Vitovolt 200/300: Fotovoltaické systémy

Znižujúcimi sa sadzbami za solárnu elektrinu odvedenú do verejnej elektrickej siete narastá význam samospotreby takejto doma vyrobenej elektriny.

Fotovoltaické systémy Viessmann pre vysoké energetické výnosy vlastnej vyrobenej elektriny
Na výrobu doma vyrobenej elektriny a jej efektívne využívanie ponúka Viessmann kompletné systémové riešenia so zladenými komponentmi z jednej ruky: Fotovoltaické moduly pre súkromné a komerčné aplikácie, tepelné čerpadlá pre účinné vykurovanie a chladenie budov solárnou elektrinou, akumulačné zásobníky prúdu na prebytkovú elektrinu z fotovoltaiky a kogeneračných mikrojednotiek, ako aj všetky ostatné komponenty pre montáž a prevádzku týchto systémov.

Fotovoltaické moduly pre súkromné a komerčné aplikácie
Či už na strechách rodinných domov alebo komerčných či priemyselných prevádzok – nové fotovoltaické moduly Vitovolt 300 rôznych rozmerov sú k dispozícii pre každý aplikačný prípad. V závislosti od typu sú tieto moduly k dispozícii v polykrištalickej či monokrištalickej technológii. Vynikajúca kvalita vyhotovenia a použité antireflexné sklo garantujú vysoké energetické výnosy. Všetky fotovoltaické moduly sú expedované s garantovaným menovitým výkonom a kladnou výkonovou toleranciou. Reálne to znamená možnosť získania až 5 Wattov navyše pri každom module. Investícia je bezpečná, nakoľko je na produkt
25 ročná záruka na dosahovanie minimálne 80 percentného menovitého výkonu.
K dispozícii sú aj dokonale s fotovoltaickými modulmi zladené meniče pre jedno- aj trojfázový prúd. Umožňujú takto spoľahlivú paralelnú sieťovú prevádzku podľa platných predpisov.

Systémy pre každú energetickú konfiguráciu
Nezáleží na tom, či ide o strechy súkromných domov alebo strechy priemyselných objektov, pretože zladený montážny systém je k dispozícii pre každú situáciu. Patria sem riešenia nástrešnej montáže pre najrôznejšie druhy strešných krytín. V prípade vyšších estetických nárokov sú k dispozícii aj kompletne čierne vyhotovenia. Všetky tieto systémy sa vyznačujú rýchlou a bezpečnou montážou a vyhovujú stavebným predpisom.
 
Vykurovanie a chladenie solárnou elektrinou
V spojení s účinnými tepelnými čerpadlami je spotreba doma vyrobenej elektriny vo vlastnom dome mimoriadne atraktívna. Tepelné čerpadlo totiž znásobuje energetický výnos z fotovoltaiky tým, že z každého jedného kilowattu solárneho prúdu a tepla zo zeme či vonkajšieho vzduchu získa 3 až 5-násobne vyšší vykurovací výkon. Okrem toho môžu tepelné čerpadlá s chladiacou funkciou v lete zmysluplne využívať solárnu elektrinu na ochladzovanie budovy.

Systémové riešenia firmy Viessmann umožňujú realizáciu kompletných zariadení rýchlo a jednoducho. Okrem vysoko účinných a mimoriadne tichých tepelných čerpadiel Vitocal zahŕňa ponuka spoločnosti všetko, čo účinná výroba elektriny potrebuje: od fotovoltaických modulov (vrátane montážneho systému) až po menič a batériový systém.
Priam príkladná pre takéto systémové riešenia je kombinácia tepelného čerpadla Vitocal 161-A na prípravu teplej vody s fotovoltaickými modulmi Vitovolt 300. Tepelné čerpadlo sa vyznačuje vysokou účinnosťou (COP 3,1 pri A15/W10-55 °C podľa EN 16147) a vysokými teplotami pripravenej teplej vody až 65 °C. Ich regulácia umožňuje účinné zásobovanie solárnou elektrinou ako aj integráciu do inteligentnej elektrickej siete (Smart Grid). Kombinácia s fotovoltaikou je možná dvoma spôsobmi, pričom sa v každom prípade využíva prednostne práve solárna elektrina.
1. Akonáhle fotovoltaický systém poskytne stanovené množstvo elektriny, dostáva regulácia tepelného čerpadla signál od meniča a dochádza k automatickému spusteniu zdroja tepla. Skutočnosť, či aj ďalšie spotrebiče elektriny využívajú solárnu elektrinu v domácnosti (napr. práčka) v rovnaký čas, zostáva pritom nezohľadnená.
2. Alternatívne je možné napojenie tepelného čerpadla na fotovoltaický systém prostredníctvom energetického merača, ktorý je k dispozícii ako príslušenstvo. Tento kontroluje, či sú zapnuté ďalšie spotrebiče a či aktuálne disponibilná solárna elektrina postačuje aj na prevádzku tepelného čerpadla. Tým je zabezpečené, že tepelné čerpadlo beží skutočne len vtedy, ak je na to k dispozícii dostatok solárnej elektriny.

Zladené systémy akumulačných zásobníkov elektriny
Aby sme dokázali využiť čo najviac doma vyrobenej solárnej elektriny z fotovoltaiky alebo kogeneračnej mikro-jednotky vo vlastnom dome, je nutné túto elektrinu v časoch nízkej spotreby akumulovať do zásoby, aby bola neskôr k dispozícii na osvetlenie, prevádzku práčky či televízora. Akumulačný systém elektriny firmy Viessmann maximalizuje využívanie doma vyrobenej elektriny. Rovnako takto klesajú aj energetické náklady, a tým aj závislosť od energetických firiem. K dispozícii sú akumulačné systémy s lítiovo-iónovými akumulátormi alebo gélovými akumulátormi na báze olova s menovitými kapacitami do 17 kWh. Patria sem nástenné zásobníky pre priestorovo mimoriadne nenáročné riešenia a stacionárne modulárne koncipované systémy, ktoré je možné bezproblémovo prispôsobiť požiadavkám daného prevádzkovateľa.

Výhody pre našich partnerov:
Jednoduchá inštalácia pomocou vzájomne zladených komponentov.
Istota daná zárukami spoločnosti Viessmann na samotný produkt ako aj jeho výkon.
Riešenia pre všetky požiadavky dané širokým spektrom produktov.

Výhody pre prevádzkovateľa:
Zníženie nutnosti odberu elektriny z verejnej elektrickej siete.
Vysoká istota prevádzky daná dôkladne zladenými systémovými komponentmi.
Vysoké energetické výnosy dané garantovaným menovitým výkonom a pozitívnou toleranciou výkonu.
Bezpečná investícia daná rozsiahlymi zárukami.
Jednoduchá možnosť kombinácie s tepelnými čerpadlami Vitocal pre výrobu tepla a chladenie budov pomocou vlastnej domácej vyrobenej elektriny.

Technické údaje:
Moduly: 200 až 275 Wp
Menič: 1,5 až 33 kW
Akumulačný zásobník:
až 17 kWh

www.viessmann.sk

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk