Stavba rodinného domu

Plánujete stavbu rodinného domu? Potom máte pred sebou náročné obdobie, ktoré však bude korunované vaším vysnívaným príbytkom. Či už si stavbu budete realizovať sami alebo to prenecháte odborníkom, musíte sa rozhodnúť, z akého materiálu si ju postavíte.

Vybrať si môžete z viacerých možností
– od klasického tehlového domu, cez novšie stavebné materiály a stavebné systémy, ako je napríklad Durisol, až po montované drevodomy.

Tehla – materiál, ktorý pretrvá desaťročia
Medzi najpopulárnejšie a najviac používané stavebné materiály patrí nepochybne tehla. Je to prírodný a ekologický materiál, ktorý umožňuje neustálu recyklovanosť. Kvalitne realizované tehlové stavby majú prakticky neobmedzenú životnosť. Tehla má vynikajúce tepelno a zvukovo izolačné vlastnosti, dlhú životnosť a vypaľovaním si udržiava pevnosť a stabilný rozmer (a to aj pod vplyvom vlhkosti alebo zmeny teploty). Vďaka týmto vlastnostiam sú tehlové domy stabilné a bezpečné, oveľa ľahšie odolávajú aj prípadným otrasom (napríklad pri prejazde ťažších vozidiel okolo domu). Ďalšími pozitívnymi vlastnosťami tehly sú jej nehorľavosť a odolnosť voči fyzikálnym aj chemickým vplyvom. Navyše tehly umožňujú optimálnu difúziu vodných pár, čím sa predchádza v dome vzniku plesní a zabezpečuje sa zdravé a optimálne bývanie. Nie je však tehla ako tehla, aj tu sú viaceré druhy, z ktorých si môžete vybrať – či už ide o nebrúsené tehly alebo inovatívnejšie brúsené tehly.

Nebrúsené tehly Leiertherm
Nebrúsené tehly Leiertherm sú kvalitným, ekologicky neškodným a energeticky úsporným murovacím materiálom. Takýto druh tehly patrí medzi prvé známe stavebné výrobky. Za posledných 50 rokov však prešla „klasická tehla“ prevratnými technologickými zmenami, ktoré ešte vylepšili jej tepelnoizolačné vlastnosti. V súčasnosti sa napríklad vo výrobe počas vypaľovacieho procesu prostredníctvom špeciálnych technologických postupov vytvára v tehle množstvo drobných vzduchových pórov, ktoré pôsobia ako tepelný izolant a zásadne obmedzujú tepelný tok materiálom.

Brúsené tehly LeierPLAN
Brúsené tehly LeierPLAN predstavujú novú generáciu tehál, ktoré svojím tvarom umožňujú jednoduché, rýchle a presné murovanie hrubej stavby len s tenkou ložnou maltovou škárou 1 mm, čím sa výrazne usporí množstvo spotrebovanej malty. Vďaka tomu sú steny po dokončení takmer suché. Ako alternatíva malty sa môže na murovanie použiť aj špeciálne penové lepidlo LeierFIX a v tomto prípade je umožnené murovať až do teploty okolia – 5 °C. Murovanie s brúsenými tehlami LeierPLAN šetrí materiál a skracuje dobu stavby, a to bez vytvárania tepelných mostov a pri menšej vlhkosti v stavbe (vďaka menšej spotrebe vody). Tieto brúsené tehly môžete použiť nielen na obvodové steny, ale aj na vnútorné nosné konštrukcie a priečkovkové tvarovky.

Stavebný systém Durisol
Vhodným tipom napríklad na výstavbu nízkoenergetického domu je použitie Durisolových tvaroviek, ktoré ponúka výhradne spoločnosť Leier. Základnou surovinou na výrobu Durisolu je prirodzene obnoviteľný zdroj – drevná štiepka (tvorí až 90 % objemu), do ktorej sa pridáva cement, voda a ďalšie mineralizačné komponenty. Durisol ponúka všetky stavebno-fyzikálne výhody, ktoré sú zjednotené v kombinácii dreva s betónom. Durisol má vynikajúce tepelno a zvukovo izolačné vlastnosti a vďaka svojmu masívnemu betónovému jadru dokáže výborne akumulovať teplo. Jeho ďalšou skvelou vlastnosťou je výborná difúzia vodných pár, čím sa efektívne reguluje vlhkosť vzduchu v miestnosti a vytvára sa tak zdravá klíma v interiéri a príjemný pocit z bývania. Z Durisolu sa stavia rýchlo – za jeden deň
je možné postaviť až jedno podlažie domu.
Durisolové tvarovky sa ukladajú na seba nasucho, pričom výplňový betón ich previaže a zároveň zabezpečí statiku celej konštrukcie.

Viac informácií získate na našej internetovej stránke.

Leier Baustoffe SK s.r.o.
Pribylinská 3
831 04 Bratislava
Tel.: +421 2 431 91 751
Fax: +421 2 436 42 044
E-mail: leier@leier.sk
www.leier.sk

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk