Znova budete môcť žiadať o podporu od SIEA

Najbližšie kolo dotácií od SIAE Zelená domácnostiam,

zamerané na inštaláciu nových úsporných TZB zariadení na výrobu tepla, sa otvorí v utorok 4. apríla o 15:00 hod. V šiestom kole Zelenej domácnostiam, ktoré sa zameria na tepelné čerpadlá, kotly na biomasu a slnečné kolektory, budú k dispozícii dva milióny eur.

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá program administruje, odhaduje, že v ňom vydá dovedna takmer 1000 poukážok. Žiadosti budú môcť podávať domácnosti vo všetkých krajoch okrem bratislavského. Vyplnenie žiadosti v elektronickom objednávacom systéme však nebude automatický znamenať, že žiadosť je ukončená. Na to, aby bola úspešne podaná, je treba čo najskôr potvrdiť záujem o poukážku prostredníctvom kliknutia na odkaz, ktorý po požiadaní odošle administrátor na e-mailovú adresu žiadateľa, zadanú v žiadosti. Žiadatelia, ktorí potvrdia záujem o vydanie poukážky v priebehu otvoreného kola, dostanú prostredníctvom e-mailovej správy vyrozumenie o výsledku žiadosti v krátkom čase. Táto informácia teda znamená, že žiadateľ po vyplnení formulárov musí čakať na reakciu od administrátora, aby znova potvrdil záujem o poukážku.

Agentúra SIEA bude vypisovať aj ďalšie nové kolá. Predstava SIEA je taká, že od apríla 2017, vždy v utorok o tretej hodine popoludní, otvorí nové kolo objednávania poukážok. V harmonograme najbližších desiatich kôl SIEA uviedla predpokladané finančné čiastky na ďalšie kolá až do septembra tohto roku. Podľa zámeru agentúry sa budú striedať samostatné kolá pre zariadenia na výrobu tepla a elektriny.

tabulka

 

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk