Stále to isté – montáž okien sa fušuje „ostošesť“!!!

O nedostatkoch pri dodržiavaní kvalitnej montáže okien píšeme každý rok. Presne odkedy začala platiť nová STN 73 31 34: 2014 s názvom „Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Požiadavky, zhotovenie, skúšanie.“ Tvorcovia tejto normy očakávali, že s jej obsahom sa oboznámia všetci montážnici a predajcovia okien pochopia cieľ a prínos takejto montáže. Konečným efektom mala byť vyššia kvalita prác bez dôsledkov tvorby plesní v okolí okien. Snaha sa však míňa očakávaniam!

Ani jedno okno by už nemalo byť montované len „na PU penu“. Pripojovacia škára má byť ochránená dvoma „páskami“. Z interiéru difúzne uzatvorenou, aby do tepelného izolantu v strednej časti škáry nevnikala vlhkosť z interiéru, a zo strany exteriéru zasa páskou, ktorá zabráni vnikaniu vlhkosti do škáry a zároveň dovolí vyexportovať prípadnú vlhkosť do exteriéru. Aká je reálna prax, vám priblížime na fotografických snímkach vyhotovených v okolí Bratislavy na začiatku tohoto roku.

Čo na záver? Zámerne sme z obrázkov neodretušovávali logá z ochranných fólií, do ktorých výrobcovia profilov balia svoje výrobky. Ide o celosvetovo uznávaných výrobcov profilov pre okná a nechceli sme im za žiadnu cenu poškodiť meno!!! Je však neuveriteľné, že hoci vynakladajú neuveriteľné množstvo peňazí na školenia montážnych firiem a montážne firmy musia byť certifikované na TSÚS, stále sa na stavbách takto fušuje. Montážnici v snahe ušetriť, poškodia meno dodávateľov profilov pre okná, samotných výrobcov okien, meno stavebnej firmy, pre ktorú okná montovali, ale aj svoje meno. Prečo im je to tak jedno? Ďalšia otázka je: Kedy sa toto „fušovanie“ zastaví a kto je za takýto stav zodpovedný?

V tomto prípade ide o väčšiu administratívnu budovu, kde je predpoklad zateplenia obvodového plášťa Kontaktným zatepľovacím systémom (KZS). Pri jeho realizovaní pracovníci nožom odrežú „vytečenú“ PU (polyuretánovú) penu, aby sa im platne KZS podarilo uložiť na rovinu betónového stĺpu. To sa im síce podarí, veľmi zlé však z pohľadu tepelnoizolačných vlastností je, že pri zásahu nožom otvoria tepelnoizolačnú štruktúru PU peny. Aj keď bude prekrytá možno 2 – 3 cm polystyrénu, bude do nej vnikať vonkajšia vlhkosť vzduchu. Toto prúdenie zapríčiňuje  prirodzený fyzikálny zákon vyrovnávania teplôt rôznych prostredí. Pripojovacia škára je „diaľnicou“ pre toto prúdenie. Vlhkosť peny bude postupne stúpať a bude sa tak znižovať jej tepelnoizolačná funkcia. Situácia týchto škár je o to horšia, že na severnej strane budovy (odkiaľ je záber), nebude svietiť slnko nikdy – ani v lete, aby pena v škáre znova dokonale vyschla. Do 3 rokov bude v okolí týchto okien pleseň. Hoci sú okná vyrobené z kvalitného profilového systému, ich kvalitu „zničia“ montážnici, ktorí asi „nepočuli“ o montáži podľa Normy 73 31 34, ľudovo označovanej ako montáž „na pásky“. Keby ju použili, tak uzavrú PU penu (bolo by jej treba aj menej nastriekať) proti vlhkosti z exteriéru a nezničia jej tepelnotechnické vlastnosti.

Po pozornom prezretí si tejto snímky vám bude jasné budúce využitie obytnej miestnosti za týmto oknom, ktoré je tiež vyrobené z veľmi kvalitného okenného profilu. Na okná kúpeľní sa montujú nepriehľadné sklá. Montáž sa realizovala nesprávne – nie tak, ako prikazuje STN. Okno sa namontovalo bez použitia pások, a to ako vnútorných, tak aj vonkajších. Funkčné využitie miestnosti spôsobí, že v tejto miestnosti bude vždy vyššia vlhkosť, nakoľko v kúpeľniach je to tak! Pripojovacia škára a jej „výplň“ bude vždy z vnútornej strany namáhaná vyššou vlhkosťou. Prečo sa takto na RD namontovali okná? V snahe usporiť! Montáž sa teda realizovala zle – len na penu. Aj tá sa v „zhone nafúkala“ nerovnomerne. Ako bude vyzerať ďalší postup prác? Dofúka sa ďalšia vrstva PU peny, ktorá vytečie zo škár. Pena sa odrezaním vyrovná do roviny tehlovej steny a prekryje sa zatepľovacím systémom. Ako sa bude takáto stále vlhká pena správať v budúcnosti? Nechcite vedieť! Tým, že bude z interiérovej strany stále namáhaná vlhkosťou, sa pena stane akumulátorom vody. Táto vlhkosť prevlhčí vnútornú špaletu okolia okna a spóry plesní budú mať „rodeo“ v podobe živnej pôdy pre rast.

Toto okno je tou istou obdobou ako predchádzajúci prípad. Len je to okno na WC. Nie je to však na tej istej stavbe ako okno predchádzajúce. Je to okno z ďalšej stavby jedného developerského projektu 45 RD určených na predaj. Informáciu som sa  dočítal na veľkom bilborde na začiatku výstavby. Ľutujem budúcich majiteľov. Zaplatia cca 185 000 eur za dom, o ktorom si myslia, že… a po dvoch troch rokoch budú zbytočne reklamovať tvorbu plesní, lebo dom už bude po záruke. O tom, že niekto porušil normou predpísanú montáž, sa nedokážu presvedčiť, museli by rozobrať fasádu okolo okien. Reklamácia bude neúspešná.

Montáž okna „pribitím“ do dutinkovej veľkoformátovej tehly za pomoci klincov. Montážnik asi nikdy nepočul o tom, že ukotvenie okna v stene je namáhané ťahom, strihom a ich kombináciou podľa sily vetra pôsobiaceho na okno. Z tohto dôvodu sa okná majú namontovať v zmysle STN 73 31 34, ľudovo označovanej ako montáž „na pásky“, a do obvodovej steny sa majú fixovať zodpovedajúcimi kotviacimi prvkami. Pre tehlu to klinec nie je!!!!!

Toto je vrchol oknárskej fušerskej pyramídy. Vchodové dvere sú „pribité“ do tehlového muriva. Sú tu použité  klince dlhé najmenej 150 až 200 mm, ale je to nevhodný kotviaci prvok pre tento druh muriva. Klincami sa spájajú drevené konštrukcie, nie okná do tehlového muriva! Viete, čo sa stane pri pribíjaní klinca do vnútra tvarovky? Špic klinca rozdrví tenké vnútorné steny dutiniek, ktoré tvoria teleso tehlovej tvarovky. Tým, že sú steny rozdrvené, klinec nebude mať po obvode treciu „silu“, ktorá ho fixuje v materiále. Dvere sú veľká a ťažká hmota, ktorá sa pri otváraní pohybuje. Tento pohyb sa prenáša do rámu dverí, ktorý na výšku 2,2 m drží 5 kusov veľmi labilných klincov. Obdobne bude dverami pohybovať vietor, ktorý sa „zapiera“ na plochu dverí. Postupne sa klince  „vykývajú“, takže rám bude držaný len zatepľovacím systémom z exteriéru a omietkou z interiéru. Aby sa tomuto zabránilo, pri montáži rámu dverí do tehlovej tvarovky sa musia použiť špeciálne úchytky (hmoždinky) a skrutky alebo chemické kotvy.
 
Ing. Pavel Kleskeň, Snímky: autor

 

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk