Veľkoplošné sálavé vykurovanie

Nízkoteplotné sálavé vykurovacie systémy (podlahové a stenové) sa zaraďujú medzi najprogresívnejšie spôsoby zabezpečenia tepelnej pohody obytného priestoru.

Odborníci sa zhodujú v tom, že zo zdravotného hľadiska by mal vykurovací systém dodávať čo najväčší podiel sálavého tepla, pretože to pripomína prirodzené slnečné žiarenie. Za ideálne sa považuje také vertikálne rozloženie teplôt, keď v oblasti hlavy stojaceho človeka je teplota vzduchu cca o 2 – 3 °C nižšia ako pri nohách. Pri horizontálnom rozložení teplôt by mala mať teplota vo všetkých rovinách konštantnú hodnotu. Tieto požiadavky nízkoteplotné vykurovanie bez problémov spĺňa. Teplo je rovnomerne rozložené bez zbytočného prúdenia vzduchu, ako to vyvoláva kúrenie radiátormi.

V čom je výhoda

Nízkoteplotné vykurovacie systémy šíria teplo do priestoru prevažne sálaním. Sálaním sa ohrievajú okolité telesá, stavebné konštrukcie, ale aj ľudia, a až sálavé teplo človeka príjemne zohreje, aj keď teplota vzduchu v miestnosti nedosahuje ani

18 °C. Tepelná pohoda teda nastáva už pri teplotách vzduchu o 1 až 4 °C nižších ako pri konvekčnom vykurovaní. Pritom už zníženie teploty o 1 °C prináša 6-percentnú úsporu energie na vykurovanie.

Medzi nízkoteplotné vykurovacie systémy patria veľkoplošné podlahové, stenové alebo stropné vykurovacie sústavy. Majú síce vyššie obstarávacie náklady, ale ich reálna úspora na spotrebe energie je v porovnaní s klasickými radiátormi približne 20 %. Zdrojom tepla býva spravidla ohriata voda alebo elektrická energia. Pri rozhodovaní o nízkoteplotnom vykurovaní máme teda na výber dve možnosti – elektrický káblový alebo teplovodný rúrkový systém.

Teplovodné podlahové vykurovanie

Je vhodné do miestností s akýmkoľvek spôsobom využitia. Primárnym zdrojom na ohrev teplonosnej látky je zvyčajne teplovodný stacionárny alebo nástenný kotol. Teplota vykurovacej vody prúdiacej rúrkami uloženými v podlahe je nižšia ako 40 °C, čo výrazne sporí energiu pri prevádzke.

V systémoch podlahového vykurovania je veľmi dôležitá kvalita samotných rúrok, a preto pri rozhodovaní o kúpe by mali dôležitú úlohu zohrávať práve materiály, z ktorých sú vyrobené. Na vykurovanie a rozvody vody sú špeciálne určené plastové polybuténové rúrky. Polybutén je univerzálny a spoľahlivý, trvácny a pevný, ale zároveň pružný a ohybný. Je odolný voči korózii a má vysokú schopnosť tlmiť hluk v rozvodoch. Má veľmi dobré mechanické vlastnosti, výbornú chemickú odolnosť a vysokú teplotnú stálosť. Životnosť polybuténu je minimálne 50 rokov aj pri stálej teplote 95 °C. Dosahuje teda vysoký bezpečnostný faktor.

Pri teplovodnom vykurovaní sa ešte používajú vykurovacie rúrky z medi. Rúrky by mali mať tesniacu bariéru, aby sa zabránilo prenikaniu kyslíka dovnútra. Ak sa totiž kyslík dostane do vykurovacej vody, mohol by spôsobiť koróziu kovových častí celého vykurovacieho okruhu.

Spôsoby vyhotovenia vykurovacej plochy

Teplovodné vykurovanie sa dá realizovať dvoma spôsobmi – systémom na mokro a na sucho. Tým používanejším je systém na mokro, keď sa vykurovacie rúrky zalievajú do poteru z cementu priamo nad tepelno-akustickou izoláciou. Ak je zmes zušľachtená prísadou vhodnou na tvarovanie, dokonale obalí hadice. Mokrý spôsob vyhotovenia sa viac odporúča pre novostavby.

Pri suchom systéme zhotovovania sa rúrky vkladajú do prefabrikovaných tvarovaných platní, kde ich od poterovej vrstvy oddeľuje separačná fólia. Nevýhodou je zhoršený prenos tepla z dôvodu vzduchovej medzery medzi vykurovacími rúrkami a poterom. Tento spôsob sa preto využíva skôr pri rekonštrukciách.

Rozlišujeme dva základné spôsoby

tvarovania vykurovacej plochy:

meandrový spôsob tvarovania (teplota podlahy nie je po celej ploche rovnomerná),

paralelný spôsob tvarovania (približne rovnomerné rozloženie teploty).

Energetická úspornosť podlahového vykurovania

Prvou podmienkou úspory tepelnej energie je kvalitný návrh a realizácia nosných stavebných konštrukcií. V súvislosti s konštrukčným riešením podlahového vykurovania ako aj s fyzikálnou podstatou odovzdávania tepla z vykurovacej plochy je reálne možné ušetriť približne 15 – 20 % energie. S možnými úsporami sa stáva podlahové vykurovanie progresívnym vykurovaním s reálnou finančnou návratnosťou.

Stenové vykurovanie

Stenové vykurovanie ponúka neviditeľné a relatívne rýchle získanie tepla, pričom vytvára pocit tepelnej pohody aj pri nižšej teplote vzduchu. Patrí tiež ku skupine veľkoplošných vykurovacích systémov pracujúcich s nižšími teplotami. Teplota stien je 22 – 24 °C, vzduch v miestnosti má

18 – 19 °C, čo je pre človeka veľmi príjemné.

Stenové vykurovanie sa hodí do všetkých typov miestností, treba však zvážiť rozmiestnenie nábytku. Je ideálnym v kombinácii s podlahovým vykurovaním.

Montáž stenového vykurovania

Vyhotovuje sa mokrým aj suchým spôsobom. Povrchová úprava stien nemusí byť špeciálna, vhodné sú v podstate všetky druhy omietok. Omietky na báze sadry majú minimálny sklon k zmrašťovaniu, čím sa javia pre stenové vykurovacie systémy ako najvhodnejšie. Úplne nevhodné sú však tepelnoizolačné omietky. Omietku treba vystužiť sklotextilnou výstužou, takisto aj v mieste otvorov. Suchý spôsob vyhotovenia predstavuje montáž predmontovaných vykurovacích registrov v sadrokartónových platniach,

ktoré sa pomocou skrutiek a rozperiek (hmoždiniek)
alebo lepením pripevnia priamo na steny.

Zaujímavá je aj skutočnosť, že v lete môžeme stenový vykurovací systém využiť ako klimatizáciu, a to bez nežiaduceho prievanu či vysušovania tak, že rúrkami necháme pretekať studenú vodu, ktorú nám tlačí kotol ÚK alebo samostatné čerpadlo.

Vykurovať sa dá aj stropom

Ide opäť o druh sálavého veľkoplošného vykurovania, ktoré funguje napríklad prostredníctvom elektrických vykurovacích fólií. Tie sa inštalujú do stropu a na človeka i vnútrajšok príbytku pôsobia ako slnko, čo je pre ľudský organizmus prirodzené. Fólie vyžarujú infračervené lúče, ktoré pohlcujú predmety v miestnosti a po dopade na ne sa premieňajú na tepelnú energiu.

K šetreniu dochádza preto, že domácnosť sa dá vyhriať aj pri nižšej teplote vzduchu, ako je to napríklad pri radiátoroch. Znížením teploty pri vykurovaní zo stropu o 2 °C

(18 °C na vytvorenie tepelnej pohody stačí), ušetríme približne 12 % nákladov za teplo. A to je celkom zaujímavá úspora.

Vykurovací systém za svoju efektivitu vďačí laminátovej polyesterovej fólii, ktorá má na povrchu nanesenú grafitovú vrstvu. Do fólií sa pomocou dvoch medených pások privádza elektrická energia, ktorá sa bez strát premieňa na teplo. Práve preto je úspora energie taká výrazná. Fólie sa uložia do stropu a jednoducho sa pospájajú pomocou konektorov a spájacích vodičov, konce pásov fólie sa prelepia izolačnou páskou.

Stropné vykurovanie sa umiestňuje hlavne do stropných sadrokartónových konštrukcií a okrem úspory energie znamená aj zachovanie čistého vzhľadu obytnej miestnosti, pretože ho nie je vôbec vidieť. Celý priestor v interiéri sa tak dá ideálne využiť pre nábytok či iné doplnky domácnosti.

A netreba sa obávať ani poškodenia vykurovacej fólie. Práve preto, že je v strope, možnosť jej poškodenia je minimálna.

Prečo sa rozhodnúť pre nízkoteplotné vykurovanie

šetrí až 20 % tepelnej energie,

prináša komfort, tepelnú pohodu, hygienickú prevádzku a je veľmi vhodné aj pre alergikov,

zachováva čisté línie interiéru,

dá sa využiť aj pri aplikácii netradičných ekologických zdrojov energie.

 

Redakcia

Snímky: internet a archív redakcie

 

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk