Zelené riešenia pre modernizácie domov

Aj pri modernizácii rodinných domov sa uplatňujú najmodernejšie technológie pre teplo domova a komfort s teplou vodou. Vďaka jednoduchej montáži sa do popredia dostávajú tepelné čerpadlá typu vzduch/voda. Pochváliť sa môžu inteligentným softvérom i možnosťou ovládania cez aplikáciu v smartfóne.

prieduchy

Prieduchy zariadenia versoTHERM plus cez stenu.

Ak uvažujete o tepelnom čerpadle pre rodinný dom, značka Vaillant vám ponúka vypracovanie odborného návrhu inštalácie – nezáväzne a zadarmo. Stačí vyplniť jednoduchý formulár na webovej stránke www.vaillant.sk. Zároveň môžete získať dotáciu v programe Zelená domácnostiam a vstupnú investíciu si tak znížiť ešte výraznejšie.

versoTHERM pivnica

Vnútorné tepelné čerpadlo versoTHERM plus.

Rýchla inštalácia

Osvedčilo sa aj v susedstvách, kde je hustejšia zástavba, ide totiž o jedno z najtichších zariadení typu vzduch/voda na trhu. Reč je o splitovom tepelnom čerpadle Vaillant aroTHERM Split vzduch/voda (3-12 kW, A++/A+++). Spoľahlivo zabezpečí vykurovanie, chladenie aj prípravu teplej vody. Vyznačuje sa jednoduchou, rýchlou inštaláciou, flexibilitou a vynikajúcim pomerom ceny i výkonu. Tajomstvom jeho úspechu je nová technológia oddeleného chladivového okruhu, výsledkom ktorej je vysoká účinnosť a dlhá životnosť. Systém sa skladá z tepelného čerpadla (pri stene domu alebo v záhrade) a interiérového modulu uniTOWER, ktorý vo svojom vnútri ukrýva 185 l zásobník teplej vody. Systém sa môže ovládať pomocou inteligentného regulátora multiMATIC 700 aj aplikácie v smartfóne či tablete (s internetovým modulom). V rámci rekonštrukcií sa toto tepelné čerpadlo môže zapojiť do už existujúceho systému s plynovým kotlom. Spolupracovať dokáže aj so solárnou, fotovoltickou zostavou či riadeným vetraním s rekuperáciou tepla.

uniTOWER

Interiérový modul uniTOWER.

Iba vo vnútri domu

Minimálne nároky na priestor a zjednodušenú inštaláciu má vnútorné tepelné čerpadlo versoTHERM plus vzduch/voda (3, 5, 7 kW, A++/A+++). Slúži na vykurovanie, chladenie a v kombinácii s externým zásobníkom aj na prípravu teplej vody. Potešia vás nízke prevádzkové náklady, ktoré dosahuje vďaka vysokej účinnosti. Nepotrebuje vonkajšiu jednotku a dôležité komponenty sú už predpripravené v jeho vnútri, čo výrazne uľahčuje montáž. Inštaluje sa iba dovnútra rodinného domu, s prieduchmi cez obvodovú stenu. Zároveň patrí medzi najtichšie vnútorné tepelné čerpadlá na trhu, jeho hlučnosť je porovnateľná s modernou chladničkou. Systém sa dá ovládať s inteligentným regulátorom a spolu s internetovým modulom aj aplikáciou v smartfóne. Zároveň je pripravené na spoluprácu so zásobníkmi teplej vody, s fotovoltickými či vetracími systémami.

www.vaillant.sk

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk