V izoláciách sme EKO! Prírodná tepelná izolácia = zdravé bývanie

Drevovláknitá izolačná doska STEICO FLEX

Steico Flex je prírodná izolácia vyrábaná z drevného vlákna
Svojimi vlastnosťami a výhodami vysoko prevyšuje pridanú hodnotu bežnej tepelnej izolácie. Jej hlavnou prednosťou je vysoká akumulačná schopnosť (tzv. merná tepelná kapacita), ktorá výrazne znižuje prehrievanie vnútorných priestorov v problémovom letnom období roka. A to hlavne v strechách nad obytným podkrovím.

Ďalšou prednosťou tejto izolácie je výborná schopnosť pracovať s vlhkosťou, a tak regulovať vnútornú mikroklímu. Touto prirodzenou reguláciou vzniká v interiéri príjemné a hlavne zdravé prostredie pre človeka. Flexibilná drevovláknitá izolácia je schopná absorbovať až 4 x viac vlhkosti na 1 m3 izolácie ako ľahké rolkové minerálne izolácie s nízkou objemovou hmotnosťou a nízkou akumulačnou schopnosťou. Vďaka vyššej schopnosti absorbovať vlhkosť je drevovláknitá izolácia tvarovo stála a nedochádza pri nej k deformácii rozmeru prípadne k zosadnutiu jej hrúbky. Tieto vlastnosti preberá drevovláknitá izolácia zo svojej vstupnej suroviny – dreva, ktoré sa aj v prírode správa prirodzene a vie určitú vlhkosť bezpečne prijať a aj sa jej zbaviť, a to bez zmeny svojich izolačných parametrov alebo mechanických vlastností.

STEICO FLEX (50 kg/m3) – schopnosť
absorpcie je 10 litrov vody na 1 m3 (20 %).

MINERÁLNA IZOLÁCIA (25 kg/m3) – schopnosť
absorpcie je 1,25 litra vody na 1 m3 (5 %).

DREVOVLÁKNITÁ IZOLÁCIA STEICO FLEX
NETSRÁCA SVOJE IZOLAČNÉ PARAMETRE
ANI PRI 20 % VLHKOSTI!

Prírodný, tvarovo stály materiál
(nedochádza k tvarovej deformácii).

Ochrana voči chladu,
ale aj prehrievaniu!

Difúzne otvorený materiál = regulácia
vlhkosti = zdravá mikroklíma.

Ochrana proti hluku vďaka vyššej
objemovej hmotnosti.

Jednoduché a príjemné
spracovanie.

STEICO FLEX – komplexné riešenie
ochrany vášho domova!

DREVOVLÁKNITÉ IZOLÁCIE
TEPORE s.r.o.
www.tepore.sk, info@tepore.sk
+421 915 987 019

Uvažovali ste niekedy o stavbe drevodomu? Neviete sa rozhodnúť? Buďte nároční!

Pri stavbe domu sa ľudia často zameriavajú na vyriešenie správnej dispozície, avšak o to menej času venujú voľbe správneho stavebného materiálu.

Láskou k prírode s CLT panelom
Drevostavba z CLT panelov patrí k najkvalitnejším a najmodernejším spôsobom výstavby z dreva.

Prihliadnuc na fakt, že investícia do novostavby rodinného domu nie je malá, hlavným kritériom pre výber stavebného materiálu by mala byť práve jeho kvalita
a trvácnosť. Pohľad na drevené steny, stropy, konštrukcie vyvoláva u ľudí pocit tepla domova, pohodlia, oddychu a blízkosti k prírode. Dodávateľom materiálu hlavnej
nosnej konštrukcie z CLT panelu je výhradne les.
Môžeme povedať, že výstavbou takýchto domov vzniká „druhý les“ priamo v meste. CLT panely tvoria nosnú konštrukciu domu a zároveň aj finálny vzhľad stien interiéru. Izolácie z drevného vlákna sú najvhodnejším zateplením práve CLT panelov (www.tepore.sk). Spolupôsobenie materiálov na prírodnej báze v konštrukcii prináša plusy aj z hľadiska životnosti, trvácnosti a kvality stavby. Drevovláknité dosky sú vďaka svojim vlastnostiam výborným riešením zaistenia tepelnej stability a zvukovej ochrany.

Bývanie v igelite?
Základným znakom CLT konštrukcie je navrhnutie
takej skladby steny, kde nie je použitá parozábrana.
To znamená, že stavba „dýcha“ a vyhýba sa efektu
„igelitového sáčku“.
Masívne drevo CLT panela je schopné absorbovať  zo vzduchu v obytných miestnostiach nadbytočnú vlhkosť a neskôr, keď je vzduch suchší, vlhkosť uvoľňuje, čo zabezpečuje optimálnu klímu vnútorného prostredia. Takýto dom pri správnom návrhu skladby stien s vhodným izolačným materiálom dokáže „dýchať“ – ide o difúzne otvorené konštrukcie, ktoré sú čoraz častejšie navrhované pri realizácii drevostavieb.

Ako náhradu za minerálne izolácie a polystyrén prinášame prírodnú alternatívu na báze dreva. Drevovláknité izolačné dosky Steico sú tým pravým riešením. Ich použitie je vhodné do stenových, strešných a stropných konštrukcií, ale aj ako výplň do priečok. Vďaka svojej vysokej objemovej hmotnosti 50 – 270 kg/m3 a vynikajúcim tepelnoizolačným parametrom zabezpečujú ten najvyšší komfort, ktorý vám tepelná izolácia môže ponúknuť. Chráni voči zime, tepelnému prehrievaniu, hluku a poskytuje zdravú klímu obyvateľom domu.
Trend posledných rokov nám ukazuje, že už nemáme problém chrániť stavbu a vnútornú pohodu pred zimou. Väčší problém nám v posledných rokoch spôsobujú letné horúčavy. Cieľom letnej ochrany proti nadmernému teplu je spomaliť prechod tepla cez strechu alebo cez stenu tak, aby sa najvyššia denná teplota dostala do vnútorného priestoru najskôr vtedy, keď je už neskorý večer a konštrukcia chladne. Dokážeme to ovplyvniť najmä tepelnou izoláciou s vyššou tepelnou kapacitou. Riešením sú izolácie s mimoriadne vysokou akumulačnou schopnosťou – a práve také sú drevovláknité izolácie STEICO.

Viac o spomenutých materiáloch ako aj konštrukciách môžete nájsť na našej internetovej stránke www.mhouse.sk Postavíme Vám domov.

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk