Stavajme Domy s takmer nulovou spotrebou energie

Cesta, ako postaviť dom s nízkymi prevádzkovými nákladmi, je usmerňovaná fyzikálnym zákonom hovoriacim o prechode tepla cez stavebné konštrukcie. Prechod tepla z interiéru RD sa musí eliminovať v maximálnej možnej miere. Ako sa to dá?

Vprvom rade sa musí zvýšiť tepelnoizolačný odpor obalových konštrukcií celej stavby, teda strechy, stien, okien, dverí, ale aj podláh a základov stavby, dostatočne hrubou tepelnou izoláciou.
V druhom rade sa musí zabezpečiť akumulácia tepla a slnečnej energie v budove hlavne v zime, a to tak, že použijeme masívne stavebné materiály – napr. u drevostavieb použijeme murované nosné priečky či keramické dlažby tam, kde bude svietiť zimné slnko.
Pri domoch z tehlových alebo betónových tvaroviek máme akumuláciu tepla zabezpečenú prirodzene ako „pridanú hodnotu“ materiálovej skladby týchto tvaroviek. V lete musíme zasa zabrániť prenikaniu tepla zo slnkom ohrievaných konštrukcií do interiéru, a to sa dosiahne dostatočne hrubými tepelnými izoláciami. Takto si znížite náklady na vykurovanie aj klimatizovanie obytných priestorov.

Je ešte jedna stavebná konštrukcia, ktorá vie obytným priestorom domu odoberať, ale aj dodávať tepelnú energiu – okná. Získajú nám energiu zo slnka a pri zamračených dňoch ju však z obytného priestoru odoberú – prestupom cez tabule skla.

Ako riešiť tento problém?
Izolačné trojsklo je riešením. Treba však vybrať, aby tri tabule trojskla boli z číreho skla, aby slnečný svit prenikal do obytného priestoru a nebol jemne zeleno prefarbovný, ako je to u štandardných floatových tabúľ. Vyplnenie medzier medzi tabuľami skla by malo byť argónom. Takto sa získa trojsklo s Ug = 0,6 W/(m2.K), ktoré sú v súčasnosti energeticky a aj cenove prijateľné.

Výber stavebného materiálu
Veľmi dôležité bude rozhodnutie – z čoho si postavíte svoje bývanie. Ide o výber stavebného materiálu a následných konštrukčných riešení stien, stropov a striech stavby. Obvykle tento „rébus“ riešite guglovaním si informácií o všetkých dostupných stavebných systémoch. Nakoľko nie ste profesiou stavbári, tak si skusmo hľadáte porovnateľné parametre a snažíte sa ich zosumarizovať a porovnávať.
Čo teda u stavebných materiálov porovnávať?
Musíme porovnávať straty tepla cez 1 m2 steny (okna, dverí, strechy, atď…) pri rovnakých vonkajších a vnútorných teplotách. Tieto parametre sú označované ako hodnota U s dolným indexom a sú udávané v jednotkách kWh/m2.
Druhou „neznámou“, ktorú musíte riešiť, je obstarávacia cena, za ktorú si zaobstaráte svoj rodinný dom. Veľmi
veľa domov sa stavia cez hypotekárny úver, a tak výslednú cenu za stavbu domu je potrebné poznať už na začiatku stavby, keď si hypotéku vybavujete. Preto „guglujete ceny“ a hľadáte najlacnejší materiál. Nakoniec sa pre niektorý rozhodnete –obvykle je to však iba „pocitové“
rozhodnutie. Výber sa obvykle zúži na dve otázky: Murovaný? Drevostavba?

Riešenia sú dostupné
Pri stavbe domu najskôr vyberte vhodný stavebný systém, ktorý s dostatočne hrubými tepelnými izoláciami zabezpečí nízke straty tepla, a dom postavte kvalitne vo všetkých detailoch. Začnite však kvalitným projektom a vysoko odbornou energetickou analýzou, v ktorej porovnáte niekoľko alternatív konštrukčných skladieb. Len takto sa viete správne rozhodnúť – z čoho a ako.
Dnes, keď sú známe všetky teoretické podklady progresívnych spôsobov projektovania aj procesov realizácie, teda stavania energeticky vysoko úsporných domov, by nemal byť žiaden problém požiadať svojho projektanta, aby vám vyprojektoval dom s nízkymi stratami tepla (nZEB). Nemali by ste mať ani obavy z „vysokých“ obstarávacích nákladov takéhoto domu, pretože v podstate ani neexistujú.
V energeticky vysokoúsporných domoch (nZEB) nepotrebujete ústredné kúrenie za tisíce eur, nepotrebujete drahé klimatizácie s vysokými prevádzkovými nákladmi, ale ani centrálne rekuperačné jednotky. Pri riešení vykurovania domu s takmer nulovou spotrebou energie postačia v obytných miestnostiach lokálne infrapanely či elektrické vykurovacie telesá s veľmi nízkymi vykurovacími výkonmi a s minimálnymi obstarávacími nákladmi v desiatkach eur.

Ing. Igor Niko
energetický audítor a súdny znalec v odbore Stavebná fyzika

Predstavujeme stavebný systém MGU

Koncepcia „slovenského“ stavebného systému je postavená na akumulácii tepla a minimalizácii tepelných strát cez steny, podlahy a aj strechu domu. Najefektívnejšie „riešia“ túto problematiku masívne sendvičové stavebné konštrukcie.

Sendvičový stavebný systém MGU
Základnou myšlienkou pri vzniku koncepcie sendvičového stavebného systému MGU (využívajúceho vysoké akumulačné schopnosti betónu) bola snaha eliminovať tepelné straty cez steny v maximálnej miere. Ako sa to dá?

Ideálnym riešením sú práve sendvičové konštrukcie. Vložením tepelnej izolácie medzi dve statické steny sa dá zvýšiť tepelnoizolačný odpor obalových konštrukcií celej stavby. Stratám tepla musia zabrániť hrubé tepelné izolácie a statickú funkciu preberajú masívne betónové  tvarovky systému. Tepelné izolácie sú vkladané ako izolácie strechy, stien, špaliet okien, dverí, ale aj podláh a základov stavby.
Aby sa s teplom v dome hospodárilo efektívne, musí sa zabezpečiť akumulácia tepla a slnečnej energie v budove hlavne v zime, a to tak, že použijeme masívne stavebné materiály (využijeme teda statické prvky stien, stropu či základu a podlahy), do ktorých sa dodané teplo naakumuluje. Betón takouto masívnou konštrukciou je a má aj dobré akumulačné vlastnosti.
Základom systému je betónová tvarovka z betónu B 20. Z týchto tvaroviek sa vyskladá – vymuruje obvodový plášť stavby, ktorý sa prekryje systémovým riešením stropnej dosky. (Pozri schematický rez skladby konštrukcií domu.)

Základy
Základy domu v systéme MGU sú jednoduché. Domy sú zakladané na pásoch a pätkách z betónu. Tie sa zakryjú betónovou doskou, pod ktorou je min. 30 cm hrubá tepelná izolácia. Vonkajšia časť základov, tvoriaca sokel stavby, sa zabezpečí hydroizoláciou proti zemnej vlhkosti a tepelne sa zaizoluje 10 cm extrudovaného polystyrénu (má iba 1 % nasiakavosť vlhkosti).

Murivá obvodových stien
Murovanie je jednoduché. Ide o murovanie stien zo základných tvaroviek so súčasným vkladaním izolácie do priestoru medzi vonkajšou a vnútornou statickou stenou (vytvárame sendvič). Ukladanie tepelnej izolácie počas murovania je oveľa ľahšie a lacnejšie ako pri dodatočnom zatepľovaní. Tepelný odpor týchto konštrukcií by sa mal pohybovať v hodnotách R = 10 – 12 m2.K/W. Toto sa dá docieliť zabudovaním 300 – 400 mm tepelnej izolácie „do“ stavebnej konštrukcie.

Preklady nad oknami a dverami – žiadne zdržovanie s debnením prekladov. Všetko je predpripravené pri výrobe systémových tvaroviek a preklady sú dodávané ako „prefabrikát“.
Vence pod stropný systém – pri realizácii žiadne zdržovanie s debnením stužujúcich vencov, následnou zložitou betonážou za pomoci čerpadiel na betón, netreba čakať ani
7 dní na zatvrdnutie betónu. Vencovka je tvorená obvodovou stenou z tvaroviek a kladenie stropov je jednoduché, pretože sa nosné väzníky kladú na interiérovú staticky nosnú stenu. Vkladanie tvaroviek stropu je potom pohodlné a bezpečné.
Následne sa celý strop zmonolitní betónovou vrstvou podľa statického posudku (zmonolitnenie stropných dosiek musí mať každá stavba – aj drevostavba!). Práce pokračujú plynulo, nie sú potrebné žiadne technologické prestávky.

Technologické zariadenia v RD systémom MGU
Vysoká tepelnotechnická kvalita obalu takejto stavby zásadným spôsobom mení technológie pre vykurovanie RD. Vykurovanie domu je úsporné s nízkymi investičnými vstupmi. Nemontujú sa žiadne zložité vykurovacie systémy! Inštalácia vykurovacieho systému je hračka – elektrické panely, najlepšie sálavé, sa jednoducho zapoja do zástrčky. (Dodávka a montáž vykurovacích panelov sú v cene stavebného systému MGU.) Ušetrené peniaze za náročné vykurovacie technológie prednostne vložte do hrubých tepelných izolácií stien, strechy, podlahy, aby sa dosiahli hodnoty R=10 – 12 (m2.K/W). Takéto domy majú v praxi (v závislosti od veľkosti domu) reálnu! ročnú spotrebu energie na kúrenie od 1 500 do 2 500 kWh za rok. Pri dnešných cenách energie to predstavuje platbu
cca 20 – 40 eur mesačne.

Ing. Igor Niko
autor stavebného systému MGU

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk