Viega predstavuje bezkontaktné ovládanie pisoárov

Hygiena vo verejných priestoroch je v dnešných časoch veľmi dôležitá. Jej úroveň musí byť maximálna a preto je potrebné aj do týchto priestorov inštalovať moderné riešenia bežnej prevádzky. Aby pisoáre vo verejných sanitárnych priestoroch zaisťovali tú najvyššiu úroveň hygieny prevádzkovateľom aj užívateľom, mali by splachovať bezkontaktne. Spoločnosť Viega ponúka hneď dve rôzne bezkontaktné technológie, ktoré poskytujú nielen vysokú úroveň hygieny a veľkú dizajnovú kreativitu, ale aj zabezpečenie proti vandalom, individuálne nastaviteľné spôsoby splachovania a veľmi jednoduchú údržbu. Ide o úplne skryté spúšťanie splachovania a variant riadený pomocou infračervenej techniky.

Viega predstavuje bezkontaktné ovládanie pre verejné pisoáre 5

U skrytého spúšťania splachovania sa všetko odohráva vo vnútri pisoárového sifónu. Tu senzor sníma (na obrázku žltý spodný diel vľavo) náhly prúd tekutiny a zmenu teploty a automaticky spúšťa splachovanie.

Skryté spúšťanie splachovania

U skrytého spúšťania splachovania nie je na stene umiestnené žiadne tlačidlo alebo ovládacia doska. Všetko riadi senzor umiestnený vo vnútri sifónu pisoára. Ten, akonáhle zaznamená prúd tekutiny a zmenu teploty, spúšťa automaticky splachovací proces. Jedná sa o skrytú a spoľahlivo fungujúcu technológiu, ktorá ponúka optimálnu hygienu, ľahké čistenie a maximálne zabezpečenie pred vandalmi.

Vedľa hygieny je ďalším dôležitým aspektom pre prevádzkovateľov verejných sanitárnych priestorov praktickosť. Aj tu skryté splachovanie od spoločnosti Viega boduje, pretože je možné vyberať z troch možností splachovacieho množstva vody. K dispozícií je úsporný variant spláchnutia jedným litrom, komfortné spláchnutie tromi litrami vody a dynamický variant, ktorý automaticky rozpozná časté intervaly použitia, na základe čoho zníži množstvo splachovacej vody z troch na jeden liter. K častým intervalom použitia dochádza napríklad v polčase futbalového zápasu alebo pri koncertnej prestávke. Početnosť splachovania je potom tiež obmedzená na jedno spustenie za minútu. V závislosti od zvoleného programu sa po 24 hodinách navyše vykoná ešte jedno automatické hygienické spláchnutie.

Viega predstavuje bezkontaktné ovládanie pre verejné pisoáre 4

Jednotný koncept interiérového dizajnu a zároveň maximálna úroveň hygieny. Ovládacie dosky pre pisoáre od Viega, riadené pomocou infračervenej techniky, sú perfektne zladené aj pre kombináciu s ovládacími doskami pre toalety. Splachovanie prebieha celkom bezkontaktne.

Praktická diagnostická funkcia vie takisto rozpoznať chybu a adekvátne reagovať. Pri upchatí sifónu sa splachovanie zablokuje alebo pri príliš nízkej hladine vody v sifóne sa naopak automaticky spustí spláchnutie aj mimo zvolený režim.

Systém skrytého spúšťania splachovania je k dispozícii ako súprava výbavy k podomietkovým pisoárovým prvkom Viega Prevista Dry.

Viega predstavuje bezkontaktné ovládanie pre verejné pisoáre 1

Ak sa osoba nachádza minimálne osem sekúnd v oblasti snímania infračerveného senzora, splachovací proces sa automaticky a bezkontaktne spustí. Snímacia oblasť, množstvo splachovacej vody aj početnosť splachovania možno variabilne nastavovať.

Infračervená technológia splachovania

Aj u tohto variantu sa spúšťa splachovanie bezkontaktne a hygienicky, a to vďaka infračervenému senzoru v ovládacej doske umiestnenej na stene nad pisoárom. Impulzom pre spláchnutie je situácia, keď sa osoba zdržiava minimálne osem sekúnd v oblasti snímania infračerveného senzoru. Snímaciu oblasť, množstvo splachovacej vody a frekvenciu splachovania možno variabilne nastaviť podľa očakávaného použitia a individuálnych požiadaviek.

Občas môže nastať situácia, kedy dôjde k prerušeniu používania pisoárov. Typickým príkladom sú školy či hotely a všeobecne budovy s nepravidelnou prevádzkou. Výzvou potom býva udržanie kvality pitnej vody v rozvodoch kvôli stagnácii a tvorbe choroboplodných zárodkov. Pre tieto prípady je infračervený systém splachovania vybavený hygienickou funkciou. Pomocou nej možno úplne jednoducho naprogramovať cielené splachovanie v určených časových intervaloch, systém potom splachovanie vykonáva automaticky podľa zvoleného harmonogramu.

Viega predstavuje bezkontaktné ovládanie pre verejné pisoáre 3 up

Infračervená technika vo svojej najkrajšej forme: bezkontaktné ovládacie dosky pre pisoáre Visign for More 200 IR od spoločnosti Viega sú k dispozícii vo vyhotoveniach z moreného dubového dreva, ušľachtilej ocele, bieleho alebo čierneho skla alebo v rôznych plastových variantoch.

Infračervená technika sa spoločne s prvkom pre pisoáre Prevista Dry zabudováva do steny. Viditeľná je len ovládacia doska v niekoľkých rôznych dizajnoch. Ovládacia doska Visign for More 200 IR, je k dispozícii vo vyhotovení z moreného dubového dreva, ušľachtilej ocele, ďalej potom z bieleho alebo čierneho skla prípadne v rôznych plastových variantoch. Perfektne sa hodí k štýlu zariadenia sanitárnych priestorov a tvorí spoločne s ovládacou doskou pre toalety Visign for More 200 základ pre dokonale zladené koncepty interiérového dizajnu vo verejných priestoroch.

Foto: Viega

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk