VELUX diskutoval s odborníkmi

Na zlome mesiacov november a december 2016 sa na Slovensku konalo podujatie, ktoré bolo určené pre slovenských architektov – Healthy Home Academy 2016. Hlavným organizátorom podujatia bola spoločnosť VELUX.

Cieľom odbornej konferencie bolo otvoriť tému „zdravého bývania“ tak, aby sa k téme mohla vyjadriť odborná verejnosť. Príspevky renomovaných slovenských a českých architektov spolu s rôznymi prípadovými štúdiami mali poukázať na dôležitosť kvality vnútorného prostredia a vysvetliť ako sa dá realizovať trend „udržateľnosti“ v architektúre. Organizátor – spoločnosť VELUX sa rozhodla organizovať túto konferenciu preto, lebo pre „udržateľnosť“ v architektúre je potrebné spájať tému energetickej efektivity s kvalitou vnútorného prostredia. Aj preto, aby verejnosť vedela, aké sú parametre výstavby zdravého bývania a rekonštrukcií dôležité, VELUX prináša každoročne prieskum Healthy Homes Barometer. Ten na základe širokej vzorky respondentov prináša informácie o myslení obyvateľov Európy v otázke zdravého bývania. O práci s denným svetlom v novostavbách a rekonštrukciách hovorili architekti Klára Bukolská a Marek Petrík zo spoločnosti VELUX. Martin Masár z kompetenčného centra VELUX demonštroval technické otázky na prípadových štúdiách. O typológii zahraničných stavieb hovoril dánsky architekt VELUX, Henrik Norlander Smith. Odborníci po skončení základnej časti hovorili v menších zoskupeniach o témach, na ktoré sa zúčastnení pýtali. „Cieľom bolo nielen jednostranne prednášať, ale hlavne s hosťami o jednotlivých témach diskutovať,“ vysvetľuje Klára Bukolská. Skupina VELUX už viac ako 70 rokov „cez strechu“ prináša do interiéru množstvo denného svetla a čerstvého vzduchu. Produktový program sa skladá zo širokej škály strešných okien a svetlíkov, ako aj z riešení pre ploché strechy. Skupina tiež dodáva mnoho druhov dekorácií, rolety a žalúzie, montážne doplnky a inteligentné výrobky na diaľkové ovládanie. Tieto produkty pomáhajú dosiahnuť zdravé a trvalo udržateľné vnútorné prostredie, a to nielen doma, ale aj v práci.

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk