Záujem o štátnu dotáciu na obnoviteľné zdroje prekvapil

Prvé kolo podávania žiadostí o dotáciu začalo 1. 12. 2015 a k 4. 12. 2015 už boli všetky prostriedky vyčlenené na toto prvé overovacie kolo objednávania poukážok rezervované. Poukážky na podporu obnoviteľných zdrojov energií (OZE), o ktoré mohli v rámci prvého kola domácnosti žiadať SIEA (Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru), sa prakticky minuli za štyri dni. Na stránke http://zelenadomacnostiam.sk/sk/ziadost-o-poukazku/ sa v súčasnosti už nedá zaregistrovať. Sumy, vyčlenené pre 1. kolo, sú už rezervované pre záujemcov a budú im postupne vydané poukážky.

Pre Bratislavský kraj bolo vyčlenených v prvom kole 470 000 eur a pre ostatné kraje 2,78 milióna eur. V prvom kole projektu Zelená domácnostiam bolo k dispozícii 7 % z celkovej vyčlenenej sumy, ktorá predpokladá sumu 45 miliónov eur.

Najväčší záujem je v prvom kole o fotovoltické systémy určené na výrobu elektriny, ku ktorým bolo prijatých 574 žiadostí. O poukážky na solárne kolektory zabezpečujúce ohrev vody požiadalo 472 domácností. Tepelné čerpadlá si chce dať aj vďaka poukážkam nainštalovať 307 vlastníkov rodinných domov. Kotly na biomasu si zvolilo 100 žiadateľov.

Nové žiadosti bude znovu možné podávať až v 2. kole, ktoré bude v januári 2016, a malo by naň byť vyčlenených viac finančných prostriedkov ako na prvé kolo. Podľa stránky www.zelenadomacnostiam.sk budú mať domácnosti šancu uplatniť si poukážky na inštaláciu 1453 ks malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Aby ste nezmeškali aj druhé kolo podávania žiadostí, riaditeľ THERMO|SOLARU Alfréd Gottas vám radí: ,,Využite zostávajúci čas na to, aby ste sa podrobne zoznámili s podmienkami podpory projektu Zelená domácnostiam a odporúčaniami pre domácnosti. Na stránke SIEA www. zelenadomacnostiam.sk nájdete aj podrobný návod, ako podporu získať. Presný postup získate v časti – 10 krokov k podpore. Rozmyslite si, aké zariadenie si chcete s podporou štátu a EÚ dať nainštalovať. Konkrétne zariadenia (slnečné kolektory, solárne panely, tepelné čerpadlá…) musia byť v zozname: http://zelenadomacnostiam.sk/sk/domacnosti/podporovane-zariadenia/.

RD-DE

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Ing. František Orth
obchodný zástupca
0911 721 233
Mgr. Peter Jurovčák
obchodný zástupca
0903 210 551
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808

Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk