Zaujalo nás

Baumit Dobrovoľnícky deň 2015

Dobrovoľníctvo sa stalo spoločenským fenoménom posledných rokov. Jednotlivci i celé firemné tímy
sa zapájajú dobrovoľne do spoločensky prospešných aktivít, aby vo voľnom čase pomohli dobrej veci.
Či už je to pomoc sociálne odkázaným, deťom či našim seniorom, spoločným menovateľom
dobrovoľníctva je nadšenie pre dobrú vec a snaha pomôcť.
Tento rok sme sa aj my v Baumite rozhodli zapojiť a urobiť niečo zmysluplné pre druhých,
konkrétne pre OZ Imobilio, ktoré má za cieľ integráciu ľudí s hendikepom do spoločnosti.
Občianske združenie Imobilio bolo tento rok ocenené aj cenou Baumit Plyšová kocka 2015, ktorej hlavným poslaním je odmeňovať subjekty a organizácie, ktoré sa snažia zlepšiť „fasádu“ našej spoločnosti, urobiť ju vnímavejšou na potreby ľudí s hendikepom či ľudí na okraji spoločnosti.
OZ Imobilio sa pred niekoľkými rokmi rozhodlo postaviť pre svojich zverencov – imobilných mladých ľudí, nové centrum, kde budú môcť zmysluplne spoločne tráviť voľný čas. Celý projekt je od začiatku financovaný výlučne z darov a realizovaný formou dobrovoľníctva. A ako sme pomohli? Naším cieľom na 1. Dobrovoľníckom dni bolo (ako inak) omietnuť vlastnými silami časť priečok nového centra v Karlovej Vsi. Do akcie sa zapojilo
11 kolegov z Baumitu. Steny sme omietali našou skvelou Vápennou tenkovrstvovou omietkou, ktorá je ideálnym riešením pre tvárnice z Ytongu. Pri práci nechýbala dobrá nálada a radosť z vykonanej práce. Najdôležitejšie však je, že sme Imobiliu pomohli posunúť ich projekt o krôčik ďalej smerom k dokončeniu. Veríme, že náš
1. Dobrovoľnícky deň nebol posledným a že sa stretneme aj pri ďalších zmysluplných projektoch v budúcnosti.
www.baumit.sk

Tichý zabijak číha! Prečo podceňujeme nebezpečie z CO?

Hoci väčšina obyvateľstva vie,
že oxid uhoľnatý (CO) je nebezpečný plyn, ktorý necítime, aj tak sa proti nemu nechránime. Spoločnosť Honeywell uskutočnila v lete 2015 prieskum, ako sú naše domácnosti chránené pred účinkami tohto „tichého zabijaka“ a výsledok je alarmujúci! Len 1 % slovenských domácností má nainštalované detekčné a signalizačné zariadenie na zisťovanie prítomnosti oxidu uhoľnatého! Toto zariadenie by malo byť inštalované nielen pri kotloch spaľujúcich fosílne palivá (drevo, uhlie), ale aj pri kotloch plynových. Na škodu veci by nebolo, aby sme kontrolovali aj plynové sporáky. Detektor prítomnosti CO, ktorý predstavujeme, je dizajnérsky veľmi pekne zvládnutý a aj sa jednoducho inštaluje. Návod, ako detektor inštalovať, získate na
www.carbonmonoxide-alarm.sk

Investícia s vysokou pridanou hodnotou

Spoločnosť Protherm Production v priestoroch svojho závodu na výrobu kotlov v Skalici otvorila nové testovacie centrum. Investícia súvisí s nárastom kompetencií v rámci materskej skupiny Vaillant Group z Nemecka. „Skupina Vaillant je jednou z mála nadnárodných spoločností, ktorá sa na Slovensku sústredí nielen na samotnú výrobu, ale aj na vývoj a testovanie kotlov a hydraulických komponentov. Nová kompetencia vypovedá o dôležitej pozícii závodu Protherm Production v rámci skupiny,“ hovorí  Peter Kuba, riaditeľ spoločnosti Protherm Production. Nové testovacie centrum poskytne technické zázemie na podporu vývoja. Testovať sa tu budú závesné aj stacionárne kotly, ako aj ich hydraulické komponenty. Modernizácia sa realizovala s ohľadom na dlhodobú stratégiu spoločnosti v oblasti znižovania dosahu výroby na životné prostredie. „Nové testovacie centrum za 1,3 milióna eur je však iba zlomok zo 4,6 milióna eur, ktoré v roku 2015 prúdia do Protherm Production. A to do výroby, modernizácie aj do zavádzania nových produktov,“ dodal Peter Kuba.

Technológia BioKey – Bezpečie zaručené dotykom prsta

Bezpečnosť zámkov dverí prostredníctvom technológie odtlačkov prstov BioKey je technológia, ktorá vás určite nielen zaujme, ale si vás aj získa.

Už viac ako 15 rokov patrí nemecko-švajčiarska
spoločnosť IDENCOM Germany GmbH so svojou technológiou BioKey k špičkovým svetovým výrobcom. Udáva nové trendy v biometrických technológiách, a tak sa systémy BioKey používajú nielen v podnikateľskom, ale aj v súkromnom prostredí. Či už sú to dvere domov, brány, kancelárie alebo iné prístupové systémy, ktoré je potrebné zabezpečiť. Základným princípom biometrie je jedinečnosť a neopakovateľnosť odtlačku ľudského prsta.

Prečo práve BioKey?
Kresba čiar prsta človeka je jedinečná, a preto sa tento fakt, ako je známe, začal využívať pri identifikácii. Biometrické charakteristiky sú jednoducho identifikovateľné a nedajú sa ľahko napodobniť. Ako teda biometria v bezpečnostných zámkoch funguje?
Vyhodnocovací software BioKey neukladá obrázky, ale charakteristické znaky prsta – takzvané minúcie. Tieto minúcie sa prepisujú na anonymný jednorazový binárny kód. Tento kód sa zmení vždy, keď sa ten istý prst opäť použije, takže reprodukcia obrázku prsta je nemožná, a tým je zaručená príkladná ochrana osobných údajov registrovaného používateľa. Software BioKey tak vyhodnotí „požiadavku“ a následne otvorí či zakáže otvorenie uzamykacieho mechanizmu. Takýto zámok vchodových dverí predstavuje ťažko prekonateľnú bariéru násilného otvorenia zámku.

Čo garantujeme?
BioKey garantuje najvyšší bezpečnostný štandard obsluhy a určuje nové štandardy v ďalšom vývoji technológie odtlačkov prstov. 

17 dôvodov pre technológiu BioKey

1. Certifikovaný systém rozpoznávania odtlačku prsta – Certifikát VdS.

2. Miera chybovosti je minimalizovaná – takmer nulová; žiadna citlivosť na zranenia alebo špinavé prsty.

3. „Samoučiaci sa prst!“ Čím dlhšie sa systém prevádzkuje, tým rýchlejšia je odozva. Doba snímania je 1 sekunda. Neustála aktualizácia uložených údajov počas používania.

4. Výnimočný dizajn. (Ocenenia  DesignPlus 2010, iF Design 2011, Designpreis Deutschland 2011/2012, Industriepreis 2011, Materialica Gold Award 2011, atď.).

5. Široká paleta produktov. Čelný panel z antikoróznej (nerezovej) ocele – kryt je odliaty vcelku (IP 67).

6. Senzor ATMEL – termický riadkový senzor na pretiahnutie, nie na priloženie prsta – nezostáva žiadna stopa. Vhodný pre vnútorné ako aj vonkajšie použitie bez obmedzení.

7. Modul „všetko v jednom“ – kompatibilný so všetkými bežnými motorovými zámkami a E-otváračmi. VdS 1, VdS2 (EN 1300).

8. Výnimočný komfort obsluhy – obslužné menu sa skladá len zo 4 riadkov. Všetko sa programuje a ovláda jednoducho prstom – vďaka konceptu riadiaceho prstu administrátora.

9. Bezpečnosť – veľmi vysoká úroveň a štandardy bezpečnosti. Manipulácia
so spínacím relé silným magnetom
nie je možná.

10. Jednoduchá montáž a káblovanie v optimálnej výške (1 až 1,30 m). Kombinácia s bežným elektrickým ovládaním (do 1500 mA). Možnosť jedného až štyroch relé – nezávislých prístupových výstupov.

11. Veľká kapacita pamäte
– až pre 5000 (!) prstov.

12. 24-mesačná záruka.

13. Dlhá životnosť: garantujeme viac ako
2 milióny použití!

14. Zaznamenanie až do 50 minúcií pri jednom skenovaní prsta.

15. Patentovaný Software BioKey bol vyvinutý našou materskou firmou Idencom a bol v Európe už viackrát ocenený.

16. Procesor – silný a rýchly 400 MHz.

17. Auto-test automatická kontrola kvality. Automatický skúšobný mechanizmus kontroly inštalácie a zapojenia. Garantovaná 100%-ná istota správnosti zapojenia.

Bio Metric Gate, s.r.o.
Hviezdoslavova 54
9000 31 Stupava
www.biokey.sk, www.biokey.cz
e – mail: info@biokey.sk

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk