V obnovenom dome sa býva lepšie a lacnejšie

Bytový fond na Slovensku patrí k najmladším v rámci krajín EÚ. Napriek tomu, mnohé bytové domy postavené počas ostatných šesťdesiat rokov hromadnými formami výstavby, potrebujú ozdravné zásahy. Ich nedostatky súvisia predovšetkým s prekročením životnosti stavebných konštrukcií a technických zariadení v budovách. I keď bezpečnosť bývania je dôležitá, obyvateľov bytových domov zrejme najviac zaujíma možnosť zníženia spotreby energií a s tým súvisiaca úspora na nákladoch za bývanie.

Filozofia, ako ušetriť, je jednoduchá. Čím menej energie je
potrebnej na zvýšenie teploty v byte, tým vyššie energetické úspory vlastník bytu dosiahne. A to sa priamo úmerne prejaví na znížení nákladov na bývanie. Osvedčeným riešením je obnova bytového domu. Platí, že čím je obnova komplexnejšia, tým sú úspory vyššie. Pri hĺbkovej obnove dosiahnu až 50 %, ba aj viac.

Povrchnosť sa nevypláca
Dôležité je teda, aby bytový dom podstúpil obnovu takpovediac od hlavy až po päty. Súčasťou hĺbkovej obnovy bytového domu by bezpodmienečne malo byť:
 odstránenie systémových porúch a chýb v statike domu,
 výmena okien, vstupných brán, oprava schodísk, výťahov, spoločných priestorov, balkónov a lodžií,
 zateplenie obvodových múrov, oprava, zateplenie a zaizolovanie strechy,
 obnova izolácií v základoch a suteréne domu,
 vykonanie zmien v energetických systémoch
(kúrenie a príprava teplej vody),
 výmena a izolovanie vnútorných energetických rozvodov,
 vyregulovanie vykurovacej sústavy,
 namontovanie termostatických ventilov na všetky radiátory.
Pravda, možné je vykonať aj čiastkové kroky. Vtedy sú však dosiahnuté úspory neporovnateľne nižšie. Po čase je nevyhnutné pokračovať v stavebných úpravách a obnove bytového domu, pričom výsledný efekt nikdy nie je taký, ako keď sa všetky práce vykonajú naraz a v správnom poradí.

Pätnásťročné skúsenosti
Prvá stavebná sporiteľňa je banka, ktorá sa už 15 rokov venuje financovaniu obnovy bytových domov. Približne každý siedmy bytový dom na Slovensku bol obnovený zo stavebného sporenia v PSS, a. s. Aj z toho vyplýva, že s touto činnosťou máme bohaté skúsenosti. Vieme napríklad, že ak sa vlastníci bytov rozhodnú
pre hĺbkovú obnovu bytového domu prostredníctvom úveru,
zvyčajne ho dokážu splácať z peňazí ušetrených na energiách.
Inak povedané, vôbec nemusia zvyšovať svoje platby do fondu
opráv a údržby bytového domu. Dokonca, často im zostane aj
niečo navyše a získajú aj ďalšie benefity. Budú bývať krajšie,
zdravšie, bezpečnejšie a v neposlednom rade zvýšia aj trhovú hodnotu svojich bytov.

Výhodný úverový program
Obnova bytového domu nie je lacná záležitosť. Preto je mimoriadne dôležitý výber toho správneho partnera, ktorý pomôže s financovaním diela. Prvá stavebná sporiteľňa je známa tým, že dlhodobo prináša program zameraný na poskytovanie úverov na obnovu bytových domov s nízkou úrokovou sadzbou. V súčasnosti sa u tých najvýhodnejších začína už od 1,49 % ročne. Splatnosť takéhoto úveru s jednoročnou fixáciou úrokovej sadzby v minimálnej výške aspoň 20 tisíc € môže trvať až 30 rokov. Mesačných splátok takéhoto úveru sa netreba obávať, nie sú vysoké.

Individuálny prístup
Prvá stavebná sporiteľňa ponúka aj iné riešenia. Platí, že čím vyšší je úver a čím dlhšia je jeho splatnosť, tým nižšia bude úroková sadzba úveru. Fixácia úrokovej sadzby úveru môže byť na celú dobu splácania úveru alebo na jeden či päť rokov. Výber závisí od požiadaviek vlastníkov bytov a výšky ich mesačnej tvorby fondu opráv a údržby bytového domu. Úrokovú sadzbu úverov určených na významnú obnovu bytových domov nad 600-tisíc € banka stanovuje individuálne. Dobu splácania úveru môže PSS, a. s., prispôsobiť požiadavkám vlastníkov bytov. Úver na obnovu bytového domu sa dá štandardne splatiť v intervale od 7 až do 30 rokov. Banka umožňuje aj predčasné splatenie úveru. Vďaka úverom na obnovu bytových domov od PSS, a. s., je možné prefinancovať až 100 % plánovaných opráv v bytovom dome a novým úverom je možné splatiť predchádzajúce úvery bytového domu, čerpané v iných bankách za menej výhodných podmienok.

Viac informácií vám ochotne, bezplatne, kedykoľvek a kdekoľvek poskytnú obchodní zástupcovia Prvej stavebnej sporiteľne.
Kontakt na nich nájdete na www.pss.sk alebo telefonujte na číslo 02/58 55 58 55.

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk