Stop stav na fotovoltiku je – zrušený!

Európska legislatíva zaväzuje Slovensko dosiahnuť 14-percentný podiel obnoviteľných zdrojov na koncovej spotrebe energie v roku 2020. V roku 2017 však Slovensko vyrábalo z OZ len 11,5 percenta energie. Veľmi vážnym problémom pri plnení tejto úlohy bol tzv. „Stop-stav“ pripájania. Stop-stav pripájania nových zdrojov do distribučných energetických sietí platí na Slovensku od roku 2014, keď distribučné spoločnosti prestali pripájať do siete nové zdroje s kapacitou nad 10 kW. Oficiálnym odôvodnením je nedostatočná kapacita siete. Ministerstvo hospodárstva preto v stredu 27.2.2019 vyhlásilo tohtoročné kapacity na pripojenie zelených zdrojov v celkovom objeme 43 MW. Z nich tvoria 12 MW zariadenia, ktoré majú právo na doplatok. Zvyšných 31 MW bude priradených lokálnym zdrojom s kapacitou do 500 kW určeným pre spotrebu na mieste. Západoslovenská distribučná pokryje podľa agentúry SITA najväčšiu časť z vyhradenej kapacity – 13 MW. Stredoslovenská distribučná poskytne 10 MW a Východoslovenská distribučná 8 MW. Zostávajúcich 12 MW je určených pre zdroje podporené doplatkom a kapacita je rozdelená rovným dielom medzi tri regionálne distribučné sústavy. Ministerstvo odhaduje, že uvoľnená kapacita 31 MW pre lokálne zdroje umožní v tomto roku sprevádzkovanie 60 až 80 takýchto zariadení. Najväčší záujem očakáva zo strany podnikateľských subjektov, dominovať by mala fotovoltika.

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk