Súťaž – Drevostavba roka už po piaty krát

„Pokračujeme v začatej tradícii“ – také je motto súťažnej prehliadky, v ktorej sa bude už po piaty krát vyberať najkrajšia drevostavba roka.

Na základe veľmi dobrých ohlasov a záujmu širokej verejnosti sa členské spoločnosti profesijného Združenia spracovateľov dreva (ZSD SR) znova rozhodli vyhlásiť a aj uskutočniť súťažnú prehliadku – Drevostavba roka, do ktorej nominovali členské spoločnosti ZSD SR svoje realizácie drevostavieb za rok 2015.Prehliadku nominovaných stavieb z dreva si budú môcť návštevníci pozrieť na samostatnom stánku počas výstavy Nábytok a bývanie v Nitre, kde zároveň budú môcť odovzdať svoj hlas.

Súťaž bude – tak ako v predchádzajúcich rokoch – odborná i laická. Odbornú časť bude zastrešovať komisia zostavená z profesionálov zaoberajúcich sa projektovaním, stavaním, ale aj zariaďovaním drevostavieb. Laická časť bude vyhodnocovaná na základe hlasovania laikov – návštevníkov výstavy priamo na výstave hlasovaním hlasovacími lístkami na stánku v Nitre (8. 3. – 13. 3. 2016). Výsledky hlasovania odbornej poroty a tiež hlasovania hlasovacími lístkami z tejto výstavy budú vyhlásené na záver výstavy Nábytok a bývanie 2016.

Druhé kolo hlasovania sa bude dať uskutočniť aj prezretím si nominovaných drevostavieb na internete
www.drevostavby-zsdsr.sk. Ak nájdete svojho favorita, môžete mu odovzdať hlas. V tomto prípade bude internetové hlasovanie uzavreté po skončení výstavy Coneco – Racioenergia, t.j. 9. 4. 2016. Výsledky internetového hlasovania súťaže Drevostavba roka 2015 nájdete na internete na stránke združenia www.zsdsr.sk.

Keďže časopis Dom a Byt je mediálnym partnerom tejto súťaže, prinášame vám, milí naši čitatelia,
prehľad nominovaných drevostavieb.

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk