosť na SVB, kde mi odpísali, že neexistuje norma, aby všetky parapety nad sebou mali rovnakú šírku od hrany stien. Preto by som prosila o radu, či existuje nejaká smernica, ktorá určuje, že parapety nad sebou musia mať rovnakú šírku, ktorá vyčnieva od hrany stien.

Odpovedá: P. P.
Odporúčania na umiestnenie klampiarskych výrobkov, t.j. aj parapetov okien, uvádza STN 73 3610 – Navrhovanie klampiarskych výrobkov (www.sutn.sk). Hrana parapetu by mala presahovať fasádu min. 3 cm a mala by byť u všetkých okien nad sebou rovnaká.
 
Otázka: J. Z.
Chcel by som v zateplenom panelovom dome (zalomené ostenia) namontovať nové plastové okná (výmenou za staré drevené, ktoré sme pred zateplením nestihli vymeniť). Chcel by som ich ale namontovať aj s izolačnými páskami kvôli tomu, že máme negatívnu skúsenosť s vlhnutím a plesnením stien okolo okien (aj pri intenzívnom vetraní). Firma, u ktorej som našiel kvalitné okná za dobrú cenu, mi ale tvrdí, že izolačné pásky sa montujú len na rovné ostenie. Ja však viem, že napr. Slovaktual montuje bežne v panelákoch s izolačnými páskami. Zvažujem preto, že by som si montáž zabezpečil sám. Viem, že na web-stránke Vášho združenia máte Register autorizovaných montážnikov, ale chýbajú mi referencie o kvalite ich práce. Chcem Vás preto požiadať, či by ste mi vedeli niektorého (alebo viacerých) odporučiť na výmenu okien s izolačnými páskami. Myslíte, že na utesnenie pripájacej škáry je možné aj použitie kompripásky 3v1 ako ISO-BLOCO ONE alebo Illmod Trio +?

Odpovedá: P. P.
V zalomenom ostení Vám odporúčame použiť zvonka komprimačnú pásku (paropriepustnú a vodonepriepustnú) a zvnútra paronepriepustnú fóliu. Výber je rozsiahly:
http://www.allmedia.sk/ alebo http://www.soudal.sk/.

Otázka: P. M.
Mám problém s vývozom drevených okien do Azerbajdžanu. Chcú okrem certifikátu na eurohranoly aj fytocertifikát na drevo. Kto ho vydáva na Slovensku? Ďakujem.

Odpovedá: P. P.
Obráťte sa na Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave. Na jeho internetovej stránke získate podrobnosti.

Otázka: P. H.
Pozeral som si na vašej stránke energetické certifikáty. Väčšina má uvedené izolačné dvojsklo 4-16-4 s argónom, ale už som sa stretol s predajcami, ktorí ponúkajú 4-18-4 s argónom. Ktoré izolačné dvojsklo z týchto je lepšie? Myslím po energetickej stránke, že to prepúšťa menej tepla von.

Odpovedá: P. P.
V súvislosti s Vašou otázkou Vám oznamujem, že zväčšenie medziskleného priestoru z 16 na 18 mm je u číreho izolačného dvojskla sprevádzané zlepšením súčiniteľa prechodu tepla o 0,1 W/(m2.K) – napríklad z 2,5 na 2,4 pri plnení argónom alebo z 2,8 na 2,7 pri plnení vzduchom. U lepších izolačných skiel s Ug 1,1 W/(m2.K) s povlakom (pokovením) skiel sa tento vplyv zväčšenia medziskleného priestoru už významnejšie neprejavuje, prevládajú skôr negatíva (kvalita vyhotovenia), spojené s použitím širšieho rámčeka.

Otázka: J. B.
Týmto si Vás dovoľujem požiadať o informácie o rámoch okien – Uf podľa výrobcov, počtu komôr rámu okna a druhu materiálov v zmysle STN 73 0540-4, čl. 9.1.1 – a taktiež skiel použitých v oknách, ich emisivitu(?) podľa druhu skiel a s rôznymi úpravami – nalepenou fóliou, pokovením… Ide mi o kontrolu parametrov projektového riešenia navrhnutých okien a taktiež o kontrolu poskytovaných informácií dodávateľmi pri ich cenových ponukách.

Odpovedá: P. P.
Vami požadovanými informáciami (skôr katalógom) parametrov Uf jednotlivých profilov na výrobu okien nedisponujeme a vzhľadom k počtu výrobcov a dovozcov v SR by bol veľmi rozsiahly. S ohľadom na neustále zmeny a vývoj u výrobcov profilov by nebol nikdy úplný. Tieto informácie máme len u svojich členov – držiteľov oprávnenia na energetické štítkovanie okien. Tu, na základe jednej hodnoty (energetickej bilancie okna), je možné navzájom porovnávať okná rôznych výrobcov „vyskladaných“ z rôznych profilov, izolačných skiel a technológií. I tu nenájdeme konečný výpočet možností, pretože iné požiadavky sú na okná do obytnej budovy, iné do kancelárií, škôl a pod. V prvom kroku odporúčame spoluprácu s architektom. Po definovaní požiadaviek na Vaše okná Vám navrhujeme, aby ste oslovili jednotlivých výrobcov. Pokiaľ by Vám nestačil výber cca 90 druhov okien nachádzajúcich sa na našej internetovej stránke, môžete využiť niektorý internetový dopytový portál (napr. www.abcsk.sk, www.aaadopyt.sk alebo www.123dopyt.sk). U väčšiny je zadanie dopytu bezplatné. Prv spomínanú energetickú bilanciu Vám vieme spočítať na základe doručených vyšpecifikovaných protokolov aj pre iného ako nášho člena (za úhradu), avšak bez garancie, čo Vám bude dodané, pretože u našich členov minimálne raz ročne kontrolujeme používané polotovary a ich dodávateľov podľa dodacích listov a najnovšie aj kontrolou obsahu plynu argónu alebo kryptónu v izolačných sklách. Pokiaľ by ste si chceli napriek tomu vyberať výrobcu sám, navrhujeme Vám vyžiadať si pre izolačné sklá hodnotu súčiniteľa prechodu tepla (Ug) a solárneho faktora (g) z protokolu o výpočte vykonanom podľa EN 673 a EN 410 alebo merania Ug v akreditovanom laboratóriu podľa EN 674. Ďalšími dôležitými vlastnosťami z pohľadu použitia okna sú svetelná priepustnosť (τ) v % a priepustnosť UV žiarenia (τUV) v %. Vami uvádzaná požiadavka na emisivitu je len prostriedkom k získaniu týchto hlavných charakteristík. To znamená, že pri zadaní zákazky nemusíte uvádzať emisivitu, ale konečné hodnoty (prv uvedené), ktoré majú byť splnené.

Otázka: Ing. J. P.
Na stavbe sa stretávam s tvrdením, že nová norma na montáž okien neuvádza, že sa pena nesmie orezávať, tak to musím rešpektovať? Možno máte spôsob, ako takýmto odborníkom oznámiť, že nevedia montovať. Môžem poprosiť o poradenie?

Odpovedá: P. P.
Je logické, že PU pena sa v škáre neorezáva, pretože sa otvorením štruktúry zvyšuje nasiakavosť, a tým dochádza k zhoršeniu tepelno-technických vlastností. Ak je montáž „urobená“ tak, že treba PU orezať, bol zvolený nevhodný typ peny. (Pozri aj publikované desatoro v odkaze (http://www.floowie.com/sk/slovenergookno/publikacie.) Odporúčam odkázať na čl. 3.1.2 a 3.2.2 STN 73 3134.

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk