Vchodové dvere s biometriou Dvere pre vaše bezpečie – MAKROWIN TAPDOOR

Vchodové dvere novostavby či rekonštrukcie domu majú dvojakú úlohu. Ako prvé je vždy  zaistenie bezpečia a súkromia pri každej situácii, ktorá pri plnení tejto úlohy nastáva. Druhou úlohou je estetická funkcia. Pokiaľ sa obe funkcie nemajú vzájomne vylučovať, musia byť materiály i vnútorné usporiadanie konštrukcie krídla a nosného rámu – zárubne vybrané s mimoriadnou pozornosťou a starostlivosťou.

Drevo je stabilita a krása súčasne
Zaistenie bezpečia je pre vchodové dvere dnes už samozrejmou požiadavkou. Rámy dverí a konštrukčná skladba krídla zmohutneli a použitím rôznych pevných celoplošných prvkov vo vnútri konštrukcie sa stali dvere bezpečné. Veľmi kvalitné nosné pánty umožňujú dokonalý prítlak krídla do rámu, a teda zaručujú aj vzduchotesnosť a veľmi ťažké vypáčenie krídla. Otázkou zostáva potom miera presklenia a večná dilema: chceme mať v predsieni viac svetla z vonku alebo väčšie súkromie?
Vchodové dvere z ponuky MAKROWIN TAPDOOR boli navrhnuté v snahe zaistiť oboje – a tak je ich presklenie koncipované funkčne (bezpečnostným izolačným sklom) a v súlade s modernými dizajnovými trendmi. Hoci viac než predtým sa dnes dôraz kladie na estetickú a dizajnovú stránku vchodových dverí, nami použité materiály, konštrukčné skladby, farby a pohľadové dekory korešpondujú s požiadavkami dnešného trhu a veríme, že sa trafia aj do vášho vybraného vkusu.

Zámok dverí? Aj tu je viacero možností
Primárne vnímame bezpečnosť dverí cez zámok. Typov je veľmi veľa, a tak aj cenových úrovní. Od klasického zámku po biometrické zámky. V našej produkcii sa tento typ zámku uplatňuje v čoraz väčšom množstve. Je to zámok s ťažko prekonateľnou bariérou a vysokou mierou bezpečnosti. Väčšiemu rozšíreniu zatiaľ „bránia“ vyššie investičné vstupy. Pritom zámkom si chránime hodnoty v stotisícoch eur, čo si však akosi neuvedomujeme a nedoceňujeme.

Čo je teda biometrický zámok
Slovo biometria je gréckeho pôvodu a je to kombinácia Bio – život a Metria – merať. Tieto dva prvky sú teda základným princípom zámku, ktorý sníma niektoré charakteristické znaky našej osobnosti (prst, oko, dlaň…) a pomocou vyhodnocovacieho softvéru zámok otvorí či neumožní prístup. Princíp je využívaný v systéme motoricky ovládaného zámku s biometrickým riadením. Tento sa priamo montuje do dverí a je najmodernejším riešením kontrolovaného vstupu. Využíva otlačok prsta – či viacerých otlačkov pre ostatných členov domácnosti, ktoré dajú ovládacej jednotke pokyn k otvoreniu zámku.
Biometrické znaky sú zozbierané vo fáze programovania zámku. Programovanie sa vykonáva pomocou riadiacej jednotky alebo smartfónu s aplikáciou. Znaky sú zozbierané cez skener a program potom extrahuje ich charakteristické znaky. Tieto sa uložia do binárneho kódu a uložia sa do databanky ako povolené kódy. Pri použití – dvere sú zamknuté, skenuje sa prst a novozískaný impulz sa porovnáva s databázou povolených vstupov. Ak sa nájdu zhody, zámok sa otvára. Pre sfunkčnenie systému musí byť skener prsta prepojený s ekeyhome riadiacou jednotkou.
Cez káblovú prechodku medzi rámom a krídlom dverí sa do riadiacej jednotky a skeneru prsta privádza elektrické napätie. Riadiaca jednotka komunikuje so skenerom prsta. Po tom, ako  skener prsta identifikuje správny otlačok prsta, riadiaca jednotka odošle impulz pre motor, ktorý ovláda zámok dverí a dvere odomkne.

Prečo sken prsta
Zo všetkých biometrických znakov človeka je kresba čiar prstu u každého jednotlivca jedinečná a nenapodobiteľná. Preto sa dnešné technológie identifikácií zamerali týmto smerom. Sú oveľa lacnejšie, a tak aj komerčne zatiaľ využiteľnejšie. Majú aj vysoký stupeň bezpečnosti a v kombinácii s novinkou – senzor prsta s potiahnutím aj vysoké, až 100%né bezpečnosti prístupov. Optická čítačka skeneru „s potiahnutím“ si teda zapamätá prvotný sken  papilár prstu a aj následné skreslenie pri potiahnutí. Na povrchu čítačky tak neostane žiadny čitateľný otlačok, ktorý by sa dal použiť neoprávnene. Pre svoje malé rozmery je skener prsta ideálnym riešením pre vchodové dvere, pretože sa dá umiestniť kdekoľvek na ploche dverí. Aj farebné a antivandal riešenia sú ďalším benefitom tohto najmodernejšieho systému uzamykania vchodových dverí.

A čo, keď vypadne elektrina???
Pri výpadku el. energie je možné dvere odomknúť klasickým spôsobom – kľúčom v cylindrickej vložke.

Biometrické ovládanie MAKROWIN TAPDOOR sa vy­značuje maximálnou spoľahlivosťou. Za celý tento čas bol potrebný len 1 servisný zásah k biometrickému ovládaniu. Všetky zámky fungujú spoľahlivo a nestretli sme sa ani s prípadom „neotvorenia dverí“ užívateľovi, ktorému bolo udelené oprávnenie pre otvorenie dverí.
Od roku 2013 naše dvere MAKROWIN TAPDOOR s biometrickým ovládaním používa 62 našich zákazníkov. Všetci zákazníci sú s týmto biometrickým ovládaním spokojní.

Ocenenie v roku 2015
S veľkým záujmom odbornej i laickej verejnosti sa stretli vchodové dvere MAKROWIN TAPDOOR na výstave CONECO / RACIOENERGIA 2015. Tieto drevohliníkové vchodové dvere s LED podsvietením a biometrickým ovládaním s programovaním pomocou smartfónu získali čestné uznanie veľtrhu CONECO / RACIOENERGIA 2015. Odborná porota tak ocenila pokrokové riešenia tohto exponátu.

Vchodové bezpečnostné dvere v modernom nadčasovom dizajne slovenského výrobcu, vhodné pre novostavby, ale aj rekonštrukcie – to sú dvere MAKROWIN TAPDOOR.

Text: Ing. Dušan Majer
Snímky: Makrowin, Luboš Kravár, e-key

www.makrowin.sk

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk