ÚSPORNÉ OKNÁ = NAJLEPŠIA INVESTÍCIA

Izolačné vlastnosti domu a samotná klíma v ňom sú závislé v podstatnej miere aj od výplní stavebných otvorov – najmä okien a dverí. Sú totiž najslabším článkom, v porovnaní s ostatnými konštrukciami domu.

Technických riešení aj materiálov na
výrobu okien je na trhu nepreberné množstvo. Vybrať si z ich ponuky nie je jednoduché. Pri výstavbe rodinného domu je jedným z cieľov úspora tepelnej energie, preto (v našom príspevku) sústredíme vašu pozornosť na tepelnoizolačné vlastnosti okien a na ich rozdiely v rôznych konštrukčných skladbách.

Nové okná šetria
Aj to najzákladnejšie okno, ak je z kvalitného materiálu a kvalitne vyrobené, splní základné očakávania investora. Otázkou je, či sme chceli len „tak málo“ alebo očakávame oveľa väčšie úspory tepla.

Okná sa vyrábajú z rámov, krídiel a kovaní, ktoré sa navzájom spájajú. Ďalej z tesnení a z najväčšej plochy tvorí okno izolačné sklo. Ak máme stručne zhodnotiť, na čo podstatné sa pri skladbe okna zamerať, tak platí, že viac ako tepelno-izolačné vlastnosti rámu okna nás zaujímajú tepelno-izolačné vlastnosti skla. Moderný trend v oblasti okenných konštrukcií súčasnosti je: izolačné 3-sklá, rámy s hrúbkou nad 80 mm, tri tesnenia, reálne bezpečnostné kovanie…

Izolačné sklá, ale ktoré?
Štandardom pri súčasných oknách je hodnota prestupu tepla izolačným sklom Ug = 1,0 W/(m2K). Dôležitým rozhodnutím pri novostavbách je odpoveď na otázku, či je vhodnejšie použiť energeticky úsporné izolačné dvojsklá alebo trojsklá.

Dnes by sme sa už mali zamerať jednoznačne na trojsklá, a teda otázku položiť trochu ináč: nie „či“ trojsklo, ale „aké“ trojsklo. Stručne vysvetlíme prečo.
Trojsklo môže dosahovať hodnotu prestupu tepla Ug = 0,5 až 0,8 W/(m2K), pričom platí, že čím nižšia hodnota, tým lepšie izolačné vlastnosti. Pre názornú ilustráciu: tepelný odpor klasického dvojskla je porovnateľný s 4 cm hrubým polystyrénom. Tepelný odpor najlacnejšieho trojskla, dostupného na trhu, je porovnateľný s 5 cm hrubým polystyrénom. Vlastnosti najlepšieho trojskla
(Ug = 0,5 W/(m2K) sú porovnateľné s 8 cm hrubým polystyrénom. Dali by ste si na fasádu 5 cm hrubý izolant, keď môžete mať takmer dvojnásobne hrubý za príplatok cca 10 %?

Spoločnosť EKOPROFIL svojou najširšou paletou okien a dverí na Slovensku vie ponúknuť každému zákazníkovi výrobok presne „šitý na mieru“. S rastúcimi požiadavkami a normami prišli na trh aj izolačné 4-sklá resp. 3-komorové sklá. Za okno EKOPROFIL GENEO FUTURE Design 86 MD+, so zasklením izolačným 4-sklom, získala naša spoločnosť najprestížnejšie ocenenie stavebného prvku na Slovensku, a to Zlatú plaketu stavebného veľtrhu CONECO.

Izolačné vlastnosti skiel nie je však jediný údaj o skle, ktorý je dôležitý. Pozornosť je potrebné venovať aj „solárnemu faktoru“ (G) a „priepustnosti svetla“ (LT). Vďaka vyššej hodnote G sa interiér domu prehreje slnečnými lúčmi aj v zime, čo však v letných mesiacoch vyžaduje ochranu interiéru tieniacou technikou. Hodnota priepustnosti svetla je vždy žiaduca čo najvyššia, teda vyberajte sklá s najvyššou hodnotou LT.

O konštrukčnej skladbe
Taktiež dôležité je mať na zreteli najchúlostivejšie miesto na okne, a to okraj skla. Jednoznačne je potrebné voliť sklo s tzv. teplým rámikom, ktorý v maximálnej miere eliminuje únik tepla cez dištančný rámik v izolačnom skle. Hliník – v minulosti bežne používaný materiál na dištančný rámik je vysoko vodivý, a tak prenáša chlad z vonkajšej strany na stranu vnútornú. Teplý rámik je zväčša z nekovových materiálov, a teda s minimálnou vodivosťou.

Nemožno opomenúť zmienku o materiále, z ktorého je samotné okno vyrobené. Najbežnejším a najekonomickejším z pohľadu návratnosti je plastový viackomorový profil. Rozdiel v tepelných stratách v závislosti od počtu komôr (napr. 5 komôr voči 6) nie je citeľný. Jednoznačne je však možné odporúčať profilový systém so stredovým tesnením, teda s troma tesneniami. Jednoznačnou voľbou pre novostavby je práve moderné okno, akým je EKOPROFIL bluEvolution 82 RS. Je potrebné sa pripraviť aj na fakt, že súčasné ekonomickejšie okná so stavebnou hĺbkou okolo 70 mm v najbližších rokoch budú legislatívne nevyhovujúce pre použitie v novostavbách.
Certifikovaná montáž
Často sa podceňuje aj samotné vykonanie montáže. Použiť či nepoužiť tesniace pásky alebo stačí použiť len stále žiadanú lacnejšiu montáž „na PUR penu“? Logické je, že k energeticky úsporným oknám je adekvátna montáž na komprimačné pásky alebo kombinácia PUR peny s tesniacimi páskami. Výhody sú nesporné, a to najmä: zamedzenie tvorbe plesní, zamedzenie zatekania dažďovej vody, zamedzenie premŕzania a ďalšia úspora energie. Keďže si naša spoločnosť za kvalitou svojich výrobkov a vykonania montáže stojí, poskytujeme našim zákazníkom jediné reálne overenie kvality namontovaných okien pomocou termokamery a vyhodnotenie termosnímok. Táto služba je od určitého objemu prác bezplatná.

V tomto roku naša spoločnosť uviedla na trh dve „pre­vratné“ novinky, ktorými sme posunuli dostupnosť okien s parametrami pre pasívne stavby pre väčšinu stavebníkov. Investícia do znižovania výdavkov na vykurovanie je tak oveľa rentabilnejšia ako v minulosti.

Otázka výberu okna si jednoznačne zaslúži veľkú pozornosť. Vyberať len podľa ceny sa, vo väčšine prípadov, nevypláca.
 
Juraj Kurota
špecialista v oblasti teplotechniky a statiky spoločnosti EKOPROFIL

www.ekoprofil.sk

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk