Stavebný systém Durisol

Chcete si postaviť dom, ktorý by spĺňal aj parametre nízkoenergetickosti? Potom je pre vás ideálnym riešením stavebný materiál Durisol

DSs 37,5 12 n_2 kopie

Pre nízkoenergetické stavby je optimálny práve stavebný systém DURISOL. Jeho základnou surovinou je prirodzene obnoviteľný zdroj – drevná štiepka (tvorí až 90% objemu), do ktorej sa pridáva cement, voda a ďalšie mineralizačné komponenty. Výhodou stavby z Durisolu je najmä rýchlosť výstavby, vzhľadom na výsledný efekt – za jeden deň je možné postaviť až jedno podlažie domu. Durisolové tvarovky sa ukladajú na seba nasucho, pričom výplňový betón ich previaže a zároveň zabezpečí statiku celej konštrukcie. Systém Durisol ponúka všetky stavebno-fyzikálne výhody, ktoré sú zjednotené v kombinácii dreva s betónom. Durisol má vynikajúce tepelno a zvukovo izolačné vlastnosti a vďaka svojmu masívnemu betónovému jadru dokáže výborne akumulovať teplo. Pri bezplatnej konzultácii je možné zvoliť vzhľadom k nárokom, kladeným na vašu stavbu, najvhodnejšie riešenie, ktoré nevyžaduje napríklad ďalšie zatepľovanie obvodových stien. Jeho ďalšou skvelou vlastnosťou je výborná difúzia vodných pár, čím sa efektívne reguluje vlhkosť vzduchu v miestnosti a vytvára sa tak zdravá klíma v interiéri a príjemný pocit z bývania.

Rusovce_Sedlacek03

Výhodami Durisolu je nepochybne aj to, že je odolný voči požiaru, poveternostným vplyvom a je mrazuvzdorný. Tak ho možno skladovať na stavenisku v každom počasí, teda aj v zime. Prirodzená izolačná schopnosť dreveného plášťa a schopnosti zadržania teploty v betónovom jadre neprináša len značnú úsporu nákladov na kúrenie v zime, ale aj nákladov na ochladzovanie v lete.

Viac na www.leier.sk.

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk