Slovenské výrobky hitom tohtoročných dotácií

Slnečné kolektory najväčšieho slovenského výrobcu patria niekoľko desaťročí k najpredávanejším produktom na trhu obnoviteľných zdrojov energií. Svoje postavenie na trhu potvrdili aj v doterajších kolách podporného programu Zelená domácnostiam, kde boli najžiadanejšími a najčastejšie inštalovanými výrobkami.

Slnečné kolektory od spoločnosti THERMO/SOLAR Žiar
Slnečné kolektory od spoločnosti THERMO/SOLAR Žiar dávajú konečnému zákazníkovi istotu, že kupuje výrobok, na ktorého vývoji a výrobe sa podieľajú slovenskí zamestnanci slovenskej spoločnosti. Zákazník získava záruku 12 rokov a praxou overenú životnosť kolektora viac ako 40 rokov.
THERMO/SOLAR má individuálny prístup ku každému zákazníkovi a je schopný zabezpečiť nielen dodávky  štandardných zostáv, ale tiež špecifické riešenia na základe požiadaviek architekta, projektanta alebo konečného užívateľa našich výrobkov.

Aké výhody získa zákazník, ak si vyberie produkty od spoločnosti THERMO/SOLAR?

Mimoriadne dlhú životnosť
Spoločnosť stavia na svojich dlhoročných skúsenostiach v oblasti výskumu a vývoja. Výrobky spoločnosti THERMO/SOLAR Žiar s.r.o. majú praxou overenú vyše 40 ročnú životnosť. Takouto spoľahlivosťou sa nemôže v súčasnosti prezentovať žiadny európsky výrobca slnečných kolektorov.

Overenú kvalitu
Od druhej polovice 70-tych rokov prešli slnečné kolektory spoločnosti THERMO/SOLAR mnohými vylepšeniami a inováciami, z ktorých niektoré sú dokonca chránenými patentovanými riešeniami. Špeciálny spôsob spájania medeného potrubia s hliníkovým absorbérom zabezpečuje mimoriadne efektívny prenos tepla, zatiaľ čo 4 mm hrubé kalené sklo, odolné extrémnym výkyvom počasia, sa stáva v dnešnej dobe neustáleho znižovania nákladov už takmer raritou.

Individuálny prístup
Po ohlásení podporného programu Zelená domácnostiam ponúka množstvo dodávateľov rôzne univerzálne balíky. Výnimkou nie je ani spoločnosť THERMO/SOLAR, no v prípade tejto spoločnosti dostáva zákazník oveľa viac. Každý návrh solárneho systému je do istej miery unikátny, a tak je aj každý podnet od zákazníka individuálne posudzovaný. Zákazníci sa môžu oprieť o plnú podporu zamestnancov spoločnosti, ktorí majú dlhoročné skúsenosti v oblasti obnoviteľných zdrojov energie (OZE). Každý zákazník má tak istotu, že jeho predstavy a požiadavky budú vypočuté a bude navrhnuté riešenie, ktoré optimálne uspokojí jeho potreby.

Komplexné služby
Tak, ako sa postupne mení spôsob života a potreby ľudí, mení sa aj ponuka služieb. Zatiaľ čo v minulosti bolo možné mnohé práce vykonávať svojpomocne, dnešná technologická úroveň mnohých zariadení to už neumožňuje a do popredia sa dostávajú spoločnosti, ktoré vedia svojim zákazníkom ponúknuť komplexné služby. V prípade spoločnosti THERMO/SOLAR to znamená okrem individuálneho prístupu k zákazníkom aj tzv. realizáciu solárneho systému „na kľúč“. Zákazník tak dostáva komplexnú službu od prekonzultovania zámeru, cez odborné poradenstvo, návrh solárneho systému, skontaktovanie so zhotoviteľom až po konečnú realizáciu. To, že realizácia solárneho systému v akejkoľvek časti územia Slovenskej republiky nie je problém, dokazuje aj počet spoločnosťou THERMO/SOLAR preškolených a odporúčaných zhotoviteľov,
ktorých je viac ako 60.

Podpora domáceho trhu
V dnešnom svete presadzovania a dotovania zahraničných výrobkov je podpora domáceho trhu dôležitejšia ako kedykoľvek predtým. Kúpou slnečných kolektorov od žiarskeho výrobcu dostáva zákazník istotu, že tento výrobok bol vyvinutý a vyrobený v jeho domácej krajine, rukami slovenských zamestnancov, a podporil tak rast domácej ekonomiky.

Záruky
O tom, že spoločnosť THERMO/SOLAR si stojí za kvalitou svojich výrobkov, svedčí aj fakt, že na ne poskytuje záruku 12 rokov. V súčasnosti ide o najdlhšiu záruku na slnečné kolektory na európskom trhu.

Špecifické riešenia
Aj keď inštalácia solárneho systému je v zásade možná na akékoľvek miesto na dome alebo v jeho blízkosti, niekedy nastanú situácie, keď je potrebné z rôznych dôvodov navrhnúť niečo špeciálne. Či už je to z architektonických dôvodov alebo ide o špecifickú mieru individuality požadovanej zákazníkom, spoločnosť THERMO/SOLAR je vždy pripravená kedykoľvek vyjsť v ústrety svojim klientom a zabezpečiť tak ich maximálnu spokojnosť. Ako príklad neobvyklého riešenia môže slúžiť špeciálna úprava kolektorov umiestnených na balkónoch hotela Jezerka v Železných horách alebo navrhnutie a následná realizácia plne funkčného kolektora v tvare hrocha v ostravskej ZOO.

SLNEČNÉ KOLEKTORY

V oboch kolách bolo vystavených najviac poukážok na slnečné kolektory. Môžeme sa stretnúť aj s označením termické kolektory. Z jedného slnečného kolektora s plochou 2 m2 je možné získať až 1000 kWh energie vo forme tepla, ktorým ohrievame väčšinou vodu v bojleri, vykurovacom zásobníku alebo v bazéne. V prvom spomínanom prípade je možné napr. s 3 kolektormi a 300 litrovým bojlerom dosiahnuť až 2/3 úspor nákladov na ohrev vody pre 4-5 člennú rodinu. Pri podpore kúrenia je možná úspora max. 20 – 25 %, nakoľko kúriť potrebujeme väčšinou práve vtedy, keď nám kolektory dodávajú najmenej energie. Pri tomto spôsobe využitia treba myslieť aj na letné využitie väčšieho množstva kolektorov, na čo je ideálna napr. kombinácia s ohrevom bazéna. Životnosť kvalitných slnečných kolektorov môže presiahnuť 40 rokov bez výraznej straty účinnosti.

Výška podpory
Rodinný dom: 500 €/kW inštalovaného výkonu slnečných kolektorov.
Limity: max. 1 750 € na inštaláciu; max. 50 % z oprávnených nákladov uvedených vo faktúre
zhotoviteľa.
Bytový dom: 450 €/kW do
20 kW + 350 €/kW nad 20 kW.
Limity: max. 1 kW/bytovú jednotku; max. 50 % z oprávnených nákladov uvedených vo faktúre
zhotoviteľa.

THERMO|SOLAR Žiar s.r.o.
Na vartičke 14
Žiar nad Hronom
965 01 Slovenská republika
Tel.: +421 45 6016000
Fax: +421 45 6716244
obchod@thermosolar.sk
www.thermosolar.sk

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk