Stavbári, nefušujte!

Nepoučiteľní…

O tom, že naši remeselníci „vraj“ majú zlaté ruky a postavili celú starú „Pešť“, sa rozprávajú legendy. To, čo vidíte na fotografiách, však svedčí o čomsi inom. Keby išli murári, čo murovali stavby, ktoré sú na fotografiách, asi by boli veľmi rýchlo doma a „Pešť“ by ešte nestála dodnes. Takáto práca sa nedá okomentovať, aby človek nepoužil sprosté slová…

Na prvom zábere vidíte, že murári si nevedeli vypočítať, ako začať murovať, a tak, keď prišli k otvoru pre terasové dvere a ešte nevedeli odrezať potrebnú dĺžku z tehlovej tvarovky – (chýbala „tehla“, aby bolo ostenie rovné), tak tehlu jednoducho posunuli. Spojenie tehál (pero, drážka) sa zruší a do vzniknutej medzery „fukli“ PUR penu. Kto to zbadá, keď sa dom zateplí?! To majú pravdu. Prvý, kto by mal zakročiť, by mal byť stavebný dozor a potom aj majiteľ. Ten je však laik, a tak ho murári „ukecajú“, veď to nik neuvidí.

Druhá snímka ukazuje murovanie „sekerou“. Nakoľko ide o ostrý uhol spojenia dvoch stien, tak križovanie tvaroviek v rohu vytvorí nerovnosť jednej steny. V hornej časti steny, nad vencom, je vidno, ako tvarovky buď vyčnievajú, alebo sú zasunuté. Páni majstri sa rozhodli stenu pod vencom „vyrovnať“ sekerou, a tak prečnievajúce tehly jednoducho „okresali“ ako kmeň stromu. Zničili tak tepelnoizolačné vlastnosti rohu stavby, takže tento roh bude iste plesnivieť.

Ing. Pavel Kleskeň

Snímky: autor

 

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk