Zimná záhrada – áno či nie?

Všeobecne panuje presvedčenie, že zimná záhrada ponúka pocit zvýšenej kvality bývania. Je to však naozaj tak? A na čo všetko treba myslieť, aby z vysnívanej zimnej záhrady nebol napokon zlý sen?!

Stavba zimnej záhrady si vyžaduje veľa uvažovania nad umiestnením, tvarom a následne veľa konštrukčného „fortieľu“ realizačnej firmy. Pred samotnou výstavbou zimnej záhrady je však ako prvé potrebné presne špecifikovať, ako chcete zimnú záhradu využívať.
Musíte si byť vedomí toho, že účelu a budúcej funkcii sa podriadi konštrukčné riešenie stavebných prvkov, z ktorých sa záhrada zmontuje. Prvá je statika, nasleduje druh izolačných skiel stien a strechy, množstvo dverí a spôsob ich otvárania, ďalej spôsob vetrania, vykurovania, musí sa dokonale vyriešiť spôsob tienenia, atď…

Základné delenie
Zimná záhrada môže mať viacero podôb. Od zasklením chránenej terasy domu až po celoročne obývateľnú, ďalšiu miestnosť domu. Zimná záhrada môže tvoriť samostatný pavilón zelenej oázy pri dome či v priamom spojení s domom. Z konštrukčného a užívateľského hľadiska môžeme zimné záhrady rozdeliť na tieto typy:
 Nárazníkový typ – nie je celoročne obývateľný (plní funkciu klimatického tepelnoizolačného nárazníka) napríklad ako prestrešená terasa či „gánok“ pri vstupe do domu.
 Nevykurovaná zimná záhrada – obytný priestor sa využíva v lete a v prechodných obdobiach; v zime je priestor nevykurovaný, obvykle ide o dodatočné presklenie veľkých balkónov či terás na poschodí.
 Obytný typ zimnej záhrady – tento typ je celoročne obývateľný; vykurovaný obytný priestor.
 Zimná záhrada – skleník; tento typ je vykurovaný a extrémne osadený rastlinami. V modernejšej forme sa do tohto typu umiestňuje bazén.

Čo je však dosť problematické takmer vo všetkých zimných záhradách, je fakt, že prevažná väčšina zimných záhrad sa buduje ako prístavba či dodatočné prekrytie terás už stojacej stavby RD. Táto skutočnosť komplikuje dokonalý tvarový návrh a spôsobuje stavebno-technické problémy.

Konštrukčné riešenia sa líšia. Prečo?
Občas využívaná zimná záhrada či presklená terasa (bez vykurovania) je náchylná na tvorbu kondenzátu z vnútornej strany zasklenia. Odvedeniu kondenzátu vo forme zarosenia skiel či zabráneniu tvorby kondenzátu zo vzdušnej vlhkosti musíme preto venovať pri návrhu materiálov, z ktorých záhradu postavíme, veľkú pozornosť. Statické – nosné prvky z kovu by mali mať vo svojom profile prerušený tepelný most alebo by mali byť z dobrého tepelnoizolačného materiálu. Tiež je vhodné, aby izolačné sklá boli správne nadimenzované pre prípad extrémnej situácie (rozdiel vonkajších a vnútorných teplôt), pretože ak vnútorná povrchová teplota skla poklesne pod
12,6 °C, kondenzácii vzdušnej vlhkosti sa nedá zabrániť.

Pri skleníku či bazénovej „hale“ prevláda vysoká vlhkosť. Materiály, ktoré budú použité, musia extrémne odolávať korózii z vlhkosti. V prípade, že plánujete do zimnej záhrady umiestniť bazén alebo (len) vírivku, konštrukčná tvorba musí vyriešiť problémy odstránenia zvýšených hodnôt vlhkosti v celom tomto priestore, ale aj na samotnej nosnej konštrukcii stavby, s ktorou zimná záhrada tvorí celok. Ak je táto hala pripojená na stavbu domu, je tento problém extrémne náročný.
Nesmiete tiež zabudnúť na letné tienenie. Extrémne letné teploty budú podporovať vyparovanie vody a zvýšenú vlhkosť v priestore presklenej „bazénovej haly“. Takéto zimné záhrady by mali mať možnosť otvárania celej jednej steny – južnej, počas letného obdobia a v zime využívať dokonalý systém odvlhčovania a vykurovania.
Zimná záhrada riešená ako stále zelená, má veľmi veľa špecifík podľa typu rastlinstva. Napríklad – pri pravidelnom zalievaní rastlín, čo je v zimnej záhrade nutnosť, stúpne vlhkosť viac ako o 10 % len prirodzeným odparovaním vody z listov rastlín. Jej materiály a zasklenia teda musia zniesť veľa vlhkosti a zároveň musia prepúšťať aj UV žiarenie. Sklá preto musia byť navrhnuté s ohľadom na zeleň vo vnútornom priestore.
O orientácii zimných záhrad
Dôležitá je poloha zimnej záhrady voči slnku. Najväčšiu pozornosť musíte venovať konštrukciám s južnou expozíciou. V tomto prípade máte dostatok slnka v zimnom období, v lete je ho však prebytok.
Severné orientácie sú výhodné ako nárazníkové pásmo proti prenikaniu chladu, pretože slnka je málo. Takéto typy záhrad by mali byť dostatočne zateplené izolačnými trojsklami a mali by mať kúrenie, pretože inak nezískate potrebné efekty užívateľského komfortu.
Optimálnou lokalizáciou zimnej záhrady je východná, juhovýchodná a západná strana domu. Vďaka primeranému množstvu svetla (aj slnka) dopadajúceho do vnútra môžeme v zimnej záhrade zriadiť obytný priestor ako aj rannú jedáleň či nádherný skleník plný exotických rastlín.

Obytná zimná záhrada
Najzložitejšie technické riešenie je v prípade, keď chcete zimnú záhradu využívať celoročne ako súčasť obytnej časti rodinného domu. V obytnej zimnej záhrade nebudete chcieť mať žiadny diskomfort vnútorného prostredia v každom ročnom období. Každá kvapka vody padajúca zo strešného presklenia vás bude rozčuľovať.

Stavebnú časť základov (záhrady) musíte zabezpečiť dokonalou tepelnou izoláciou podlahy a musíte vyriešiť jej povrchovú úpravu. Musíte vyriešiť vykurovanie priestoru záhrady v zimných mesiacoch. V letných mesiacoch zasa zabezpečiť letné tienenie a klimatizovanie.
V lete tento priestor bude zdrojom tepla, ktoré sa bude transportovať do ostatných častí domu, čím ho bude neustále prehrievať. Riešením môže byť uzatváranie priestoru zimnej záhrady od ostatného obytného priestoru domu sklenenými posuvnými stenami. Vyžaduje to však priestor na zasunutie steny, ak chceme obytný priestor domu a zimnej záhrady spojiť. Na toto riešenie musíme myslieť už pri stavbe domu.
V zime môže nastať problém s udržaním prijateľných teplôt v priestore zimnej záhrady, ak podceníme kvalitu izolačného zasklenia. Najväčším technickým problémom býva obyčajne vetranie takéhoto obytného priestoru. O vonkajšom tienení asi nemusíme ani hovoriť. Bez tohto prvku sa letné vnútorné teploty nebudú dať udržať v prijateľných hodnotách.

Aká veľká má byť obytná zimná záhrada
Skúsenosti výrobcov zimných záhrad potvrdzujú, že pri požiadavke dodatočného rozšírenia obytnej plochy s celoročným užívaním by mala mať zimná záhrada minimálne
15 m2 – 18 m2 a hĺbku najmenej 2,5 m. Je to preto, lebo treba počítať s miestom pre nábytok, komunikačnými trasami a taktiež s technologickými zariadeniami zimnej záhrady (radiátory, atď.). Otváranie dverí „na harmoniku“ tiež vyžaduje určitú hĺbku (min. 80 cm), ktorá odoberá z obytnej plochy, preto je lepším riešením používanie posuvných dverí.
Najväčším problémom je vodotesné a vzduchotesné spojenie existujúcej budovy a novej konštrukcie. Najvhodnejšie je, ak sa na zimnú záhradu pamätá už v projekte stavebnej časti domu a v miestach budúceho spojenia týchto dvoch priestorov sa vytvoria spojovacie prvky už vo fáze hrubej stavby. Samozrejmosťou by malo byť riešenie bez bodových či líniových tepelných mostov.

O otváraní a vetraní pomocou stien či dverí
Vďaka variabilite konštrukčných prvkov, z ktorých sa zimná záhrada stavia, sa dnes už môžu zhotoviť ich rôzne tvarované pôdorysy. Prepojenie s exteriérom umožnia systémy rôzne otváravých, skladacích, posuvných alebo zhrňovacích stien či dverí.
Zhrňovacie (harmonikové) dvere umožňujú otvorenie najväčšej plochy presklenia, no treba počítať s určitým priestorom pre harmonikovo naskladané časti v interiéri a priestorom pri samotnom zhrňovaní. A počítať treba aj s koľajničkou a prahom dverí, ktoré možno priznať alebo zapustiť do podlahy.
Horizontálne posuvné dvere problém so zmenšovaním úžitkovej plochy nespôsobujú, avšak  otváracia plocha je menšia o šírku pevného zasklenia, kam sa posuvná časť dverí zasunie.

S problematikou dverí súvisí aj možnosť privetrávania. Otvorené dvere v zime spôsobujú tepelné straty, v lete prievan, preto by mali byť konštruované ako otváravo-sklopné, aby sme dokázali regulovať vnútorné prostredie. Potrebné je, aby veľké zhrňovacie dvere či celá stena boli konštrukčne vyhotovené tak, aby ste v zime mali možnosť otvoriť len jeden segment, napr. 80 – 90 cm a nestratili pritom veľké množstvo tepla. Kovaní tohto typu je na trhu dostatok. Výber typu je na „fortieli“ dodávateľa.

Priestor pod strechou, kde je najviac tepla, vyvetráme efektívnejšie prostredníctvom využitia princípu komínového efektu. V tomto prípade by ste mali určite investovať do automaticky (vlhkomerom a tepelným senzorom – čidlom) ovládaných strešných okien.
Nezabudnite preto na vzduchotesne uzatvoriteľné privetrávacie štrbiny pri podlahe. Ich otvorením sa privádza čerstvý vzduch a vytvára komínový efekt vetrania. Vďaka nim bude zimná záhrada prirodzenejšie vyvetrávaná a v zime zasa nebudete trpieť pocitom studených vrstiev vzduchu vnikajúceho cez netesnú štrbinu.

Slnko – priateľ i nepriateľ
Zimná záhrada využíva energiu slnka. Slnečné lúče prenikajú cez sklo, zahrievajú steny domu, kde je záhrada pripojená, podlahu aj vzduch vo vnútri. Okrem toho tu vzniká skleníkový efekt, ktorý spôsobuje, že časť tepelného žiarenia zo slnečných lúčov nedokáže preniknúť cez sklo (tvoriace obálku) naspäť von, odráža sa späť do interiéru a teplota vzduchu sa ešte viac zvyšuje. Tento pasívny solárny efekt je jedným z prínosov zimných záhrad.
Ak chceme zimnú záhradu využiť na relaxáciu po práci, tak reguláciu optimálnych hodnôt vnútornej klímy musí za nás vykonať automatika. Automatizovanie prevádzky vetrania, tienenia podľa intenzity slnečného svitu, zatvárania vetracích segmentov či sťahovania vonkajších žalúzií a strešných markíz je nutnosť. Aj na toto si musíte spomenúť v čase, keď budete konzultovať požiadavky na „svoju“ vysnívanú zimnú záhradu s dodávateľom.

Redakcia
Snímky: Miloš Chabada, perokresby: Rehau

Prvá Stavebná sporiteľňa radí

Bývanie je fenomén, ktorému vo svojom živote prikladáme naozaj veľký význam. Po zdraví a rodine azda aj ten najvyšší. Preto je našou povinnosťou poskytnúť vám prostriedky na to vaše bývanie za čo najvýhodnejších podmienok.

Aj preto sme v Prvej stavebnej sporiteľni upravili podmienky úverov na bývanie tak, aby boli ešte výhodnejšie ako v minulosti. Prvé, čo zvyčajne zaujíma žiadateľa o úver, je jeho úroková sadzba. Preto sme znížili úrokové sadzby našich úverov na bývanie až o pol percenta.

Ďalší ukazovateľ, ktorý by vás mohol zaujímať, sú úverové podmienky. Stačí len, aby ste patrili k našim sporiacim klientom, alebo aby ste zodpovedne splácali či už splatili úver v PSS, a. s., resp. v akejkoľvek inej banke, a my vám po zdokladovaní príjmu poskytneme prostriedky na bývanie až do výšky 45 tisíc € aj bez založenia nehnuteľnosti.

Vďaka tomuto úveru dokážete v porovnaní s inými ušetriť hneď niekoľkokrát. Usporíte napríklad na poplatkoch za znalecký posudok, vklad do katastra nehnuteľností alebo dodatočné poisťovanie nehnuteľnosti. Zaplatíte menej aj na splátkach. Úroková sadzba úveru na bývanie od PSS, a. s., je totiž dva až trikrát nižšia ako u porovnateľných spo­trebiteľských úverov, ktoré sa často využívajú napríklad na obnovu bývania.

Viac informácií vám poskytnú obchodní zástupcovia PSS, a. s., alebo ich získate na čísle 02/58 55 58 55 či na www.pss.sk.

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk